Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 51 << Previous 1 2    Next >>

2021
1 Helleve, Ingrid; Eide, Liv; Ulvik, Marit.
Case-based teacher education preparing for diagnostic judgement. European Journal of Teacher Education 2021
UiB Untitled
 
2 Ulvik, Marit; Jensen, Vigdis Stokker; Eide, Liv.
Student teachers’ online sharing of challenging incidents in practice placement. European Journal of Teacher Education 2021 p. 1-15
UiB HVL Untitled
 
3 Ulvik, Marit; Kvam, Edel Karin; Eide, Liv.
School experiences that make an impression – a study on how to promote bildung and the desire to learn. Scandinavian Journal of Educational Research 2021 p. 1-14
UiB Untitled
 
2020
4 Eide, Liv; Halvorsen, Øyvind Wiik.
Verdensborgeridealet i norsk og fremmedspråk. I: Skolens betydning. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034165. p. 217-229
UiB Untitled
 
5 Gjesdal, Anje Müller; Eide, Liv; Skalle, Camilla Erichsen.
Middelhavet.Migrasjonsnarrativer som verktøy for flerspråklighet og interkulturell kompetanse i fremmedspråksfagene. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret 2020 p. 24-27
HIOF UiB Untitled
 
6 Ulvik, Marit; Eide, Helene Marie Kjærgård; Eide, Liv; Helleve, Ingrid; Jensen, Vigdis Stokker; Ludvigsen, Kristine; Roness, Dag; Torjussen, Lars Petter Storm.
Teacher educators reflecting on case-based teaching - a collective self-study. Professional Development in Education 2020 p. -
UiB Untitled
 
2019
7 Eide, Liv; Gjesdal, Anje Müller; Skalle, Camilla Erichsen.
Intercultural awareness and migration narratives. Nordic Educational Research Association Conference NERA; 2019-03-06 - 2019-03-08
UiB HIOF Untitled
 
8 Eide, Liv; Gjesdal, Anje Müller; Skalle, Camilla Erichsen.
Migrasjonsnarrativer som vindu og speil. Bedre Skole 2019 (3) p. 88-92
HIOF UiB Untitled
 
9 Eide, Liv; Kvam, Edel Karin; Ulvik, Marit.
Student wellbeing in the time of measurement. The 19th Biennial Conference of International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT); 2019-07-01 - 2019-07-05
UiB Untitled
 
10 Halvorsen, Øyvind Wiik; Eide, Liv; Ulvik, Marit.
Extension and remodelling of teachers' perceived professional space. Teachers and Teaching: theory and practice 2019 ;Volume 25.(8) p. 1030-1042
UiB Untitled
 
11 Halvorsen, Øyvind Wiik; Eide, Liv; Ulvik, Marit.
Perceived professional space and mediating conditions for teacher agency.. European Conference on Educational Research; 2019-09-03 - 2019-09-06
UiB Untitled
 
12 Roness, Dag; Eide, Liv; Helleve, Ingrid.
«Why I want to become a teacher». Student teachers’ change of motivation during teacher education.. Nordic Educational Research Association Conference NERA; 2019-03-06 - 2019-03-08
UiB Untitled
 
13 Skalle, Camilla Erichsen; Eide, Liv; Tveit, Håkon; Gjesdal, Anje Müller.
"Middelhavet": Flerspråklighet og interkulturell kompetanse i fremmedspråksklasserommet. Faglig-pedagogisk dag; 2019-02-01 - 2019-02-01
HIOF UiB Untitled
 
2018
14 Eide, Liv; Helleve, Ingrid; Ulvik, Marit; Roness, Dag.
Case-Based Teacher Education. Nordic Educational Research Association Conference NERA; 2018-03-08 - 2018-03-10
UiB Untitled
 
15 Ulvik, Marit; Helleve, Ingrid; Roness, Dag; Eide, Liv; Kvam, Edel Karin.
Hvordan skape lærelyst?. Faglig-pedagogisk dag; 2018-02-02 - 2018-02-02
UiB Untitled
 
16 Ulvik, Marit; Kvam, Edel Karin; Eide, Liv.
Affected by teaching. Nordic Educational Research Association Conference, NERA; 2018-03-08 - 2018-03-10
UiB Untitled
 
