Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-24 av 24

2021
1 Aas, Hanne Kristin; Vasseljen, Nina C. Aagesen.
Lesson Study i skolebasert kompetanseutvikling. Lesson Study som profesjonsutvikling i lærerutdanningen; 2021-04-20
NTNU Untitled
 
2 Hylander, Lene; Vasseljen, Nina C. Aagesen.
Informasjonsfilm Ny som lærer. Karriedagene Institutt for lærerutdanning 2021; 2021-01-28
NTNU Untitled
 
2020
3 Vasseljen, Nina C. Aagesen.
Cultural-historical activity theory framing and guiding professional learning in school-based development. I: Applying Cultural Historical Activity Theory in Educational Settings. Routledge 2020 ISBN 978-0-367-32131-4. s. 126-144
NTNU Untitled
 
4 Vasseljen, Nina C. Aagesen; Postholm, May Britt.
Lærerutdannerens rolle i skolebasert kompetanseutvikling. Hvordan bidra til profesjonalisering innenfra?. I: Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202652296. s. 511-539
NTNU Untitled
 
2018
5 Aas, Hanne Kristin; Vasseljen, Nina C. Aagesen.
Lesson Study as means towards an extended view on learning, a more student centered and inclusive practice. WALS 2018 international conference; 2018-11-23 - 2018-11-25
NTNU Untitled
 
2017
6 Aas, Hanne Kristin; Vasseljen, Nina C. Aagesen.
Researchers role in school-based action research. Chaining the actions by creating mirrordata and tools for teacher development. CARN Conference 2017; 2017-10-20 - 2017-10-22
NTNU Untitled
 
7 Vasseljen, Nina C. Aagesen.
Analytisk læringsledelse - å undersøke og utvikle egen undervisning. Fagdag lærere barneskole; 2017-04-20 - 2017-04-20
NTNU Untitled
 
8 Vasseljen, Nina C. Aagesen.
Hva skal lærere samarbeid om, og hvordan?. Fagdag lærere barneskole; 2017-03-06 - 2017-03-06
NTNU Untitled
 
9 Vasseljen, Nina C. Aagesen.
Lesson Study - når lærere i fellesskap undersøker og utvikler egen undervisning. Fagdag; 2017-09-06 - 2017-09-06
NTNU Untitled
 
10 Vasseljen, Nina C. Aagesen; Aas, Hanne Kristin.
How does Lesson Study contribute to teachers’ learning and school-based development in Norwegian schools?. WALS 2017; 2017-11-24 - 2017-11-26
NTNU Untitled
 
11 Vasseljen, Nina C. Aagesen; Aas, Hanne Kristin.
Lesson Study som metode for skolebasert kompetanseutvikling. Hva trengs av ledelse?. Skolelederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen; 2017-02-09 - 2017-02-10
NTNU Untitled
 
12 Vasseljen, Nina C. Aagesen; Aasen, Lisbeth Larsen.
Vurdering som kontinuerlig prosess i planlegging, gjennomføring og utvikling av undervisning. Fagdag for lærere i grunnskolen; 2017-03-15 - 2017-03-15
NTNU Untitled
 
2016
13 Aas, Hanne Kristin; Vasseljen, Nina Cathrine Aagesen.
How does Lesson Study contribute to teachers collective and individual learning?. WALS Annual Conference 2016; 2016-09-03 - 2016-09-05
NTNU Untitled
 
14 Aas, Hanne Kristin; Vasseljen, Nina Cathrine Aagesen.
Lesson Study. Plandag Birralee International School Trondheim; 2016-08-11 - 2016-08-11
NTNU Untitled
 
15 Vasseljen, Nina Cathrine Aagesen.
Ledelse av læring i organisasjonen –erfaringer fra enhetsbasert kompetanseutvikling. Barnehagebasert kompetanseutvikling; 2016-02-09 - 2016-02-09
NTNU Untitled
 
16 Vasseljen, Nina Cathrine Aagesen.
Lesson Study – lærersamarbeid om elevenes læring. Å undersøke og utvikle egen undervisning. Plandag Horten videregående skole; 2016-08-09 - 2016-08-09
NTNU Untitled
 
17 Vasseljen, Nina Cathrine Aagesen.
Lesson Study – å undersøke og utvikle egen undervisning. Prosjektleder- og FYR-koordinatorsamling; 2016-04-13 - 2016-04-13
NTNU Untitled
 
18 Vasseljen, Nina Cathrine Aagesen.
Relasjonspedagogikk og læringsmiljøarbeid – en god inngang til skoleåret. Plandag Hitra kommune; 2016-08-16
NTNU Untitled
 
19 Vasseljen, Nina Cathrine Aagesen; Aas, Hanne Kristin.
Lesson Study as a Method for Developing Individual and Group Teacher Competence. The Emerging Researchers' Conference 2016; 2016-08-22 - 2016-08-22
NTNU Untitled
 
20 Vasseljen, Nina Cathrine Aagesen; Aas, Hanne Kristin.
Lesson Study for the first time – Experiences from a research and development project in Norwegian elementary school. WALS Annual Conference 2016; 2016-09-03 - 2016-09-05
NTNU Untitled
 
21 Vasseljen, Nina Cathrine Aagesen; Aas, Hanne Kristin.
Lesson Study som metode for kollektiv og individuell kompetanseutvikling blant lærere. Plandag Melhus kommune; 2016-08-17 - 2016-08-17
NTNU Untitled
 
2015
22 Aas, Hanne Kristin; Vasseljen, Nina C. Aagesen.
Lesson Study - a method for improving teaching and collaborative Learning in Norwegian elementary schools. CARN Conference; 2015-11-06 - 2015-11-08
NTNU Untitled
 
23 Dons, Carl Fredrik; Vasseljen, Nina C. Aagesen.
Om å bygge båten mens vi seiler - Høgskolen i Sør-Trøndelag og Ungdomstrinn i Utvikling.
NTNU Untitled
 
24 Vasseljen, Nina C. Aagesen.
Barn lærer når de forteller. Overgang barnehage-skole. Ledersamling Melhus kommune; 2015-06-02
NTNU Untitled