Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-27 av 27

2019
1 Vold, Erik Andreas.
Finansiell risikostyring. Hvilken definisjon av risiko gir porteføljen med størst nytte?. Institutt for økonomi: Universitetet i Bergen 2019 70 s.
UiB Untitled
 
2017
2 Dalsbø, Ragnhild.
Individa si tilpassing til pensjonssystemet. : Universitetet i Bergen 2017 60 s.
UiB Untitled
 
3 Dalsbø, Ragnhild.
Individa si tilpassing til pensjonssystemet. Masteroppgåve. Bergen: Institutt for økonomi, UiB 2017
UiB Untitled
 
4 Digranes, Heine.
Gründere og Skatt. : Universitetet i Bergen 2017 60 s.
UiB Untitled
 
5 Sandvik, Bjørn.
Stortingsmeldinga om oljefondet. Samfunnsøkonomen 2017 (3) s. 30-33
UiB Untitled
 
2016
6 Sandvik, Bjørn.
Formueskatt på unoterte foretak. Samfunnsøkonomen 2016 ;Volum 130.(3) s. 4-7
UiB Untitled
 
2011
7 Sandvik, Bjørn.
Finanskrisa, årsaker og ettervirkninger. Faglig-pedagogisk dag; 2011-02-04 - 2011-02-04
UiB Untitled
 
8 Sandvik, Bjørn; Sekse, Kristin.
En gratis lunsj for Norge. Samfunnsøkonomen 2011 ;Volum 9.
UiB Untitled
 
2010
9 Sandvik, Bjørn.
Språkstrid og salmesang : vår nynorske salmeskatt. Tapir Akademisk Forlag 2010 (ISBN 978-82-519-2561-7) 103 s.
MF Untitled
 
10 Sandvik, Bjørn; Thorlund-Petersen, Lars.
Sensitivity Analysis of Risk Tolerance. Decision Analysis 2010 ;Volum 7.(3) s. 313-321
NORD UiB Untitled
 
2004
11 .
Learning in Nepal Agriculture. : UiB, Institutt for økonomi 2004 52 s.
UiB Untitled
 
12 Sandvik, Bjørn.
Measuring health, a non-welfarist approach. The 25th Nordic Health Economists Study Group Meeting; 2004-08-19 - 2004-08-21
UiB Untitled
 
13 Sandvik, Bjørn.
Optimal taxation and normalisations. Public Economic Theory 04 Peking; 2004-08-25 - 2004-08-29
UiB Untitled
 
14 Lommerud, Kjell Erik; Sandvik, Bjørn; Straume, Odd Rune.
Good jobs, bad jobs and redistribution. The Scandinavian Journal of Economics 2004 ;Volum 106.(4) s. 703-720
UiB Untitled
 
2003
15 Lommerud, Kjell Erik; Sandvik, Bjørn; Straume, Odd Rune.
Good jobs, bad jobs and redistribution. München: CESifo 2003 24 s. DUPI working papers(1022)
UiB Untitled
 
16 Lommerud, Kjell Erik; Sandvik, Bjørn; Straume, Odd Rune.
Good jobs, bad jobs and redistribution. London: Centre for Economic Policy Research (CEPR) 2003 23 s. Discussion Papers(4115)
UiB Untitled
 
17 Sandvik, Bjørn.
Innføring i Finansteori. Fagbokforlaget 2003 (ISBN 82-7674-901-1) 304 s.
UiB Untitled
 
18 Sandvik, Bjørn; Vagstad, Steinar.
Straumkundane betaler i flokk (opprinnelig Marginbasert prising av straum og banklån). Bergens Tidende 2003
UiB Untitled
 
2002
19 Lommerud, Kjell Erik; Sandvik, Bjørn; Straume, Odd Rune.
Good jobs, bad jobs and redistribution. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) 2002 22 s. Discussion Papers(FS IV 02-21)
UiB Untitled
 
20 Sandvik, Bjørn.
Good jobs, bad jobs and redistribution. Education and labour market; 2002-06-17 - 2002-06-18
UiB Untitled
 
2001
21 Lommerud, Kjell Erik; Sandvik, Bjørn; Straume, Odd Rune.
Good jobs, bad jobs and redistribution. Bergen: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) 2001 22 s. Arbeidsnotat(A40/2001)
UiB Untitled
 
22 Sandvik, Bjørn.
Investerings- og finansieringsteori. Bergen: Trykketjenesten, UiB 2001 182 s.
UiB Untitled
 
2000
23 Flåm, Sjur Didrik; Sandvik, Bjørn.
Competitive equilibrium: Walras meets Darwin. Optimization 2000 ;Volum 47. s. 137-153
UiB Untitled
 
24 Flåm, Sjur Didrik; Sandvik, Bjørn.
Competitive equilibrium: Walras meets Darwin. Optimization 2000 ;Volum 47. s. 137-153
UiB Untitled
 
1999
25 Flåm, Sjur Didrik; Sandvik, Bjørn.
Competitive Equilibrium: Walras meets Darwin. Institutt for økonomi: Institutt for økonomi 1999 14 s. Working Paper(0699)
UiB Untitled
 
1994
26 Sandvik, Bjørn.
Concave utility and demand. : [Mangler utgivernavn] 1994 Working Paper
UiB Untitled
 
1991
27 Sandvik, Bjørn.
An extension of Deaton's characterization of optimal commodity taxes. Bergen Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen: [Mangler utgivernavn] 1991 Working Paper(9)
UiB Untitled