Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 55 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Meland, Ingmar.
Kva særmerkjer det språket som filosofar nyttar om mennesket i høve til det språket andre forskarar nyttar?. Hva er et menneske?; 2019-03-06 - 2019-03-07
OSLOMET Untitled
 
2 Meland, Ingmar.
Moralske kvalar og etiske kvalitetar. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie 2019
NTNU Untitled
 
3 Meland, Ingmar; Leirfall, Anita.
Lykke - en dialog om eudaimonia utfra Immanuel Kant. Forkanten; 2019-02-08 - 2019-02-08
OSLOMET UiB Untitled
 
2018
4 Haugen, Torgeir; Meland, Ingmar.
Estetikkens betydning for barn med særlige behov. Frokostseminar; 2018-05-31 - 2018-05-31
OSLOMET AHO Untitled
 
5 Leine, Jan Erlend; Meland, Ingmar.
Husserl, Heidegger og Kant i en søppelbøtte. Verdibørsen [Radio] 2018-06-20
OSLOMET Untitled
 
6 Meland, Ingmar.
Anmeldelse av boka Kultur som praksis. Tidsskrift for kulturforskning 2018 (2)
OSLOMET Untitled
 
7 Meland, Ingmar.
"Argumentasjon er ryggraden i vitenskaplege tekstar" - erfaringar med skriving i akademiske sjangrar.. Arbeidsseminar; 2018-11-26 - 2018-11-27
OSLOMET Untitled
 
8 Meland, Ingmar.
Connecting Patterns in Patterns which Connect - Philosophical Aesthetics, Aesthetic Pedagogy. I: Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Vidarforlaget AS 2018 ISBN 978-82-7990-317-8. s. 23-59
HK Untitled
 
9 Meland, Ingmar.
"Den høyere retorikk" hos Hume – en perspektivering. Rhetorica Scandinavica 2018 (78) s. 53-62
HK OSLOMET Untitled
 
10 Meland, Ingmar.
Forskingsetikk og akademisk fridom i kunnskapssamfunnet. Fagseminar; 2018-06-18 - 2018-06-18
OSLOMET Untitled
 
11 Meland, Ingmar.
Om ideologi og utopi i det såkalte «post-faktasamfunnet». Forskerseminar; 2018-11-19 - 2018-11-20
OSLOMET Untitled
 
12 Meland, Ingmar.
Om ideologi og utopi i "postfaktasamfunnet". Festival; 2018-06-09 - 2018-06-09
OSLOMET Untitled
 
13 Meland, Ingmar.
Retorisk eller/og filosofisk antropologi - Blumenberg og Cassirer. Nettverksmøte i Nordisk nettverk for filosofi og retorikk; 2018-05-22 - 2018-05-23
OSLOMET Untitled
 
14 Meland, Ingmar.
The Reception of Ernst Cassirer in Norway. Ernst Cassirer's Post-War Afterlife; 2018-04-18
OSLOMET Untitled
 
15 Meland, Ingmar; Fjørtoft, Thea Danielsen.
Tracks.
OSLOMET Untitled
 
16 Meland, Ingmar; Petersen, Helge.
Integrering – kunnskap, bærekraft og værekraft. Dagbladet 2018
OSLOMET Untitled
 
2017
17 Meland, Ingmar; Berdinesen, Hein.
Vinduet, Heidegger og de «svarte heftene». Morgenbladet 2017
AHO HVL Untitled
 
2016
18 Meland, Ingmar.
Kropp, kjensler og meining i lys av Ernst Cassirer sin kulturfilosofi. I: Den levende kroppen. Mot en ny forståelse av menneske og natur. Vidarforlaget AS 2016 ISBN 9788279902997. s. 297-333
AHO Untitled
 
19 Meland, Ingmar.
The Myth of the State and the State of Myth in the Everyday: Ernst Cassirer’s Theory of Myth and its Relevance Today. APA Central Division Meeting 2016Chicago, Illinois (2.-5. mar.) 3. mar. 2016; 2016-03-02 - 2016-03-05
AHO Untitled
 
20 Meland, Ingmar; Leirfall, Anita.
Verdensborgerskap - hva ment Kant om det og hva kan det bety i dag?. Forkanten; 2016-02-12 - 2016-02-12
AHO UiB Untitled
 
2015
21 Christensen, Otto Martin; Meland, Ingmar; Grøgaard, Stian.
Kunst og bevissthet. På Kanten -- Den norske filosofifestivalen; 2015-05-28 - 2015-05-31
AHO USN KHIO Untitled
 
22 Meland, Ingmar.
Antropocen - spiller det noen rolle om klimaendringene er menneskeskapte?. Tenketoget - fra Oslo til Trondheim [TV] 2015-12-18
AHO Untitled
 
23 Meland, Ingmar.
Biosemiotikk og bevissthet. Bevissthet; 2015-05-29 - 2015-05-29
AHO Untitled
 
24 Meland, Ingmar.
Connecting Patterns in Patterns that Connect: Neuro Science, Aesthetical Pedagogy, and Philosophical Aesthetics sub specie Ernst Cassirer’s Philosophy of Symbolic Forms. Aesthetics and Children with Special Needs. An Interdisciplinary Approach; 2015-04-14 - 2015-04-15
AHO Untitled
 
25 Meland, Ingmar.
Fenomenologi som filosofi og forskingsmetode. Seminar; 2015-09-14 - 2015-09-14
AHO Untitled
 
26 Meland, Ingmar.
Svartsjuk pilt (nynorsk gjendikting av John Lennons Jealous Guy).
AHO Untitled
 
2014
27 Meland, Ingmar.
"A passion can only be overcome by a stronger passion" - eller Ernst Cassirers praktiske vending i lys av nyare retorisk teori. Gjesteforelesning i Retorisk forum; 2014-02-20 - 2014-02-20
AHO Untitled
 
