Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-21 av 21

2019
1 Velle, Gaute; Birkeland, Ina Bakke; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Biological intercalibration: Invertebrates 2019. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7168-3) 27 s. NIVA-rapport(7433)
NORCE Untitled
 
2018
2 Velle, Gaute; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Arnekleiv, Jo Vegar; Bongard, Terje; Bremnes, Trond; Hall, J.; Halvorsen, Godtfred A.; Dahl-Hansen, Ida; Johannessen, Arne; Kjærstad, Gaute; Landås, Torunn Svanevik; Saltveit, Svein Jakob; Stabell, Trond.
LFI-315. Kvalitetssikring av bunndyrundersøkelser i Norge.. Bergen: NORCE Miljø 2018 LFI Uni Miljø(315)
NINA NIVA NORCE NTNU UiO Untitled
 
3 Velle, Gaute; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Biological intercalibration: Invertebrates 2018. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7049-5) 31 s. NIVA-rapport(7314)
NORCE Untitled
 
2017
4 Halvorsen, Godtfred A.; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Biological intercalibration: Invertebrates 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6933-8) 28 s. NIVA-rapport(7198)
NORCE Untitled
 
5 Halvorsen, Godtfred A.; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Undersøkelse av bunndyrfaunaen i forbindelse med utvidelse av Iveland kraftverk.. Bergen: Uni Research AS 2017 18 s. LFI Uni Miljø(286)
NORCE Untitled
 
2016
6 Halvorsen, Godtfred A.; Johannesen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Biological intercalibration: Invertebrates 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6824-9) 25 s. NIVA-rapport(7089)
NORCE Untitled
 
2015
7 Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik; de Wit, Heleen.
Biological intercalibration. Invertebrates 1915 - ICP Waters report 124/2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6675-7) 31 s. NIVA-rapport(6940)
NIVA NORCE Untitled
 
8 Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Undersøkelser av bunndyr i forbindelse med Brokke Nord/Sør-utbyggingen i Otra.. Bergen: Uni Research AS 2015 39 s. LFI Uni Miljø(240)
NORCE Untitled
 
2014
9 Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 s. 217-229
NORCE UiB Untitled
 
10 Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 s. 247-253
NORCE UiB Untitled
 
11 Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 s. 79-89
NORCE UiB Untitled
 
12 Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 s. 88-100
NORCE UiB Untitled
 
13 Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 s. 29-44
NORCE UiB Untitled
 
14 Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 s. 124-136
NORCE UiB Untitled
 
15 Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Frafjordelva - bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 s. 199-211
NORCE UiB Untitled
 
16 Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Rødneelva - Bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 s. 290-299
NORCE UiB Untitled
 
17 Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik; de Wit, Heleen.
Biological intercalibration: Invertebrates 1713. Oslo: Norsk institutt for vannforsking 2014 (ISBN 978-82-577-6397-8) 25 s. NIVA-rapport(6662)
NIVA NORCE Untitled
 
18 Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik; de Wit, Heleen.
Biological intercalibration: Invertebrates 1814. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6496-8) 24 s. NIVA-rapport(6761)
NIVA NORCE Untitled
 
2013
19 Halvorsen, Godtfred A.; Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
LFI-219. Undersøkelse av bunndyrfaunaen i terskelbassenget ved Storekvina, 2011-2012. Bergen: Uni Miljø, Uni Research AS 2013
NORCE UiB Untitled
 
2010
20 Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Biological intercalibration: Invertebrates 1410. Oslo: ICP Waters Report, Norwegian Institute for Water Research 2010 ;Volum 2010.24 s. ICP Waters report(103)
NORCE UiB Untitled
 
21 Halvorsen, Godtfred Anker; Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torun Svanevik.
Effekter på bunndyr i Kvina etter regulering - en sammenligning med den uregulerte Lygna. LFI-rapport 179. Bergen: Uni Miljø, LFI 2010 33 s. LFI-rapport(179)
NORCE UiB Untitled