Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 178 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2020
1 Aarli, Ragna.
"Big data" og helsehjelpens nye aktørbilde. I: Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk 2020 ISBN 9788205531963. p. 232-251
UiB Untitled
 
2 Aarli, Ragna.
China.. I: Courts in Evolving Societies. Sino-European Dialogue between Judges and Academics. Brill|Nijhoff 2020 ISBN 978-90-04-43815-6. p. 21-32
UiB Untitled
 
3 Aarli, Ragna.
Comparative Reflections. The Role of the Judge in the Melting Pot.. I: Courts in Evolving Societies. Sino-European Dialogue between Judges and Academics. Brill|Nijhoff 2020 ISBN 978-90-04-43815-6. p. 85-99
UiB Untitled
 
4 Aarli, Ragna.
Conclusions and Outlook.. I: Courts in Evolving Societies. Sino-European Dialogue between Judges and Academics. Brill|Nijhoff 2020 ISBN 978-90-04-43815-6. p. 215-228
UiB Untitled
 
5 Aarli, Ragna.
Court Management in Professional Judiciaries. I: Court Management/Gestion du tribunal. Paris: Bibliothéque de l'institute de Recherche Juridique de la Sorbonne - André Tunc 2020 ISBN 978-2-85002-032-2. p. 261-270
UiB Untitled
 
6 Aarli, Ragna.
Jussprofessor vurderer dagens innsynsregler i straffesaker. Journalisten [Internet] 2020-10-26
UiB Untitled
 
7 Aarli, Ragna.
Offentlig innsyn i straffesaker. Akademisk lunsj; 2020-10-21 - 2021-08-21
UiB Untitled
 
8 Aarli, Ragna.
Om offentliggjøring av opplysninger om egne barn på internett.. I: Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk 2020 ISBN 9788205538498. p. 256-272
UiB Untitled
 
9 Aarli, Ragna.
Om å bestemme innholdet av rettsregler. I: Publiseringsregler for journalister. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205541146. p. 31-45
UiB Untitled
 
10 Aarli, Ragna.
Recension. Anne Kjersti Befring, Persontilpasset medisin. Rettslige perspektiver, Gyldendal, 2019, 711 sider. Nordisk socialrättslig tidskrift 2020 (23-24) p. 115-121
UiB Untitled
 
11 Aarli, Ragna.
Reglene om omtale av straffesaker. I: Publiseringsregler for journalister. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205541146. p. 243-274
UiB Untitled
 
12 Aarli, Ragna.
Straffeloven § 185: Historisk bakgrunn og rettstilstand. Debatt om hatyringer og ytringsfrihet; 2020-10-12 - 2020-10-12
UiB Untitled
 
13 Aarli, Ragna; Arntzen, Wenche Elisabeth.
Norway.. I: Courts in Evolving Societies. Sino-European Dialogue between Judges and Academics. Brill|Nijhoff 2020 ISBN 978-90-04-43815-6. p. 71-84
UiB Untitled
 
14 Aarli, Ragna; Larssen, Wiggo Storhaug.
Access to Courts and the Autonomy of court Presidents in Periods of Crisis. A Covid 19-lesson from Norway. Online Conference "The Covid-19 crisis - Lessons for the Court"; 2020-09-03 - 2020-09-03
UiB Untitled
 
15 Aarli, Ragna; Sanders, Anne.
Courts and Judicial Reforms. I: Courts in Evolving Societies. Sino-European Dialogue between Judges and Academics. Brill|Nijhoff 2020 ISBN 978-90-04-43815-6. p. 3-17
UiB Untitled
 
16 Aarli, Ragna; Sanders, Anne.
Courts in Evolving Societies. Sino-European Dialogue between Judges and Academics. Brill|Nijhoff 2020 (ISBN 978-90-04-43815-6) ;Volume 9.232 p. Chinese and Comparative Law Series(9)
UiB Untitled
 
17 Imeland, Vilde; Høgberg, Alf Petter; Aarli, Ragna; Holmboe, Morten.
– Skillet mellom bevis og indisier er misvisende. Morgenbladet [Newspaper] 2020-10-04
PHS UiB UiO Untitled
 
18 Ingierd, Helene; Aarli, Ragna; Staksrud, Elisabeth; Mikkelsen, Øyvind; Dyb, Grete; Anfinset, Nils.
Hvor ble det av forskningsetikken?. Aftenposten.no 2020
NTNU UiB UiO Untitled
 
19 Krokan, Arne; Aarli, Ragna.
Den digitale dommer - Om endring av arbeidsprosesser i domstolene. Lov og Rett 2020 ;Volume 59.(3) p. 149-166
NTNU UiB Untitled
 
20 Schütz, Sigrid Eskeland; Aarli, Ragna; Aasen, Henriette Sinding.
Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk 2020 (ISBN 9788205538498) 496 p.
UiB Untitled
 
2019
21 Aarli, Ragna.
...And Justice For All. The Development in Numbers of Participants in Court.. Workshop on Judicial Decision-making; 2019-05-08 - 2019-05-08
UiB Untitled
 
22 Aarli, Ragna.
Comparative perspectives on the power of judges. Paris Workshop; 2019-05-20 - 2019-05-21
UiB Untitled
 
23 Aarli, Ragna.
Digitale juridiske utdrag og utviklingen av norsk metodelære. Lov og Rett 2019 ;Volume 58.(10) p. 640-657
UiB Untitled
 
