Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 920 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    Neste >>

2020
1 Krumsvik, Rune Johan.
Ekstern evaluering av PhD-program ved Universitetet i Stavanger. Bergen: Rune Johan Krumsvik 2020 24 s.
UiB Untitled
 
2 Krumsvik, Rune Johan.
Literature review - hvordan kunnskapsgrunnlaget.. IVE - forskningsgruppes seminar om litteraturreview.; 2020-02-05 - 2020-02-05
UiB Untitled
 
3 Krumsvik, Rune Johan.
Morgonseminar om Nordic Journal of Digital Literacy (NJDL). Morgenseminar ved Institutt for pedagogikk; 2020-02-20 - 2020-02-20
UiB Untitled
 
4 Krumsvik, Rune Johan.
Unpacking students’ situated knowledge and reflections in large lectures. British Educational Research Association Blog 2020
UiB Untitled
 
5 Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Høydal, Kjetil L; Solstad, Stein Helge.
Digital competence and digital inequality in upper secondary school. A Mixed Method Study.. I: Media Meets Diversity @ School. Wie kann Lernen und Lehren in der digitalen Welt unter den Vorzeichen von Diversität gelingen?. Wissenschaftlicher Verlag Trier 2020 ISBN 978-3-86821-850-3. s. 215-236
HVL HVO NTNU UiB Untitled
 
6 Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Klock, Kristin.
Dental students’ professional communication skills: Using a student response system and peer discussion to raise awareness of the importance of good professional communication skills in practice periods.. Designs for Learning 2020
UiB Untitled
 
7 Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan; Høydal, Kjetil L; Solstad, Stein Helge.
Theoretical considerations of digital competence and digital inequality in upper secondary school. I: Media Meets Diversity @ School. Wie kann Lernen und Lehren in der digitalen Welt unter den Vorzeichen von Diversität gelingen?. Wissenschaftlicher Verlag Trier 2020 ISBN 978-3-86821-850-3. s. 197-215
HVO NTNU UiB Untitled
 
8 Krumsvik, Rune Johan; Skaar, Øystein Olav.
Schooling, educational technology and teachers’ everyday practice in Norway. I: Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford University Press 2020 ISBN 9780190264093.
HINN UiB Untitled
 
9 Ludvigsen, Kristine.
Creating Spaces for Formative Feedback in Lectures. Universitetet i Bergen 2020 (ISBN 9788230858684) 197 s.
UiB Untitled
 
10 Ludvigsen, Kristine; Krumsvik, Rune Johan; Breivik, Jens.
Behind the scenes: Unpacking student discussion and critical reflection in lectures. British Journal of Educational Technology 2020 s. 1-17
UiB UiT Untitled
 
11 Makridis, Iris Maria; Helgeland, Kjetil; Gulbrandsen, Ingrid P.; Kløvrud, Ane; Krumsvik, Rune Johan; Dyrkorn, Kristian; Haave, Mia B Nilsen.
EKSEMPLER PÅ GOD PRAKSIS I PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Oslo: Rambøll Management 2020 65 s.
UiB Untitled
 
12 Moltudal, Synnøve; Høydal, Kjetil L; Krumsvik, Rune Johan.
Glimpses into Real-Life Introduction of Adaptive Learning Technology: A Mixed Methods Research Approach to Personalised Pupil Learning. Designs for Learning 2020 ;Volum 12. s. 13-28
HVO UiB Untitled
 
2019
13 Avedal, Åge; Krumsvik, Rune Johan.
Pils og politikk: Skulen inn i ei digital framtid. Sunnfjord Venstre [Internett] 2019-04-17
UiB Untitled
 
14 Bingen, Hanne Maria S; Steindal, Simen Alexander; Krumsvik, Rune Johan; Tveit, Bodil.
Nursing students studying physiology within a flipped classroom, self-regulation and off-campus activities. Nurse Education in Practice 2019 ;Volum 35. s. 55-62
VID LDH UiB Untitled
 
