Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 147 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Rusten, Grete; Grimsrud, Gro Marit; Eriksen, Kari Elida.
Corporate Social Responsibility, education and job training. I: Social Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility. Springer Nature 2020 ISBN 9783030396763. s. 343-359
NORCE UiB UiT Untitled
 
2019
2 Eriksen, Kari Elida; Rusten, Grete.
Kompetanseprosjektet for Nordhordland. Kva no-møte; 2019-02-04
UiB Untitled
 
3 Rusten, Grete; Eriksen, Kari Elida; Grimsrud, Gro Marit.
Kompetanse og utdanning i Nordhordland. Strukturer, samarbeid og erfaringer fra regionen. Bergen: Institutt for geografi, Universitetet i Bergen 2019 (ISBN 978-82-691593-1-8) 163 s.
NORCE UiB Untitled
 
2018
4 Bugge, Carsten.
Foretak innen funksjonelle salg. Forretningsmodeller og effekter i forhold til en grønn omstilling - En studie med eksempler fra Norge. Bergen: Institutt for geografi, Universitetet i Bergen 2018 97 s.
UiB Untitled
 
5 Haarstad, Håvard; Rusten, Grete.
Grønn om omstilling og norske veivalg: Introduksjon. I: Grønn omstilling: norske veivalg. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02876-7. s. 11-26
UiB Untitled
 
6 Haarstad, Håvard; Rusten, Grete.
Grønn omstilling: norske veivalg. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-02876-7) 230 s.
UiB Untitled
 
7 Hermelin, Brita; Rusten, Grete.
A place-based approach to social entrepreneurship for social integration - Cases from Norway and Sweden. Local Economy 2018 ;Volum 33.(4) s. 367-383
UiB Untitled
 
8 Nuttall, Mark; Benediktsson, Karl; Rusten, Grete.
Contested Energy Spaces: Disassembling Energyscapes of the Canadian North. Norsk Geografisk Tidsskrift 2018 ;Volum 72.(4) s. 250-251
UiB Untitled
 
9 Rusten, Grete; Tvedt, Helge Lea.
Hvordan kan næringslivet bidra til en grønn omstilling?. I: Grønn omstilling: norske veivalg. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02876-7. s. 79-97
NORCE UiB Untitled
 
10 Utkilen, Malene.
Grønn omstilling i bygningsindustrien - En studie av grønne strategier og praksis ved oppføring av næringsbygg. Universitetet i Bergen 2018
UiB Untitled
 
2017
11 Pedersen, Lise Lotte.
Tverrsektorielle samarbeid som regional utvikling. En komparativ studie av TAF-opplæring i Måløy og Ulsteinvik.. Universitetet i Bergen 2017
UiB Untitled
 
12 Rusten, Grete; Hermelin, Brita.
Cross-sector Collaboration in upper secondary School vocational education: experiences from two industrial towns in Sweden and Norway. Journal of Education and Work 2017 ;Volum 30.(8) s. 813-826
UiB Untitled
 
2016
13 Haarstad, Håvard; Rusten, Grete.
The challenges of greening energy: policy/industry dissonance at the Mongstad refinery, Norway. Environment and Planning. C, Government and Policy 2016 ;Volum 34.(2) s. 340-355
UiB Untitled
 
14 Hermelin, Brita; Rusten, Grete.
Lokal samverkan, tillväxt och omställning -studier från industriregioner i Sverige och Norge. Linköpings Universitet: Centrum för Kommunstrategiska studier 2016 (ISBN 978-91-7685-784-7) 118 s.
UiB Untitled
 
15 Jones, Andrew; Ström, Patrik; Hermelin, Brita; Rusten, Grete.
Introduction: Services and the Green Economy. I: Services and the Green Economy. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-52708-0. s. 1-22
UiB Untitled
 
16 Jones, Andrew; Ström, Patrik; Hermelin, Brita; Rusten, Grete.
The Central Role of Services in the Greening of the Economy Conclusion: The Role of Services in the Greening of the Economy. I: Services and the Green Economy. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-52708-0. s. 297-308
UiB Untitled
 
17 Jones, Andrew; Strøm, Patrik; Hermelin, Brita; Rusten, Grete.
Services and the Green Economy. Palgrave Macmillan 2016 (ISBN 978-1-137-52708-0) 326 s.
UiB Untitled
 
