Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 984 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2021
1 Krumsvik, Rune Johan.
Digital didaktikk og flipped classroom - noen erfaringer. Den årlige Undervisiningsdagen ved Institutt for Samfunnspsykologi, UiB; 2021-01-19 - 2021-01-19
HVO UiB Untitled
 
2 Krumsvik, Rune Johan.
Doktorgradsstipendiater – og effekt av digital undervisning?. Dagens medisin 2021
HVO UiB Untitled
 
3 Krumsvik, Rune Johan.
Mixed Method Research - an Introduction. Doktorgradskurs i WNGER II; 2021-05-11 - 2021-05-11
UiB Untitled
 
4 Krumsvik, Rune Johan.
Mixed-method research to endorse methodological pluralism within educational technology research – easier said than done?. The Gothenburg Group seminar for doctoral students; 2021-05-19 - 2021-05-19
UiB HVO Untitled
 
5 Krumsvik, Rune Johan.
Pedagogiske aspekt ved praksisstudiet – tilrettelegging for læring i praksis. Praksisstudiet ved tannlegestudiet, UiB; 2021-06-04 - 2021-06-04
HVO UiB Untitled
 
6 Krumsvik, Rune Johan.
PopUpDig-seminarium. Digital kompetens i fokus!. PopUpDig-seminarium; 2021-03-10 - 2021-03-10
UiB HVO Untitled
 
7 Krumsvik, Rune Johan.
Qualitative Case Study. Masterprogrammet i psykologi; 2021-06-02 - 2021-06-02
UiB Untitled
 
8 Krumsvik, Rune Johan.
Remote teaching on doctoral level during a societal crisis. Fagseminar ved avdeling for medisinske basalfag, UiO; 2021-01-12 - 2021-01-12
HVO UiB Untitled
 
9 Krumsvik, Rune Johan.
Undervisning i store grupper vs. seminar. UH-ped samling; 2021-03-16 - 2021-03-16
UiB Untitled
 
10 Krumsvik, Rune Johan.
WNGER II Monitor 2020 - førebels resultat. PhD-forum, PhD-programmet ved HiVolda/HiMolde; 2021-04-15 - 2021-04-15
HVO UiB Untitled
 
11 Krumsvik, Rune Johan.
WNGER II-stipendiaters erfaringer under koronapandemien. Forsking-og forskerutdanningsutvalget ved Det psykologiske fakultet, UiB; 2021-05-26 - 2021-05-26
HVO UiB Untitled
 
12 Krumsvik, Rune Johan.
Writing the synopsis in a doctoral thesis within educational sciences. Forskerskolen WNGER II's doktorgradskurs; 2021-04-21 - 2021-04-21
UiB Untitled
 
13 Krumsvik, Rune Johan.
Writing the synopsis in a Phd-thesis. Workshop, PhD-synopsis, AHO; 2021-04-21 - 2021-04-21
HVO UiB Untitled
 
14 Krumsvik, Rune Johan; Berrum, Erling; Jones, Lise Øen; Gulbrandsen, Ingrid P..
Implementing tablets in Norwegian primary schools. Examining outcome measures in the second cohort.. Frontiers in Education 2021
HVO UiB Untitled
 
15 Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Klock, Kristin.
Bruk av responsteknologi i forelesninger: Erfaringer fra "Praksisstudiet" ved UiBs tannlegeutdanning. Den norske tannlegeforenings tidende 2021 ;Volum 131.(2) s. 164-165
HVO UiB Untitled
 
16 Krumsvik, Rune Johan; Myrhol, Frøy Katrine; Klock, Kristin.
Gjør tannlegestudentene tryggere før praksis. På Høyden [Internett] 2021-01-25
HVO UiB Untitled
 
17 Krumsvik, Rune Johan; Mæland, Bård; Solstad, Stein Helge.
Doctoral Education in Norway and Inter-institutional Collaboration Within Doctoral Education - a Case study.. I: The Future of Doctoral Research. Challenges and Opportunities. Routledge 2021 ISBN 9780367858490. s. 110-119
VID HVO UiB Untitled
 