15 Bingen, Hanne Maria S; Tveit, Bodil; Krumsvik, Rune Johan; Steindal, Simen Alexander.
Nursing students’ experiences with the use of a student response system when learning physiology. Nordic Journal of Digital Literacy 2019 ;Volum 14.(1/2) s. 37-53
VID LDH UiB Untitled
 
16 Egelandsdal, Kjetil; Krumsvik, Rune Johan.
Clicker Interventions at University Lectures and the Feedback Gap. Nordic Journal of Digital Literacy 2019 ;Volum 14.(1/2) s. 70-87
UiB Untitled
 
17 Egelandsdal, Kjetil; Krumsvik, Rune Johan.
Clicker Interventions, promoting student activity and feedback at University Lectures. I: Encyclopedia of Education and Information Technologies. Springer 2019 ISBN 978-3-030-10577-8. s. -
UiB Untitled
 
18 Kongsgården, Petter A; Krumsvik, Rune Johan.
Lærerens didaktiske valg i et teknologirikt læringsmiljø. En kasusstudie av selvregulert læring blant elever i videregående skole. Nordic Studies in Education 2019 ;Volum 39.(2) s. 142-163
USN UiB Untitled
 
19 Kongsgården, Petter A.
Vurderingspraksiser i teknologirike læringsmiljøer. En undersøkelse av læreres vurderingspraksiser i teknologirike læringsmiljøer og implikasjoner på elevenes medvirkning i egen læringsprosess.. : Universitetet i Bergen 2019 (ISBN 978-82-308-3589-0)
UiB Untitled
 
20 Krumsvik, Rune Johan.
Article based PhD-dissertations - guidelines and implications for supervisors. NTNU-seminar om doktorgradsavhandling; 2019-04-26 - 2019-04-26
UiB Untitled
 
21 Krumsvik, Rune Johan.
Article based PhD-dissertations – guidelines and implications for supervisors. AHKR Veilederforum; 2019-04-30 - 2019-04-30
UiB Untitled
 
22 Krumsvik, Rune Johan.
Bruk av teori i kvalitativ metode i lærarutdanninga. I: Kvalitativ metode i lærarutdanninga. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027662. s. 137-150
HVO UiB Untitled
 
23 Krumsvik, Rune Johan.
Digital kompetanse i høyere utdanning. Høgskolen i Østfold personalseminar 2019; 2019-04-03 - 2019-04-03
UiB Untitled
 
24 Krumsvik, Rune Johan.
Digital kompetanse, klasseledelse og digial læring. Høgskulen på Vestlandet, master i pedagogikk; 2019-11-12 - 2019-11-12
UiB Untitled
 
25 Krumsvik, Rune Johan.
Digital kompetanse, læring og utdanningsledelse. Foredrag for lærerkollegiet ved Bønes Skole; 2019-11-19 - 2019-11-19
UiB Untitled
 
26 Krumsvik, Rune Johan.
Digital kompetanse og digital læring. Forskningsgruppe for samfunnsfagddaktikk; 2019-06-07 - 2019-06-07
UiB Untitled
 
27 Krumsvik, Rune Johan.
Digital læring, spesialpedagogikk og digital kompetanse. Statped Vest Fatorg 2019; 2019-08-29 - 2019-08-29
UiB Untitled
 
28 Krumsvik, Rune Johan.
Digital læring. Plenumsforedrag under Statped's Fagtorg Vest 2019. https://www.statped.no/kurs-konferanser-studier/konferanser/ [Internett] 2019-08-29
UiB Untitled
 
29 Krumsvik, Rune Johan.
Digitale undervisningsformer i fremtidens undervisningsrom. Statsbyggkonferansen 2019; 2019-11-07 - 2019-11-07
UiB Untitled
 
30 Krumsvik, Rune Johan.
DLC 10 år - eit tilbakeblikk. Forskingsgruppa DLC sitt 10-års jubileumsseminar; 2019-02-14 - 2019-02-14
UiB Untitled
 
31 Krumsvik, Rune Johan.
Editorial. Nordic Journal of Digital Literacy 2019 (1-2) s. 3-5
UiB Untitled
 
32 Krumsvik, Rune Johan.
Forsking ved AKF - utfordringar og moglegheiter. Avdeling for kulturfag' personalseminar 2019; 2019-06-17 - 2019-06-17
UiB Untitled
 
