Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-18 av 18

2017
1 Hopsnes, Roald.
Kommunale Forhåndstilsagn - Adgangen til å forhåndsbinde forvaltningsmyndighet og rettsvirkningen av slik binding. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-2096-0) 388 s.
UiB Untitled
 
2016
2 Hopsnes, Roald.
Kommunale forhåndstilsagn. En analyse av adgangen til og rettsvirkningen av forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet. : Universitetet i Bergen 2016 (ISBN 978-82-308-3377-3)
UiB Untitled
 
2013
3 Hopsnes, Roald.
Lojalitetsbetraktninger ved tolkning av avtaler inngått etter anskaffelsesforskriften. I: Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1253-8. s. 221-234
UiB Untitled
 
2012
4 Hopsnes, Roald.
Kommunale avtaler - behov for rettslig avklaring. I: Kommuneloven 20 år - 2012 Artikkelsamling. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet 2012 s. 30-38
UiB Untitled
 
2005
5 Axelsen, Niels Kristian; Hopsnes, Roald.
Hvitvaskingsloven er undersøkelses- og meldepliktsreglene for advokater og fondsmeglere hensiktsmessig utformet?. Tidsskrift for strafferett 2005 ;Volum 5.(1) s. 9-46
UiB UiO Untitled
 
6 Hopsnes, Roald; Solberg, Raymond.
Legalitetsprinsippet. Jussens venner 2005 ;Volum 40.(2) s. 77-155
UiB Untitled
 
2004
7 Hopsnes, Roald.
Advokaters plikt etter hvitvaskingsloven. Kredittretten i en EU/EØS-dimensjon 2004; 2004-06-11 - 2004-06-12
UiB Untitled
 
8 Hopsnes, Roald.
Opplysningsplikt etter hvitvaskingsloven - særlig om advokatforpliktelsene". Sliråseminaret; 2004-04-16 - 2004-04-18
UiB Untitled
 
9 Hopsnes, Roald; Axelsen, Niels Kristian.
Hvitvaskingsloven - Om advokaters og fondsmegleres undersøkelses- og meldeplikt. Ekspertseminar "Kredittretten i en EU/EØS-dimensjon 2004"; 2004-06-11 - 2004-06-12
UiB Untitled
 
2003
10 Hopsnes, Roald.
"Forebyggende politimetoder - hvor er vi og hvor skal vi?". Seminar - Forsvarergruppen av 1977; 2003-10-11 - 2003-10-11
UiB Untitled
 
11 Hopsnes, Roald.
"Kommandomyndighetens materielle grense". Seminar - Genereladvokaten; 2003-05-23 - 2003-05-23
UiB Untitled
 
12 Hopsnes, Roald.
Kommentar fra norsk ståsted. Nordisk prosess-seminar; 2003-06-20 - 2003-06-22
UiB Untitled
 
13 Hopsnes, Roald.
Kompetanse og ugyldighet i kommunalretten - Om begrepsbruk, rettssystematikk og praktiske problemer. Organiserings- samordnings- og kompetanseproblemer ved kommunal virksomhet Noen utvalgte problemstillinger Kommunalrettsseminar ved Det juridiske fakultet, UiB; 2003-12-09 - 2003-12-09
UiB Untitled
 
14 Hopsnes, Roald.
"Personell kompetansesvikt ved kommunale avtaler". Seminar for Juristenes Utdanningssenter; 2003-03-07 - 2003-03-07
UiB Untitled
 
15 Hopsnes, Roald.
Politiets forebyggende politimetoder. Det utfordrende politiarbeidet Om krisehåndtering og utradisjonelle etterforskningsmetoder Forskningskonferansen ved politihøgskolen; 2003-08-12 - 2003-08-13
UiB Untitled
 
16 Hopsnes, Roald.
Provokasjon som politimetode. Jussens venner 2003 (2) s. 62-130
UiB Untitled
 
2002
17 Hopsnes, Roald.
Kommentar til mønstersbesvarelse. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen 2002 (1) s. 67-89
UiB Untitled
 
18 Hopsnes, Roald.
Provokasjon som politimetode. Forsvarergruppen av 1977's årsseminar; 2002-01-01
UiB Untitled