Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-20 av 20

2019
1 Brunborg, Bjørn.
De Utrolige Årene – veien hit og veien videre. NUBU–konferansen 2019; 2019-11-26 - 2019-11-27
NORCE Untitled
 
2 Brunborg, Bjørn.
Implementering i kommunen - De Utrolige Årene. Fagsamling for kommunale tjenester.; 2019-05-10 - 2019-05-10
NORCE Untitled
 
3 Brunborg, Bjørn.
Incredible years: overview of the programme. Baltic workshop on building capacity in parenting programmes to prevent violence against children; 2019-01-08 - 2019-01-09
NORCE Untitled
 
4 Brunborg, Bjørn.
Voksenrollen i frivillig arbeid. Forelesning for frivillige Oppdal kommune - trenere i barneidrett; 2019-06-11 - 2019-06-11
NORCE Untitled
 
2018
5 Kjøbli, John; Tollefsen, Thomas Kristian; Jakobsen, Reidar; Baraldsnes, Andre; Brunborg, Bjørn; Breivik, Kyrre.
Nytten av tilbakemeldinger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2018 ;Volum 55.(2) s. 107-111
NORCE RBUP-ØS Untitled
 
6 Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri; Aasheim, Merete.
Det handler ikke bare om ro i klasserommet. Dagsavisen - Nye Meninger 2018
NORCE NTNU UiT Untitled
 
7 Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri; Aasheim, Merete.
Er DUÅ og PALS en trussel mot demokratiet?. barnehage.no 2018
NORCE NTNU UiT Untitled
 
8 Skarsvaag, Hanne; Brunborg, Bjørn; Løndal, Oddbjørn; Jennerwein, Andrea.
De Utrolige Årene - Foreldreveiledning til familier med barn som har ADHD.. Oslo: ADHD Norge 2018 32 s.
NORCE UiT Untitled
 
2017
9 Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn.
Presentasjon av De Utrolige Årenes tiltak rettet mot personale i barnehage og til foreldre til barn i barnehagealder. Fagseminar; 2017-01-17 - 2017-01-17
UiT Untitled
 
10 Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn.
Tilrettelegging av DUÅ-foreldreveiledning for familier med barn med ADHD. Utviklingsprosjekt; 2017-01-18 - 2017-01-18
UiT Untitled
 
11 Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri.
Implementation of De Utrolige Årene (Incredible Years) in Norway. Dialogkonferanse; 2017-04-04 - 2017-04-06
UiT Untitled
 
12 Mørch, Willy-Tore; Gammelsæther, Siri; Brunborg, Bjørn.
De Utrolige Årene, foreldreprogrammene. I: Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4. s. 109-129
NORCE UiT Untitled
 
2015
13 Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri.
Barnehagene trenger ny kunnskap, men de trenger ikke mer metodefrihet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015 s. 13-13
UiT Untitled
 
14 Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri.
Bred kunnskap viktigere enn navnet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015 s. 46-46
UiT Untitled
 
15 Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri.
De Utrolige Årene–til beste for barna. Helgelendingen 2015 s. 12-12
UiT Untitled
 
2014
16 Brunborg, Bjørn.
De Utrolige Årene – foreldreveiledning som virksom behandling for atferdsvansker hos barn. Schizofrenidagene 2014; 2014-11-05 - 2014-11-05
UiT Untitled
 
17 Brunborg, Bjørn; Sture, Monica.
Lærer å bli bedre spedbarnsforeldre. Tidsskrift for helsesøstre 2014 (3) s. 66-69
NORCE Untitled
 
18 Brunborg, Bjørn; Sture, Monica.
Om DUÅ sitt babyprogram. De Utrolige Årene sin fagdag 2014; 2014-04-03 - 2014-04-03
UiT Untitled
 
19 Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri.
De Utrolige Årene, en programserie for foreldre, barn og pedagogisk personale.. UNG 2014: Endring og undring.; 2014-06-04 - 2014-06-05
NORCE UiT Untitled
 
20 Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri.
"Vi ønsker samarbeid". Avisinnlegg fra De Utrolige Årenes lederteam.. Dagavisen Nordlys 2014 s. B7-B7
NORCE UiT Untitled