Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 186 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Barlaup, Bjørn Torgeir; Helle, Turid Myklebust; Birkeland, Ina Bakke; Stöger, Elisabeth; Postler, Christoph; Skoglund, Helge.
Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2020. : NORCE Norwegian Research Centre 2021 LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(411)
NORCE Untitled
 
2 Delaval, Aurelien Nicolas; Solås, Martine Røysted; Skoglund, Helge; Salvanes, Anne Gro Vea.
Does vaterite otolith deformation affect post-release survival and predation susceptibility of hatchery-reared juvenile Atlantic salmon?. Frontiers in Veterinary Science 2021 ;Volum 8. s. -
UiB NORD NORCE Untitled
 
3 Næsje, Tor; Ulvan, Eva Marita; Havn, Torgeir Børresen; Sandlund, Odd Terje; Berg, Marius; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Hellen, Bjart Are; Skoglund, Helge.
Tester av drivtelling til bestandsestimering og klassifisering av laksefisk. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2021 (ISBN 978-82-426-4815-0) 64 s. NINA rapport(2033)
NINA NORCE Untitled
 
4 Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget– rapport for undersøkelser i 2020. : NORCE Norwegian Research Centre 2021 66 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(414)
NORCE Untitled
 
5 Skoglund, Helge; Vollset, Knut; Lennox, Robert J.; Skaala, Øystein; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Drift diving: A quick and accurate method for assessment of anadromous salmonid spawning populations. Fisheries Management and Ecology 2021 s. -
HAVFORSK NORCE Untitled
 
6 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Furset, Thomas Tveit; Hellen, Bjart Are; Urdal, Kurt.
Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2020. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre 2021 21 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(404)
NORCE Untitled
 
7 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve.
Gytefisktelling i Suldalslågen høsten 2020. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre 2021 14 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(400)
NORCE Untitled
 
8 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Postler, Christoph.
Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2020. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre 2021 38 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(401)
NORCE Untitled
 
9 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Bongard, Terje; Fossøy, Frode; Hagen, Ingerid Julie; Köhler, Berit; Majaneva, Markus; Sivertsgård, Rolf; Skoglund, Helge; Margrethe, Skår; Sundt, Håkon.
Utvidet miljødesign i demovassdrag Nea. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2021 (ISBN 978-82-93602-23-1) 132 s. Hydrocen rapport(22)
ENERGISINT NTNU NORCE NINA Untitled
 
10 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Bongard, Terje; Fossøy, Frode; Hagen, Ingerid Julie; Köhler, Berit; Majaneva, Markus; Sivertsgård, Rolf; Skoglund, Helge; Skår, Margrethe; Sundt, Håkon.
Demovassdrag Nea; hovedfunn og konklusjoner. Storørretens venner; 2021-10-27 - 2021-10-27
NTNU ENERGISINT NINA NORCE Untitled
 
11 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Bongard, Terje; Fossøy, Frode; Hagen, Ingerid Julie; Köhler, Berit; Majaneva, Markus; Sivertsgård, Rolf; Skoglund, Helge; Skår, Margrethe; Sundt, Håkon.
Utvidet miljødesign i demovassdrag Nea. Hydrocen Fagutvalgsmøte; 2021-10-19 - 2021-10-19
NTNU ENERGISINT NORCE NINA Untitled
 
12 Velle, Gaute; Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Effects of nuisance submerged vegetation on the fauna in Norwegian rivers. Hydrobiologia 2021 s. 1-18
UiB NORCE Untitled
 
13 Wennevik, Vidar; Ambjørndalen, Vegard M.; Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Andersen-Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn; Glover, Kevin Alan; Heino, Mikko Petteri; Næsje, Tor; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Solberg, Ingrid; Solberg, Monica Favnebøe; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Utne, Kjell Rong.
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2020 - Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet. Bergen: Havforskningsinstituttet 2021 57 s. Rapport fra havforskningen(2021 - 27)
NORCE NINA VETINST HAVFORSK Untitled
 
2020
14 Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn; Glover, Kevin; Heino, Mikko Petteri; Næsje, Tor; Solberg, Ingrid; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Sollien, Vegard Pedersen; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Utne, Kjell Rong; Wennevik, Vidar.
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2019 : Rapport fra det Nasjonale Overvåkningsprogrammet. Bergen: Havforskningsinstituttet 2020 56 s. Fisken og Havet(2020 - 03)
HAVFORSK NINA NORCE UiB VETINST Untitled
 
