Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 103 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Hansen, Hans-Tore; Lorentzen, Thomas; Vogt, Kristoffer Chelsom.
Are Low-Skill Young People Increasingly Useless, and Are Boys the Losers Among Them?. Society for Longitudinal and Life Course Studies Conference; 2019-09-25
UiB Untitled
 
2 Lorentzen, Thomas; Vogt, Kristoffer Chelsom.
Gendered Barriers and Benefits: A Two-Cohort Study of Life Course Trajectories Among Skilled Workers in Gender-Segregated Occupations in Norway. Society for Longitudinal and Life Course Studies Conference; 2019-09-25
UiB Untitled
 
3 Vogt, Kristoffer Chelsom.
"- Feil å framstille gutter som skoletapere". http://kjonnsforskning.no/nb/2019/10/feil-framstille-gutter- [Internett] 2019-10-25
UiB Untitled
 
4 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Barn av jernburet: rasjonalisme, oppvekst og utdanning.. Foredrag på Bergenskonferansen 2019; 2019-10-25
UiB Untitled
 
5 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Barn av jernburet: rasjonalisme, oppvekst og utdanning på 2000-tallet. Foredrag for ansatte ved Olsvikåsen videregående; 2019-11-06
UiB Untitled
 
6 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Barn og unges hverdagsliv – endring over tre generasjoner. KORUS Kompetansesenter-Rus; 2019-09-11
UiB Untitled
 
7 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Barn og unges hverdagssteder i endring. Foredrag for ansatte ved Kvadraturen videregående skole, Kristiansand; 2019-03-21
UiB Untitled
 
8 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Barn og unges hverdagssteder i endring. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2019 ;Volum 3.(3)
UiB Untitled
 
9 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Barn og unges hverdagssteder i endring. Samling for skoleledere og barnehagestyrere i Bergen kommune; 2019-03-19
UiB Untitled
 
10 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Barn, unge og rasjonalisme - når alt skal vites og måles. Foredrag for pasienter og ansatte på Kreftavdelingen, Haukeland sykehus; 2019-05-15
UiB Untitled
 
11 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Endringer i måten samfunnet møter barn og unge. Foredrag for Utdanningsforbundet Hordaland; 2019-01-24
UiB Untitled
 
12 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Er gutta samfunnets tapere?. NRK Debatten [TV] 2019-03-05
UiB Untitled
 
13 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Kjønnsavdelingen 19 – Kjønnsforskjeller i skolen: Er gutter tapere og jenter vinnere? Podcast fra kjønnsforskning.no.. http://kjonnsforskning.no/nb/2019/01/kjonnsavdelingen-19 [Radio] 2019-02-01
UiB Untitled
 
14 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Når det enkle ikke er det beste. Gutter og menn i utdanningsløpet - hvem vinner, hvem taper, og hvorfor?; 2019-10-23
UiB Untitled
 
15 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Skadelige myter om og for unge. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo 2019 (1) s. 67-
UiB Untitled
 
16 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Svartmaling av gutter. Foredrag under Esport-helg på Ado Arena; 2019-04-04
UiB Untitled
 
17 Vogt, Kristoffer Chelsom.
The extended family in transitions to adulthood: a dynamic approach. Journal of Youth Studies 2019
UiB Untitled
 
18 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Unges utdanningsvalg og livsløp i lys av historisk endring, kjønn og sosial bakgrunn. Foredrag for rådgivere i Buskerud fylkeskommune; 2019-10-17
UiB Untitled
 
19 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Vår utålmodighet med ungdom og svartmaling av gutter. Solstrandkonferansen; 2019-03-07
UiB Untitled
 
2018
20 Brannen, Julia; Vogt, Kristoffer Chelsom; Nilsen, Ann; Knight, Abigail.
Transitions from school to work in Norway and Britain among three family generations of working-class men. I: Transitions to Adulthood through Recession. Youth and Inequalitiy in a European Comparative Perspective. Routledge 2018 ISBN 978-1-138-29428-8. s. 35-55
UiB Untitled
 
21 Hansen, Hans-Tore; Lorentzen, Thomas; Vogt, Kristoffer Chelsom.
Gender and change among early school leavers: a multi-cohort study of life course patterns in Norway. 26th Annual Workshop Transitions in Youth; 2018-09-06
UiB Untitled
 
22 Hansen, Hans-Tore; Lorentzen, Thomas; Vogt, Kristoffer Chelsom.
Gender and change among early school leavers: a multi-cohort study of life course patterns in Norway. Swedish Institute for Social Research; 2018-04-17
UiB Untitled
 
23 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Barndom i endring. Ungseminar, Utdanningsforbundet Hordaland; 2018-05-04
UiB Untitled
 
