Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-13 av 13

2019
1 Mælan, Ellen Nesset.
Læreres praksis og elevers psykiske helse. En eksplorerende studie i ungdomsskolen.. : Høgskolen i Innlandet 2019 (ISBN 978-82-8380-109-5) 161 s.
HINN Untitled
 
2 Mælan, Ellen Nesset; Tjomsland, Hege Eikeland; Baklien, Børge; Thurston, Miranda.
Helping Teachers Support Pupils with Mental Health Problems Through Inter-professional Collaboration: A Qualitative Study of Teachers and School Prinsipals. Scandinavian Journal of Educational Research 2019 s. 1-15
HINN Untitled
 
3 Mælan, Ellen Nesset; Tjomsland, Hege Eikeland; Samdal, Oddrun; Thurston, Miranda.
Pupils' perceptions of how teachers' everyday practices support their mental health: a qualitative study of pupils aged 14-15 in Norway. Scandinavian Journal of Educational Research 2019
HINN Untitled
 
2018
4 Knudsmoen, Hege; Mælan, Ellen Nesset; Løken, Gro.
Pedagogisk systemarbeid med bruk av pedagogisk analyse. I: Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202567309. s. 119-132
HINN OSLOMET Untitled
 
5 Mælan, Ellen Nesset; Tjomsland, Hege Eikeland; Baklien, Børge; Samdal, Oddrun; Thurston, Miranda.
Supporting pupils' mental health through everyday practices: a qualitative study of teachers and head teachers. Pastoral Care in Education: An International Journal of Personal, Social and Emotional Development 2018 ;Volum 36.(1) s. 16-28
HINN Untitled
 
6 Mælan, Ellen Nesset; Tjomsland, Hege Eikeland; Baklien, Børge; Thurston, Miranda.
Læreres og rektorers erfaringer med å støtte ungdommers psykiske helse.. Bedre Skole 2018 (1)
HVL HINN Untitled
 
7 Thurston, Miranda; Vedøy, Ingeborg Barth; Røset, Linda; Mælan, Ellen Nesset.
Skole, læring og psykisk helse: erfaringer med fysisk aktivitet og kroppsøving. Fysak Konferensen - en fagkonferense om fysisk aktivitet i skolen; 2018-09-20 - 2018-09-20
HINN Untitled
 
2017
8 Mælan, Ellen Nesset.
Supporting pupils’ mental health through everyday practices: A qualitative study of teachers and head teachers. International Conference on Well-being in Education Systems; 2017-11-20 - 2017-11-22
HINN Untitled
 
2016
9 Mælan, Ellen Nesset.
Lærere og skolelederes forståelse av læreres rolle i å fremme skoleelevers psykiske helse. Forskningsdagene 2016; 2016-09-27 - 2016-09-28
HINN Untitled
 
2015
10 Mælan, Ellen Nesset.
Gutter og jenter i skolen: Faktorer knyttet til skolens læringskultur som er viktige for gutter og jenters læring og trivsel i skolen. Elverum: Høgskolen i Hedmark 2015 (ISBN 978-82-7671-966-6) 72 s. Høgskolen i Hedmark - oppdragsrapport(3)
HINN Untitled
 
2014
11 Aasen, Ann Margareth; Nordahl, Thomas; Mælan, Ellen Nesset; Drugli, May Britt; Myhr, Lars Arild.
Relasjonsbasert klasseledelse : et komplekst fenomen. Høgskolen i Hedmark 2014 (ISBN 978-82-7671-956-7) 86 s. Høgskolen i Hedmark - oppdragsrapport(13)
HINN NTNU Untitled
 
12 Mælan, Ellen Nesset.
Kvalitet i barnehagen. Innlandets utdanningskonferanse; 2014-03-04 - 2014-03-04
HINN Untitled
 
13 Mælan, Ellen Nesset; Nordahl, Thomas; Håland, Kjersti Sørmoen.
Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning – Telemark fylke. Hamar: Høgskolen i Hedmark 2014 (ISBN 978-82-7671-929-1) 41 s. Høgskolen i Hedmark - oppdragsrapport(7)
HINN Untitled