33 Krumsvik, Rune Johan.
Forskingsetikk i kvalitativ forsking. I: Kvalitativ metode i lærarutdanninga. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027662. s. 205-220
HVO UiB Untitled
 
34 Krumsvik, Rune Johan.
Forskingsspørsmål i kvalitativ forsking. I: Kvalitativ metode i lærarutdanninga. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027662. s. 79-94
HVO UiB Untitled
 
35 Krumsvik, Rune Johan.
Gutter er gutter. Nytt Norsk Tidsskrift 2019 ;Volum 36.(2) s. 115-132
HVO UiB Untitled
 
36 Krumsvik, Rune Johan.
How to write scientific articles within educational research. Doktorgradskurs i Western Norway Graduate School of Educational Research II; 2019-01-24 - 2019-01-24
UiB Untitled
 
37 Krumsvik, Rune Johan.
Innledningsforedrag under den offisielle åpningen av forskerkolen Western Norway Graduate School of Educational Research II. Åpning av forskerkolen Western Norway Graduate School of Educational Research II; 2019-08-23 - 2019-08-23
UiB Untitled
 
38 Krumsvik, Rune Johan.
Innledningsforedrag under The 1st Annual Doctoral Supervision Seminar. The 1st Annual Doctoral Supervision Seminar 2019; 2019-05-20 - 2019-05-20
UiB Untitled
 
39 Krumsvik, Rune Johan.
Klasseledelse og digital kompetanse. Rådgiverseminar 2019, Smart Utdanning; 2019-10-28 - 2019-10-28
UiB Untitled
 
40 Krumsvik, Rune Johan.
Kvalitativ forskingsmetode og masteroppgåva si posisjonering i grunnskulelærarutdanninga. I: Kvalitativ metode i lærarutdanninga. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027662. s. 43-66
HVO UiB Untitled
 
41 Krumsvik, Rune Johan.
Kvalitativ metode i lærarutdanninga. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245027662) 220 s.
HVO UiB Untitled
 
42 Krumsvik, Rune Johan.
Kvalitative metodar i lærarutdanning. I: Kvalitativ metode i lærarutdanninga. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027662. s. 151-190
HVO UiB Untitled
 
43 Krumsvik, Rune Johan.
Literature review on PhD-level. Bergen Summer Research School 2019; 2019-06-19 - 2019-06-19
UiB Untitled
 
44 Krumsvik, Rune Johan.
Opponent på doktorgradsdisputas, Even Einum, NTNU. Doktorgradsdisputas ved NTNU; 2019-11-01 - 2019-11-01
UiB Untitled
 
45 Krumsvik, Rune Johan.
Sesjon: Integrasjon av praksis og teori i praksislæring – feedback, formativ vurdering og profesjonell kommunikasjon. Nasjonalt veilederseminar for Odontologiske fag; 2019-10-30 - 2019-10-30
UiB Untitled
 
46 Krumsvik, Rune Johan.
Teacher education and schools - possibilities and challenges with implementation of ICT in school and teacher education. IT'S Volda 2019; 2019-04-12 - 2019-04-12
UiB Untitled
 
47 Krumsvik, Rune Johan.
The current state of knowledge of educational technology research and where to go from here. Nordic Journal of Digital Literacy 2019 ;Volum 14.(3-4) s. 91-98
HVO UiB Untitled
 
48 Krumsvik, Rune Johan.
Validitet i kvalitativ forsking. I: Kvalitativ metode i lærarutdanninga. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027662. s. 191-204
HVO UiB Untitled
 
49 Krumsvik, Rune Johan.
Writing the synopsis. PhD-dag for stipendiater ved NORCE, Bergen; 2019-11-26 - 2019-11-26
UiB Untitled
 
50 Krumsvik, Rune Johan.
Writing the synopsis. Doktorgradsseminar ved Universitetet i Agder; 2019-11-27 - 2019-11-27
UiB Untitled
 
    Vis neste liste