28 Meland, Ingmar.
Animal symbolicum - Ernst Cassirers filosofi om menneske og miljø. Club antropocen; 2014-10-19 - 2014-10-19
AHO Untitled
 
29 Meland, Ingmar.
Cassirers kritikk av Heidegger: eit filosofisk-politisk oppgjer. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2014
AHO Untitled
 
30 Meland, Ingmar.
Cassirers syn på biologi. Noen bemerkninger i tilknytning til John M. Krois: "Ernst Cassirer's philosophy of biology".. Öppna förelesningar; 2014-02-14 - 2014-02-14
AHO Untitled
 
31 Meland, Ingmar.
Ernst Cassirers praktiske vändning - betydningen av Göteborgsperioden. Modernitetens omvandlingar; 2014-04-11 - 2014-04-11
AHO Untitled
 
32 Meland, Ingmar.
Om begrepet teleologi i dag: Årsaksproblemer og formproblemer. Hvor kan humaniora og naturvitenskap møtes? Hvilke endringer kan et slikt møte føre med seg?; 2014-10-09 - 2014-10-09
AHO Untitled
 
33 Meland, Ingmar.
On the Philosophy of Culture Today - Some Aspects and Prospects of Ernst Cassirer's Prolegomena For A Future Philosophy of Culture. THE PHILOSOPHY OF ERNST CASSIRER: A NOVEL ASSESSMENT; 2014-06-18 - 2014-06-21
AHO Untitled
 
34 Meland, Ingmar.
Symbolic pregnance - differentiation and integration in symbolic processes. Symbolic Pregnance and The Pathology of Symbolic Consciousness; 2014-12-01 - 2014-12-01
AHO Untitled
 
35 Meland, Ingmar; Plesner, Ingvill Thorson.
Menneskerettigheter og integrering: Fra hva skal vi gjøre til hvordan skal vi gjøre det?. Hva skal vi gjøre?; 2014-05-30 - 2014-05-30
AHO UiO Untitled
 
2013
36 Meland, Ingmar.
Cassirer and the Aesthetic: Expression, Representation and Significance. Cassirer Studies 2013 ;Volum V/VI. s. 79-88
AHO Untitled
 
37 Meland, Ingmar.
CASSIRER AND THE AESTHETIC: Expression, Representation, Significance. CASSIRER AND THE AESTHETIC: Expression, Representation, Significance; 2013-02-28 - 2013-02-28
USN Untitled
 
38 Meland, Ingmar.
"Davos 1929" som symbol i den filosofiske diskursen. I: Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S 2013 ISBN 978-82-8265-071-7. s. 43-81
USN Untitled
 
39 Meland, Ingmar.
'Davos 1929' som symbol i den filosofiske diskursen. Nokre merknader om kva Davosdisputten kan lære oss i dag. ÅPENT SEMINAR om CASSIRER OG HEIDEGGER I DAVOS; 2013-05-24 - 2013-05-24
USN Untitled
 
40 Meland, Ingmar.
"Ernst Cassirer - vilkåra for danninga av den frie personlegdomen". I: Danningens filosofihistorie. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 9788205444218. s. 264-275
USN Untitled
 
41 Meland, Ingmar.
The Doctrine of Basis Phenomena: A Phenomenological Foundation for The Philosophy of Symbolic Forms?. Cassirer Studies 2013 ;Volum V/VI. s. 31-64
AHO Untitled
 
42 Meland, Ingmar; Rasmussen, Sara Asmeh.
Menneske(lig)hetens forvandling – kjønn og forplantning i reproduksjonens tekniske tidsalder. Menneskelighet; 2013-06-07 - 2013-06-07
AHO Untitled
 
2012
43 Meland, Ingmar.
Cassirer, Sartre og Østerberg. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2012
USN Untitled
 
44 Meland, Ingmar.
Kant og retorikkens aktelse. Omkring Kritikken av dømmekraften (Kant); 2012-10-11 - 2012-10-12
USN Untitled
 
45 Meland, Ingmar.
Kulturfilosofi i vår tid - meining, fornuft og fridom. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2012
USN Untitled
 
46 Meland, Ingmar.
Tertium datur. I: A More developed sign : interpreting the work of Jesper Hoffmeyer. Tartu University Press 2012 ISBN 978-9949-19-945-7. s. 301-303
USN Untitled
 
2011
47 Meland, Ingmar.
Meaning, Reason and Freedom: An Inquiry into the Philosophical Motives for the Rehabilitation of Ernst Cassirer’s Philosophy. : University of Bergen 2011 (ISBN 978-82-308-1916-6)
UiB Untitled
 
2010
48 Kraft, Kirsti; Meland, Ingmar.
"Om kvalitet" i programposten "Sånn er livet". Norsk rikskringkasting [Radio] 2010-10-08
USN Untitled
 
49 Meland, Ingmar.
Rehabilitating Ernst Cassirer and his philosophy : four recent contributions. Sats: northern european journal of philosophy 2010 ;Volum 11.(2) s. 235-256
USN Untitled
 
50 Meland, Ingmar; Petersen, Helge.
Arven etter Augustin Girard: Kulturutvikling, kulturpolitikk og demokrati som samfunnsdiagnose. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2010 ;Volum 2010.(2) s. 210-229
USN Untitled
 
    Vis neste liste