Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-27 av 27

2021
1 Nielsen, Brita Fladvad; Ringsø, Torill; Torkildsby, Anne Britt; Bjerck, Mari; Høiseth, Marikken; Wattne, Ole Edward; Sinkaberg, Rannveig F..
Ønsker ikke NTNU at fremtidens campus skal være for alle studenter og ansatte?. www.universitetsavisa.no 2021
NTNU Untitled
 
2 Ringsø, Torill.
Multimodal analyse av spatiale beskrivelser på norsk tegnspråk.. NORKOGs sommerseminar 2021; 2021-06-10 - 2021-06-11
NTNU Untitled
 
3 Ringsø, Torill.
Spatiale beskrivelser i norsk tegnspråk. Hvordan kan de illustreres?. PhD-seminar; 2021-03-11 - 2021-03-12
NTNU Untitled
 
2020
4 Haualand, Hilde; Bø, Vibeke; Vonen, Arnfinn Muruvik; Hjulstad, Johan; Ringsø, Torill; Nilsson, Anna-Lena; Ferrara, Lindsay Nicole; Anible, Benjamin Donald; Urdal, Gro Hege Saltnes; Agerup, Charlotte Helene; Slowikowska, Beata; Torbjørnsen, Inger Birgitte; Nyhus, Marianne Pilskog; Kermit, Patrick Stefan; Løkken, Marita; Amundsen, Guri; Halvorsen, Rolf Piene.
Når fagfolks manglende kunnskap om språk hindrer hørselshemmede barns utviklingsmuligheter – et tilsvar til Skaug (2020). Norsk tidsskrift for logopedi 2020 ;Volum 20.(3)
HVL OSLOMET NTNU Untitled
 
5 Ringsø, Torill.
Spatial descriptions in Norwegian Sign Language. Depicting signs - and then what?. High Desert Linguistics Society 14; 2020-11-20 - 2020-11-22
NTNU Untitled
 
2019
6 Ferrara, Lindsay Nicole; Ringsø, Torill.
Spatial Vantage Points in Norwegian Sign Language. Open Linguistics 2019 ;Volum 5. s. 583-600
NTNU Untitled
 
7 Ferrara, Lindsay Nicole; Ringsø, Torill; Anible, Benjamin Donald.
Forskning på tegnspråk. Presentation at the Bergen Deaf Association; 2019-02-21 - 2019-02-21
HVL NTNU Untitled
 
8 Ringsø, Torill.
En julehilsen som ekskluderer. Universitetsavisa 2019
NTNU Untitled
 
9 Ringsø, Torill.
Spatial vantage points in Norwegian Sign Language. Colloquium; 2019-11-25 - 2019-11-25
NTNU Untitled
 
2018
10 Ferrara, Lindsay Nicole; Ringsø, Torill.
Perspective in Norwegian Sign Language scene depictions. Eighth Conference of the International Society for Gesture Studies: Gesture and Diversity; 2018-07-04 - 2018-07-08
NTNU Untitled
 
11 Ringsø, Torill.
Forskningsdagene - Research Night. Forskningsdagene - Research Night; 2018-09-21 - 2018-09-21
NTNU Untitled
 
12 Ringsø, Torill.
"Norsk tegnspråk - ikke fremmed, men ganske annerledes" Presentert på norsk tegnspråk. "Flerspråklighet: Babelsk forvirring eller flerfoldig fryd?" - festaften for flerspråklighet; 2018-09-24 - 2018-09-24
NTNU Untitled
 
13 Ringsø, Torill; Agerup, Charlotte Helene.
To profesjoner i et klasserom. I: Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-49528-9. s. 336-352
NTNU Untitled
 
2017
14 Ringsø, Torill; Agerup, Charlotte Helene.
"Forskning på tegnspråk - hva er status, hvorfor trenger vi forskning og hvem skal forske?". Fri og faglig fredag; 2017-12-26 - 2017-12-26
NTNU Untitled
 
15 Ringsø, Torill; Astri, Holm.
Norsk tegnspråk : en del av det norske språkmangfoldet?. I: Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205493926. s. 82-94
NTNU Untitled
 
16 Ringsø, Torill; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet.
Språk er livet. Adresseavisen 2017
NTNU Untitled
 
17 Ringsø, Torill; Haualand, Hilde Maria.
Co-constructing role-space. "What`s my space?" Nordic seminar for sign language interpreters; 2017-05-19 - 2017-05-21
NTNU Untitled
 
2016
18 Haualand, Hilde; Ferrara, Lindsay Nicole; Ringsø, Torill.
Translanguaging in interpreted signed-spoken language communication - an exploratory study.. Symposium on translanguaging and repertoires across signed and spoken languages: Insights from linguistic ethnographies in (super)diverse contexts; 2016-06-20 - 2016-06-21
NTNU Untitled
 
19 Haualand, Hilde Maria; Ringsø, Torill.
Co-construction of role-space. Møte i Trondheim lokallag av Tolkeforbundet; 2016-01-30 - 2016-01-30
NTNU Untitled
 
20 Haualand, Hilde; Ringsø, Torill.
Co-constructing role-space. Svenska Teckenspråtolkars Förening årskonferens; 2016-01-22 - 2016-01-24
NTNU Untitled
 
2015
21 Haualand, Hilde; Ringsø, Torill.
Co-constructing role-space. EFSLI seminar 2015; 2015-09-11 - 2015-09-13
NTNU Untitled
 
2014
22 ; Ringsø, Torill.
Lærere og tolkers refleksjoner rundt det tolkemedierte klasserommet. En intervjustudie. Trondheim, Norge: NTNU 2014 98 s.
NTNU Untitled
 
2013
23 Løkken, Marita; Ringsø, Torill.
Døve pasient, hva nå?. Kreftsykepleien 2013 s. 36-41
NTNU Untitled
 
24 Ringsø, Torill.
Tilgi dem, for de vet ikke hva de skriver.... Døves Tidsskrift 2013 s. 9-9
NTNU Untitled
 
2012
25 Ringsø, Torill.
Er tegnspråk mitt språk? - jeg hører jo.... Døves Tidsskrift 2012 ;Volum 92.(8) s. 22-
NTNU Untitled
 
26 Ringsø, Torill.
Like barn leker best. Døves Tidsskrift 2012 (5) s. 19-
NTNU Untitled
 
27 Ringsø, Torill.
Ta den ring og la den vandre, fra den andre til den... tredje?. Døves Tidsskrift 2012 s. 25-25
NTNU Untitled