18 Krumsvik, Rune Johan; Mæland, Bård; Solstad, Stein Helge.
Short presentation about WNGER II at The Future of Doctoral Research - contributors special. The Future of Doctoral Research - contributors special; 2021-02-26 - 2021-02-26
HVL UiB VID Untitled
 
19 Krumsvik, Rune Johan; Skaar, Øystein Olav.
Koronapandemien - og de beste blant oss. Dagens medisin 2021
HINN HVO UiB Untitled
 
20 Øen, Kristian; Krumsvik, Rune Johan.
Teachers' attitudes to inclusion regarding challenging behaviour. European Journal of Special Needs Education 2021
HVO NLAH UiB Untitled
 
2020
21 Bingen, Hanne Maria S; Steindal, Simen Alexander; Krumsvik, Rune Johan; Tveit, Bodil.
Studying physiology within a flipped classroom – The importance of on-campus activities for nursing students’ experiences of mastery. Journal of Clinical Nursing (JCN) 2020 ;Volum 29.(15-16) s. 2907-2917
VID LDH UiB Untitled
 
22 Krumsvik, Rune Johan.
Kappen i en doktorgradsavhandling. Lunsjseminar i WNGER II via Zoom for doktorgradsstipendiater; 2020-05-26 - 2020-05-26
UiB Untitled
 
23 Krumsvik, Rune Johan.
Literature review on PhD-level. Lunsjseminar i WNGER II via Zoom for doktorgradsstipendiater; 2020-06-18 - 2020-06-18
UiB Untitled
 
24 Krumsvik, Rune Johan.
Literature review on PhD-level. Lunsjseminar i WNGER II via Zoom for doktorgradsstipendiater; 2020-05-18 - 2020-05-18
UiB Untitled
 
25 Krumsvik, Rune Johan.
Akademisk skriving: vitenskapelig artikkel. Lunsjseminar i WNGER II via Zoom for doktorgradsstipendiater; 2020-06-02 - 2020-06-02
UiB Untitled
 
26 Krumsvik, Rune Johan.
Akademisk skriving: vitenskapelige artikler. Lunsjseminar i WNGER II via Zoom for doktorgradsstipendiater; 2020-05-07 - 2020-05-07
UiB Untitled
 
27 Krumsvik, Rune Johan.
Digitale ferdigheter og profesjonsfaglig digital kompetanse i skolen. I: Praktisk-pedagogisk utdanning – en antologi (2. utg.). Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245033717. s. 581-600
HVO UiB Untitled
 
28 Krumsvik, Rune Johan.
Doctoral education and a PhD in transition. Digital Life Research School Annual Conference 2020; 2020-08-31 - 2020-08-31
UiB Untitled
 
29 Krumsvik, Rune Johan.
Ekstern evaluering av PhD-program ved Universitetet i Stavanger. Bergen: Rune Johan Krumsvik 2020 24 s.
UiB Untitled
 
30 Krumsvik, Rune Johan.
Extended editorial. Mixed-method research to endorse methodological pluralism within educational technology research – easier said than done?. Nordic Journal of Digital Literacy 2020 ;Volum 15.(3) s. 141-152
UiB Untitled
 
31 Krumsvik, Rune Johan.
Foredrag om doktorgradsutdanning. Utdanningsseminaret 2020, Nord Universitet; 2020-10-14 - 2021-08-14
UiB Untitled
 
32 Krumsvik, Rune Johan.
Home schooling, remote teaching and digital Bildung in societal crisis (Extended editorial). Nordic Journal of Digital Literacy 2020 ;Volum 15.(2) s. 71-85
UiB Untitled
 
33 Krumsvik, Rune Johan.
Introduction to Mixed Method Research. WNGER II, doktorgradskurs; 2020-11-26 - 2020-11-26
UiB Untitled
 
