Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 174 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Aarli, Ragna.
China. I: Courts in Evolving Societies. Sino-European Dialogue between Judges and Academics. Brill|Nijhoff 2020 ISBN 978-90-04-43815-6. s. 21-32
UiB Untitled
 
2 Aarli, Ragna.
Comparative Reflections. The Role of the Judge in the Melting Pot. I: Courts in Evolving Societies. Sino-European Dialogue between Judges and Academics. Brill|Nijhoff 2020 ISBN 978-90-04-43815-6. s. 85-99
UiB Untitled
 
3 Aarli, Ragna.
Conclusions and Outlook. I: Courts in Evolving Societies. Sino-European Dialogue between Judges and Academics. Brill|Nijhoff 2020 ISBN 978-90-04-43815-6. s. 215-228
UiB Untitled
 
4 Aarli, Ragna.
Court Management in Professional Judiciaries. I: Court Management/Gestion du tribunal. Paris: Bibliothéque de l'institute de Recherche Juridique de la Sorbonne - André Tunc 2020 ISBN 978-2-85002-032-2. s. 261-270
UiB Untitled
 
5 Aarli, Ragna.
Offentlig innsyn i straffesaker. Akademisk lunsj; 2020-10-21 - 2021-08-21
UiB Untitled
 
6 Aarli, Ragna.
Om offentliggjøring av opplysninger om egne barn på internett.. I: Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk 2020 ISBN 9788205538498. s. 256-272
UiB Untitled
 
7 Aarli, Ragna.
Om å bestemme innholdet av rettsregler. I: Publiseringsregler for journalister. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205541146. s. 31-45
UiB Untitled
 
8 Aarli, Ragna.
Reglene om omtale av straffesaker. I: Publiseringsregler for journalister. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205541146. s. 243-274
UiB Untitled
 
9 Aarli, Ragna.
Straffeloven § 185: Historisk bakgrunn og rettstilstand. Debatt om hatyringer og ytringsfrihet; 2020-10-12 - 2020-10-12
UiB Untitled
 
10 Aarli, Ragna; Arntzen, Wenche Elisabeth.
Norway. I: Courts in Evolving Societies. Sino-European Dialogue between Judges and Academics. Brill|Nijhoff 2020 ISBN 978-90-04-43815-6. s. 71-84
UiB Untitled
 
11 Aarli, Ragna; Larssen, Wiggo Storhaug.
Access to Courts and the Autonomy of court Presidents in Periods of Crisis. A Covid 19-lesson from Norway. Online Conference "The Covid-19 crisis - Lessons for the Court"; 2020-09-03 - 2020-09-03
UiB Untitled
 
12 Aarli, Ragna; Sanders, Anne.
Courts and Judicial Reforms. I: Courts in Evolving Societies. Sino-European Dialogue between Judges and Academics. Brill|Nijhoff 2020 ISBN 978-90-04-43815-6. s. 3-17
UiB Untitled
 
13 Aarli, Ragna; Sanders, Anne.
Courts in Evolving Societies. Sino-European Dialogue between Judges and Academics. Brill|Nijhoff 2020 (ISBN 978-90-04-43815-6) 232 s. Chinese and Comparative Law Series(9)
UiB Untitled
 
14 Imeland, Vilde; Høgberg, Alf Petter; Aarli, Ragna; Holmboe, Morten.
– Skillet mellom bevis og indisier er misvisende. Morgenbladet [Avis] 2020-10-04
PHS UiB UiO Untitled
 
15 Krokan, Arne; Aarli, Ragna.
Den digitale dommer - Om endring av arbeidsprosesser i domstolene. Lov og Rett 2020 ;Volum 59.(3) s. 149-166
NTNU UiB Untitled
 
16 Schütz, Sigrid Eskeland; Aarli, Ragna; Aasen, Henriette Sinding.
Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk 2020 (ISBN 9788205538498) 496 s.
UiB Untitled
 
2019
17 Aarli, Ragna.
...And Justice For All. The Development in Numbers of Participants in Court.. Workshop on Judicial Decision-making; 2019-05-08 - 2019-05-08
UiB Untitled
 
18 Aarli, Ragna.
Comparative perspectives on the power of judges. Paris Workshop; 2019-05-20 - 2019-05-21
UiB Untitled
 
19 Aarli, Ragna.
Digitale juridiske utdrag og utviklingen av norsk metodelære. Lov og Rett 2019 ;Volum 58.(10) s. 640-657
UiB Untitled
 
20 Aarli, Ragna.
Kommentar til Høyesteretts dom om DNA-registrering. Juridika 2019
UiB Untitled
 
21 Aarli, Ragna.
Rettsvernet mot "hevnporno" og annen deling av seksualiserte bilder uten samtykke. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205509436. s. 18-31
UiB Untitled
 
22 Aarli, Ragna.
Riksadvokatens rolle i oppbyggingen av DNA-registeret. I: Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal Juridisk 2019 ISBN 9788205530096. s. 665-677
UiB Untitled
 
23 Aarli, Ragna; Krokan, Arne.
Den digitale dommer. IKTs betydning for ulike rettsakter; 2019-10-21 - 2019-10-21
UiB NTNU Untitled
 