18 Kopperud, Thea Johanne.
Cradle to Cradle- Foretaksstrategier som bidrag til det grønne skiftet- En case-studie av foretak i Limburg-regionen i Nederland. Bergen: Institutt for geografi, Universitetet i Bergen 2016 130 s.
UiB Untitled
 
19 Rusten, Grete.
Erfaringer med organisering og praktisering av yrkesfaglig opplæring med allmennfag (TAF) i Nordhordland. I: Lokal samverkan, tillväxt och omställning -studier från industriregioner i Sverige och Norge. Linköpings Universitet: Centrum för Kommunstrategiska studier 2016 ISBN 978-91-7685-784-7. s. 55-80
UiB Untitled
 
20 Rusten, Grete.
The Structure, Strategy and Geography of Green Certification Services. I: Services and the Green Economy. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-52708-0. s. 51-73
UiB Untitled
 
21 Rusten, Grete; Hermelin, Brita.
Regionale strategier og samarbeid om sosiale innovasjoner i fagopplæringen -eksemplet TAF i Nordhordland. I: Region og regionalisering. Perspektiv og praksis.. Novus Forlag 2016 ISBN 9788270998722. s. 165-189
UiB Untitled
 
22 Totland Bongom, Oda.
Det grøne skiftet og kunnskapsøkonomien. Kvinnelege entreprenørar innanfor miljøsektoren.. Bergen: Institutt for geografi, Universitetet i Bergen 2016 106 s.
UiB Untitled
 
2015
23 Hermelin, Brita; Rusten, Grete.
Service Economy, Geography of. I: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol 17.. Elsevier 2015 ISBN 9780080970875. s. 648-653
UiB Untitled
 
24 Solbakken, Viljar.
Norge som turistdestinasjon og autentisk opplevelse. En studie av unge utenlandske turisters reisemotiver og opplevelse av Norge.. Universitetet i Bergen 2015
UiB Untitled
 
2014
25 Haarstad, Håvard; Rusten, Grete.
The challenges of greening energy: policy/industry dissonance at the Mongstad refinery, Norway. Association of American Geographers Annual Conference; 2014-04-08 - 2014-08-12
UiB Untitled
 
26 Hayter, Roger; Pettersen, Inger Beate; Rusten, Grete.
Returning to the Spanish salted fish market: an institutional approach to a seafood value chain. [Review of: Larsen, Heidi Bjønnes. 2013. Returning to the Spanish Salted Fish Market: An Institutional Approach to a Seafood Value Chain. Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD), University of Bergen, Norway 2013. University of Bergen, Bergen. 120 pp. + Articles. ISBN 978-82-308-2401-6.]. Norsk Geografisk Tidsskrift 2014 ;Volum 68.(3) s. 197-199
HVL UiB Untitled
 
27 ; Haugen, Sondre Sognnes.
Entreprenørskap og regional utvikling I Nordhordland.. : Institutt for geografi, Universitetet i Bergen 2014 100 s.
UiB Untitled
 
28 Rusten, Grete; Hermelin, Brita.
Cross-sector partnerships and social innovations for Secondary School Vocational Education: Experiences from two indusrial towns in Sweden and Norway. RESER; 2014-09-11 - 2014-09-13
UiB Untitled
 
29 Rusten, Grete; Overå, Ragnhild.
Local and global geographies of innovation: Structures, processes, and geographical contexts from a firm perspective. Growth and Change 2014 ;Volum 45.(3) s. 403-411
UiB Untitled
 
2013
30 Holm, Maria Falch.
Lokaliseringsfaktorer og klyngeeffekter i et foretaksperspektiv - Klosterøya og Herøya næringspark. Universitetet i Bergen 2013 106 s.
UiB Untitled
 
31 Potthoff, Kerstin; Rusten, Grete; Sangolt, Linda.
Norway: A young, small and open economy. I: Norway : Nature industry and society. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788245013719. s. 11-23
UiB Untitled
 
32 Rusten, Grete.
The hydropower industry: Technology, regulations and regional effects. I: Norway : Nature industry and society. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788245013719. s. 99-116
UiB Untitled
 
33 Rusten, Grete; Potthoff, Kerstin; Sangolt, Linda.
Norway : Nature industry and society. Fagbokforlaget 2013 (ISBN 9788245013719) 360 s.
UiB Untitled
 
