Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-29 av 29

2018
1 Bakke, Jørgen.
Liquid images and the poetics of vision in ancient Greece. I: From the Fjords to the Nile: Essays in Honor of Richard Holton Pierce on his 80th Birthday. Archaeopress 2018 ISBN 9781784917760. s. 72-87
UiB Untitled
 
2 Bakke, Jørgen.
Å arbeide med multimediale levninger. I: Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03038-8. s. 170-199
UiB Untitled
 
2016
3 Bakke, Jørgen.
Et in Arcadia Ego: Poussin and early modern visual historía. I: Images of Knowledge: The Epistemic Lives of Pictures and Visualisations. Peter Lang Publishing Group 2016 ISBN 978-3-631-66664-7. s. 161-190
UiB Untitled
 
2013
4 Bakke, Jørgen.
Sikkerhet, overvåkning og undertrykkelse - Tusen år med festningsanlegg i Tegea. Klassisk Forum 2013 (2) s. 53-72
UiB Untitled
 
5 Bakke, Jørgen.
The Vanished Gardens of Byzantium: Gardening, Visual Culture, and Devotion in the Byzantine Orthodox Tradition. Studia Byzantina Upsaliensia 2013 ;Volum 13. s. 148-163
UiB Untitled
 
2011
6 Bakke, Jørgen.
Byzantium Unwanted: Monastic Ideals and Settlement Patterns in the Byzantine Provinces. Byzantium Unwanted. First International Conference of the Nordic Byzantine Network; 2011-10-26 - 2011-10-28
UiB Untitled
 
7 Bakke, Jørgen.
Memory and geography: The past as a landscape in the ancient Greek historians. History, memory, myth: Re-presenting the past. International Society for Cultural History Annual Conference 2011; 2011-08-03 - 2011-08-06
UiB Untitled
 
8 Bakke, Jørgen.
The Shadow of Mantineia: Classical versus Byzantine in the Historiography of Fortifications in the Highland Plains of Eastern Arcadia. Defensive Architecture in the Peloponnese. International Conference; 2011-09-30 - 2011-10-02
UiB Untitled
 
9 Bakke, Jørgen.
The Vanished Gardens of Byzantium. Devotional Gardening in the Greek-Orthodox Tradition. Byzantine Gardens and Beyond. A symposium arranged by the Nordic Byzantine network; 2011-04-07 - 2011-04-08
UiB Untitled
 
10 Laugerud, Henning; Bakke, Jørgen.
History of Science as a basis for communicating Natural History. Symposium: New Natural History Exhibitions at Bergen Museum; 2011-09-14 - 2011-09-15
UiB Untitled
 
2010
11 Bakke, Jørgen.
Beskrivelsens retorikk: Kunstverksekfrasen mellom vitenskap og litteratur. I: Talende bilder. Tekster om kunst og visuell kultur. Scandinavian Academic Press 2010 ISBN 978-82-304-0056-2. s. 69-90
UiB Untitled
 
12 Bakke, Jørgen.
Den greske bystatens geohistoriske marginer: Om videreføring av norsk landskapsarkeologi i Tegea. Klassisk Forum 2010 (1) s. 47-60
UiB Untitled
 
13 Bakke, Jørgen.
Finnes det et bysantinsk Tegea? Problemer og hypoteser i den peloponnesiske middelalderarkeologien. Viking 2010 ;Volum 73. s. 205-220
UiB Untitled
 
14 Bakke, Jørgen.
The tears of Odysseus : memory and visual culture in ancient Greece. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2010 ;Volum 66. s. 21-42
UiB Untitled
 
15 Bakke, Jørgen; Ødegård, Knut; Østby, Erik.
Tegea: Norsk arkeologi i Hellas. En innledning. Viking 2010 ;Volum 73. s. 173-178
UiB UiO Untitled
 
2008
16 Bakke, Jørgen.
Forty Rivers. Landscape and Memory in the District of Ancient Tegea. Universitetet i Bergen 2008 389 s.
UiB Untitled
 
2005
17 Bakke, Jørgen.
Ancient and Byzantine Cultural Heritage in Greece in the Ottoman Period: A Proposed Case Study in the District of Ancient Tegea. New Nordic Research in Greece; 2005-10-20 - 2005-10-21
UiB Untitled
 
18 Bakke, Jørgen.
Pan, tur/retur Arkadia Athen. En reise i et gammelt gresk erindringslandskap. Monumenter og minnesteder. Prosjektseminar for Plassens poesi og politikk; 2005-02-17 - 2005-02-18
UiB Untitled
 
19 Bakke, Jørgen.
Sted, visualitet og erindring: Det greske ruinlandskapet i middelalder og tidlig nytid. Form og fiksjon; 2005-04-12 - 2005-04-12
UiB Untitled
 
20 Bakke, Jørgen; Øvrebø, Gro.
Intervju til Kulturbeitet, NRK P2, i forbindelse med grafittiutsmykning av Sentralbadet i Bergen. NRK P2 [Radio] 2005-09-14
UiB Untitled
 
2003
21 Bakke, Jørgen.
Minding the past: the sanctuary of Athena Alea at Tegea revisited. The Annual Meeting of the Norwegian Institute at Athens; 2003-05-09 - 2003-05-09
UiB Untitled
 
22 Bakke, Jørgen.
Utstillingskunst og romkunst i det gamle Hellas med utgangspunkt i helligdommen for Athena Alea i Tegea, Arkadia. Nordisk kunsthistorikerkongress 2003; 2003-08-15 - 2003-08-17
UiB Untitled
 
1997
23 Bakke, Jørgen.
Muligheter i kunsthistorievitenskapen ved årtusenskiftet: Tre nostalgiske vitenskapsteoretiske teser. Kunst og kultur 1997 ;Volum 80. s. 228-251
UiB Untitled
 
1995
24 Bakke, Jørgen.
Svein Tenol-Tuxen. Oljemåleri og akvarellar. Førde: Fylkesgalleriet i Sogn og Fjordane 1995 43 s.
UiB Untitled
 
1993
25 Bakke, Jørgen.
Hva er arkeologi? eller «arkeologiens optikk». Samtiden 1993 ;Volum 5. s. 65-72
UiB Untitled
 
26 Bakke, Jørgen.
Writing (a)Boat (to) Dionysos: Selvets teknikker i bunnen av drikkebegeret. I: Love and War (Red.: Bakke, Jørgen, Hodne, Lasse, Laugerud, Henning) (nr. 3 i serie Kulturtekster). : Senter for Europeiske Kulturstudier, Universitetet i Bergen 1993 ISBN 82-91320-00-4. s. 117-155
UiB Untitled
 
27 Bakke, Jørgen; Hodne, Lasse.
Ostrakon. I: Love and War (Red.: Bakke, Jørgen, Hodne, Lasse, Laugerud, Henning) (nr. 3 i serie Kulturtekster). : Senter for Europeiske Kulturstudier, Universitetet i Bergen 1993 ISBN 82-91320-00-4. s. 237-246
NTNU UiB Untitled
 
28 Laugerud, Henning; Bakke, Jørgen; Hodne, Lasse.
Love and War. Individet i krig og kjærlighet. Kulturtekster 3. Bergen: Senter for europeiske kulturstudier 1993 (ISBN 82-91320-00-4) 248 s. Working paper(3)
NTNU UiB Untitled
 
1991
29 Bakke, Jørgen.
Skrift, struktur og fiksjon. Et essay til spartanernes forsvar. Klassisk Forum 1991 ;Volum 2. s. 39-43
UiB Untitled