Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 162 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Andresen, Astri.
Sami Schoolchildren and the Transfer of Knowledge and Culture in the Twentieth Century. I: Families, values, and the transfer of knowledge in Northern societies, 1500-2000.. Routledge 2019 ISBN 978-0-367-07757-0. s. 261-282
UiB Untitled
 
2 Ryymin, Teemu; Andresen, Astri; Heiret, Jan; Melve, Leidulf.
Hovedtendenser i norsk historievitenskap 1969–2015 belyst gjennom doktoravhandlinger. Historisk Tidsskrift (Norge) 2019 ;Volum 98.(2) s. 130-166
UiB Untitled
 
2018
3 Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove.
Fødselskontroll, barnehelse og kvinners rettigheter og plikter. Tidsskrift for kjønnsforskning 2018 ;Volum 42.(01-02) s. 67-84
UiB Untitled
 
2017
4 Andresen, Astri.
Menneskerettighetene som mulighet og begrensning i samepolitikken etter 2. verdenskrig. I: Forsking og menneskerettar. Novus Forlag 2017 ISBN 978-82-7099-884-5. s. 49-59
UiB Untitled
 
5 Andresen, Astri.
Å bruke fortiden til å reise seg som folk. Samisk politikk og samepolitikk på 1960- og 1970-tallet. I: Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02908-5. s. 122-149
UiB Untitled
 
6 Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove.
Karl Evang og mødrehygienesaken. Om lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i helseforvaltningen (1938-1972). Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2017 (2) s. 137-154
UiB Untitled
 
7 Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Lægreid, Per.
Politikk og forvaltning – politisering og integrasjon?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2017 ;Volum 33.(2) s. 109-113
UiB Untitled
 
8 Kristiansen, Thorleif Aass.
Meteorologi på reise. Veivalg og impulser i Arnt Eliassen og Ragnar Fjørtofts forskerkarrierer. : Universitetet i Bergen 2017 (ISBN 978-82-308-3148-9)
UiB Untitled
 
2016
9 Andresen, Astri.
En ny samepolitikk - når, hvordan og hvorfor?. Sunnhordland Senioruniversitet; 2016-09-27 - 2016-09-27
UiB Untitled
 
10 Andresen, Astri.
Historiefortellinger som endrer politikk? Samepolitikken og historier om tradisjon, undertrykking og utvikling (1945-1980). Norske Historiske Forening; 2016-11-16 - 2016-11-16
UiB Untitled
 
11 Andresen, Astri.
Science, Politics, and the Sami in Norway (1945-1960s). European Social Science History Conference; 2016-03-29 - 2016-04-01
UiB Untitled
 
12 Andresen, Astri.
Vitenskapene og den nye samepolitikken (1945-1963). Historisk Tidsskrift (Norge) 2016 ;Volum 95.(3) s. 405-435
UiB Untitled
 
13 Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove.
Fag og politikk - Karl Evang og mødrehygienesaken. Seminar ved Tore Grønlies 70-årsdag; 2016-05-10 - 2016-05-10
UiB Untitled
 
14 Boge, Cecilie.
Frå individuell aggresjon til sosiale prosessar. Mobbeforskingas etablering og utvikling i skjeringspunktet mellom vitskap og politikk. : Universitetet i Bergen 2016 (ISBN 978-82-308-3181-6)
UiB Untitled
 
2015
15 Andresen, Astri.
Between the State and the Family: the School in Sami Societies in the 20th Century. Families, Values and Knowledge Transfer in Northern Europe II; 2015-05-18 - 2015-05-19
UiB Untitled
 
16 Andresen, Astri.
Menneskeretter, minoriteter og historie. Samene i Norge i den nære etterkrigstid.. Forsking og menneskerettar; 2015-12-07 - 2015-12-08
UiB Untitled
 
17 Andresen, Astri.
Pleiebarna og kampen om samfunnsansvaret 1900-1915. Tidsskrift for velferdsforskning 2015 ;Volum 18.(4) s. 268-279
UiB Untitled
 
18 Andresen, Astri; Rosland, Sissel; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle.
Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. 2. utgåva. Det Norske Samlaget 2015 (ISBN 978-82-521-8663-5) 238 s.
HVL UiB Untitled
 
2014
19 Andresen, Astri.
Between the State and the family: Children in Sami societies. Families, Values and Knowledge Transfer in Northern Europe; 2014-11-27 - 2014-11-28
UiB Untitled
 
20 Andresen, Astri.
Bokmelding av Tora Korsvolds "Early Childhood and Consumer Culture". Historisk Tidsskrift (Norge) 2014 s. 172-175
UiB Untitled
 
21 Andresen, Astri.
Kategorier som historie of politikk. Minoritetene i nord etter ca. 1930. Seminar til professor emeritus Einar Niemi; 2014-09-16 - 2014-09-16
UiB Untitled
 
22 Andresen, Astri.
The value of children and ethnic identification: the North in the 20th century. Values of Childhood and Childhood Studies; 2014-05-07 - 2014-05-09
UiB Untitled
 
23 Andresen, Astri.
200 års medisinerutdanning. Bokmelding av Ø. Larsen Doktorskole og medisinstudium. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014 (23/24) s. -
UiB Untitled
 
2012
24 Andresen, Astri.
"Big Science" i små samfunn: Det internasjonale biologiske programmet og studiet av mennesker i miljø. Akademimøte; 2012-11-01 - 2012-11-01
UiB Untitled
 
25 Andresen, Astri.
Child growth: science, ideology and the circulation of knowlede in the 20th century. Child growth; 2012-03-06 - 2012-03-06
UiB Untitled
 
26 Andresen, Astri.
School, society and health. Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen; 2012-10-26 - 2012-10-28
UiB Untitled
 