24 Aarli, Ragna.
Kommentar til Høyesteretts dom om DNA-registrering. Juridika 2019
UiB Untitled
 
25 Aarli, Ragna.
Rettsvernet mot "hevnporno" og annen deling av seksualiserte bilder uten samtykke. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205509436. p. 18-31
UiB Untitled
 
26 Aarli, Ragna.
Riksadvokatens rolle i oppbyggingen av DNA-registeret. I: Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal Juridisk 2019 ISBN 9788205530096. p. 665-677
UiB Untitled
 
27 Aarli, Ragna; Krokan, Arne.
Den digitale dommer. IKTs betydning for ulike rettsakter; 2019-10-21 - 2019-10-21
UiB NTNU Untitled
 
28 Aarli, Ragna; Krokan, Arne.
Den digitale dommer. Ryssdalseminaret; 2019-10-07 - 2019-10-07
UiB NTNU Untitled
 
29 Aarli, Ragna; Mæhle, Synne Sæther.
Juridisk metode for morgendagens jurister. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. p. 114-134
UiB Untitled
 
30 Kolflaath, Eivind; Aarli, Ragna.
Når faktum ikke er gitt. I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027945. p. 145-160
UiB Untitled
 
31 Sunde, Jørn Øyrehagen; Aarli, Ragna.
Spesialisering av domstolene. Fagmøte Oslo tingrett; 2019-01-07 - 2019-01-07
UiB Untitled
 
32 Sunde, Jørn Øyrehagen; Aarli, Ragna.
Spesialisering i domstolene. Dommerpodden [Internet] 2019-02-28
UiB Untitled
 
2018
33 Aarli, Ragna.
Are Big Courts Better Courts? Judicial Reform in Norway. Bergen-Utrecht Workshop; 2018-11-26 - 2018-11-26
UiB Untitled
 
34 Aarli, Ragna.
"Big Data" som grunnlag for beslutninger om offentlig helsehjelp på individnivå: En rettsstatlige problemskisse. Big Data i helsetjenesten - rettslige aspekter; 2018-06-06 - 2018-08-07
UiB Untitled
 
35 Aarli, Ragna.
Concluding Remarks on The Role of Courts in Evolving Societies. The Role of Courts in Evolving Societies; 2018-05-25 - 2018-05-26
UiB Untitled
 
36 Aarli, Ragna.
Courts of the Future. Reflections from the work of the Norwegian Court Commission.. Gjesteforelesning; 2018-03-16 - 2018-03-16
UiB Untitled
 
37 Aarli, Ragna.
Domstolers funksjon - hva betinges de av?. Frokostseminar; 2018-04-11 - 2018-04-11
UiB Untitled
 
38 Aarli, Ragna.
Et domstolsystem i utvikling - hvordan bevare tilliten til rettssystemet?. Fagsamling for vitnestøtter i Hordaland og Rogaland; 2018-05-04 - 2018-05-04
UiB Untitled
 
39 Aarli, Ragna.
Nordiske domstolstrukturer i forandring. Nordisk prosessrettsmøte; 2018-08-17 - 2018-08-18
UiB Untitled
 
40 Aarli, Ragna.
Om reform av domstolene. Forskergruppemøte; 2018-04-27 - 2018-04-27
UiB Untitled
 
41 Aarli, Ragna.
Public access to digital documents. Boklansering av Transparency in the Future - Swedish Openness 250 Years; 2018-03-19 - 2018-03-19
UiB Untitled
 
42 Aarli, Ragna.
Rettskildebruk og juridiske utdrag. Et metodeperspektiv. Tvistelovsseminaret; 2018-11-09 - 2018-11-09
UiB Untitled
 
43 Aarli, Ragna.
Skjønn, lovlighet og granskning. Årskonferansen for De nasjonale forskningsetiske komiteene; 2018-02-28 - 2018-02-28
UiB Untitled
 
44 Aarli, Ragna.
Uredelighetssaker - forskningsinstitusjonenes og Granskingsutvalgets oppgaver etter forskningsetikkloven. Nasjonalt seminar om behandling av uredelighetssaker; 2018-11-21 - 2018-11-21
UiB Untitled
 
45 Aarli, Ragna; Baumbach, Trine.
Smart kontrol af ytringsfriheden. I: Ret SMART. Om smart teknologi og regulering. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2018 ISBN 978-87-574-4183-3. p. 121-144
UiB Untitled
 
46 Aarli, Ragna; Mæhle, Synne Sæther.
Juridisk metode i et nøtteskall. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2018 (ISBN 978-82-05-50800-2) 281 p.
UiB Untitled
 
47 Fornes, Ingun.
Straff av barn. Frihetsstraffene og alternativene. : Universitetet i Bergen 2018 (ISBN 978-82-308-3836-5)
UiB Untitled
 
48 Sunde, Jørn Øyrehagen; Aarli, Ragna.
Hvordan skal domstolen jobbe for å møte de overordnede føringene som ligger i utkastet til ny straffeprosesslov sett fra universitetets perspektiv?. Workshop om ny straffeprosesslov; 2018-01-08 - 2018-01-08
UiB Untitled
 
49 Sunde, Jørn Øyrehagen; Aarli, Ragna.
Spesialisering av domstolene. Ryssdalseminaret; 2018-11-05 - 2018-11-05
UiB Untitled
 
2017
50 Aarli, Ragna.
Din og min domstol. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017 p. 66-67
UiB Untitled
 
    Show next list