Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 189 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Heide, Eldar.
Forvirringa om namnet Hurtigruta/Hurtigruten. Dag og Tid 2020 s. 9-9
HVL Untitled
 
2 Heide, Eldar.
Kva skjer med talemålet i Oslo og på Austlandet? Ein litteraturkritikk. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2020 ;Volum 38.(2) s. 227-269
HVL Untitled
 
3 Heide, Eldar.
Vern om vår demokratiske kultur. Valden i Bergen styrkte Sian. Bergens Tidende 2020 s. 62-62
HVL Untitled
 
2019
4 Eriksson, Stig Audun; Hallås, Bjørg Oddrun; Heide, Eldar; Brathetland, Bente Opheim; Grande, Per Bjørnar; Lyngstad, Mette Bøe.
Teateranmeldelser som tekster i lærerutdanning – med utgangspunkt i Det Norske Teatrets Edda, 2017. InFormation - Nordic Journal of Art and Research 2019 ;Volum 8.(1) s. 1-17
HVL Untitled
 
5 Heide, Eldar.
Jomfruland, Jungfrun, Landegode og Godøya på Sunnmøre – ikkje farlege, men reine og gode?. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking 2019 ;Volum 36. s. 47-78
HVL Untitled
 
6 Heide, Eldar.
Krigsskipsutviklinga på 1000-talet i Nord-Europa. Middelalderforum; 2019-05-21 - 2019-05-21
HVL Untitled
 
7 Heide, Eldar.
Litt om tankegangen bak gammalnordisk båtterminologi. Tradisjonsbåter på Nordkalotten – mangfold og variasjon; 2019-10-23 - 2019-10-24
HVL Untitled
 
8 Heide, Eldar.
Norrøn tro og mytologi. Museum, NRK P2. https://radio.nrk.no/podkast/museum/l_f31de9 [Radio] 2019-11-14
HVL Untitled
 
9 Heide, Eldar.
Place names that guide and hide. (w)ORD seminar - BAG Art Camp 2019; 2019-08-25 - 2019-08-25
HVL Untitled
 
10 Heide, Eldar.
Response [to Tommy Kuusela: 'Halls, Gods, and Giants: The Enigma of Gullveig in Óðinn’s Hall'. I: Myth, materiality, and lived religion in Merovingian and Viking Scandinavia. Stockholm University Press 2019 ISBN 9789176350997. s. 54-56
HVL Untitled
 
11 Heide, Eldar.
Sexual metaphors expressing the essence of Old Norse Mythology?. Workshop on Conceptual Metaphors and Body Symbolism; 2019-05-09 - 2019-05-11
HVL Untitled
 
12 Heide, Eldar.
Simple digital aids in the study of sacred place names in a landscape context. Sacred place names in Sámi landscapes; 2019-11-21 - 2019-11-22
HVL Untitled
 
13 Heide, Eldar.
Steinreiskap og samar i vikingtida. Dag og Tid 2019 ;Volum 16.08.20119. s. 35-35
HVL Untitled
 
14 Heide, Eldar.
The Wild Host and the Etymology of Sami Stállu and Norwegian Ståle(sferda). Reflecting Ancient Contact. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2019 s. 73-93
HVL Untitled
 
15 Heide, Eldar.
Til Valhall!. Verdibørsen, NRK P2. https://radio.nrk.no/podkast/verdiboers [Radio] 2019-08-22
HVL Untitled
 
16 Heide, Eldar.
Ugjennomtenkt om mannlege lærarar frå Stoltenberg-utvalet. Utdanning 2019 ;Volum 4. s. 42-42
HVL Untitled
 
17 Heide, Eldar; Planke, Terje.
Viking Ships with Angular Stems: Did the Old Norse term beit refer to early sailing ships?. Mariner's Mirror 2019 ;Volum 105.(1) s. 8-24
HVL USN Untitled
 
2018
18 Heide, Eldar.
Áns saga bogsveigis – A Counterfactual Egils saga and yet another Twist on the Myth of Þórr’s Visit to Útgarða-Loki. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2018 ;Volum 105.(2) s. 147-161
HVL Untitled
 
19 Heide, Eldar.
Er det så sikkert at alle er namn? Ein merknad om metode og personnamn i urnordiske runeinnskrifter. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking 2018 ;Volum 35. s. 41-54
HVL Untitled
 
20 Heide, Eldar.
Land hopping in search of a better life. A literary reading of Eiríks saga rauða. 17th International Saga Conference; 2018-08-13 - 2018-08-17
HVL Untitled
 
21 Heide, Eldar.
Litt om vikingskip på bakgrunn av det nye vikingskipsfunnet i Østfold. Frukostmøte, HIFO Bergen; 2018-10-19 - 2018-10-19
HVL Untitled
 
22 Heide, Eldar.
Namnet Hespriholmen og Tors-mytologien. Dag og Tid 2018 s. 34-34
HVL Untitled
 
23 Heide, Eldar.
New perspectives on archival shortcomings. A note on self-perception, history and methodology within folkloristics, ethnology and cultural studies. I: Visions and Traditions. Knowledge Prodution and Tradition Archives. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica 2018 ISBN 978-951-41-1126-6. s. 240-256
HVL Untitled
 
24 Heide, Eldar.
New perspectives on archival shortcomings: A note on self-perception, history and methodology within folkloristics, ethnology and cultural studies. FF communications 2018 ;Volum 2018-January.(315) s. 240-256
HVL Untitled
 
