Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 125 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Lippe, von der, Marie; Vogt, Kristoffer Chelsom; Ravneberg, Bodil Elise.
Bokbad på Litteraturhuset i Bergen: Kristoffer Vogt i samtale med redaktørene Marie von der Lippe og Bodil Ravnebergn Fordommer i skolen: gruppekonstruksjoner, utenforskap og inkludering (2021). von der Lippe, M. (red.). Oslo: Universitetsforlaget. Hvordan forstå fordommer? Om kontekstens betydning – i barnehage, skole og samfunn (2021). Bodil Ravneberg et.al. (red.). Oslo: Universitetsforlaget.. Bokbad; 2021-10-25 - 2021-10-25
HVL UiB Untitled
 
2 Lorentzen, Thomas; Vogt, Kristoffer Chelsom.
Gendered transition structures: life course patterns after completion of gender-segregated vocational education in Norway. Journal of Education and Work 2021 s. 1-15
UiB Untitled
 
3 Sletten, Mira Aaboen; Vogt, Kristoffer Chelsom.
Svartmaling av gutter og sykeliggjøring av jenter. I: UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-73299-8. s. 87-110
OSLOMET UiB Untitled
 
4 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Frafall i videregående: den glade versjonen.. Dag og Tid [Avis] 2021-04-16
UiB Untitled
 
5 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Reform 94 % - episode av podcasten "Et bedre skolenorge", med Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, Eifred Markussen og Kristoffer Chelsom Vogt.. https://app.podcastguru.io/podcast/et-bedre-skole-norge-1554 [Radio] 2021-05-21
UiB Untitled
 
6 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Ut av akademia 2021: Fortellinga om gutter som tapere. Paneldebatt i regi av Sosiologforeningen Østland. Med Cathrine Holst, Jørn Ljungren og Liza Reisel.. https://www.youtube.com/watch?v=8HBvtrMLeMA&t=1283s [Internett] 2021-03-09
UiB Untitled
 
7 Vogt, Kristoffer Chelsom; Trippestad, Tom Are; Ulvestad, Roar; Sjøberg, Svein.
Sosiologisalongen: Pisa-bløffen. https://www.youtube.com/watch?v=9lPqs_aIkvk [Internett] 2021-11-05
HVL UiB Untitled
 
2020
8 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Barn av jernburet: rasjonalisme, oppvekst og utdanning. Foredrag for ansatte ved skoler i Fylllingsdalen.. Fagdag.; 2020-08-14
UiB Untitled
 
9 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Blindsoner i utdanningspolitikken - løsninger som skaper nye problem.. Skjervheimseminaret 2020; 2020-09-12
UiB Untitled
 
10 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Den store klassereisen. Samtale med forfatter Zeshan Shakar om "Gul bok".. Litteraturhuset I Bergen [Internett] 2020-08-27
UiB Untitled
 
11 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Fra maktkritisk til servil samfunnsvitenskap?. Panelsamtale ved institutt for samfunnsforskning i anledning Tidsskrift for samfunnsforsknings 60-års jubileum. Med Fredrik Thue, Rune Slagstad, May-Len Skilbrei, Mari Teigen og Arnfinn Midtbøen.; 2020-02-04
UiB Untitled
 
12 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Gutter, gaming og stigma. Litteraturhuset i Bergen. https://www.youtube.com/watch?v=DT [Internett] 2020-09-18
UiB Untitled
 
13 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Gutters problemer i skolen handler ikke bare om kjønn. Kilden kjønnsforskning 2020
UiB Untitled
 
14 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Idrett, elite og kjønn. Litteraturhuset i Bergen. https://www.youtube.com/watch?v=Ab [Internett] 2020-10-16
UiB Untitled
 
15 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Kortsiktighetens pris. Tidsskrift for samfunnsforskning 2020 ;Volum 60.(1)
UiB Untitled
 
16 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Livsmestring i et samfunnsperspektiv. Oppvekstforum; 2020-11-05
UiB Untitled
 
17 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Livsmestring i samfunnsperspektiv. Foredrag i Oseana for ansatte i skoler og barnehager i Bjørnafjorden kommune.. Fagdag.; 2020-11-09
UiB Untitled
 
18 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Prosessuell interseksjonalitet: gutter, posisjoner og prosesser. Tidsskrift for kjønnsforskning 2020 ;Volum 44.(2) s. -118
UiB Untitled
 
19 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Sløsing av kunnskapssamfunnet. Sosiologifestivalen 2020, NTNU; 2020-10-14
UiB Untitled
 
20 Vogt, Kristoffer Chelsom; Lorentzen, Thomas; Hansen, Hans-Tore.
Are low-skilled young people increasingly useless, and are men the losers among them?. Journal of Education and Work 2020 ;Volum 33.(5-6) s. 392-409
UiB Untitled
 
21 Vogt, Kristoffer Chelsom; Lorentzen, Thomas; Hansen, Hans-Tore.
Myter om frafallsungdom og kjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
UiB Untitled
 
22 Vogt, Kristoffer Chelsom; Madsen, Ole Jacob.
Livsmestring som løsning. Sosiologisalongen; 2020-08-21 - 2020-08-21
UiB UiO Untitled
 
2019
23 Hansen, Hans-Tore; Lorentzen, Thomas; Vogt, Kristoffer Chelsom.
Are Low-Skill Young People Increasingly Useless, and Are Boys the Losers Among Them?. Society for Longitudinal and Life Course Studies Conference; 2019-09-25
UiB Untitled
 