15 Birkeland, Ina Bakke; Barlaup, Bjørn Torgeir; Postler, Christoph; Velle, Gaute; Skoglund, Helge; Helle, Turid Myklebust; Stöger, Elisabeth.
Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2019. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2020 30 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(372)
NORCE UiB Untitled
 
16 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge.
Matreelva - Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2020 25 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(385)
NORCE Untitled
 
17 Hagen, Ingerid Julie; Ugedal, Ola; Jensen, Arne Johan; Lo, Håvard; Holthe, Espen; Bjøru, Bjørn; Florø-Larsen, Bjørn; Sægrov, Harald; Skoglund, Helge; Karlsson, Sten.
Evaluation of genetic effects on wild salmon populations from stock enhancement. ICES Journal of Marine Science 2020
NINA NORCE VETINST Untitled
 
18 Holthe, Espen; Skoglund, Helge; Solem, Øyvind; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Lamberg, Anders; Muladal, Rune; Sollien, Vegard Pedersen; Hellen, Bjart Are; Ulvan, Eva Marita.
Overvåking av gytebestander av laks og sjøørret i Norge, 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4615-6) 220 s. NINA rapport(1849)
NINA NORCE VETINST Untitled
 
19 Mahlum, Shad Kenneth; Vollset, Knut; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute.
Salmon on the lam: Drivers of escaped farmed fish abundance in rivers. Journal of Applied Ecology 2020 s. 1-12
NORCE UiB Untitled
 
20 Pulg, Ulrich; Hauer, Christoph; Flödl, Peter; Skoglund, Helge; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Velle, Gaute.
Flom og miljø i et endret klima. Verktøy til en naturbasert klimatilpasning. Statusrapport 2020. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2020 53 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(381)
NORCE UiB Untitled
 
21 Pulg, Ulrich; Skoglund, Helge; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Helle, Turid Myklebust.
Tiltak til rensing av elvebunnen i Suldalslågen. Resultater av pilotprosjekt 2019. : NORCE Norwegian Research Centre AS 2020 23 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(380)
NORCE Untitled
 
22 Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Skoglund, Helge.
Utredningsmetoder og tiltak til bedring og restaurering av fysisk vannmiljø. En veileder for kraftregulerte elver. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2020 51 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(366)
NORCE UiB Untitled
 
23 Skoglund, Helge; Kambestad, Marius; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Hellen, B. A.; Urdal, Kurt.
Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2019. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2020 21 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(370)
NORCE Untitled
 
24 Skoglund, Helge; Lehmann, Gunnar Bekke; Kambestad, Marius; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve.
Kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver i Sognefjorden etter rømming fra Slakteriet Brekke AS høsten 2019. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2020 15 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(368)
NORCE Untitled
 
25 Skoglund, Helge; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen.
Kartlegging av vanndekt areal og habitatforhold for fisk i Bjoreio, Eidfjordvassdraget. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2020 32 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(373)
NORCE Untitled
 
26 Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget– rapport for undersøkelser i 2019. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2020 64 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(377)
NORCE Untitled
 
27 Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Postler, Christoph.
Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2019. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2020 60 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(369)
NORCE Untitled
 
28 Skoglund, Helge; Vollset, Knut.
Effekter av vanntemperatur på vekst og rekruttering hos laks og aure i Bjoreio. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2020 25 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(387)
NORCE Untitled
 
29 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2019.. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2020 41 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(364)
NORCE Untitled
 
30 Skår, Bjørnar; Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Smoltslep, utvandringsforsøk og registrering av tilbakevandret PIT-merket laksesmolt i Eidfjordvassdraget i perioden 2015-2019. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2020 32 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(371)
NORCE Untitled
 
31 Stenberg, Sondre Kvalsvik; Velle, Gaute; Pulg, Ulrich; Skoglund, Helge.
Acute effects of gas supersaturation on Atlantic salmon smolt in two Norwegian rivers. Hydrobiologia 2020 s. -
NIVA UiB NORCE Untitled
 
32 Ugedal, Ola; Pulg, Ulrich; Skoglund, Helge; Charmasson, Julie; Espedal, Espen O.; Jensås, Jan Gunnar; Stranzi, Sebastian; Harby, Atle; Forseth, Torbjørn.
Sjøaure og laks i Aurlandsvassdraget 2009- 2018.Reguleringseffekter, miljødesign og tiltak. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3467-2) 154 s. NINA rapport(1716)
ENERGISINT NINA NORCE Untitled
 