27 Andresen, Astri.
Writing history for the 21st century. Finland in Comparison I; 2012-10-29 - 2012-10-29
UiB Untitled
 
28 Andresen, Astri; Rosland, Sissel; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle.
Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. Det Norske Samlaget 2012 (ISBN 978-82-521-73338) 226 s.
HVL NORCE UiB Untitled
 
2011
29 Andresen, Astri.
The Sami, Sami-ness and the Staffing of Health Services in Northern Norway, 1960s-2001. I: Medicine in the Remote and Rural North, 1800-2000. Pickering & Chatto 2011 ISBN 9781848931572. s. 57-73
UiB Untitled
 
30 Andresen, Astri; Angell, Svein Ivar; Heiret, Jan.
Politisert velferdshistorie fra Civita. Bergens Tidende 2011
NORCE UiB Untitled
 
31 Andresen, Astri; Gardarsdóttir, Ólöf; Janfelt, Monika; Lindgren, Cecilia; Markkola, Pirjo; Söderlind, Ingrid.
Barnen och välfärdspolitiken. Nordiska barndomar 1900-2000. Dialogos Förlag 2011 (ISBN 978-91-7504-234-3)
UiB Untitled
 
2010
32 Andresen, Astri.
Reshaping the Future: Surveillance Medicine and School Children in the Nordic Coubtries, 1940s to 1970s. Child Health and Welfare in Europe and the United States, 1914-2000; 2010-01-13 - 2010-01-15
UiB Untitled
 
33 Andresen, Astri; Barona, Josep L.; Cherry, Steven.
Making a new countryside : health policies and practices in European history ca. 1860-1950. Peter Lang Publishing Group 2010 (ISBN 978-3-631-59653-1) 209 s.
UiB Untitled
 
34 Andresen, Astri; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu.
International and Local Approaches to Health and Health Care. Novus Forlag 2010 (ISBN 978-82-7099-606-3) 130 s.
NORCE UiB Untitled
 
35 Andresen, Astri; Ryymin, Teemu.
Serving the countryside in times of crisis: Norway 1912-1950. I: Making a new countryside : health policies and practices in European history ca. 1860-1950. Peter Lang Publishing Group 2010 ISBN 978-3-631-59653-1. s. 169-181
NORCE UiB Untitled
 
36 Hubbard, William H.; Andresen, Astri; Ryymin, Teemu.
International and local approaches to health and health care. I: International and Local Approaches to Health and Health Care. Novus Forlag 2010 ISBN 978-82-7099-606-3. s. 7-10
NORCE UiB Untitled
 
2009
37 Andresen, Astri.
Det internasjonale biologiske programmet (IBP/HA) og sirkumpolare folk - østsamene. Den andre nasjonale konferansen i vitenskapshistorie; 2009-11-10 - 2009-11-12
UiB Untitled
 
38 Andresen, Astri.
Hospital Infantil de Bergen. Lars Cultura Y Ciudad 2009 (15) s. 26-31
UiB Untitled
 
39 Andresen, Astri.
Medicine, genetic isolates and ethnic groups in Nordic countries (1950s-1970s). Global Developments and Local Specifities in the history of Medicine and Health; 2009-09-03 - 2009-09-06
UiB Untitled
 
40 Andresen, Astri.
The school and surveillance medicine in the Nordic countries (1940s-1970s). The Second Finnsih Childhood Studies Conference; 2009-06-01 - 2009-06-02
UiB Untitled
 
41 Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu.
Healthcare Systems and Medical Institutions. Novus Forlag 2009 (ISBN 978-82-7099-562-2) 187 s.
NORCE UiB Untitled
 
42 Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu.
Histories of medical institutions. I: Healthcare Systems and Medical Institutions. Novus Forlag 2009 ISBN 978-82-7099-562-2. s. 7-12
NORCE UiB Untitled
 
43 Ryymin, Teemu; Andresen, Astri.
Effecting Equality: Norwegian Health Policy in Finnmark, 1945-1970s. Acta Borealia 2009 ;Volum 26.(1) s. 96-114
NORCE UiB Untitled
 
2008
44 Andresen, Astri.
A farewell to 'rural bliss'. Shifting problematizations of school children's health in Norway 1900-1940. Scandinavian Journal of History 2008 ;Volum 33.(3) s. 269-288
UiB Untitled
 
45 Andresen, Astri.
“Active cooperation by educated citizens”: Sámi health and health policies in Norway,1980s-2002. The sixth Bergen workshop on the history of health and medicine; 2008-04-17 - 2008-04-18
UiB Untitled
 
46 Andresen, Astri.
Children's hygiene in 'post-tuberculosis' society: Nordic countries in the 1950s and 1960s. European Social Science History Conference (ESSHC); 2008-02-26 - 2008-03-01
UiB Untitled
 
47 Andresen, Astri.
Health citizenship and/as Sámi citizenship: Norway 1985-2007. I: Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. Bergen: Stein Rokkan Centre for Social Studies 2008 ISBN 978-82-8095-062-8. s. 77-90
UiB Untitled
 
48 Andresen, Astri.
Samenes plass i norsk helsepolitikk i etterkrigstiden. Folkehelsedagen 2008: marginalisering og folkehelse; 2008-04-24 - 2008-04-24
UiB Untitled
 
49 Andresen, Astri.
Samiskhet, medisin og helsepolitikk i Norge 1960-2008. Norske historiedagar; 2008-06-20 - 2008-06-22
UiB Untitled
 
50 Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle.
Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. Bergen: Stein Rokkan Centre for Social Studies 2008 (ISBN 978-82-8095-062-8) 228 s.
NORCE UiB Untitled
 
    Vis neste liste