Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-45 av 45

2021
1 Farsethås, Hans Christian.
Om råd, tips og veiledninger til praktiske juridiske oppgaver. Jussens venner 2021 (01/02) s. 27-50
UiB Untitled
 
2019
2 Farsethås, Hans Christian.
Offentlig statistikk og juridisk regulering : en konstitusjonsanalyse av den registerbaserte næringsstatistikken. Bergen: Universitetet i Bergen 2019 (ISBN 9788230862087) 353 s.
UiB Untitled
 
2018
3 Bekkedal, Tarjei; Farsethås, Hans Christian.
Om subsumsjon. Jussens venner 2018 ;Volum 53.(1) s. 1-32
UiB UiO Untitled
 
4 Farsethås, Hans Christian; Skjefstad, Arnt.
Hvordan lære studentene å skrive bedre juss?. Fakultetsseminar med førsteamanuensis Arnt Skjefstad, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen, Solstrand 1.oktober 2018; 2018-10-01 - 2018-10-02
UiB Untitled
 
5 Farsethås, Hans Christian; Tande, Knut Martin.
Bedre språk, bedre jurister: prosjektpresentasjon. Årsmøte Juristmållaget Hordaland; 2018-04-11 - 2018-04-11
UiB Untitled
 
2011
6 Farsethås, Hans Christian; Venneslan, Knut; Hoftun, Kari Johnsen.
Arbeidsmiljøet for innvandrere på flerkulturelle arbeidsplasser. Sluttrapport til Nordisk Ministerråd. Universitetet i Bergen: Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori 2011
UiB Untitled
 
2010
7 Farsethås, Hans Christian.
Filosofi som yrke. Semesterstart for alle studenter; 2010-01-19
UiB Untitled
 
2009
8 Farsethås, Hans Christian.
Arbeidsmiljø på en flerkulturell byggeplass. : Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori, Universitet i Bergen 2009 25 s. Sosialfilosofi og politisk teori: Rapportserie(2)
UiB Untitled
 
9 Farsethås, Hans Christian.
Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser. Workshop: Personalavdelingen; 2009-09-25
UiB Untitled
 
10 Farsethås, Hans Christian.
Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser. Personalpolitikk - tilrettelegging av arbeid og menneskelige hensyn; 2009-11-11
UiB Untitled
 
11 Farsethås, Hans Christian.
Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser. Verneombudsmøte; 2009-05-27
UiB Untitled
 
12 Farsethås, Hans Christian.
Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser. Workshop: LO; 2009-04-21
UiB Untitled
 
13 Farsethås, Hans Christian.
Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser. LO Hordalands fylkeskonferanse; 2009-12-03 - 2009-12-04
UiB Untitled
 
14 Farsethås, Hans Christian.
Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser – en oversikt. Internasjonal kompetansearena; 2009-10-22
UiB Untitled
 
15 Farsethås, Hans Christian.
Conflicts in the Biopolitics of Work-Related Immigration. I: FIDUCIA E PAURA / FEAR AND TRUST. Italia: Città del silenzio edizioni. Via Cavanna 28 - Novi Ligure 2009 ISBN 9788890347924.
UiB Untitled
 
16 Farsethås, Hans Christian.
Det viktige språket. Magasinet for fagorganiserte [Avis] 2009-01-01
UiB Untitled
 
17 Farsethås, Hans Christian.
Disiplin, biopolitikk og regjering Foucaults maktanalyser. Agora 2009 ;Volum 27.(2/3) s. 225-246
UiB Untitled
 
18 Farsethås, Hans Christian.
Filosofi og arbeidsliv. Festskrift til Knut Venneslans 70-årsdag. : Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori, Universitet i Bergen 2009 (ISBN 978-82-998100-0-5) 150 s. Sosialfilosofi og politisk teori: skriftserie(1)
UiB Untitled
 
19 Farsethås, Hans Christian.
Flerkulturelle arbeidsplasser i Hordaland: en kartlegging. Bergen: Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori 2009 30 s. Sosialfilosofi og politisk teori: Rapportserie(1)
UiB Untitled
 
20 Farsethås, Hans Christian.
Hvordan håndtere flerspråklighet?. Magasinet for fagorganiserte 2009 (1) s. 20-
UiB Untitled
 
21 Farsethås, Hans Christian.
Industriens død – en myte!. Go’ morgenmøte; 2009-09-02
UiB Untitled
 
22 Farsethås, Hans Christian.
Presentasjon av håndboken «Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser». Ledermøte i Fellesforbundet; 2009-06-16
UiB Untitled
 