24 Aarli, Ragna; Krokan, Arne.
Den digitale dommer. Ryssdalseminaret; 2019-10-07 - 2019-10-07
UiB NTNU Untitled
 
25 Aarli, Ragna; Mæhle, Synne Sæther.
Juridisk metode for morgendagens jurister. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. s. 114-134
UiB Untitled
 
26 Kolflaath, Eivind; Aarli, Ragna.
Når faktum ikke er gitt. I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027945. s. 145-160
UiB Untitled
 
27 Sunde, Jørn Øyrehagen; Aarli, Ragna.
Spesialisering av domstolene. Fagmøte Oslo tingrett; 2019-01-07 - 2019-01-07
UiB Untitled
 
28 Sunde, Jørn Øyrehagen; Aarli, Ragna.
Spesialisering i domstolene. Dommerpodden [Internett] 2019-02-28
UiB Untitled
 
2018
29 Aarli, Ragna.
Are Big Courts Better Courts? Judicial Reform in Norway. Bergen-Utrecht Workshop; 2018-11-26 - 2018-11-26
UiB Untitled
 
30 Aarli, Ragna.
"Big Data" som grunnlag for beslutninger om offentlig helsehjelp på individnivå: En rettsstatlige problemskisse. Big Data i helsetjenesten - rettslige aspekter; 2018-06-06 - 2018-08-07
UiB Untitled
 
31 Aarli, Ragna.
Concluding Remarks on The Role of Courts in Evolving Societies. The Role of Courts in Evolving Societies; 2018-05-25 - 2018-05-26
UiB Untitled
 
32 Aarli, Ragna.
Courts of the Future. Reflections from the work of the Norwegian Court Commission.. Gjesteforelesning; 2018-03-16 - 2018-03-16
UiB Untitled
 
33 Aarli, Ragna.
Domstolers funksjon - hva betinges de av?. Frokostseminar; 2018-04-11 - 2018-04-11
UiB Untitled
 
34 Aarli, Ragna.
Et domstolsystem i utvikling - hvordan bevare tilliten til rettssystemet?. Fagsamling for vitnestøtter i Hordaland og Rogaland; 2018-05-04 - 2018-05-04
UiB Untitled
 
35 Aarli, Ragna.
Nordiske domstolstrukturer i forandring. Nordisk prosessrettsmøte; 2018-08-17 - 2018-08-18
UiB Untitled
 
36 Aarli, Ragna.
Om reform av domstolene. Forskergruppemøte; 2018-04-27 - 2018-04-27
UiB Untitled
 
37 Aarli, Ragna.
Public access to digital documents. Boklansering av Transparency in the Future - Swedish Openness 250 Years; 2018-03-19 - 2018-03-19
UiB Untitled
 
38 Aarli, Ragna.
Rettskildebruk og juridiske utdrag. Et metodeperspektiv. Tvistelovsseminaret; 2018-11-09 - 2018-11-09
UiB Untitled
 
39 Aarli, Ragna.
Skjønn, lovlighet og granskning. Årskonferansen for De nasjonale forskningsetiske komiteene; 2018-02-28 - 2018-02-28
UiB Untitled
 
40 Aarli, Ragna.
Uredelighetssaker - forskningsinstitusjonenes og Granskingsutvalgets oppgaver etter forskningsetikkloven. Nasjonalt seminar om behandling av uredelighetssaker; 2018-11-21 - 2018-11-21
UiB Untitled
 
41 Aarli, Ragna; Baumbach, Trine.
Smart kontrol af ytringsfriheden. I: Ret SMART. Om smart teknologi og regulering. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2018 ISBN 978-87-574-4183-3. s. 121-144
UiB Untitled
 
42 Aarli, Ragna; Mæhle, Synne Sæther.
Juridisk metode i et nøtteskall. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2018 (ISBN 978-82-05-50800-2) 281 s.
UiB Untitled
 
43 Fornes, Ingun.
Straff av barn. Frihetsstraffene og alternativene. : Universitetet i Bergen 2018 (ISBN 978-82-308-3836-5)
UiB Untitled
 
44 Sunde, Jørn Øyrehagen; Aarli, Ragna.
Hvordan skal domstolen jobbe for å møte de overordnede føringene som ligger i utkastet til ny straffeprosesslov sett fra universitetets perspektiv?. Workshop om ny straffeprosesslov; 2018-01-08 - 2018-01-08
UiB Untitled
 
45 Sunde, Jørn Øyrehagen; Aarli, Ragna.
Spesialisering av domstolene. Ryssdalseminaret; 2018-11-05 - 2018-11-05
UiB Untitled
 
2017
46 Aarli, Ragna.
Din og min domstol. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017 s. 66-67
UiB Untitled
 
47 Aarli, Ragna.
Konvergens eller fragmentering i vitenskapelig praksis. Åpent møte om forskningsetikk; 2017-11-27
UiB Untitled
 
48 Aarli, Ragna.
Non-expiring Offences in Nordic Criminal law. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2017 ;Volum 40.(154) s. 51-70
UiB Untitled
 
49 Aarli, Ragna.
Offeret - en uvedkommende i retten?. Strafferettskonferansen i Loen; 2017-04-24 - 2017-04-25
UiB Untitled
 
50 Aarli, Ragna.
Public access to digital documents. I: Transparency in the future - Swedish openness 250 years. Visby: Ragulka 2017 ISBN 978-91-85333-75-2. s. 319-339
UiB Untitled
 
    Vis neste liste