Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 112 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Gujord, Ann-Kristin Helland.
Crosslinguistic Influence. I: The Routledge Handbook of Second Language Acquisition and Corpora. Routledge 2021 ISBN 9780815352877. s. 345-357
UiB Untitled
 
2 Gujord, Ann-Kristin Helland.
Impact of L2 learners’ background on high-stakes language test results. Literacy Education and Second Language Learning for Adults 17th Annual (Virtual) Symposium; 2021-08-11 - 2021-08-12
UiB Untitled
 
3 Gujord, Ann-Kristin Helland.
“it was really more about research success than language success”. Språklege utfordringar på norske universitet og høgskular.. Frokostseminar om mangfold, likestilling og inkludering: Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ?; 2021-02-16 - 2021-02-16
UiB Untitled
 
4 Gujord, Ann-Kristin Helland.
Syntaktisk kompleksitet på tvers av rammeverksnivå. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2021 ;Volum 39. s. 177-205
UiB Untitled
 
5 Gujord, Ann-Kristin Helland; Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad; Søfteland, Åshild.
Adult Acquisition of Norwegian as a second language (ALAN) - Metodewebinar. Metodewebinar med referansegruppa; 2021-04-26 - 2021-04-26
UiB HIOF NTNU Untitled
 
6 Gujord, Ann-Kristin Helland; Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad; Søfteland, Åshild.
Adult Acquisition of Norwegian as a second language (ALAN) - Prosjektpresentasjon for lærarar på Nygård skole. Rekrutteringsmøte for lærarar på Nygård skole; 2021-09-30 - 2021-09-30
HIOF NTNU UiB Untitled
 
7 Gujord, Ann-Kristin Helland; Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad; Søfteland, Åshild.
Adult Acquisition of Norwegian as a Second Language (ALAN): Project presentation at the Third LAMUC meeting. Third LAMUC meeting; 2021-05-21 - 2021-05-21
UiB HIOF NTNU Untitled
 
8 Gujord, Ann-Kristin Helland; Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad; Søfteland, Åshild.
How do adult learners with limited educational backgrounds develop their communicative abilities in L2 Norwegian? ALAN 2021-2025. Research seminar on usage-based approaches to SLA with Karen Roehr-Brackin; 2021-05-26 - 2021-05-26
UiB HIOF NTNU Untitled
 
9 Gujord, Ann-Kristin Helland; Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad; Søfteland, Åshild.
Project presentation ALAN Webinar - Focus on target language variation, pragmatics and learner corpus. ALAN webinar med delar av referansegruppa; 2021-06-02 - 2021-06-02
UiB HIOF NTNU Untitled
 
10 Gujord, Ann-Kristin Helland; Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad; Søfteland, Åshild.
Project presentation ALAN Webinar 22 June - Focus on methods and grammatical development. ALAN webinar med delar av referansegruppa; 2021-06-22 - 2021-06-22
UiB HIOF NTNU Untitled
 
11 Gujord, Ann-Kristin Helland; Jensen, Bård Uri; Opsahl, Toril.
Forord og redaksjonelt arbeid med temanummer om forskningsmetoder og -metodologi i andrespråksforskning. NOA - Norsk som andrespråk 2021 ;Volum 38.(1-2) s. 3-5
HVL UiB UiO NTNU HINN Untitled
 
12 Gujord, Ann-Kristin Helland; Neteland, Randi; Selås, Magnhild.
Successive Language Learning in Early Childhood: The Case of Question Formation. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation 2021 ;Volum 53. s. 5-36
UIA UiB Untitled
 
13 Gujord, Ann-Kristin Helland; Olsen, Anna-Marie Kjøde.
Andrespråkslæring kontra framandspråkslæring – framleis eit relevant skilje?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2021 ;Volum 105.(4) s. 385-396
UiB Untitled
 
14 Untitled
 
2020
15 Gujord, Ann-Kristin Helland.
Kvifor lærer nokon andrespråket betre enn andre?. Fagleg-pedagogisk dag 2020; 2020-01-31 - 2020-01-31
UiB Untitled
 
16 Gujord, Ann-Kristin Helland.
Tidleg andrespråkslæring (?) Gir ulikt språkleg erfaringsgrunnlag i tidleg barndom ulik utvikling?. Seminar for Norskseksjonen på HVL; 2020-12-14 - 2020-12-14
UiB Untitled
 
