Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 133 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2022
1 Franklin, Christian; Fredriksen, Halvard Haukeland.
Differentiated Citizenship in the European Economic Area. I: Research Handbook on European Union Citizenship Law and Policy - Navigating Challenges and Crises. Edward Elgar Publishing 2022 ISBN 9781788972895. s. -
UiB Untitled
 
2021
2 Fredriksen, Halvard Haukeland.
Acer-kjennelsen – åpenbare rettsstatshensyn og parlamentarisk mindretallsvern. Rett24.no 2021
UiB Untitled
 
3 Fredriksen, Halvard Haukeland.
Anmeldelse av Marja-Liisa Oberg, "The Boundaries of the EU Internal Market: Participation without Membership" (CUP 2020). European Law Review 2021 ;Volum 46.(5) s. 706-709
UiB Untitled
 
4 Fredriksen, Halvard Haukeland.
Opplyste samtaler om lov og rett. Lov og Rett 2021 ;Volum 60.(1) s. 3-4
UiB Untitled
 
5 Fredriksen, Halvard Haukeland.
Styrket dommerdialog også om EMK. Lov og Rett 2021 ;Volum 60.(7) s. 389-390
UiB Untitled
 
6 Fredriksen, Halvard Haukeland; Ellingsen, Hilde K.; Sivertsen, Eyvin; Magnus, Marianne Nergaard; Rentola, Essi.
NOU 2021:8 Trygd over landegrensene — Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser. Oslo: Departementenes sikkerhets- og ser viceorganisasjon 2021 (ISBN 978-82-583-1483-4) ;Volum 2021.358 s. NOU - Norges offentlige utredninger(8)
UiB Untitled
 
7 Fredriksen, Halvard Haukeland; Franklin, Christian; Arnesen, Finn; Bekkedal, Tarjei; Johansen, Stian Øby; Rognstad, Ole-Andreas.
Transparency in the judicial proceedings before the EFTA Court. EFTA-Studies.org 2021
UiB UiO Untitled
 
8 Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne.
Utviklingstrekk i norsk sivilprosess - europeisering, konstitusjonalisering og prinsipporientering. I: Med ære og samvittighet : Festskrift til Magnus Matningsdal 70 år. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 9788205554245. s. 572-601
UiB Untitled
 
9 Hillion, Christophe Alfred Pierre; Fredriksen, Halvard Haukeland.
The “special relationship” between the EU and the EEA EFTA States – free movement of EEA citizens in an extended area of freedom, security and justice:. Common market law review 2021
NUPI UiB UiO Untitled
 
10 Hillion, Christophe Alfred Pierre; Fredriksen, Halvard Haukeland.
The ‘special relationship’ between the EU and the EEA EFTA States and the free movement of persons in an extended area of freedom, security and justice - Case C-897/19 PPU, Ruska Federacija v. I.N., judgment of the CJEU (Grand Chamber) of 2 April 2020. Common market law review 2021
NUPI UiO UiB Untitled
 
11 Strandberg, Magne; Fredriksen, Halvard Haukeland.
The potential impact of the ELI/UNIDROIT Model Rules on Norwegian civil procedure. Public and Private Justice: Civil Procedure - What after COVID?; 2021-05-26
UiB Untitled
 
2020
12 Fredriksen, Halvard Haukeland.
A 'special relationship' built on a patchwork – How the CJEU sees the EEA EFTA states. EFTA-Studies.org 2020
UiB Untitled
 
13 Fredriksen, Halvard Haukeland.
Acer-striden: Domstolsprøving av myndighetsoverføring?. Rett24.no 2020
UiB Untitled
 
14 Fredriksen, Halvard Haukeland.
EØS og Schengen i koronaens tid. Rett24.no 2020
UiB Untitled
 
15 Fredriksen, Halvard Haukeland.
Fri flyt trumfer ikke alt. Klassekampen 2020
UiB Untitled
 
16 Fredriksen, Halvard Haukeland.
Høyesteretts dom i Fosen-Linjen: Stor ståhei om staus quo?. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2020 ;Volum 133.(2-3) s. 306-336
UiB Untitled
 
17 Fredriksen, Halvard Haukeland.
Klimasøksmålet i Høyesterett – minutt for minutt. Rett24.no 2020
UiB Untitled
 
18 Fredriksen, Halvard Haukeland.
Koronaloven og folkeretten. Rett24.no 2020
UiB Untitled
 
19 Fredriksen, Halvard Haukeland.
Muntlighet i norske domstoler – ressursbruken kan reduseres. Rett24.no 2020
UiB Untitled
 
20 Fredriksen, Halvard Haukeland.
Sykling i kollektivfelt – etter Grøneng-dommen. Rett24.no 2020
UiB Untitled
 
21 Fredriksen, Halvard Haukeland.
25 years after Liechtenstein saved the EFTA Court: the case for reform. Liechtensteinische Juristenzeitung 2020 ;Volum 41.(1) s. 50-56
UiB Untitled
 
22 Fredriksen, Halvard Haukeland; Johansen, Stian Øby.
The EEA Agreement as a Jack-in-the-box in the Relationship Between the CJEU and the European Court of Human Rights?. European Papers (EP) 2020 ;Volum 5.(2) s. 707-743
UiB UiO Untitled
 
