Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 133 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Ugedal, Ola; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Bjøru, Bjørn; Florø-Larsen, Bjørn; Helland, Bjart Are; Holte, Espen; Lo, Håvard; Sægrov, Harald; Skoglund, Helge; Karlsson, Sten.
Hva vet vi om effekten av kultivering?. Hardangerfjordseminaret; 2019-05-10 - 2019-05-11
NINA VETINST NORCE NMBU Untitled
 
2018
2 Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph; Vollset, Knut Wiik; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven Erik; Helle, Turid Myklebust; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne.
Blekeprosjektet 2014-2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 132 s. LFI Uni Miljø(317)
NIVA NORCE UIA UiB Untitled
 
3 Isaksen, Trond Einar; Avlesen, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Skoglund, Helge; Vollset, Knut Wiik.
Effekten av Evanger kraftverk på strømforholda i Evangervatnet under smoltutgangen 2018 – målingar og modeller. Forskingsmøte om Vossolaksen; 2018-12-03 - 2018-12-03
NORCE Untitled
 
4 Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wiers, Tore; Skoglund, Helge.
Kilenotovervåking med uttak av rømt fisk i Osterfjordsystemet 2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 20 s. LFI Uni Miljø(313)
NORCE Untitled
 
5 Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Fjeldstad, Hans-Petter; Kroglund, Frode.
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø : god praksis ved miljøforebyggende tiltak i elver og bekker. : NORCE 2018 196 s. LFI Uni Miljø(296)
ENERGISINT NORCE Untitled
 
6 Skoglund, Helge.
Flaskehalsanalyse for fiskeproduksjon i Dirdalselva. Møte i fagrådet for Dirdalelva; 2018-11-06
NORCE Untitled
 
7 Skoglund, Helge.
Gjenfangster, feilvandring og bestandsutvikling i Osterfjordelver.. Forskermøte for Vossolaksen; 2018-12-03
NORCE Untitled
 
8 Skoglund, Helge.
Gytefisktelling og PIT-merkeforsøk i Suldalaslågen.. Møte i Suldalslågen forvaltningslag; 2018-12-19
NORCE Untitled
 
9 Skoglund, Helge.
Situasjonen for villfisken i Granvin og resten av Hardanger. Hardangerfjordseminaret 2018; 2018-05-04 - 2018-05-05
NORCE Untitled
 
10 Skoglund, Helge.
Sustaining populations of salmonid fish in coexistence with hydropower regulations in the River Bjoreio. Besøk fra kinesisk delegasjon til Miljødirektoratet; 2018-09-18
NORCE Untitled
 
11 Skoglund, Helge.
Uttak av rømt oppdrettslaks i 26 vassdrag i Sør-Norge i regi av OURO. Evalueringsmøte med OURO; 2018-03-05
NORCE Untitled
 
12 Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Smoltvandring gjennom innsjøer - påvirkes smolten av Evanger kraftstasjon?. Forskermøte for Vossolaksen; 2018-12-03
NORCE Untitled
 
13 Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik.
Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 86 s. LFI Uni Miljø(311)
NORCE Untitled
 
14 Skoglund, Helge; Grønvigh Osablod, Kjetil.
På jakt i Oselvo med garn og harpun. Midtsiden.no [Internett] 2018-11-13
NORCE Untitled
 
15 Skoglund, Helge; Kambestad, Marius; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Hellen, B. A.; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Urdal, Kurt.
Utfisking av rømt oppdretsfisk på oppdrag fra OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 23 s. LFI Uni Miljø(303)
NORCE Untitled
 
16 Skoglund, Helge; Kleven, Gunnar.
Regnhausten utset teljejobb i lakseelvane - Håpar langtidsvarselet slår til - Skal telja gytefiske i tre fylke. Sogn Avis [Avis] 2018-10-08
NORCE Untitled
 
17 Skoglund, Helge; Olsen, Ernst.
Jakter oppdrettslaks - Mottok bekymringsmelding etter høstens stamfiske i Opo. Hardanger Folkeblad [Avis] 2018-11-16
NORCE Untitled
 
18 Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - årsrapport for 2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 60 s. LFI Uni Miljø(305)
NORCE Untitled
 