2012
34 Bruland, Silja Kristiansen; Rusten, Grete.
Sourcing strategies, channels and geographies in the international recruitment of a highly skilled work-force : A case study of companies in the petroleum and maritime sectors in a non-urban location in Norway. Erdkunde 2012 ;Volum 66.(1) s. 1-11
UiB Untitled
 
35 Møllerup, Line.
Politiske prosesser og regional utvikling. Et studie av politiske prosesser i forbindelse med flyttingen og etableringen av to statsinstitusjoner. Region og regionalisering, AHKR, Universitetet Bergen: AHKR Region og regionalisering, Universitetet i Bergen 2012 89 s.
UiB Untitled
 
36 Tvedt, Helge Lea.
Grønn Innovasjon - en studie av innovasjonsprosessen til to spin-off foretak fra forskningsmiljøet i Bergen. Universitetet i Bergen 2012 148 s.
UiB Untitled
 
2011
37 Hansen, Berit Marie.
Næringsutviklingsarbeid og den geografiske kontekstens rolle. En studie av det offentlig-private partnerskapet i Gulen og Masfjorden Utvikling AS. : UiB 2011 100 s.
UiB Untitled
 
38 Norheim, Jorid.
Industridesign som verktøy for å minimere miljøbelastningen –status designprosesser og regionale relasjoner. Eksempler fra Osloregionen. : UiB 2011 100 s.
UiB Untitled
 
39 Zivkovic, Natasa.
PRODUKSJON OG SAL AV LOKALE MATPRODUKTEKSEMPELSTUDIE FRÅ AURLAND. Bergen: Institutt for geografi, Universitetet i Bergen 2011 100 s.
UiB Untitled
 
2010
40 Bjerkestrand, Erlend.
Vindkraft og reiselivsnæring – konflikt eller samspill? En komparativ studie av reiselivsnæringen i Smøla og Frøya. : Institutt for geografi, Universitetet i Bergen 2010 100 s.
UiB Untitled
 
41 Bryson, John R.; Rusten, Grete.
Design economies and the changing world economy : innovation, production and competitiveness. Routledge 2010 (ISBN 978-0-415-46175-7) 256 s.
UiB Untitled
 
42 Eskeland, Truls.
INNOVASJONSPROSESSER I NORSK LANDBRUK. : Institutt for geografi, Universitetet i Bergen 2010 100 s.
UiB Untitled
 
43 Rusten, Grete.
Riding the waves of design: industrial design and competitive products in the Norwegian marine, maritime and offshore sectors. I: Industrial design, competition and globalization. Palgrave Macmillan 2010 ISBN 978-0-230-20349-5. s. 195-219
UiB Untitled
 
44 Rusten, Grete; Bryson, John R..
Industrial design, competition and globalization. Palgrave Macmillan 2010 (ISBN 978-0-230-20349-5) 250 s.
UiB Untitled
 
45 Rusten, Grete; Bryson, John R..
Industrial design, competitiveness, globalization and organizational strategy. I: Industrial design, competition and globalization. Palgrave Macmillan 2010 ISBN 978-0-230-20349-5. s. 1-20
UiB Untitled
 
46 Rusten, Grete; Bryson, John R..
Placing and spacing services: towards a balanced economic geography of firms, clusters, social networks, contracts and the geographies of enterprise. Tijdschrift voor economische en sociale geografie 2010 ;Volum 101.(3) s. 248-261
UiB Untitled
 
47 ; Kanelønning, Ingvild.
Gardbrukarar og landbruk i endring i Hordaland - ei studie med utgangspunkt i Ulvik og Radøy. Bergen: Region og regionalisering, AHKR, Universitetet i Bergen 2010 129 s.
UiB Untitled
 
2009
48 Hetkamp, Melanie.
The Internationalization of Service Sourcing in Business. Study of International Outsourcing (Offshoring) of Service Activities by Companies in Norway. : Universitet i Bergen, Institutt for Geografi 2009 123 s.
UiB Untitled
 
49 Hundvebakke, Bernt Ove.
Implementering av IKT i vidaregåaned skule i et regionalt perspektiv. Universitetet i Bergen: Masteroppgave i region og reginalisering, 2009 133 s.
UiB Untitled
 
50 Rusten, Grete.
Firm organisations, networks and management practices in the global economy. A nordic perspective. 2009 RESER Public an Private Services in the New Global Economy; 2009-09-24 - 2009-09-26
UiB Untitled
 
    Vis neste liste