Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 151 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2019
1 Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Welfare stigma and the public gaze.. RN26 (Sociology of social policy and social welfare), 14th conference of the European Sociological Association; 2019-08-21
HVL UiB Untitled
 
2 Syltevik, Liv Johanne; Lundberg, Kjetil.
Welfare stigma and the Public Gaze. The nature of welfare stigma in welfare debates in the 2010s in Norway. Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging; 2019-08-20
UiB HVL Untitled
 
2018
3 Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne.
Myter om velferd og velferdsstaten. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 9788202604141) 149 p.
UiB Untitled
 
4 Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Digitalization, street-level bureaucracy and welfare users' experiences. Social Policy & Administration 2018 ;Volume 52.(1) p. 67-90
NORCE UiB Untitled
 
5 Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Nav og ny kanalstrategi – utfordringar ved digitaliseringa. I: Tilsynsmelding 2017. Oslo: Statens helsetilsyn 2018 p. 26-29
NORCE UiB Untitled
 
6 Syltevik, Liv Johanne.
Myten om alenemødrene og velferdsstaten. I: Myter om velferd og velferdsstaten. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202604141. p. 99-122
UiB Untitled
 
7 Syltevik, Liv Johanne; Lundberg, Kjetil Grimastad.
Nav og ny kanalstrategi - utfordringer ved digitaliseringa. Tilsynsmelding 2017 2018
UiB Untitled
 
2017
8 Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Digitaliseringen og NAV - hva er brukernes erfaringer?. Magasinet Velferd 2017 (2) p. 36-37
NORCE UiB Untitled
 
9 Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
NAV, digitalisering og tilgjengelighet. Fagdager for Fylkesmannen; 2017-06-08
NORCE UiB Untitled
 
10 Pedersen, Axel West; Syltevik, Liv Johanne; Thoresen, Thor Olav.
Nei til inntektsprøving av barnetrygden. VG : Verdens gang 2017
ISF UiB Untitled
 
11 Syltevik, Liv Johanne.
A sociological perspective on changes in family in Norway. I: Routine outcome monitoring in couple and family therapy. The empirically informed therapist.. Springer 2017 ISBN 978-3-319-50674-6. p. 45-62
UiB Untitled
 
2016
12 Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Brukerperspektiv på kontakten med Nav. Fagseminar, Nav Bergenhus; 2016-06-02
NORCE UiB Untitled
 
13 Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Everyday interaction at the front-line: The case of the Norwegian all-in-one bureaucracy. Journal of Organizational Ethnography 2016 ;Volume 5.(2) p. 152-166
NORCE UiB Untitled
 
14 Syltevik, Liv Johanne.
Myten om alenemødre. Møte i sosiologiforeningen; 2016-11-23 - 2016-11-23
UiB Untitled
 
2015
15 Syltevik, Liv Johanne.
Cohabitation from illegal to institutionalized practice: the case of Norway 1972-2010. The History of the Family 2015 ;Volume 20.(4) p. 515-529
UiB Untitled
 
16 Syltevik, Liv Johanne.
Enslig mor - forståelse av "problemet" og trygd gjennom 100 år. Tidsskrift for velferdsforskning 2015 ;Volume 18.(4) p. 328-338
UiB Untitled
 
17 Syltevik, Liv Johanne.
Har Nav brukeren i sentrum?. Møte i senioruniversitetet Øygarden og Sotra; 2015-03-10
UiB Untitled
 
18 Syltevik, Liv Johanne.
Jørgen Lorentzen og Wenche Muhleisen (red) (2013) Å være sammen. Intimitetens nye kulturelle vilkår. Sosiologi i dag 2015 ;Volume 45.(2) p. 141-145
UiB Untitled
 
19 Syltevik, Liv Johanne.
Paid and unpaid work in the Norwegian Welfare state -the case of the lone mother allowance. Analele Universităţii Bucureşti. Ştiinţe politice 2015 ;Volume 17.(1) p. 5-18
UiB Untitled
 
20 Syltevik, Liv Johanne.
Theorizing about families in the 21st century. The 12th Conference of the European Sociological Association: Differences, inequalities and sociological imagination; 2015-08-25 - 2015-08-28
UiB Untitled
 
2014
21 Grung, Camilla Bysheim; Johnsen, Iren; Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Implementering av Nav-reformen ved to lokale Nav-kontorer sett fra ansattes perspektiv. Bergen: Uni Research Rokkansenteret 2014 23 p. Rokkansenteret Notat(5)
NORCE UiB Untitled
 
22 Syltevik, Liv Johanne.
Anbjørg Ohnstad, Marianne Rugkåsa og Signe Ylvisaker (red.): Ubehaget i sosialt arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning 2014 ;Volume 17.(3) p. 61-63
UiB Untitled
 
23 Syltevik, Liv Johanne.
Theorizing families in the 21 century - a need for social institution as a sensitizing concept?. Exploring Blind Spots; 2014-08-14 - 2014-08-16
UiB Untitled
 
24 Syltevik, Liv Johanne; Hansen, Hans-Tore.
Welfare encounters and web-technlogy in street level bureaucracy. Forskningsseminar; 2014-11-05
UiB Untitled
 
