Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-19 av 19

2017
1 Fjørtoft, Henning; Vatn, Gunhild Åm; Eriksen, Pia Farstad.
Juridisk literacy i skolen. Ikke-juristers lovtekstlesing og rettsanvendelse. Nordic Journal of Literacy Research 2017 ;Volum 3. s. 1-14
NTNU Untitled
 
2016
2 Eriksen, Pia Farstad; Fjørtoft, Henning; Vatn, Gunhild Åm.
Hvor begripelige er egentlig lovtekster? En metode for å undersøke leseforståelse. Fra myndig maktspråk til klar kommunikasjon - Rapport fra Nordisk klarspråkskonferanse Oslo, 28.–29. mai 2015 2016
NTNU Untitled
 
3 Eriksen, Pia Farstad; Solhaug, Solvor; Lorange, Anne Lillevoll.
Skrivenatt ved NTNU Dragvoll - gi studenter motivasjon til å skrive. Akademisk skriving og dialogisk rettleiing i høgare utdanning; 2016-11-10 - 2016-11-11
NTNU Untitled
 
2015
4 Eriksen, Pia Farstad; Vatn, Gunhild Åm; Benedikte Pernille Bakkeby, Øverli; Turi Marte Brandt, Ånerud.
Innblikk i arbeidet med Klart lovspråk. Faggruppeseminar; 2015-04-20 - 2015-04-20
NTNU Untitled
 
5 Eriksen, Pia Farstad; Vatn, Gunhild Åm; Fjørtoft, Henning.
Lesing av lovtekster - ulike brukeres lesestrategier. Internmøte hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelags oppvekst- og utdanningsavdeling; 2015-05-12 - 2015-05-12
NTNU Untitled
 
6 Eriksen, Pia Farstad; Vatn, Gunhild Åm; Fjørtoft, Henning.
Møte med lovtekster - En undersøkelse av brukeres leseforståelse. Nordisk klarspråkskonferanse; 2015-05-28 - 2015-05-29
NTNU Untitled
 
7 Eriksen, Pia Karoline Farstad; Vatn, Gunhild Åm; Fjørtoft, Henning.
Lesing av lovtekster - ulike brukeres lesestrategier. Lovspråkskonferansen - Regelspråk i endring; 2015-04-14 - 2015-04-14
NTNU Untitled
 
8 Fjørtoft, Henning; Eriksen, Pia Farstad; Vatn, Gunhild Åm.
Klart lovspråk? Juridiske tekster i virksomhetsperspektiv.. Skriv! Les! 2015 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy.; 2015-05-18 - 2015-05-20
NTNU Untitled
 
9 Fjørtoft, Henning; Øverli, Benedikte Pernille Bakkeby; Ånerud, Turi Marte Brandt; Eriksen, Pia Farstad; Stjern, Simon; Vatn, Gunhild Åm.
Klart lovspråk? Juridiske tekster i et perspektiv.. Presentasjon for de departementene som deltar i Klart lovspråkprosjektet; 2015-03-05 - 2015-03-05
NTNU Untitled
 
10 Vatn, Gunhild Åm; Eriksen, Pia Farstad; Fjørtoft, Henning.
Klart lovspråk? Juridiske tekster i et virksomhetsperspektiv. Trondheim: NTNU 2015 (ISBN 978-82-91100-10-4) 52 s.
NTNU Untitled
 
11 Vatn, Gunhild Åm; Eriksen, Pia Farstad; Fjørtoft, Henning; Ånerud, Turi Marte Brandt; Øverli, Benedikte Pernille Bakkeby; Stjern, Simon.
Klart lovspråk? Juridiske tekster i et virksomhetsperspektiv. : NTNU Trondheim 2015 (ISBN 978-82-91100-10-4) 52 s.
NTNU Untitled
 
12 Vatn, Gunhild Åm; Fjørtoft, Henning; Eriksen, Pia Farstad.
Klart lovspråk? Juridiske tekster i et virksomhetsperspektiv. Møte i ressursgruppa for Klart lovspråk; 2015-02-26 - 2015-02-26
NTNU Untitled
 
2014
13 Eriksen, Pia Farstad.
Avhør med avvikende spørsmålsgjengivelse. Politiforum, Politiets fellesforbund 2014 (01) s. 42-43
NTNU Untitled
 
14 Eriksen, Pia Farstad.
De viktige spørsmålene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
NTNU Untitled
 
15 Eriksen, Pia Farstad.
Fra avhør til avhørsrapport. Masterbloggen 2014
NTNU Untitled
 
16 Eriksen, Pia Farstad.
Rekontekstualisering - fra avhør til avhørsrapport. Språkdagen 2014; 2014-02-07 - 2014-02-07
NTNU Untitled
 
2013
17 Eriksen, Pia Farstad.
Hvordan gjengis spørsmål i avhørsrapporter?. Etterforskningsseminaret 2013; 2013-12-16 - 2013-12-17
NTNU Untitled
 
18 Eriksen, Pia Karoline Farstad.
"Avhørsrapporten som rekontekstualisering gjennomført av studenter ved Politihøgskolen". Trondheim: NTNU 2013 123 s.
NTNU Untitled
 
2011
19 Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Koreman, Jacques; Riis-Johansen, Marit Olave; Sejnæs, Thomas; Hammer, Mai Elise; Stremme, Christina; Eriksen, Pia Farstad.
Sprø språkvitere og taletalenter. Researchers' Night; 2011-09-23 - 2011-09-23
NTNU Untitled