19 Skoglund, Helge; Sætre, Ivar Bruvik.
Såg éin oppdrettslaks. Firda [Avis] 2018-11-02
NORCE Untitled
 
20 Skoglund, Helge; Sætre, Ivar Bruvik.
Såg ein oppdrettslaks - Dei dykka i Nausta ein heil dag. FIRDA [Avis] 2018-11-02
NORCE Untitled
 
21 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz.
Gytefisktelling av lasks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 33 s. LFI Uni Miljø(310)
NORCE Untitled
 
22 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Postler, Christoph.
Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - årsrapport for 2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 32 s. LFI Uni Miljø(314)
NORCE Untitled
 
23 Skår, Bjørnar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Helle, Turid Myklebust.
Smoltslep, utvandringsforsøk og registrering av tilbakevandret PIT-merket laksesmolt i Eidfjordvassdraget - Fremdriftsrapport 2017.. Bergen: Uni Research Miljø 2018 19 s. LFI Uni Miljø(301)
NORCE Untitled
 
24 Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar.
A Norwegian Handbook: Mitigation measures for improving the aquatic environment. 3rd FIThydro Regional Stakeholder Workshop for the Scandinavian region; 2018-06-04 - 2018-06-05
NORCE UiB Untitled
 
25 Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore.
Erfaringer med tiltaksgjennomføring i vassdrag. Eksempler på miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.. Seminar om fiske- og vassdragsforvaltning; 2018-09-10 - 2018-09-10
NORCE UiB Untitled
 
2017
26 Olsen, Julie Teresa; Skoglund, Helge.
Slik jobber kommunen for å få mer fisk i Figgjoelva.. Stavanger Aftenblad [Avis] 2017-09-29
NORCE Untitled
 
27 Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Fjeldstad, Hans-Petter.
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.. Bergen: Uni Research AS 2017 180 s. LFI Uni Miljø(296)
ENERGISINT NORCE UiB Untitled
 
28 Skoglund, Helge.
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget 2004-2017.. Folkemøte i Eidfjord; 2017-04-05
NORCE Untitled
 
29 Skoglund, Helge; Hass, Elisabeth Berg.
«Mannejakt» under tøffe kår: - Vi streva i fire timar, og hadde eigentleg gitt opp. Hardanger Folkelblad Pluss [Avis] 2017-11-17
NORCE Untitled
 
30 Skoglund, Helge; Hellen, Bjart A.; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Kambestad, Marius; Urdal, Kurt.
Uttak av rømt oppdrettslaks i 18 vassdrag i Sør-Norge gjennom oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) høsten 2016.. Bergen: Uni Research Miljø 2017 21 s. LFI Uni Miljø(287)
NORCE Untitled
 
31 Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A..
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - Årsrapport for 2015 og 2016.. Bergen: Uni Research Miljø 2017 64 s. LFI Uni Miljø(290)
NORCE Untitled
 
32 Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A..
Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2015 og 2016.. Bergen: Uni Research Miljø 2017 77 s. LFI Uni Miljø(291)
NORCE Untitled
 
33 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz.
Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016.. Bergen: Uni Research Miljø 2017 33 s. LFI Uni Miljø(292)
NORCE UiB Untitled
 
34 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Postler, Christoph.
Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - årsrapport for 2016. Bergen: Uni Research Miljø 2017 32 s. LFI Uni Miljø(294)
NORCE Untitled
 
35 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Olsen, Julie Teresa.
Slik jobber kommunen for å få mer fisk i Figgjoelva. Stavanger Aftenblad [Avis] 2017-09-29
NORCE Untitled
 
2016
36 Bakken, Tor Haakon; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Alfredsen, Knut; Arnekleiv, Jo Vegard; Berg, Ole Kristian; Casas-Mulet, Roser; Charmasson, Julie; Greimel, Franz; Halley, Duncan John; Hedger, Richard David; Larsen, Bjørn Mejdell; Leo, Florian; Melcher, Andreas; Puffer, Michael; Pulg, Ulrich; Reitan, Ole; Ruther, Nils; Saltveit, Svein Jakob; Sauterleute, Julian Friedrich; Schneider, Matthias; Skoglund, Helge; Sundt, Håkon; Timalsina, Netra Prasad; Ugedal, Ola; van Dijk, Jiska Joanneke; Vollset, Knut Wiik; Zakowsky, Tania; Zinke, Peggy.
Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri. Trondheim, Norway: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 (ISBN 978-82-426-2834-3) 205 s. NINA temahefte(62)
ENERGISINT NINA NORCE NTNU UiO Untitled
 