2013
25 Bjørnsen-Vareberg, Marthe; Syltevik, Liv Johanne.
Alenemødre, frivillig og offentlig hjelp. Hva tilbyr de frivillige organisasjonene som Nav ikke har?. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1. p. 155-173
UiB Untitled
 
26 Brubakken, Gunhild; Syltevik, Liv Johanne.
Oppfølging av brukere. Muligheter og begrensninger i samtaler mellom brukere og Nav-veiledere. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1. p. 133-154
UiB Untitled
 
27 Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne.
Lønnsarbeid og kvinnearbeid. Tilbake til diskusjonen om arbeid. Tidsskrift for kjønnsforskning 2013 ;Volume 37.(2) p. 157-172
UiB Untitled
 
28 Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Brukeren i det 21. århundret - nye og gamle velferdsdilemmaer. Hva kan vi lære av brukererfaringer?. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1. p. 174-1987
NORCE UiB Untitled
 
29 Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02175-1) 204 p.
NORCE UiB Untitled
 
30 Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Nav - med brukeren i sentrum. En introduksjon. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1. p. 11-30
NORCE UiB Untitled
 
31 Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Brukererfaringer med Nav i reformperioden: Kompleks organisasjon, bakkebyråkrati og ustabile relasjoner. Fontene forskning 2013 (2) p. 19-30
NORCE UiB Untitled
 
32 Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Den "ene" døren. Møtet med Nav i mottak, telefon og på internett. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1. p. 71-90
NORCE UiB Untitled
 
33 Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne; Hansen, Hans-Tore.
Mindre skreddersøm og mer standardisert oppfølging etter Nav-reformen. Sosial trygd 2013 ;Volume 102.(4) p. 22-24
NORCE UiB Untitled
 
34 Syltevik, Liv Johanne.
"Brukeren" i debatten om Nav-reformen. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1. p. 31-47
UiB Untitled
 
35 Syltevik, Liv Johanne.
Nav- med brukeren i sentrum?. Fylkesmannens dag; 2013-10-21 - 2013-10-21
UiB Untitled
 
36 Syltevik, Liv Johanne.
The institutionalization of cohabitation: The case of Norway 1970-2013. Cohabitation in Europe: Through Space and Time; 2013-09-05 - 2013-09-07
UiB Untitled
 
37 Syltevik, Liv Johanne; Hansen, Hans-Tore.
Nav- med brukeren i sentrum?. Lunsjmøte; 2013-10-30 - 2013-10-30
UiB Untitled
 
38 Syltevik, Liv Johanne; Hansen, Hans-Tore.
Nav- med brukeren i sentrum?. Brukerforum; 2013-05-07 - 2013-05-07
UiB Untitled
 
39 Syltevik, Liv Johanne; Lundberg, Kjetil.
Front-line encounters with the Norwegian all-in-all welfare buraucracy- the relationship between citizens and the welfare state. ESA 11th Conference: "Crisis, critique and change; 2013-08-28 - 2013-08-31
NORCE UiB Untitled
 
2012
40 Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Stiller en ny tid samfunnsforskere ovenfor nye metodiske utfordringer? Forskning om brukererfaringer med Nav som case. Sosiologisk Tidsskrift 2012 ;Volume 20.(3) p. 203-224
NORCE UiB Untitled
 
2011
41 Brubakken, Gunhild.
Samtaler på et NAV-kontor En sosiologisk analyse av oppfølgingsmøter mellom bruker og veileder. Bergen: UiB 2011 100 p.
UiB Untitled
 
42 Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne.
Sosiologiens forhold til arbeid og kvinner - hvor står vi?. Workshop om kvinner og arbeid; 2011-05-30 - 2011-05-31
UiB Untitled
 
43 Eggebø, Helga; Syltevik, Liv Johanne; Strand, Anne Hege Henden.
Skal åleinemødrene redda velferdsstaten?. Bergens Tidende 2011
UiB Untitled
 
44 Hansen, Hans-Tore; Syltevik, Liv Johanne.
Hvordan går det med brukernes vurdering (tilfredshet) med NAV?. Innlegg seminar: Evaluering av Nav-reformen, 26/10- 2011; 2011-10-26 - 2011-10-26
UiB Untitled
 
45 Indergaard, Åshild Maria.
Moderskap og klasse En kvalitativ studie av unge mødre med ulik utdanningsbakgrunn. Bergen: UiB 2011 106 p.
UiB Untitled
 
46 Khaderi, Alan.
Transnasjonale aktiviteter og integrering En studie av iranske kulturaktivister i Bergen. Bergen: UiB 2011 109 p.
UiB Untitled
 
47 Syltevik, Liv Johanne.
Endringer i familien de siste tiårene. LO konferanse "Den nye kjernefamilien"; 2011-11-15 - 2011-11-15
UiB Untitled
 
48 Syltevik, Liv Johanne; Lundberg, Kjetil Grimastad.
The making of citizen the user in Norwegian Welfare Policy. ESA 10th Social Relations in Turbulent Times; 2011-09-07 - 2011-09-10
UiB Untitled
 
2010
49 Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne.
Intervju om boken: Kvinners arbeid. NRK [Radio] 2010-01-27
UiB Untitled
 
50 Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Ulike kilder til brukererfaringer: Metodiske utfordringer og muligheter. Forskersamling, Evaluering av NAV-reformen; 2010-10-26
NORCE UiB Untitled
 
    Show next list