34 Krumsvik, Rune Johan.
Introduction video to the lunch seminars in WNGER II 2020.
UiB Untitled
 
35 Krumsvik, Rune Johan.
Kappen i en doktorgradavhandling. Lunsjseminar i WNGER II via Zoom for doktorgradsstipendiater; 2020-10-01 - 2020-10-01
UiB Untitled
 
36 Krumsvik, Rune Johan.
Klasseleiing i digitale læringsomgjevnadar. I: Praktisk-pedagogisk utdanning – en antologi (2. utg.). Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245033717. s. 601-641
HVO UiB Untitled
 
37 Krumsvik, Rune Johan.
Kvalitative case studier. Lunsjseminar i WNGER II via Zoom for doktorgradsstipendiater; 2020-05-28 - 2020-05-28
UiB Untitled
 
38 Krumsvik, Rune Johan.
Kvalitative case studier. Lunsjseminar i WNGER II via Zoom for doktorgradsstipendiater; 2020-04-28 - 2020-04-28
UiB Untitled
 
39 Krumsvik, Rune Johan.
Literature review - hvordan kunnskapsgrunnlaget.. IVE - forskningsgruppes seminar om litteraturreview.; 2020-02-05 - 2020-02-05
UiB Untitled
 
40 Krumsvik, Rune Johan.
Literature review and academic writing. Bergen Summer Research School 2020; 2020-06-10 - 2020-06-10
UiB Untitled
 
41 Krumsvik, Rune Johan.
Lunch-seminar for PhD-students about "Literature review in a doctoral thesis". Lunch-seminars in WNGER II; 2020-12-09 - 2020-12-09
UiB Untitled
 
42 Krumsvik, Rune Johan.
Læring i klasserommet, digitalisering og digital didaktikk. Videoforelesning om digital didaktikk, master ved HVL; 2020-10-23 - 2020-10-23
UiB Untitled
 
43 Krumsvik, Rune Johan.
Mixed Method Research. Lunsjseminar i WNGER II via Zoom for doktorgradsstipendiater; 2020-06-09 - 2020-06-09
UiB Untitled
 
44 Krumsvik, Rune Johan.
Mixed Method Research. Lunsjseminar i WNGER II via Zoom for doktorgradsstipendiater; 2020-05-11 - 2020-05-11
UiB Untitled
 
45 Krumsvik, Rune Johan.
Morgonseminar om Nordic Journal of Digital Literacy (NJDL). Morgenseminar ved Institutt for pedagogikk; 2020-02-20 - 2020-02-20
UiB Untitled
 
46 Krumsvik, Rune Johan.
Nettverk for skoleiere, rektorer og ressurslærere/IKT-veiledere. Vefsn kommune og Rana kommune 22. oktober 2020. Nettverk for skoleiere, rektorer og ressurslærere/IKT-veiledere; 2020-10-22 - 2020-10-22
UiB Untitled
 
47 Krumsvik, Rune Johan.
Nokre røynsler rundt masterutvikling og tverrfaglege prosjekt ved AKF, Høgskulen i Volda. Personalseminar for AKF, Høgskulen i Volda; 2020-10-22 - 2020-10-22
UiB Untitled
 
48 Krumsvik, Rune Johan.
Ontology, epistemology and context – and our social construction of educational technology. Nordic Journal of Digital Literacy 2020 ;Volum 15.(1) s. 3-7
HVO UiB Untitled
 
49 Krumsvik, Rune Johan.
Opening lecture - WNGER II Annual doctoral Supervision Seminar 2020. WNGER II Annual Doctoral Supervision Seminar 2020; 2020-11-19 - 2020-11-19
UiB Untitled
 
50 Krumsvik, Rune Johan.
Panel discussion about becoming a supervisor (member of the expert/supervisor panel). UPED691 Becoming a Supervisior: Community, Expertice, Dialogue; 2020-10-27 - 2020-10-27
UiB Untitled
 
    Vis neste liste