Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-30 av 30

2019
1 Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van.
"Jeg har så lyst til å lære å skrive sammenhengende bokstaver. Alle voksne kan det." - Seint ankomne elevers erfaringer, forestillinger og ambisjoner om skriftkyndighet.. NNMF7 2019; 2019-10-23 - 2019-10-24
NTNU Untitled
 
2 Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van.
Legitimering av flerspråklighet. En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk.. NOA - Norsk som andrespråk 2019 (1) s. 5-31
NTNU Untitled
 
3 Kjelaas, Irmelin; Åsta, Øvregaard; Ommeren, Rikke van.
LearnNoWYouth – et webbasert norskkurs for ungdom. NORDAND; 2019-05-27 - 2019-05-29
NTNU Untitled
 
4 Ommeren, Rikke van; Kjelaas, Irmelin.
Norskkompetanse som sertifisering ​ Seint ankomne elevers selvforståelse i møte med diskurser om hva det vil si å kunne norsk. Møte om norsk språk; 2019-11-27 - 2019-11-29
NTNU Untitled
 
5 Ommeren, Rikke van; Kveen, Perlaug Marie.
Det folkelingvistiske konseptet “tonefall”. Ei sosiolingvistisk utforskning av prosodiens indeksikalitet. Maal og Minne 2019 (1) s. 31-59
NTNU Untitled
 
2018
6 Berg, Ivar; Ommeren, Rikke van.
A tale of two tongues: The sociolinguistic differentiation of Danish and Norwegian. Making Waves in Historical Sociolinguistics; 2018-05-30 - 2018-06-01
NTNU Untitled
 
7 Kjelaas, Irmelin; Nygård, Mari; Ommeren, Rikke van.
Å skape bevissthet om språkets kompleksitet. Om språkverksted som metode i videreutdanning i andrespråkspedagogikk.. NOA 2018; 2018-10-11 - 2018-10-12
NTNU Untitled
 
8 Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van.
"Om nødvendig har slike elever også rett på morsmålsopplæring". En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk.. NOA 2018; 2018-10-11 - 2018-10-12
NTNU Untitled
 
9 Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van.
«Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring.» En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk. SONE-konferansen 2018; 2018-04-19 - 2018-04-20
NTNU Untitled
 
10 Ommeren, Rikke van.
Bidialectalism and place(s). On the ideological constraints on bidialectal language practices. Language, place and periphery; 2018-01-18 - 2018-01-19
NTNU Untitled
 
11 Ommeren, Rikke van; Berg, Ivar.
«Æg vill voit gamle Norskje Maal Utqvæa». Den sosiolingvistiske differensieringa av dansk og norsk. SONE-konferansen 2018; 2018-04-19 - 2018-04-20
NTNU Untitled
 
12 Samoilow, Tatjana Kielland; Ommeren, Rikke van.
Tverrdisiplinert arbeid med tekst - eksemplet SKAM. I: Norsk 5-10. Litteraturboka. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030951. s. 247-265
NTNU Untitled
 
2017
13 Kjelaas, Irmelin; Dahl, Anne; Busterud, Guro; Ommeren, Rikke van; Anne Mette, Sunde.
Fremmedspråk er ikke farlig. nrk.no/ytring 2017
NTNU Untitled
 
14 Ommeren, Rikke van.
Flerstemmige(s) fortellinger. Om narrativer som uttrykk for språklige ideologier. SONE-konferansen 2017 – «Språk og skole»; 2017-04-20 - 2017-04-21
NTNU Untitled
 
15 Ommeren, Rikke van.
Språk, identifikasjon og integrering – ei ugrei kopling?. Bergenskonferansen 2017; 2017-03-25 - 2017-03-26
NTNU Untitled
 
16 Ommeren, Rikke van.
Språkets symbolkraft: språkholdninger og språklige ideologier. I: Norsk 5-10: Språkboka. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028699. s. 153-168
NTNU Untitled
 
17 Ommeren, Rikke van.
Tilnærminger til talemål. I: Norsk 5-10: Språkboka. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028699. s. 183-197
NTNU Untitled
 
2016
18 Ommeren, Rikke van.
Norske bidialektale i et identitetsperspektiv. Seminar om språk og identitet; 2016-09-29 - 2016-10-01
NTNU Untitled
 
19 Ommeren, Rikke van.
Telling stories of bidialectalism: On the ideological constraints on bidialectal practices in Norway. Sociolinguistics symposium 21; 2016-06-15 - 2016-06-18
NTNU Untitled
 
20 Ommeren, Rikke van.
Den flerstemmige språkbrukeren : en sosiolingvistisk studie av norske bidialektale. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for språk og litteratur 2016 (ISBN 978-82-326-1960-3)
NTNU Untitled
 
2015
21 Kveen, Perlaug Marie; Ommeren, Rikke van.
«Talk about talk». A cross-disciplinary investigation of the folk-linguistic concept «tonefall». Norwegian Graduate Student Conference in Linguistics and Philology (NoSLiP 1); 2015-01-21 - 2015-01-23
NTNU Untitled
 
22 Ommeren, Rikke van.
Språklige kameleoner? Om kodeveksling hos norske bidialektale språkbrukere. MONS 16 - Møte om norsk språk; 2015-11-25 - 2015-11-27
NTNU Untitled
 
23 Sunde, Anne Mette; Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Ommeren, Rikke van; Ringstad, Tina Louise; Eide, Kristin Melum; Landgraff, Espen Utne.
"Vet du hvor mange språk du kan?". Researchers' Night; 2015-09-25 - 2015-09-25
NTNU Untitled
 
2014
24 Ommeren, Rikke van.
"Dialekt-dilemma". Språkteigen NRK P2 [Radio] 2014-02-23
NTNU Untitled
 
25 Ommeren, Rikke van.
'Ja, jæi la an på å tållå oppdaling, ja.' Om dialektbruk blant innvandrere. Oppdal historielags vårmøte; 2014-06-15
NTNU Untitled
 
26 Ommeren, Rikke van.
Språklige sceneskifter – Bidialektale språkbrukere i språklig-sosiale risikosituasjoner. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2014 ;Volum 1.
NTNU Untitled
 
27 Van Ommeren, Rikke.
Klunder og konflikt. Om bidialektale språkbrukere i språklig-sosiale risikosituasjoner. SONE-konferansen; 2014-03-06 - 2014-03-07
NTNU Untitled
 
2012
28 Ommeren, Rikke van.
"ja, jei la an på å tålå oppdaling, ja". Språkleg fagkveld; 2012-03-20
NTNU Untitled
 
2011
29 Ommeren, Rikke van.
«Ja, jæi la an på å tålå oppdaling, ja.» Dialektbruk blant voksne innvandrere i Oppdal. Språknytt 2011 (3) s. 25-28
NTNU Untitled
 
2010
30 Van Ommeren, Rikke.
"Ja, jæi la an på å tålå oppdaling, ja": En sosiolingvistisk studie av språklige praksisformer blant voksne innvandrere i Oppdal. : NTNU Trondheim 2010
NTNU UiO Untitled