25 Heide, Eldar.
Old Icelandic and Sami ancestor mountains: a comparison. Religions around the Arctic: Source Criticisms and Comparisons; 2018-09-10 - 2018-09-11
HVL Untitled
 
26 Heide, Eldar.
Språkendring på 500-talet, i seinmellomalderen og i dag. 11. nordiske dialektologkonferanse; 2018-08-20 - 2018-08-22
HVL Untitled
 
27 Heide, Eldar.
Språkendring på 500-talet, i seinmellomalderen og i dag. Seminar i Forskargruppe i mellomalderfilologi, Universitetet i Bergen; 2018-11-09 - 2018-11-09
HVL Untitled
 
28 Heide, Eldar.
Textual Information on Viking Age Maritime Technology. Westward bound; 2018-10-17 - 2018-10-18
HVL Untitled
 
29 Heide, Eldar.
The Literary Re-Use of Myths in Þorsteins þáttr bǿjarmagns: A Key Elf Queen Legend and Another Twist on the Twist. I: Supernatural Encounters in Old Norse Literature and Tradition. Brepols 2018 ISBN 978-2-503-57531-5. s. 215-237
HVL Untitled
 
30 Heide, Eldar.
2000 års språkendring – utløyst av pest og velstand. Forskning.no 2018 s. -
HVL Untitled
 
2017
31 Heide, Eldar.
Det norske språkmangfaldet og opplæringa i norsk som andrespråk. Norsklæreren 2017 ;Volum 41.(3) s. 16-27
HVL Untitled
 
32 Heide, Eldar.
Er det så sikkert at alle er namn? Ein merknad om metode og personnamn i urnordiske runeinnskrifter. Møte i Forskargruppe i mellomalderfilologi; 2017-10-24 - 2017-10-24
HVL Untitled
 
33 Heide, Eldar.
Jul i norrøn tid. Juleavslutning i Seksjon for teiknspråk og tolking, Høgskulen på Vestlandet; 2017-12-14 - 2017-12-14
HVL Untitled
 
34 Heide, Eldar.
Kva slag skip var Ormen Lange? Norrøne skip, skipsfunn og kjeldeproblematiske soger. Sundagsføredrag; 2017-01-29 - 2017-01-29
HVL Untitled
 
35 Heide, Eldar.
Magical fishing in Historia Norwegie – incomprehensible without late folklore. Folklore and Old Norse Mythology; 2017-11-27 - 2018-11-28
HVL Untitled
 
36 Heide, Eldar.
[Melding av] Kaliff, Anders and Julia Mattes 2017: Tempel och kulthus i det forna Skandinavien. Myter och arkeologiska fakta. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier 2017 s. 223-226
HVL Untitled
 
37 Heide, Eldar.
Noreg – ein festbrems. Klassekampen 2017 s. 16-17
HVL Untitled
 
38 Heide, Eldar.
Var det anarkistane som flykta til Island? Den islandske opphavsmyten i Egilssoga og Soga om Ån Bogsveige. Møte i Snorres Venner; 2017-03-16 - 2017-03-16
HVL Untitled
 
39 Heide, Eldar.
Vokalboren trykklett kvantitetsmotsetnad i norsk?. MONS, Møte om norsk språk; 2017-11-22 - 2017-11-24
HVL Untitled
 
40 Heide, Eldar; Eriksson, Stig Audun; Lyngstad, Mette Bøe.
Kvifor appellerer Oskeladd-filmen?. Dag og Tid 2017 s. -
HVL Untitled
 
41 Heide, Eldar; Vea, Joakim.
Grammatisk komplisering på grunn av språkkontakt. MONS, Møte om norsk språk; 2017-11-22 - 2017-11-24
HVL Untitled
 
2016
42 Heide, Eldar.
Alt kva båten kan bera med seg. Dag og Tid 2016 s. 33-33
HVL Untitled
 
43 Heide, Eldar.
Gammalnordiske sjelsførestellingar i samband med angrep. I: Krig och fred i vendel- och vikingatida traditioner. Stockholm University Press 2016 ISBN 978-91-7635-031-7. s. 125-143
HVL Untitled
 
44 Heide, Eldar.
Har diktarane skote seg sjølve i foten?. Dag og Tid 2016 s. 35-35
HVL Untitled
 
45 Heide, Eldar.
Kvifor finst det sterkt trapesforma råsegl?. Forbundet Kystens råseglseminar 2016; 2016-09-17 - 2016-09-17
HVL Untitled
 
46 Heide, Eldar.
Literacydebatt er avsporing. Dag og Tid 2016 s. 34-34
HVL Untitled
 
47 Heide, Eldar.
[Melding av] Nyman, Eva, Jörgen Magnusson og Elzbieta Strzelecka (red.), 2014: Den heliga platsen. Handlingar från symposiet Den heliga platsen. Härnösand 15-18 september 2011. Skrifter i humaniora vid Mittuniversitetet 1. Sundsvall: Mittuniversitetet. ISBN: 978-91-86694-95-1. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking 2016 s. 208-115
HVL Untitled
 
48 Heide, Eldar.
Noregr tyder nok vegen mot nord, likevel. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking 2016 ;Volum 33. s. 13-37
HVL Untitled
 
49 Heide, Eldar.
Opphavet til ordet juksa. Kysten 2016 ;Volum 1-2016. s. 54-54
HVL Untitled
 
50 Heide, Eldar.
Stadnamn i masteroppgåver til grunnskulelærar?. Språksamlingsseminar; 2016-11-04 - 2016-11-04
HVL Untitled
 
    Vis neste liste