Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 367 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8    Neste >>

2019
1 Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Sægrov, Harald; Urdal, K.; Aronsen, Tonje; Lo, Håvard; Barlaup, Bjørn Torgeir; Niemela, Eero; Orell, P.; Erkinaro, J.; Lund, Roar A.; Økland, Finn; Østborg, Gunnel Marie; Hansen, Lars Petter; Hindar, Kjetil.
Escaped farmed Atlantic salmon in Norwegian rivers during 1989–2013. ICES Journal of Marine Science 2019
NINA NORCE VETINST Untitled
 
2 Skaala, Øystein; Besnier, Francois; Borgstrøm, Reidar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Sørvik, Anne Grete Eide; Normann, Eirik; Østebø, Britt Iren; Hansen, Michael Møller; Glover, Kevin.
An extensive common‐garden study with domesticated and wild Atlantic salmon in the wild reveals impact on smolt production and shifts in fitness traits. Evolutionary Applications 2019 ;Volum 12.(5) s. 1001-1016
HAVFORSK NORCE UiB NMBU Untitled
 
2018
3 Barlaup, Bjørn Torgeir.
LIV - et forskningssamarbeid mellom BKK og Uni Research Miljø for å styrke laks- og sjøaurebestander i regulerte vassdrag (2007-2017). Vertskommuneseminar; 2018-06-06
NORCE Untitled
 
4 Barlaup, Bjørn Torgeir.
Redningsaksjonen for Vossolaksen. Åpent møte i Bergen Rotary Klubb; 2018-03-20
NORCE Untitled
 
5 Barlaup, Bjørn Torgeir.
Strategisk instituttsatsning Havbruk-miljø interaksjoner. Kontaktmøte; 2018-03-12
NORCE Untitled
 
6 Barlaup, Bjørn Torgeir.
The recovery of landlocked Atlantic salmon population in Southern Norway - 50 years with multiple stressors and mitigation effects. Ecology and Evolutionary Ethology of Fishes; 2018-06-18
NORCE Untitled
 
7 Barlaup, Bjørn Torgeir; Mjelde, Katrine Nordanger.
Fryktar mykje av bestanden er død. Hordaland [Avis] 2018-05-15
NORCE Untitled
 
8 Barlaup, Bjørn Torgeir; Normann, Eirik.
Laksebonden. NRK1 [TV] 2018-12-14
NORCE Untitled
 
9 Barlaup, Bjørn Torgeir; Rund, Hans; Normann, Eirik; Stranzl, Sebastian Franz; Mahlum, Shad Kenneth; Vollset, Knut Wiik.
Out of sync: monitoring the time of sea entry of wild and hatchery salmon Salmo salar smolt using floating passive-integrated transponder antennae. Journal of Fish Biology 2018 ;Volum 93.(3) s. 455-464
NORCE UiB Untitled
 
10 Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph; Vollset, Knut Wiik; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven Erik; Helle, Turid Myklebust; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne.
Blekeprosjektet 2014-2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 132 s. LFI Uni Miljø(317)
NIVA NORCE UIA UiB Untitled
 
11 Isaksen, Trond Einar; Avlesen, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Skoglund, Helge; Vollset, Knut Wiik.
Effekten av Evanger kraftverk på strømforholda i Evangervatnet under smoltutgangen 2018 – målingar og modeller. Forskingsmøte om Vossolaksen; 2018-12-03 - 2018-12-03
NORCE Untitled
 
12 Mahlum, Shad Kenneth; Vollset, Knut Wiik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Velle, Gaute; Wiers, Tore.
Where the salmon roam: fjord habitat use of adult Atlantic salmon. ICES Journal of Marine Science 2018 ;Volum 75.(6) s. 2163-2171
NORCE UiB Untitled
 
13 Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wiers, Tore; Skoglund, Helge.
Kilenotovervåking med uttak av rømt fisk i Osterfjordsystemet 2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 20 s. LFI Uni Miljø(313)
NORCE Untitled
 
14 Pulg, Ulrich; Isaksen, Trond Einar; Velle, Gaute; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Vollset, Knut Wiik; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Gassovermetning i vassdrag - en kunnskapsoppsummering. Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen: NORCE LFI 2018 70 s. LFI Uni Miljø(LFI rapport nr. 312)
NORCE Untitled
 
15 Pulg, Ulrich; Isaksen, Trond Einar; Velle, Gaute; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Vollset, Knut Wiik; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Gassovermetning i vassdrag - en kunnskapsoppsummering. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2018 70 s. LFI Uni Miljø(312)
NORCE Untitled
 
16 Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Barlaup, Bjørn Torgeir; Espedal, Espen Olsen; Hauer, Christoph; Fjeldstad, Hans-Petter.
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø - God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. Småkraftdagane 2018; 2018-03-20 - 2018-03-20
ENERGISINT NORCE Untitled
 
