Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-25 av 25

2020
1 Basker, Inger Nordli; Sverdrup, Therese; Schei, Vidar; Sandvik, Alexander Madsen.
Embracing the duality of consideration and initiating structure: CEO leadership behaviors and small firm performance. Leadership & Organization Development Journal 2020 ;Volum 41.(3) s. 449-462
NHH SNF Untitled
 
2 Hole, Åse Storhaug; Sverdrup, Therese E..
The Influence of Psychological Contracts on Decision-making in Whistleblowing Processes. I: Whistleblowing, Communication and Consequences: Lessons from The Norwegian National Lottery. Routledge 2020 ISBN 9780367421335. s. 185-200
HINN NHH NIH Untitled
 
3 Schei, Vidar; Sverdrup, Therese E.; Andvik, Elisabeth.
“Let’s get out of here!”: Cognitive motivation and maximizing help teams solving an escape room.. Frontiers in Psychology 2020 ;Volum 11. s. -
NHH Untitled
 
4 Schei, Vidar; Sverdrup, Therese E.; Fyhn, Bård.
Effektive team: Fant Google oppskriften? Psykologisk trygghet i virtuelle team. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2020 ;Volum 4. s. 73-83
NHH Untitled
 
2019
5 Olsen, Karen Modesta; Sverdrup, Therese E.; Kalleberg, Arne L..
Turnover and transferable skills in a professional service firm. Journal of Professions and Organization 2019 ;Volum 6.(1) s. 2-16
NHH Untitled
 
6 Schei, Vidar; Sverdrup, Therese E..
Start smart : effektiv oppstart av team. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2019 ;Volum 22.(2) s. 29-39
NHH Untitled
 
7 Schei, Vidar; Sverdrup, Therese E.; Heiene, Marit; Olsen, Sindre Godvik.
Virtuell samhandling - Når kaffepausen blir elektronisk. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2019 (7) s. 48-60
NHH SNF Untitled
 
2017
8 Stensaker, Inger G.; Sverdrup, Therese E..
Endring og omstilling. I: Organisasjon og ledelse. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-48188-6. s. 431-457
NHH Untitled
 
9 Stensaker, Inger G.; Sverdrup, Therese E.; Schei, Vidar.
Endringskapasitet i 3D. Vi tror det ikke før vi får se det!. I: Fokus på fremtidens foretaksløsninger. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245021271. s. 147-168
NHH SNF Untitled
 
10 Sverdrup, Therese E.; Stensaker, Inger G..
Restoring trust in the context of strategic change. Strategic Organization 2017 ;Volum 16.(4) s. 401-428
NHH Untitled
 
2016
11 Olsen, Karen Modesta; Sverdrup, Therese; Nesheim, Torstein; Kalleberg, Arne L..
Multiple foci of commitment in a professional service firm: Balancing complex employment relations. Human Resource Management Journal 2016 ;Volum 26.(4) s. 390-407
NHH SNF Untitled
 
12 Sverdrup, Therese E..
Når kontrakter er psykologiske. I: Perspektiver på PR. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-2078-6. s. 119-132
NHH Untitled
 
13 Sverdrup, Therese E..
Oppfylte og brutte løfter på arbeidsplassen: Hvilken innvirkning har den psykologiske kontrakten på medarbeideres motivasjon?. I: Produktiv motivasjon i arbeidslivet. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202394738. s. 261-287
NHH Untitled
 
14 Sverdrup, Therese E.; Schei, Vidar; Tjølsen, Øystein Andreas.
Expecting the Unexpected: Using Team Charters to Handle Disruptions and Facilitate Team Performance. Group Dynamics 2016 ;Volum 21.(1) s. 53-59
NHH Untitled
 
2015
15 Schei, Vidar; Sverdrup, Therese; Lund, Jørgen; Riise, Sandra.
Fra transaksjon til relasjon : eventyret om regnskapsføreren som ingen kunne skremme. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2015 ;Volum 18.(7) s. 24-33
NHH Untitled
 
16 Sverdrup, Therese; Olsen, Tom Georg.
Hvordan motivere ansatte til endring gjennom dialog og styrking av den psykologiske kontrakten?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2015 ;Volum 18.(7) s. 67-74
NHH Untitled
 
17 Sverdrup, Therese; Schei, Vidar.
“Cut me some slack”: the psychological contracts as a foundation for understanding team charters. Journal of Applied Behavioral Science 2015 ;Volum 51.(4) s. 451-478
NHH Untitled
 
2014
18 Sverdrup, Therese.
Psykologisk kontrakt - et nytt ledelsesperspektiv?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2014 ;Volum 17.(5) s. 64-71
NHH Untitled
 
19 Sverdrup, Therese.
Psykologiske kontrakter i team. Beta 2014 ;Volum 2. s. 118-135
NHH Untitled
 
2013
20 Sverdrup, Therese; Schei, Vidar.
The Power of Reciprocity: Horizontal Psychological Contracts and Group Functioning. Academy of Management Proceedings 2013 (13710)
NHH Untitled
 
2012
21 Mofoss, Rune; Nederberg, Lars; Schei, Vidar; Sverdrup, Therese.
De første avgjørende minuttene? : en multimetodestudie av teametablering. Praktisk økonomi & finans 2012 ;Volum [29].(1) s. 35-51
NHH Untitled
 
22 Schei, Vidar; Sverdrup, Therese; Netland, Katrine O..
The Winner Takes All : A Qualitative Study of Cooperation on Cycling Teams. Scandinavian Sport Studies Forum 2012 ;Volum 3. s. 189-209
NHH Untitled
 
2011
23 Schei, Vidar; Sverdrup, Therese.
Når kreative team mangler kreativitet. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2011 ;Volum 14.(6) s. 67-72
NHH Untitled
 
2010
24 Sverdrup, Therese; Brochs-Haukedal, William; Grønhaug, Kjell.
Psychological Contracts and Knowledge Worker Teams. Beta 2010 ;Volum 24.(2) s. 142-152
Untitled
 
25 Sverdrup, Therese Egeland; Brochs-Haukedal, William; Grønhaug, Kjell.
Psychological Contracts and Knowledge Worker Teams. Beta 2010 ;Volum 24.(2) s. 142-152
NHH Untitled