Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 332 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

2021
1 Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per.
Samepolitikkens plass i utviklingsprosesser i nord. Tidsskrift for samfunnsforskning 2021 ;Volum 62.(02) s. 154-175
NORCE UiB UiT Untitled
 
2 Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per.
Samisk politikk og industriell utvikling i nord. I: Finnmarksloven - en milepæl? Samerett i møte med norsk politikk.. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8. s. 74-98
UiT NORCE UiB Untitled
 
3 Angell, Elisabeth; Nygaard, Vigdis; Selle, Per.
FeFo møter Sametinget i næringspolitikken. NUSSIR-saken som lyskaster på dyptgripende institusjonelle spenninger i næringspolitikken. I: Finnmarksloven - en milepæl? Samerett i møte med norsk politikk.. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8. s. 220-244
UiB NORCE Untitled
 
4 Falch, Torvald; Selle, Per.
Finnmarkseiendommens selvstendighet. Om representasjon av private rettigheter, politiske interesser og etnisitet. I: Finnmarksloven - en milepæl? Samerett i møte med norsk politikk.. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8.
UiB UiT Untitled
 
5 Hernes, Hans-Kristian; Selle, Per.
Finnmarksloven - en milepæl? Samerett i møte med norsk politikk.. Gyldendal Akademisk 2021 (ISBN 978-82-05-55142-8) 412 s.
UiB UiT Untitled
 
6 Hernes, Hans-Kristian; Selle, Per.
Finnmarksloven 15 år etter. I: Finnmarksloven - en milepæl? Samerett i møte med norsk politikk.. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8. s. 15-42
UiT UiB Untitled
 
7 Selle, Per; Spitzer, Aaron John.
Examining FeFo from a Canadian "claimed-based" co-mangagement perspective. I: Finnmarksloven - en milepæl? Samerett i møte med norsk politikk.. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8.
UiB UiT Untitled
 
8 Selle, Per; Strømsnes, Kristin.
Det samiske sivilsamfunnet i Sametinget og i samepolitikken. I: Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202697051. s. 101-138
UiB Untitled
 
2020
9 Angell, Elisabeth; Nygaard, Vigdis; Selle, Per.
Industrial development in the North - Sámi interests squeezed between globalization and tradition. Acta Borealia 2020 ;Volum 37. s. 43-62
NORCE UiB UiT Untitled
 
10 Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin.
Urbanisering av det samiske elektoratet: En fremvoksende skillelinje i den moderne samepolitikken?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2020 ;Volum 61.(2) s. 101-123
UiB UiO Untitled
 
11 Spitzer, Aaron; Selle, Per.
Is Nonterritorial Autonomy Wrong for Indigenous Rights? Examining the ‘Territorialisation’ of Sami Power in Norway. International Journal on Minority and Group Rights 2020 s. 1-24
UiB Untitled
 
2019
12 Kuhnle, Stein; Selle, Per; Hort, Sven E.O..
Globalizing Welfare: An Evolving Asian-European-Dialogue. Edward Elgar Publishing 2019 (ISBN 978 1 78897 583 4) 362 s.
UiB Untitled
 
13 Kuhnle, Stein; Selle, Per; Hort, Sven E.O..
Introduction: globalizing welfare - and evolving Asian-European dialogue. I: Globalizing Welfare: An Evolving Asian-European-Dialogue. Edward Elgar Publishing 2019 ISBN 978 1 78897 583 4. s. 1-15
UiB Untitled
 
14 Selle, Per; Falch, Torvald.
The Nordic Sami Convention and Self-Determination in the Nordic Context. CIERA 2019 ;Volum April 2019.(16) s. 71-93
UiB Untitled
 
15 Selle, Per; Strømsnes, Kristin.
The Challenging Position of Civil Society Service Production within the Norwegian Welfare State. I: Globalizing Welfare: An Evolving Asian-European-Dialogue. Edward Elgar Publishing 2019 ISBN 978 1 78897 583 4. s. 250-268
UiB Untitled
 
16 Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars; Ibsen, Bjarne; Henriksen, Lars Skov.
The Scandinavian Organizational Landscape: Extensive and Different. I: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-319-98716-3. s. 33-66
NORCE UiB UiT Untitled
 
17 Selle, Per; Wilson, Gary.
Indigenous Self-Determination in Northern Canada and Norway. IRPP STUDY 2019 (69) s. 1-38
UiB Untitled
 
18 Spitzer, Aaron; Selle, Per.
Claims-Based Co-management in Norway's Arctic? Examining Sami Land Governance as a Case of Treaty Federalism. Canadian journal of political science 2019 s. 1-19
UiB Untitled
 
2018
19 Falch, Torvald; Selle, Per.
Sametinget - Institusjonalisering av en ny samepolitikk. Gyldendal Akademisk 2018 (ISBN 978-82-05-51943-5) 328 s.
UiB Untitled
 
20 Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin.
Politiske rettigheter på vandring. Urbanisering av moderne urfolkspolitikk. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2018-01-08 - 2018-01-10
NORCE UiB Untitled
 
21 Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Loga, Jill M.
State and Civil Society: A Regime Change?. I: Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer 2018 ISBN 9783319772639. s. 117-163
HVL UiB Untitled
 
2017
22 Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per.
Indigenous influence in large scale industrial projects in the Arctic?. ICASS IX 2017; 2017-06-08 - 2017-06-12
NORCE UiB UiT Untitled
 
23 Angell, Elisabeth; Selle, Per; Eikeland, Sveinung.
Samene og det nye nord. Nordlys 2017 s. 39-
NORCE UiB UiT Untitled
 
24 Falch, Torvald; Selle, Per; Strømsnes, Kristin.
The Sámi: 25 Years of Indigenous Authority in Norway. I: Non-territorial Autonomy in Divided Societies. Comparative Perspectives. Routledge 2017 ISBN 9781138953956.
UiB Untitled
 