24 Lorentzen, Thomas; Vogt, Kristoffer Chelsom.
Gendered Barriers and Benefits: A Two-Cohort Study of Life Course Trajectories Among Skilled Workers in Gender-Segregated Occupations in Norway. Society for Longitudinal and Life Course Studies Conference; 2019-09-25
UiB Untitled
 
25 Vogt, Kristoffer Chelsom.
"- Feil å framstille gutter som skoletapere". http://kjonnsforskning.no/nb/2019/10/feil-framstille-gutter- [Internett] 2019-10-25
UiB Untitled
 
26 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Barn av jernburet: rasjonalisme, oppvekst og utdanning.. Foredrag på Bergenskonferansen 2019; 2019-10-25
UiB Untitled
 
27 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Barn av jernburet: rasjonalisme, oppvekst og utdanning på 2000-tallet. Foredrag for ansatte ved Olsvikåsen videregående; 2019-11-06
UiB Untitled
 
28 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Barn og unges hverdagsliv – endring over tre generasjoner. KORUS Kompetansesenter-Rus; 2019-09-11
UiB Untitled
 
29 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Barn og unges hverdagssteder i endring. Foredrag for ansatte ved Kvadraturen videregående skole, Kristiansand; 2019-03-21
UiB Untitled
 
30 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Barn og unges hverdagssteder i endring. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2019 ;Volum 3.(3)
UiB Untitled
 
31 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Barn og unges hverdagssteder i endring. Samling for skoleledere og barnehagestyrere i Bergen kommune; 2019-03-19
UiB Untitled
 
32 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Barn, unge og rasjonalisme - når alt skal vites og måles. Foredrag for pasienter og ansatte på Kreftavdelingen, Haukeland sykehus; 2019-05-15
UiB Untitled
 
33 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Endringer i måten samfunnet møter barn og unge. Foredrag for Utdanningsforbundet Hordaland; 2019-01-24
UiB Untitled
 
34 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Er gutta samfunnets tapere?. NRK Debatten [TV] 2019-03-05
UiB Untitled
 
35 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Kjønnsavdelingen 19 – Kjønnsforskjeller i skolen: Er gutter tapere og jenter vinnere? Podcast fra kjønnsforskning.no.. http://kjonnsforskning.no/nb/2019/01/kjonnsavdelingen-19 [Radio] 2019-02-01
UiB Untitled
 
36 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Når det enkle ikke er det beste. Gutter og menn i utdanningsløpet - hvem vinner, hvem taper, og hvorfor?; 2019-10-23
UiB Untitled
 
37 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Skadelige myter om og for unge. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo 2019 (1) s. 67-
UiB Untitled
 
38 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Svartmaling av gutter. Foredrag under Esport-helg på Ado Arena; 2019-04-04
UiB Untitled
 
39 Vogt, Kristoffer Chelsom.
The extended family in transitions to adulthood: a dynamic approach. Journal of Youth Studies 2019
UiB Untitled
 
40 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Unges utdanningsvalg og livsløp i lys av historisk endring, kjønn og sosial bakgrunn. Foredrag for rådgivere i Buskerud fylkeskommune; 2019-10-17
UiB Untitled
 
41 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Vår utålmodighet med ungdom og svartmaling av gutter. Solstrandkonferansen; 2019-03-07
UiB Untitled
 
2018
42 Brannen, Julia; Vogt, Kristoffer Chelsom; Nilsen, Ann; Knight, Abigail.
Transitions from school to work in Norway and Britain among three family generations of working-class men. I: Transitions to Adulthood through Recession. Youth and Inequalitiy in a European Comparative Perspective. Routledge 2018 ISBN 978-1-138-29428-8. s. 35-55
UiB Untitled
 
43 Hansen, Hans-Tore; Lorentzen, Thomas; Vogt, Kristoffer Chelsom.
Gender and change among early school leavers: a multi-cohort study of life course patterns in Norway. 26th Annual Workshop Transitions in Youth; 2018-09-06
UiB Untitled
 
44 Hansen, Hans-Tore; Lorentzen, Thomas; Vogt, Kristoffer Chelsom.
Gender and change among early school leavers: a multi-cohort study of life course patterns in Norway. Swedish Institute for Social Research; 2018-04-17
UiB Untitled
 
45 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Barndom i endring. Ungseminar, Utdanningsforbundet Hordaland; 2018-05-04
UiB Untitled
 
46 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Dropout, normalization of transitions, and trends in labour market inclusion/exclusion among young people. Nord Universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap; 2018-08-30
UiB Untitled
 
47 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Frafallsfikserne. Bergens Tidende Magasinet [Avis] 2018-11-18
UiB Untitled
 
48 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Gendered myths and realities in education and employment. Nord Universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap; 2018-08-30
UiB Untitled
 
49 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Hverdagssteder og mulighetsstrukturer i endring. Paper presentert på møte i NFR-finansiert forskernettverk om Betydningen av lokale frafallskontekster for ungdoms veier inn i arbeidslivet; 2018-06-25
UiB Untitled
 
50 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Innlegg på Likestillings- og diskrimineringsombudets årskonferanse. Likestillings- og diskrimineringsombudets årskonferanse; 2018-11-22
UiB Untitled
 
    Vis neste liste