Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-23 av 23

2021
1 Sørli, Richard.
Om G. A. Cohen om penger og frihet. Norsk Filosofisk tidsskrift 2021 ;Volum 56.(4) s. 166-177
UiB Untitled
 
2019
2 Mendoza, Lumberto Guce.
On the possibility of Resolute Transcendentalism in the Later Wittgenstein. : Universitetet i Bergen 2019 (ISBN 9788230855379)
UiB Untitled
 
3 Sørli, Richard.
Filosofisk vertigo: Om Cavell om skeptisisme. Norsk Filosofisk tidsskrift 2019 (4) s. 203-219
UiB Untitled
 
2017
4 Sørli, Richard.
Frihet: handlingspredikat eller statusbegrep?. Seminar; 2017-09-21 - 2017-09-22
UiB Untitled
 
5 Sørli, Richard.
Hume's Scepticism. Workshop; 2017-03-06 - 2017-03-07
UiB Untitled
 
2013
6 Sørli, Richard.
John Stuart Mill - en liberal utilitarist. I: Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3602-1. s. 554-584
UiB Untitled
 
7 Sørli, Richard.
Logisk fremmed tenkning: Frege (og Kant). Norsk Filosofisk tidsskrift 2013 ;Volum 48.(3-4) s. 208-218
UiB Untitled
 
8 Sørli, Richard.
Striden om intet: Om Carnaps kritikk av Heidegger og Heideggers kritikk av "logikken". I: Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S 2013 ISBN 978-82-8265-071-7. s. 343-386
UiB Untitled
 
2012
9 Sørli, Richard.
Cul-de-sac: om Badiou om Wittgenstein. Agora 2012 ;Volum 30.(1) s. 271-287
UiB Untitled
 
2011
10 Sørli, Richard Arnljot.
Filosofilosen: Om Øyvind Pålshaugens "Passasjer hos Derrida, Platon, Aristoteles. Studier i utførelsen av filosofi". Agora 2011 (1) s. 326-338
UiB Untitled
 
11 Sørli, Richard Arnljot; Gustafsson, Martin.
The Philosophy of J. L. Austin. Oxford University Press 2011 (ISBN 978-0-19-921975-9) 245 s.
UiB Untitled
 
2009
12 Sørli, Richard Arnljot.
Critique of Pure Language. I: Acknowledging Stanley Cavell. Uppsala universitet 2009 ISBN 978-91-506-2059-7. s. 97-123
UiB Untitled
 
13 Sørli, Richard Arnljot.
En anti-ortodoks tilnærming til Wittgensteins såkalte privatspråkargument. Norsk Filosofisk tidsskrift 2009 ;Volum 44.(3/4) s. 230-245, 324-325-
UiB Untitled
 
2008
14 Sørli, Richard Arnljot.
On the Status of Wittgenstein's remarks. Norsk-fransk Wittgensteinkonferanse; 2008-06-16 - 2008-06-19
UiB Untitled
 
15 Sørli, Richard Arnljot.
On Wittgenstein's Use of Examples. Internasjonal Wittgenstein Workshop; 2008-10-01 - 2008-10-04
UiB Untitled
 
16 Sørli, Richard Arnljot.
Overensstemmelse og omstendigheter. Agora 2008 ;Volum 26.(1/2) s. 194-219
UiB Untitled
 
17 Sørli, Richard Arnljot.
Språklig plastisitet. Wittgensteinforskergruppens seminar; 2008-04-02 - 2008-04-02
UiB Untitled
 
18 Sørli, Richard Arnljot.
Wittgenstein and the Ambitions of Philosophy. Universitetet i Bergen 2008 (ISBN 978-82-308-0537-4) 367 s.
UiB Untitled
 
2004
19 Sørli, Richard Arnljot.
Critique of Pure Language. Acknowledging Stanley Cavell; 2004-09-04 - 2004-09-08
UiB Untitled
 
20 Sørli, Richard Arnljot.
Heidegger i helfigur - et velpolert og ufullstendig portrett. Agora 2004 (Årg. 22, nr 3) s. 162-180-
UiB Untitled
 
2002
21 Sørli, Richard Arnljot.
Our Urge to Misunderstand. Phalen Picnic; 2002-05-02 - 2002-05-04
UiB Untitled
 
2001
22 Sørli, Richard Arnljot.
Blinded by Words: Philosophy as the Mirror of Confusion. 24. Internationales Wittgenstein Symposium; 2001-08-12 - 2001-08-18
UiB Untitled
 
1999
23 Sørli, Richard Arnljot.
Hverdagslighetens fysiognomi. Wittgenstein og språkets uproblematiske grunnløshet. Bergen: Filosofisk institutt 1999 139 s.
UiB Untitled