17 Gujord, Ann-Kristin Helland; Jensen, Bård Uri; Opsahl, Toril.
Forord og redaksjonelt arbeid. NOA - Norsk som andrespråk 2020 ;Volum 36.(1) s. 3-4
HINN UiB UiO Untitled
 
18 Gujord, Ann-Kristin Helland; Molde, Else Berit; Olsen, Anna-Marie Kjøde; Wunderlich, Ilka.
Norsk når du kan, engelsk når du må. Bergens Tidende 2020
UiB Untitled
 
2019
19 Alstad, Gunhild Tomter; Gujord, Ann-Kristin Helland; Opsahl, Toril.
Forord og redaksjonelt arbeid. NOA - Norsk som andrespråk 2019 ;Volum 35.(2) s. 3-4
HINN UiB UiO Untitled
 
20 Alstad, Gunhild Tomter; Gujord, Ann-Kristin Helland; Opsahl, Toril.
Forord og redaksjonelt arbeid. NOA - Norsk som andrespråk 2019 ;Volum 35.(1) s. 3-4
UiB UiO UiT Untitled
 
21 Carlsen, Cecilie Hamnes; Bugge, Edit; Gujord, Ann-Kristin Helland.
Forskare: Språktest ger inte bättre integration. Svenska dagbladet 2019
HVL UiB Untitled
 
22 Gujord, Ann-Kristin Helland.
A Corpus Based Study of the L2 Acquisition of (Norwegian) Perfect Notions: The Effects of Semantic, Frequency, and Intralingual Contrast. LCR 2019; 2019-09-13 - 2019-09-13
UiB Untitled
 
23 Gujord, Ann-Kristin Helland.
Språklæring hos barn i ulike språklæringssituasjonar. Fagleg-pedagogisk dag 2019; 2019-02-01 - 2019-02-01
UiB Untitled
 
24 Gujord, Ann-Kristin Helland; Bugge, Edit; Carlsen, Cecilie Hamnes.
Hvor godt norsk er 'godt nok'?. Klassekampen 2019
HVL UiB Untitled
 
25 Gujord, Ann-Kristin Helland; Molde, Else Berit; Olsen, Anna-Marie Kjøde; Wunderlich, Ilka.
I kva grad kan og bruker internasjonalt tilsette i akademia norsk?. MONS 18 - Møte om norsk språk; 2019-11-27 - 2019-11-29
UiB Untitled
 
26 Gujord, Ann-Kristin Helland; Molde, Else Berit; Olsen, Anna-Marie Kjøde; Wunderlich, Ilka.
Språkleg praksis og behov blant internasjonalt tilsette på norske universitet og høgskular. den 14. nordiske forskningskonferansen om nordiske språk som andre- og fremmedspråk; 2019-06-27 - 2019-06-29
UiB Untitled
 
27 Gujord, Ann-Kristin Helland; Molde, Else Berit; Olsen, Anna-Marie Kjøde; Wunderlich, Ilka.
«There is still always a wall…» Internasjonalt tilsette i spennet mellom norsk og engelsk i akademia (NINjA). MONS 18 - Møte om norsk språk; 2019-11-27 - 2019-11-29
UiB Untitled
 
28 Gujord, Ann-Kristin Helland; Neteland, Randi; Selås, Magnhild.
Learning to ask questions in Norwegian L1 and L2. Multilingual Childhoods: Education, policy and practice; 2019-05-15 - 2019-05-16
UIA UiB Untitled
 
29 Gujord, Ann-Kristin Helland; Olsen, Anna-Marie Kjøde.
Engelsk i akademia: Møter få eller ingen krav om å lære norsk. Khrono [Internett] 2019-12-11
UiB Untitled
 
30 Gujord, Ann-Kristin Helland; Østby, Sara Brøvig.
The things we do in Bergen. LAMUC-network meeting; 2019-11-12 - 2019-11-12
UiB NLAH Untitled
 
2018
31 Alstad, Gunhild Tomter; Opsahl, Toril; Gujord, Ann-Kristin Helland.
Forord. NOA - Norsk som andrespråk 2018 s. 3-9
HINN UiB UiO Untitled
 
32 Bjørhusdal, Eli; Bugge, Edit; Fretland, Jan Olav; Gujord, Ann-Kristin Helland.
Å skriva nynorsk og bokmål: ein introduksjon. I: Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv. Det Norske Samlaget 2018 ISBN 9788252195613. s. 11-19
HVL UiB Untitled
 
33 Bjørhusdal, Eli; Bugge, Edit; Fretland, Jan Olav; Gujord, Ann-Kristin Helland.
Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv. Det Norske Samlaget 2018 (ISBN 9788252195613) 212 s.
HVL UiB Untitled
 