24 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Dropout, normalization of transitions, and trends in labour market inclusion/exclusion among young people. Nord Universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap; 2018-08-30
UiB Untitled
 
25 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Frafallsfikserne. Bergens Tidende Magasinet [Avis] 2018-11-18
UiB Untitled
 
26 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Gendered myths and realities in education and employment. Nord Universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap; 2018-08-30
UiB Untitled
 
27 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Hverdagssteder og mulighetsstrukturer i endring. Paper presentert på møte i NFR-finansiert forskernettverk om Betydningen av lokale frafallskontekster for ungdoms veier inn i arbeidslivet; 2018-06-25
UiB Untitled
 
28 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Innlegg på Likestillings- og diskrimineringsombudets årskonferanse. Likestillings- og diskrimineringsombudets årskonferanse; 2018-11-22
UiB Untitled
 
29 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Intervjuet på NRK Ytring (Radio). [Radio] 2018-04-15
UiB Untitled
 
30 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Myten om velferdsavhengighet. I: Myter om velferd og velferdsstaten. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202604141.
UiB Untitled
 
31 Vogt, Kristoffer Chelsom.
På 17 år er vi blitt hundre ganger mer bekymret for at ungdom skal droppe ut av videregående. Adresseavisa, Ukeadressa [Avis] 2018-03-11
UiB Untitled
 
32 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Svartmaling av gutter. Helt Psykt - markering av verdensdagen for psykisk helse; 2018-10-10
UiB Untitled
 
33 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Svartmaling av gutter. Universitetet i Agder; 2018-10-16
UiB Untitled
 
34 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Svartmaling av gutter. Plenumsforedrag, Sosiologforeningens vinterseminar; 2018-02-03
UiB Untitled
 
35 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Svartmaling av gutter. NRK - www.nrk.no 2018
UiB Untitled
 
36 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Svartmaling av gutter. Norsk sosiologisk tidsskrift 2018 ;Volum 2.(2) s. 177-193
UiB Untitled
 
37 Vogt, Kristoffer Chelsom.
The Gap year phenomenon: what does it tell us about ongoing social changes?. Nord Universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap; 2018-08-30
UiB Untitled
 
38 Vogt, Kristoffer Chelsom.
The timing of a time out: the gap year in life course context. Journal of Education and Work 2018 ;Volum 31.(1) s. 47-58
UiB Untitled
 
39 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Ungdom, sted og utdanning - i tre generasjoner. Innlegg for ansatte på Rådalslien ungdomsskole; 2018-09-28
UiB Untitled
 
40 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Unges utdanningsvalg og livsløp i lys av historisk endring, kjønn og sosial bakgrunn. Innlegg for rådgivere i utdanningssektoren i Vestlandsfylkene; 2018-10-17
UiB Untitled
 
41 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Vår utålmodighet med ungdom. Fagdag for PPT og Oppfølgingstjeneste i Hallingdal; 2018-10-18
UiB Untitled
 
42 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Vår utålmodighet med ungdom. Seminar med NAV, Oppfølgingstjenesten og Fagopplæring; 2018-02-13
UiB Untitled
 
43 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Vår utålmodighet med ungdom. Nasjonal avslutningskonferanse for forsøksprosjekt med NAV-veiledere i skolen, Sandefjord; 2018-05-03
UiB Untitled
 
44 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Vår utålmodighet med ungdom. Rådgiversamlingen Vest Agder; 2018-10-16
UiB Untitled
 
45 Vogt, Kristoffer Chelsom; Nilsen, Ann.
Conceptualising inequality in transitions to adulthood. Conceptualising social inequalities across gender, generations, and over the life course; 2018-05-29 - 2018-05-30
UiB Untitled
 
46 Vogt, Kristoffer Chelsom; Wærness, Kari E.
Gutter inn, omsorg ut?. Klassekampen 2018
UiB Untitled
 
2017
47 Nilsen, Ann; Vogt, Kristoffer Chelsom.
Youth and perceptions of adulthood in three generations. Youth and Generation Midterm Conference 2017; 2017-01-15 - 2017-01-18
UiB Untitled
 
48 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Age norms and early school leaving. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association 2017 ;Volum 20.(2) s. 281-300
UiB Untitled
 
49 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Anmeldelse av boken «Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber» av Julia Orupabo, utgitt på Cappelen Damm Akademisk.. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 (1)
UiB Untitled
 
50 Vogt, Kristoffer Chelsom.
Boys' educational underachievement in social context. Presentasjon for Ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skolen (Ledet av Camilla Stoltenberg); 2017-12-20
UiB Untitled
 
    Vis neste liste