2017
17 Gjesdal, Anje Müller; Skalle, Camilla Erichsen; Eide, Liv.
Migrantnarrativer som interkulturell døråpner? En pilotanalyse av læreverktekster i fransk, italiensk og spansk. Acta Didactica Norge 2017 ;Volume 11.(1) p. 1-21
NHH UiB Untitled
 
18 Johnsen, Åse; Eide, Liv.
Markedsføringen av norske studiereiser til Cuba. I: Norge i Latin-Amerika: Forbindelser og forestillinger. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202548483.
UiB Untitled
 
2016
19 Eide, Liv; Johnsen, Åse.
Fra solidaritetsbrigade til ego-trip? Norske charterstudier til Cuba.. NORLARNET Conference 2016; 2016-09-01 - 2016-09-02
UiB Untitled
 
20 Johnsen, Åse; Eide, Liv.
"Charter studies" - the case of Norwegian students in Cuba. Ways if seeing, ways of being: Representing the voices of Tourism"; 2016-06-23 - 2016-06-23
UiB Untitled
 
2015
21 Eide, Liv.
Kan læreboktekster legge til rette for danning?. Faglig-pedagogisk dag; 2015-02-06 - 2015-02-06
UiB Untitled
 
22 Eide, Liv.
Om markedsføringen av Cuba som turistmål. NRK P1+, "Radiokontakten" [Radio] 2015-04-22
UiB Untitled
 
23 Eide, Liv.
Å drømme om fremtiden. Danningspotensialet i lærebøker i fremmedspråk. Bedre Skole 2015 (4) p. 53-57
UiB Untitled
 
24 Eide, Liv; Gjesdal, Anje Müller; Skalle, Camilla Erichsen.
Migrantnarrativer i lærebøker i fransk, italiensk og spansk. Narrativer i fremmedspråksundervisning; 2015-11-20 - 2015-11-20
NHH UiB Untitled
 
25 Eide, Liv; Johnsen, Åse.
Hvordan skal Cuba selges i fremtiden?. Dagens næringsliv 2015
UiB Untitled
 
26 Johnsen, Åse; Eide, Liv.
Exotismo, estetización y excepcionalidad. Cuba en los textos turísticos noruegos. I: El discurso de instituciones, empresas y viajeros. Del texto al turismo y del turismo al texto. Peter Lang Publishing Group 2015 ISBN 978-3-631-65118-6. p. 75-104
UiB Untitled
 
27 Roness, Dag; Helleve, Ingrid; Eide, Liv.
Motivation for teaching. ECER; 2015-08-08 - 2015-09-11
UiB Untitled
 
2014
28 Eide, Liv.
Kan læreboktekster legge til rette for danning? Funn fra en analyse av lærebøker i spansk. 2nd Nordic Journal of Modern Language Methodology Conference; 2014-06-12 - 2014-06-13
UiB Untitled
 
29 Eide, Liv.
Latin-Amerika i lærebøker i spansk. Hva formidles og hvilke stemmer kommer til orde?. Sprogforum 2014 (59)
UiB Untitled
 
30 Eide, Liv; Johnsen, Åse.
Exotismo, estetización y excepcionalidad. Cuba en los textos de turismo. Faglig pedagogisk dag; 2014-02-07 - 2014-02-07
UiB Untitled
 
31 Johnsen, Åse; Eide, Liv.
Cuba: Eksotisk, erotisk, estetisk, eksepsjonelt. Norsk sakprosafestival; 2014-11-22 - 2014-11-22
UiB Untitled
 
2013
32 Eide, Liv.
Forestillinger om spanskfaget: et kritisk blikk på lærebøker i spansk. Acta Didactica Norge 2013 ;Volume 7.(1) p. -
UiB Untitled
 
33 Johnsen, Åse; Eide, Liv.
Cuba como destino turistíco. Del texto al turismo y del turismo al texto; 2013-09-11 - 2013-09-13
UiB Untitled
 
2012
34 Eide, Liv.
Representasjoner av målspråksområdet i fremmedspråksfaget. En studie av Latin-Amerika i lærebøker i spansk. : University of Bergen 2012 (ISBN 978-82-308-2068-1)
UiB Untitled
 