23 Farsethås, Hans Christian.
The Regulative function of Statistics: Identification in Business Registers. Governmental Regulation and the History of Statistics; 2009-05-07
UiB Untitled
 
2008
24 Farsethås, Hans Christian.
Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser: prosjektpresentasjon. På søken etter et begrep om interkulturalisme; 2008-01-19 - 2008-01-20
UiB Untitled
 
25 Farsethås, Hans Christian.
Eit fleirkulturelt arbeidsliv. Næringsbarometeret 2008 (Mai) s. 18-19
UiB Untitled
 
26 Farsethås, Hans Christian.
Filosofar på nye beite. På Høyden [Internett] 2008-02-08
UiB Untitled
 
27 Farsethås, Hans Christian.
Filosofer lager HMS-verktøy. Aftenposten [Avis] 2008-02-17
UiB Untitled
 
28 Farsethås, Hans Christian.
Foucault og jakten på et produktivt maktbegrep. Fagseminar, gruppe for sosialfilosofi; 2008-11-04
UiB Untitled
 
29 Farsethås, Hans Christian.
Foucaults kritikkbegrep. Fagseminar Senter for vitskapsteori; 2008-09-09 - 2008-09-09
UiB Untitled
 
30 Farsethås, Hans Christian.
Grensekryssingens biopolitikk. Kulturell konstruktivisme: Grensekryssingens poetikk og politikk; 2008-10-27
UiB Untitled
 
31 Farsethås, Hans Christian.
Hva tallene ikke forteller om industrien. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil 2008 (1) s. 47-52
UiB Untitled
 
32 Farsethås, Hans Christian.
Hvordan skal språkopplæringen organiseres?. HMS Studielederkonferanse; 2008-09-08 - 2008-09-09
UiB Untitled
 
33 Farsethås, Hans Christian.
Inklusjonssemantikk og eksklusjonsmekanikk i det nye Norge. Luhmann og makt: samfunn, organisasjon, interaksjon; 2008-12-01 - 2008-12-01
UiB Untitled
 
34 Farsethås, Hans Christian.
Migrasjonens biopolitikk. På søken etter et begrep om interkulturalisme; 2008-01-19 - 2008-01-20
UiB Untitled
 
35 Farsethås, Hans Christian.
Migration and the biopolitical construction of conflict. Trust and fear: Discourses and strategies of cultural diversities in pluralistic European societies; 2008-04-06 - 2008-04-09
UiB Untitled
 
36 Farsethås, Hans Christian; Venneslan, Knut.
Krysser kulturkløften. Aftenposten [Avis] 2008-06-15
UiB Untitled
 
37 Hilt, Line; Farsethås, Hans Christian.
På tide med språkopplæring på jobben!. Bergens Tidende 2008 s. 27-27
UiB Untitled
 
38 Vik, Bjørnar Mortensen; Farsethås, Hans Christian; Venneslan, Knut.
Geo Celtic : en rapport om bygging og utrusting av et seismikkskip på Bergen yards/BMV. Bergen: Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori, UiB 2008 141 s. Sosialfilosofi og politisk teori: skriftserie(1)
UiB Untitled
 
39 Farsethås, Hans Christian.
Flerkulturelt arbeidsliv og sikkerhet. Maskin- og sikkerhetsdager; 2008-11-19
UiB Untitled
 
2007
40 Farsethås, Hans Christian.
Forsørgelsesbyrden – en samtale med Foucault om biopolitikk, rasjonalitet og regjeringskunst. : Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori 2007 105 s. Sosialfilosofi og politisk teori: skriftserie(2007/2)
UiB Untitled
 
41 Farsethås, Hans Christian.
Myten om det postindustrielle Norge – prosjektpresentasjon. Instituttkonferanse – Institutt for filosofi og førstesemesterstudier; 2007-10-11 - 2007-10-12
UiB Untitled
 
42 Farsethås, Hans Christian; Venneslan, Knut.
REDERISKATTEN. Bergens Tidende 2007
UiB Untitled
 
2006
43 Farsethås, Hans Christian.
Industriens død sterkt overdrevet. På Høyden [Internett] 2006-10-31
UiB Untitled
 
44 Farsethås, Hans Christian.
Sjekker myten om industriens død. Sunnmørsposten [Avis] 2006-10-21
UiB Untitled
 
2005
45 Farsethås, Hans Christian.
Kven er dei sysselsette?. Dag og Tid 2005
UiB Untitled