2019
23 Eriksen, Christoffer Conrad; Fredriksen, Halvard Haukeland.
EØS-rettslige rammer for ny forvaltningslov. : Forvaltningslovutvalget 2019 70 s. NOU - Norges offentlige utredninger(NOU 2019:5 Vedlegg 11)
UiB UiO Untitled
 
24 Eriksen, Christoffer Conrad; Fredriksen, Halvard Haukeland.
Norges europeiske forvaltningsrett - EØS-avtalens krav til norske forvaltningsorganers organisering og saksbehandling. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215030098) 241 s.
UiB UiO Untitled
 
25 Fredriksen, Halvard Haukeland.
Fosen-saken til Høyesterett: Håp om reell rettsavklaring?. Rett24.no 2019
UiB Untitled
 
26 Fredriksen, Halvard Haukeland.
Judicial dialogue in the EFTA pillar of the EEA – developments and challenges. EFTA-Studies.org 2019
UiB Untitled
 
27 Fredriksen, Halvard Haukeland.
Polsk trøbbel for EØS-avtalen?. Rett24.no 2019
UiB Untitled
 
28 Fredriksen, Halvard Haukeland.
The Fosen-Linjen Saga from an EEA Law Perspective. European Procurement and Public Private Partnership Law Review (EPPPL) 2019 ;Volum 14.(4) s. 241-247
UiB Untitled
 
29 Fredriksen, Halvard Haukeland.
The Rule of Law in a European Economic Area with National “Room for Manoeuvre”. Verfassungsblog 2019
UiB Untitled
 
30 Fredriksen, Halvard Haukeland; Mathisen, Gjermund.
EU-rett som norsk rettskilde. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. s. 386-419
UiB Untitled
 
31 Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne.
Ex Officio Application of EU Consumer Protection Law in Norwegian Courts. I: Civil Procedure and Harmonisation of Law: the Dynamics of EU and International Treaties.. Intersentia 2019 ISBN 9781780686936. s. 171-191
UiB Untitled
 
32 Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne.
Kommunale søksmål mot staten i tilfeller hvor et kommunalt enkeltvedtak er endret av en statlig klageinstans. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205509436. s. 377-400
UiB Untitled
 
33 Skiple, Jon Kåre.
Shaping Judicial Preferences: Institutions, Appointments and Discretion on Nordic Supreme Courts. : Universitetet i Bergen 2019 (ISBN 9788230858882)
UiB Untitled
 
2018
34 Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland.
EEA Agreement, Article 1 [Objects and purpose] and Article 2 [Definitions]. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 171-180
UiB UiO Untitled
 
35 Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland.
EEA Agreement, Contracting parties and Preamble. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 145-171
UiB UiO Untitled
 
36 Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland.
Surveillance and Court Agreement, Preamble and Article 1. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 973-978
UiB UiO Untitled
 
37 Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph.
Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos 2018 (ISBN 978-3-8487-3219-7) 1177 s.
UiB UiO Untitled
 
38 Arnesen, Finn; Mestad, Ola; Graver, Hans Petter; Fredriksen, Halvard Haukeland; Vedder, Christoph.
Introduction. The EFTA states, the EEA and the different views on legal integration of Europe. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 1-12
UiB UiO Untitled
 
39 Einarsson, Olafur Johannes; Fredriksen, Halvard Haukeland.
EEA Agreement Article 110. Enforcebility of decisions of the ESA and the Commission and of judgements of the EFTA Court and the EU Courts. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 860-865
UiB Untitled
 
40 Fredriksen, Halvard Haukeland.
Domstolskontrollen med GDPR - avklaringer og nye spørsmål. Rett24.no 2018
UiB Untitled
 
41 Fredriksen, Halvard Haukeland.
EEA Agreement Article 105-107. Homogeneous interpretation of EU and EEA law. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 825-839
UiB Untitled
 
42 Fredriksen, Halvard Haukeland.
EEA Agreement Article 111. Dispute resolution in the EEA Joint Committee. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 865-883
UiB Untitled
 
43 Fredriksen, Halvard Haukeland.
EEA Agreement Article 112-114. Safeguard measures and rebalancing measures. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 883-890
UiB Untitled
 
44 Fredriksen, Halvard Haukeland.
EEA Law in and beyond the text of the Main Part of the EEA Agreement. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 124-143
UiB Untitled
 
45 Fredriksen, Halvard Haukeland.
EU-byråene, Grunnloven og EØS-avtalens bærekraft. Tidsskrift for forretningsjus 2018 ;Volum 22.(1) s. 3-12
UiB Untitled
 
46 Fredriksen, Halvard Haukeland.
EØS, WTO og EUs ståltoll. Klassekampen 2018
UiB Untitled
 
47 Fredriksen, Halvard Haukeland.
Ordningen med tolkningsuttalelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i kraft – men Norge står på sidelinjen. Rett24.no 2018
UiB Untitled
 
48 Fredriksen, Halvard Haukeland.
The EFTA Court. I: The Legitimacy of International Trade Courts and Tribunals. Cambridge University Press 2018 ISBN 9781108335690. s. 138-181
UiB Untitled
 
49 Fredriksen, Halvard Haukeland.
Ubesvarte spørsmål om domstolskontroll i forslaget til ny personopplysningslov. Rett24.no 2018
UiB Untitled
 
50 Fredriksen, Halvard Haukeland; Jonsdottir, Johanna.
Agreement on a Standing Committee of the EFTA States. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 1079-1101
UiB Untitled
 
    Vis neste liste