2011
35 Eide, Liv.
Imágenes de Cuba en Noruega – el caso de los libros de texto de ELE. Conferencia KIK 2011: Cuba; 2011-08-29 - 2011-08-30
UiB Untitled
 
36 Eide, Liv.
“Salsa, sol og sosial urettferdighet" - Om fremstillingen av fremmede kulturer i lærebøker i fremmedspråk, illustrert ved tekster om Cuba i lærebøker for spansk. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret 2011 (1) p. 34-36
UiB Untitled
 
2009
37 Eide, Liv.
Discourses on Latin America in Norwegian textbooks for Spanish as a foreign language. The First Annual NorLARNet Conference; 2009-09-12 - 2009-09-13
UiB Untitled
 
38 Eide, Liv.
Fremmedspråk og interkulturell kompetanse – ny læreplan, nye vilkår?. Fagdidaktik i bevægelse. Den anden nordiske fagdidaktikkonference; 2009-05-13 - 2009-05-15
UiB Untitled
 
2007
39 Eide, Liv.
La enseñanza del español y culturas hispanas en Noruega: presentación de un proyecto doctoral. 1 Congreso Internacional de Lengua, Literatura y Cultura Española: La Didáctica de la Enseñanza para Extranjeros; 2007-05-17 - 2007-05-19
UiB Untitled
 
40 Eide, Liv; Johnsen, Åse.
La presencia de América en las manuales de ELE en Noruega. Faglig pedagigisk dag; 2007-02-03 - 2007-02-03
UiB Untitled
 
41 Johnsen, Åse; Eide, Liv.
Spanskfagets vilkår i skolen og lærerutdanningen. Fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning; 2007-05-14 - 2007-05-16
UiB Untitled
 
2006
42 Salkjelsvik, Kari Soriano; Eide, Liv.
"Å hilse og å gestikulere på spansk: fra liste til aktiviteter med fokus på interkulturell kompetanse.". Språk og språkundervisning 2006 (1) p. 33-37
UiB Untitled
 
43 Eide, Liv.
Del plan curricular a la práctica: sobre cultura en la enseñanza de E/LE en Noruega. Questions epistémologiques relatives à la langue et à l’apprentissage des langues; 2006-12-05 - 2006-12-06
UiB Untitled
 
44 Eide, Liv.
Fra teori til praksis: om kultur i undervisningen av spansk som andre fremmedspråk i ungdomsskolen. Fagdag ved HF-fakultetet, UiB; 2006-08-16
UiB Untitled
 
45 Eide, Liv.
Las mujeres en la sociedad latinoamericana. I: Sociedad y cultura en América Latina. Vigmostad & Bjørke 2006 ISBN 82-450-0360-3. p. 140-150
UiB Untitled
 
46 Huidobro, Goya Jose Alejandro; Eide, Liv.
Música y cultura latinoamericana en la enseñanza del español como lengua extranjera. Seminar for spansklærere i videregående friskoler; 2006-04-21
UiB Untitled
 
47 Johnsen, Åse; Eide, Liv.
LA PRESENCIA DE AMÉRICA LATINA EN LOS MÉTODOS DE E/LE EN NORUEGA. PRIMER CONGRESO: 2006, AÑO DEL ESPAÑOL EN NORUEGA: UN RETO POSIBLE; 2006-09-08 - 2006-09-09
UiB Untitled
 
2005
48 Salkjelsvik, Kari Soriano; Eide, Liv.
"Må vi velge? Om å finne en balanse mellom språk og innhold i spanskundervisningen". Faglig-pedagogisk dag 2005; 2005-02-04 - 2005-02-04
UiB Untitled
 
49 Salkjelsvik, Kari Soriano; Eide, Liv.
"Må vi velge? Språk og innhold i spanskundervisningen på universitetsnivå". UNIPED 2005 (1) p. 10-19
UiB Untitled
 
2004
50 Eide, Liv.
Kvinner, diktatur og motstand i Uruguay. Tribune : Skriftserie for Romansk institutt, Universitetet i Bergen 2004 (15) p. 49-55
UiB Untitled
 
    Show next list