17 Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Smoltvandring gjennom innsjøer - påvirkes smolten av Evanger kraftstasjon?. Forskermøte for Vossolaksen; 2018-12-03
NORCE Untitled
 
18 Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - årsrapport for 2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 60 s. LFI Uni Miljø(305)
NORCE Untitled
 
19 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz.
Gytefisktelling av lasks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 33 s. LFI Uni Miljø(310)
NORCE Untitled
 
20 Skår, Bjørnar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Helle, Turid Myklebust.
Smoltslep, utvandringsforsøk og registrering av tilbakevandret PIT-merket laksesmolt i Eidfjordvassdraget - Fremdriftsrapport 2017.. Bergen: Uni Research Miljø 2018 19 s. LFI Uni Miljø(301)
NORCE Untitled
 
21 Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar.
A Norwegian Handbook: Mitigation measures for improving the aquatic environment. 3rd FIThydro Regional Stakeholder Workshop for the Scandinavian region; 2018-06-04 - 2018-06-05
NORCE UiB Untitled
 
22 Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Barlaup, Bjørn Torgeir; Hauer, Christoph; Fjeldstad, Hans-Petter.
Tiltakshåndboken - er habitattiltak verdt innsatsen?. Fiskesymposiet; 2018-04-05 - 2018-04-06
ENERGISINT NORCE Untitled
 
23 Vollset, Knut Wiik; Qviller, Lars; Skår, Bjørnar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Dohoo, Ian.
Parasitic sea louse infestations on wild sea trout: Separating the roles of fish farms and temperature. Parasites & Vectors 2018 ;Volum 11:609. s. 1-15
NORCE VETINST Untitled
 
2017
24 Adrian Broch, Jensen; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Denne laksen ble ikke forskerne glad for å finne.. Bergens Tidende [Avis] 2017-08-31
NORCE Untitled
 
25 Barlaup, Bjørn Torgeir.
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget. Åpent folkemøte i Eidfjord; 2017-04-05
NORCE Untitled
 
26 Barlaup, Bjørn Torgeir.
Forsøk med ny merkemetodikk (PIT) for å styrke laksebestanden i Eidfjordvassdraget.. Folkemøte i Eidfjord; 2017-04-05
NORCE Untitled
 
27 Barlaup, Bjørn Torgeir.
Gytefisktelling av laks og sjøaure i Hardangerelvene. Fagmøte; 2017-11-06
NORCE Untitled
 
28 Barlaup, Bjørn Torgeir.
Salmon Aquaculture in Norway: Environmental Challenges and the Role of th State. Symposium "Human Ecology: Rivers 2017"; 2017-08-04
NORCE Untitled
 
29 Barlaup, Bjørn Torgeir.
Status for Bleka. Hva gjør vi når det blir for mange fisk?. TEFA-seminaret; 2017-03-09
NORCE Untitled
 
30 Barlaup, Bjørn Torgeir.
Status for Vossolaksen - 2017. Åpent folkemøte; 2017-12-20
NORCE Untitled
 
31 Barlaup, Bjørn Torgeir.
Strategisk instituttsatsning - havbruk- og miljøinteraksjoner. Faglig møte; 2017-03-28
NORCE Untitled
 
32 Barlaup, Bjørn Torgeir.
Vossoprosjektet. Faglig møte i Miljødirektoratet; 2017-03-29
NORCE Untitled
 
33 Barlaup, Bjørn Torgeir; Jensen, Adrian Broch.
Truer norske villfiskstammer. Bergens Tidende [Avis] 2017-08-01
NORCE Untitled
 
34 Bolstad, Geir Hysing; Hindar, Kjetil; Robertsen, Grethe; Jonsson, Bror; Sægrov, Harald; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Jensen, Arne Johan; Urdal, Kurt; Næsje, Tor; Barlaup, Bjørn Torgeir; Florø-Larsen, Bjørn; Lo, Håvard; Niemela, Eero; Karlsson, Sten.
Gene flow from domesticated escapes alters thelife history of wild Atlantic salmon. Nature Ecology and Evolution 2017 ;Volum 1.
NINA NORCE VETINST Untitled
 
35 Forseth, Torbjørn; Barlaup, Bjørn Torgeir; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Gjøsæter, Harald; Falkegård, Morten; Hindar, Atle; Mo, Tor Atle; Rikardsen, Audun H.; Thorstad, Eva Bonsak; Vøllestad, Leif Asbjørn; Wennevik, Vidar.
The major threats to Atlantic salmon in Norway. ICES Journal of Marine Science 2017 ;Volum 74.(6) s. 1495-1513
HAVFORSK NINA NIVA NORCE UiO UiT VETINST Untitled
 