34 Gujord, Ann-Kristin Helland.
Ikkje lenger framand. Norsk som andrespråk i Bergen, utvikling og eigenart. Nordistikkens dag; 2018-10-19 - 2018-10-19
UiB Untitled
 
35 Gujord, Ann-Kristin Helland.
Ordskifte - Norsk som andrespråk. Studentradioen i Bergen [Radio] 2018-05-02
UiB Untitled
 
36 Gujord, Ann-Kristin Helland; Molde, Else Berit; Olsen, Anna-Marie Kjøde; Wunderlich, Ilka.
NINjA Norsk i akademia/Norwegian in Academia. NOA-konferansen 2018: Livslang utdanning og læring; 2018-10-17 - 2018-10-18
UiB Untitled
 
37 Gujord, Ann-Kristin Helland; Neteland, Randi; Selås, Magnhild.
Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling - ein longitudinell kasusstudie. NOA - Norsk som andrespråk 2018 ;Volum 34.(1-2) s. 93-127
HVL UiB Untitled
 
38 Gujord, Ann-Kristin Helland; Neteland, Randi; Selås, Magnhild.
Framvekst av syntaks i tidleg andrespråksutvikling. 15. nordiske symposium om børnesprog; 2018-05-23 - 2018-05-24
HVL UiB Untitled
 
39 Gujord, Ann-Kristin Helland; Neteland, Randi; Selås, Magnhild.
Innlæring av spørsmålstypar i norsk som første- og andrespråk. NOA-konferansen 2018: Livslang utdanning og læring; 2018-10-17 - 2018-10-18
HVL UiB Untitled
 
40 Gujord, Ann-Kristin Helland; Ragnhildstveit, Silje.
Tverrspråkleg påverknad – status og trendar i norsk andrespråksforsking. I: Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202584702. s. 133-163
HVL UiB Untitled
 
41 Gujord, Ann-Kristin Helland; Ragnhildstveit, Silje.
Tverrspråkleg påverknad – status og trendar i norsk andrespråksforsking. NOA-konferansen 2018: Livslang utdanning og læring; 2018-10-17 - 2018-10-18
HVL UiB Untitled
 
42 Gujord, Ann-Kristin Helland; Randen, Gunhild Tveit.
Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 9788202584702)
HINN UiB Untitled
 
43 Gujord, Ann-Kristin Helland; Selås, Magnhild.
Maksgrense løyser ikkje språkproblem. Bergens Tidende 2018
UiB Untitled
 
2017
44 Bugge, Edit; Selås, Magnhild; Gujord, Ann-Kristin Helland.
Språket i bruk. I: Språkmøte i barnehagen. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245020823. s. 63-94
HVL UiB Untitled
 
45 Cejka, Dagmar Andrea; Gujord, Ann-Kristin Helland; Selås, Magnhild.
Ein mangfaldig barnehage. I: Språkmøte i barnehagen. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245020823. s. 9-33
HVL UiB Untitled
 
46 Gujord, Ann-Kristin Helland.
Eit empirisk tilskot til utforskinga av finttheit- og tempusdistinksjonar i norsk som andrespråk. NOA - Norsk som andrespråk 2017 ;Volum 33.(2) s. 88-116
UiB Untitled
 
47 Gujord, Ann-Kristin Helland.
“Hos en voksen er tanken helt full av masse ting”. Personlege narrativar i Norsk andrespråkskorpus (ASK) – ei kjelde til innsikt i læringsprosessen?. Acta Didactica Norge 2017 ;Volum 11.(1) s. 1-22
UiB Untitled
 
48 Gujord, Ann-Kristin Helland.
«Hos en voksen er tanken helt full av masse ting». Personlege narrativar om å læra norsk som vaksen innvandrar til Noreg.. Fagleg-pedagogisk dag 2017; 2017-02-03 - 2017-02-03
UiB Untitled
 
49 Gujord, Ann-Kristin Helland.
Språkutvikling hos barn i ulike språklæringssituasjonar. I: Språkmøte i barnehagen. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245020823. s. 95-143
UiB Untitled
 
50 Gujord, Ann-Kristin Helland.
The 'Perfect Candidate' for Transfer: A discussion of L1 Influence in L2 Acquisition of Tense-Aspect Morphology. I: Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus.. Multilingual Matters 2017 ISBN 978-1-78309-876-7. s. 29-63
UiB Untitled
 
    Vis neste liste