25 Selle, Per.
Actualizing Sami Rights: International Comparative Research /With Leena Heinamaki, Christina Allardt, Stefan Kircher et. al. Helsinki: Prime Minister's Office, Helsinki 2017 532 s.
UiB Untitled
 
26 Selle, Per.
Vibeke Larsen og samepolitikken. Nordlys og Sagat [Avis] 2017-01-16
NORCE Untitled
 
27 Selle, Per; Sivesind, Karl Henrik.
Voluntary Organizations in the Nordic Countries. I: The Nordic Welfare Model: Still Sustainable? Five Exceptions and Policy Cooperation. Minerva Shobou 2017 ISBN 978-4-623-07535-5. s. -
ISF UiB Untitled
 
2016
28 Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per.
Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 9788205497689) 352 s.
NORCE UiB UiT Untitled
 
29 Angell, Elisabeth; Selle, Per; Eikeland, Sveinung.
Samepolitikken i den nye utviklingen i nord. I: Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689. s. 13-37
NORCE UiB UiT Untitled
 
30 Falch, Torvald; Selle, Per; Strømsnes, Kristin.
The Sámi: 25 Years of indigenous authority in Norway. Ethnopolitics 2016 ;Volum 15.(1) s. 125-143
UiB Untitled
 
31 Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter; Selle, Per.
Regional Governance and Indigenous Rights in Norway: The Finnmark Estate Case.. I: Indigenous Peoples Governance of Land and Protected Territories in the Arctic. Springer Publishing Company 2016 ISBN 978-3-319-25033-5. s. 23-42
NORCE UiB UiT Untitled
 
32 Selle, Per.
Finnmarkseigendomen mellom rett, politikk og utvikling.. I: Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689. s. 83-108
NORCE UiB Untitled
 
33 Selle, Per.
Frivillighetens marginalisering. Tidsskrift for velferdsforskning 2016 ;Volum 19.(1) s. 76-89
UiB Untitled
 
34 Sundblom, Dan; Smith, David H.; Selle, Per; Dansac, Cristophe; Jensen, Courtney.
Life Cycles of Individual Associations. I: The Palgrave Handbook of Volunteering, Civic Participation, and Nonprofit Associations. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-26316-2. s. 950-971
UiB Untitled
 
35 Torvald, Falch; Selle, Per.
Samisk myndighet og territorialitet. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2016 ;Volum 31.(1) s. 4-34
NORCE UiB Untitled
 
2015
36 Bjerkli, Bjørn; Selle, Per.
Forord. I: Samepolitikkens utvikling. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3. s. 5-8
UiB UiT Untitled
 
37 Bjerkli, Bjørn; Selle, Per.
Samepolitikkens utvikling. Gyldendal Akademisk 2015 (ISBN 978-82-05-48262-3) 422 s.
UiB UiT Untitled
 
38 Bjerkli, Bjørn; Selle, Per.
Samepolitikkens utvikling etter århundreskiftet.. I: Samepolitikkens utvikling. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3. s. 15-39
NORCE UiB UiT Untitled
 
39 Falch, Torvald; Selle, Per.
Staten og Sametinget. I: Samepolitikkens utvikling. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3. s. 63-90
UiB Untitled
 
40 Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per.
Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2015 (ISBN 978-82-7763-479-1) 100 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2015-4)
NORCE UiB Untitled
 
41 Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per.
Hovedfunn: Frivillig innsats i Noreg 1998-2014.
NORCE UiB Untitled
 
42 Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin; Nordø, Åsta Dyrnes.
Den samiske medborgeren. Cappelen Damm Akademisk 2015 (ISBN 978-82-02-41485-6) 319 s.
UiB UiO Untitled
 
43 Selle, Per; Strømsnes, Kristin.
Sivilsamfunnet og Sametinget som 'støvsuger'. I: Samepolitikkens utvikling. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3. s. 274-308
UiB Untitled
 
44 Selle, Per; Wollebæk, Dag.
The Complex Relationship Between Civil Society and Trust. Italian Sociological Review 2015 ;Volum 5.(3) s. 273-291
UiB Untitled
 
2014
45 Selle, Per.
Utkanstpolitikk i ei ny tid. Når periferi blir sentrum, men likevel er periferi.. I: Vestnorden. Nye roller i det internationale samfund. Føroya Fródskaparfelag 2014 ISBN 978-99918-65-63-8. s. 28-51
UiB Untitled
 
46 Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin.
Urbanisering av den samiske befolkningen - en utfordring for det samepolitiske prosjektet?. NOPSA - Nordisk statsviterkonferanse; 2014-08-12 - 2014-08-15
UiB UiO Untitled
 
47 Strømsnes, Kristin; Selle, Per.
Aksjoner i det representative demokrati. I: Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1586-7. s. 479-504
UiB Untitled
 
2013
48 Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Josefsen, Eva; Selle, Per.
Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord? Rapport fra konferanse 19.-20.september 2012. : Norut Alta-Álta 2013 (ISBN 978-82-7571-228-6) 225 s.
NORCE UiB UiT Untitled
 
49 Angell, Elisabeth; Selle, Per.
The Norwegian Government's High North policy meets the Northern region. Konferanse; 2013-06-26 - 2013-06-28
NORCE UiB Untitled
 
50 Selle, Per.
Refleksjoner kring medlemsmodellens betydelse. I: Civilsamhället klämt mellan stat och kapital. Välfärd - Mångfald - Framtid. SNS förlag 2013 ISBN 978-91-86949-39-6. s. 49-63
UiB Untitled
 
    Vis neste liste