33 Velle, Gaute; Barlaup, Bjørn Torgeir; Espedal, Espen Olsen; Haave, Marte; Landro, Yngve; Normann, Eirik; Postler, Christoph; Skoglund, Helge; Stranzl, Sebastian Franz; Stöger, Elisabeth; Wiers, Tore.
Plast i elver på Vestlandet. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2020 36 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(390)
NORCE Untitled
 
2019
34 Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Larsen, Bjørn Florø; Glover, Kevin; Heino, Mikko Petteri; Husebø, Åse; Næsje, Tor; Skoglund, Helge; Sollien, Vegard Pedersen; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Wennevik, Vidar.
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2018 : Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet. Bergen: Havforskningsinstituttet 2019 52 s. Fisken og Havet(2019 - 4)
HAVFORSK NINA NORCE VETINST Untitled
 
35 Birkeland, Ina Bakke; Postler, Christoph; Stöger, Elisabeth; Velle, Gaute; Halvorsen, Godtfred A.; Skoglund, Helge.
Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2018. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 31 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(331)
NORCE UiB Untitled
 
36 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke.
Bolstadelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II"). Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2019 32 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(342)
NORCE Untitled
 
37 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke.
Teigdalselva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II"). Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 28 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(338)
NORCE Untitled
 
38 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge.
Daleelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II"). Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 41 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(341)
NORCE Untitled
 
39 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge.
Ekso: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II"). Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 32 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(339)
NORCE Untitled
 
40 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge.
Modalselva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II"). Bergen: NORCE Miljø 2019 27 s.
NORCE Untitled
 
41 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Skoglund, Helge.
Vikja: Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002-2018. Utlegging av rogn som kultiveringsmetode. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 93 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(328)
NORCE Untitled
 
42 Glover, Kevin; Urdal, Kurt; Næsje, Tor; Skoglund, Helge; Florø-Larsen, Bjørn; Otterå, Håkon Magne; Fiske, Peder; Heino, Mikko Petteri; Aronsen, Tonje; Sægrov, Harald; Diserud, Ola Håvard; Barlaup, Bjørn Torgeir; Hindar, Kjetil; Bakke, Gunnar O; Solberg, Ingrid; Lo, Håvard; Solberg, Monica Favnebøe; Karlsson, Sten; Skaala, Øystein; Lamberg, Anders; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Muladal, Rune; Skilbrei, Ove Tommy; Wennevik, Vidar.
Domesticated escapees on the run: The second-generation monitoring programme reports the numbers and proportions of farmed Atlantic salmon in >200 Norwegian rivers annually. ICES Journal of Marine Science 2019 ;Volum 76.(4) s. 1151-1161
HAVFORSK NINA NORCE UiB VETINST Untitled
 
43 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Ugedal, Ola; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Bjøru, Bjørn; Florø-Larsen, Bjørn; Helland, Bjart Are; Holte, Espen; Lo, Håvard; Sægrov, Harald; Skoglund, Helge; Karlsson, Sten.
Hva vet vi om effekten av kultivering?. Hardangerfjordseminaret; 2019-05-10 - 2019-05-11
NINA NORCE NMBU VETINST Untitled
 
44 Isaksen, Trond Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Avlesen, Helge; Skoglund, Helge; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Vollset, Knut.
Strøm- og temperaturforhold i Evangervatnet under smoltutgangen i 2018. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 69 s. LFI Uni Miljø(330)
NORCE Untitled
 
45 Mahlum, Shad Kenneth; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wennevik, Vidar; Glover, Kevin; Urdal, Kurt; Bakke, Gunnar O; Vollset, Knut.
Swimming with the fishes: validating drift diving to identify farmed Atlantic salmon escapees in the wild. Aquaculture Environment Interactions 2019 ;Volum 11. s. 417-427
HAVFORSK NORCE UiB Untitled
 
46 Skoglund, Helge; Kambestad, Marius; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Hellen, Bjart Are; Urdal, Kurt.
Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2018. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2019 23 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(335)
NORCE Untitled
 
47 Skoglund, Helge; Karlsson, Sten; Hagen, Ingerid Julie; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Postler, Christoph.
Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva i perioden 2014-2018. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2019 66 s. LFI Uni Miljø(346)
NINA NORCE NMBU Untitled
 
48 Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - statusrapport 2018. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 64 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(337)
NORCE Untitled
 
49 Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph.
Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2018. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019 59 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(333)
NORCE Untitled
 
50 Skoglund, Helge; Vollset, Knut; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lennox, Robert.
Gytefisktelling av laks og sjøaure på Vestlandet: status og utvikling i perioden 2004-2018. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2019 44 s. LFI Uni Miljø(357)
NORCE Untitled
 
    Vis neste liste