36 Garseth, Åse Helen; Madhun, Abdullah Sami; Gjessing, Mona Cecilie; Moldal, Torfinn; Gjevre, Anne Gerd; Barlaup, Bjørn Torgeir; Karlsbakk, Egil.
Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway. Bergen/Oslo: Havforskningsinstituttet/Veterinærinstituttet 2017 14 s. Rapport fra havforskningen(Nr. 17 - 2017)
HAVFORSK NORCE UiB VETINST Untitled
 
37 Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Fjeldstad, Hans-Petter.
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.. Bergen: Uni Research AS 2017 180 s. LFI Uni Miljø(296)
ENERGISINT NORCE UiB Untitled
 
38 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz.
Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016.. Bergen: Uni Research Miljø 2017 33 s. LFI Uni Miljø(292)
NORCE UiB Untitled
 
39 Stranzl, Sebastian Franz; Barlaup, Bjørn Torgeir; Postler, Christoph; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen.
Kanalisert strekning i Audna; bonitering og drivtelling av gytefisk som grunnlag for restaureringstiltak.. Bergen: Uni Research AS 2017 39 s. LFI Uni Miljø(293)
NORCE Untitled
 
40 Uleberg, Odd Inge; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Fisken som er helt unik i verden.. Fædrelandsvennen [Avis] 2017-04-12
NORCE Untitled
 
41 Uleberg, Odd Inge; Barlaup, Bjørn Torgeir.
I 1973 var det under 200 av denne unike fisken. Nå går den i stim igjen.. Aftenposten [Avis] 2017-04-12
NORCE Untitled
 
42 Vollset, Knut Wiik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Normann, Eirik.
Release during night enhances survival of wild Atlantic salmon smolts. Fisheries Management and Ecology 2017 ;Volum 24.(3) s. 256-264
NORCE Untitled
 
43 Vollset, Knut Wiik; Dohoo, Ian; Karlsen, Ørjan; Halttunen, Elina; Kvamme, Bjørn Olav; Finstad, Bengt; Wennevik, Vidar; Diserud, Ola Håvard; Bateman, Andrew; Friedland, Kevin D.; Mahlum, Shad Kenneth; Jørgensen, Christian; Qviller, Lars; Krkosek, Martin; Åtland, Åse; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Disentangling the role of sea lice on the marine survival of Atlantic salmon. ICES Journal of Marine Science 2017 ;Volum 75.(1) s. 50-60
HAVFORSK NINA NIVA NORCE UiB VETINST Untitled
 
44 Vollset, Knut Wiik; Dohoo, Ian; Karlsen, Ørjan; Halttunen, Elina; Kvamme, Bjørn Olav; Finstad, Bengt; Wennevik, Vidar; Diserud, Ola Håvard; Bateman, Andrew; Friedland, Kevin D; Mahlum, Shad Kenneth; Jørgensen, Christian; Qviller, Lars; Krkošek, Martin; Åtland, Åse; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Disentangling the role of sea lice on the marine survival of Atlantic salmon. ICES årskonferanse; 2017-09-11
HAVFORSK NINA NIVA NORCE NTNU UiB VETINST Untitled
 
45 Wright, Richard F; Couture, Raoul-Marie; Christiansen, Anne B; Guerrero, José-Luis; Kaste, Øyvind; Barlaup, Bjørn T.
Effects of multiple stresses hydropower, acid deposition and climate change on water chemistry and salmon populations in the River Otra, Norway. Science of the Total Environment 2017 ;Volum 574. s. 128-138
NIVA NORCE Untitled
 
2016
46 Barlaup, Bjørn Torgeir.
Gytefisktellinger og uttak i Vestlandselvene. Erfaringer fra overvåking av rømt oppdrettslaks og uttak i elv; 2016-01-13 - 2016-01-13
NORCE Untitled
 
47 Barlaup, Bjørn Torgeir.
Leveområder ørret, utvandringstid, oppholdstid. Workshop om bestiling fra Nærings- og Fiskeridepartementet ang, trafikklysordningen; 2016-11-30 - 2016-11-30
NORCE Untitled
 
48 Barlaup, Bjørn Torgeir.
Putting salmon lice into a larger perspective: The state of Norwegian salmon populations and the special case of the Vosso Salmon. BaceLice Workshop - Disentangling the role of salmon lice on the marine survival of Atlantic salmon; 2016-10-04 - 2016-10-06
NORCE Untitled
 
49 Barlaup, Bjørn Torgeir.
Redningsaksjonen for Vossolaksen - status per mai 2016. Hardangerfjordseminaret; 2016-05-21 - 2016-05-21
NORCE Untitled
 
50 Barlaup, Bjørn Torgeir.
Smoltutgangen i Vosso 2016.. Workshop smoltvandring Vosso 2016; 2016-02-09 - 2016-02-09
NORCE Untitled
 
    Vis neste liste