37 Barlaup, Bjørn Torgeir; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Vollset, Knut Wiik; Wiers, Tore; Gabrielsen, Sven Erik; Birkeland, Ina Bakke; Lehmann, Gunnar Bekke; Pulg, Ulrich; Skår, Bjørnar.
Smoltslep som tiltak for å bygge opp gytebestanden av Vossolaks - sammenstilling av fangster fra kile- og sittenotfiske. Sluttrapport for FHF-prosjekt nr. 900608. Bergen: Uni Research AS 2016 34 s. LFI Uni Miljø(269)
NORCE Untitled
 
38 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke.
Vikja - Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002-2015. Utlegging av rogn som alternativ kultiveringsmetode.. Bergen: Uni Research AS 2016 76 s. LFI Uni Miljø(261)
NORCE Untitled
 
39 Haas, Christian; Zinke, Peggy; Vollset, Knut Wiik; Sauterleute, Julian Friedrich; Skoglund, Helge.
Behaviour of spawning Atlantic salmon and brown trout during ramping events. Journal of Applied Water Engineering and Research 2016 ;Volum 4.(1) s. 25-30
ENERGISINT NORCE Untitled
 
40 Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skår, Bjørnar; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Eriksen, Knut Ståle.
Undersøkelser og tiltak i Årdalselven, 2015. LFI-rapport nr. 265.. Bergen: Uni Research AS 2016 LFI Uni Miljø(265)
NORCE Untitled
 
41 Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Kvalsvik Stenberg, Sondre; Barlaup, Bjørn Torgeir; Velle, Gaute; Skoglund, Helge.
Hydropower induced gas supersaturation - not in European rivers?. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fuer Limnologie DGL 2016; 2016-09-26 - 2016-09-30
NORCE Untitled
 
42 Sauterleute, Julian Friedrich; Hedger, Richard David; Hauer, Christoph; Pulg, Ulrich; Skoglund, Helge; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Bakken, Tor Haakon; Ugedal, Ola.
Modelling the effects of stranding on the Atlantic salmon population in the Dale River, Norway. Science of the Total Environment 2016 ;Volum 573. s. 574-584
ENERGISINT NINA NORCE Untitled
 
43 Skoglund, Helge.
Presentasjon av PhD graden: "Seasonal timing of emergence from nests: Effects of temperature and competition on performance in salmonid fishes. CEDREN seminar; 2016-10-25 - 2016-10-25
NORCE Untitled
 
44 Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut Wiik; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz.
Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2015.. Bergen: Uni Research AS 2016 41 s. LFI Uni Miljø(266)
NORCE Untitled
 
45 Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich.
Gassovermetningsovervåking i Vossovassdraget 2016. Vossomøte; 2016-12-15 - 2016-12-15
NORCE Untitled
 
46 Skoglund, Helge; Wiers, Tore.
Kartlegging av habitatforhold for laksefisk i Håelva våren 2016. LFI-rapport nr. 280. Bergen: Uni Research AS 2016 36 s. LFI Uni Miljø(280)
NORCE Untitled
 
47 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik.
Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - Årsrapport for 2015. LFI-rapport nr. 279. Bergen: Uni Research AS 2016 32 s. LFI Uni Miljø(279)
NORCE Untitled
 
48 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks etter rømmingen ved Gulestø i Bremanger, Sogn og Fjordane, i april 2015. LFI-rapport 272.. Bergen: Uni Research AS 2016 17 s. LFI Uni Miljø(272)
NORCE Untitled
 
49 Vollset, Knut Wiik; Mahlum, Shad Kenneth; Davidsen, Jan Grimsrud; Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Interaction between migration behaviour and estuarine mortality in cultivated Atlantic salmon Salmo salar smolts. Journal of Fish Biology 2016 ;Volum 89.(4) s. 1974-1990
NORCE NTNU UiB Untitled
 
50 Vollset, Knut Wiik; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Effects of hydropeaking on the spawning behaviour of Atlantic salmon Salmo salar and brown trout Salmo trutta. Journal of Fish Biology 2016 ;Volum 88.(6) s. 2236-2250
NORCE Untitled
 
    Vis neste liste