Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 237 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2018
1 Malterud, Kirsti; Bjelland, Anne Karen; Elvbakken, Kari Tove.
Systematic reviews for policy-making – critical reflections are needed. Health Research Policy and Systems 2018 ;Volum 16:112. s. 1-3
NORCE UiB Untitled
 
2017
2 Bjelland, Anne Karen; Elvbakken, Kari Tove; Malterud, Kirsti.
Kunnskapsoppsummeringer – ideologi og rutinisert praksis. Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ;Volum 20.(2) s. 150-163
NORCE UiB Untitled
 
3 Bjelland, Anne Karen; Haram, Liv; Remme, Jon Henrik Ziegler.
NAT prisen 2016. Årskonferanse i Norsk antropologisk forening 2017; 2017-05-05 - 2017-05-07
NTNU UiB Untitled
 
4 Elvbakken, Kari Tove; Bjelland, Anne Karen; Malterud, Kirsti.
Evidensbevegelse og helseforvaltning under samme tak. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2004-2016. Nordiske organisasjonsstudier 2017 ;Volum 19.(2) s. 47-70
NORCE UiB Untitled
 
2016
5 Malterud, Kirsti; Bjelland, Anne Karen; Elvbakken, Kari Tove.
Evidence-based medicine - an appropriate tool for evidence-based health policy? A case study from Norway. Health Research Policy and Systems 2016 ;Volum 14:15. s. -
NORCE UiB Untitled
 
6 Selberg, Torunn; Bjelland, Anne Karen.
Kystpilegrimsleden - et ledd i regionaliseringen av Vestlandet?. I: Region og regionalisering. Perspektiv og praksis.. Novus Forlag 2016 ISBN 9788270998722. s. 191-212
UiB Untitled
 
7 Øye, Christine; Bjelland, Anne Karen; Ågotnes, Gudmund; Jacobsen, Frode F..
Resident community in nursing homes: A promising practice in the era of individualism. Caring cultures – Cultures of care; 2016-03-15 - 2016-03-16
HVL UiB Untitled
 
2015
8 Aagre, Ingvild.
"Jeg er en repartero, jeg bor i Los Sitios". Gatereggaeton i Havanna, Cuba. Bergen: Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen 2015 100 s.
UiB Untitled
 
9 Bjelland, Anne Karen.
Discussant på arbeidsgruppen "Forskningsetiske utfordringer i antropologifaget", 9. mai 2015.. Norsk antropologisk årskonferanse; 2015-05-08 - 2015-05-10
UiB Untitled
 
10 Bjelland, Anne Karen.
"Finnes fremdeles Bergensantropologi?". Deltakelse i paneldebatt - 50-års Jubileum Institutt for sosialantropologi. Jubileumsfeiring Institutt for sosialantropologi 50 år; 2015-09-15
UiB Untitled
 
11 Bjelland, Anne Karen.
Helse- og sosialpolitikk/medisinsk antropologi, innlegg sammen med Astrid Blystad, Frode Fadnes Jacobsen og Ane Straume.. Institutt for sosialantropologi sin rekke av 50-års Jubileumsseminar; 2015-03-26
UiB Untitled
 
12 Bjelland, Anne Karen.
Hvorfor "Den tredje vei"?. På Høyden [Avis] 2015-09-16
UiB Untitled
 
13 Bjelland, Anne Karen.
"Løftebrudd fra rektoratet". På Høyden [Avis] 2015-09-11
UiB Untitled
 
14 Bjelland, Anne Karen.
Veien mot Nidaros: Revitalisering av kystpilegrimstradisjonen.. I: Det skapende mennesket : Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning. Scandinavian Academic Press 2015 ISBN 9788230401736.
UiB Untitled
 
15 Fuglestrand, Marianne.
Unge middelklassekvinner i det offentlege rom. Ein antropologisk studie frå Jaipur, India.. Bergen: Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen 2015 90 s.
UiB Untitled
 
16 Haaland, Marte Emilie Sandvik.
Krevende kommunikasjon om svangerskap og fødsel. En studie av møtet mellom jordmødre og innvandrerkvinner på en norsk helsestasjon. Bergen: Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen 2015 100 s.
UiB Untitled
 
17 Straume, Ane; Bjelland, Anne Karen; Blystad, Astrid; Jacobsen, Frode F..
Helse- og sosial politikk/medisinsk antropologi. Instituttseminar. Jubileumsseminar, Institutt for Sosialantropologi 50 år.; 2015-03-26
HVL UiB Untitled
 
2014
18 Bjelland, Anne Karen.
Fortid og fellesskap. Identitetshåndtering blant eldre i aldersboliger. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2014 ;Volum 25.(2) s. 81-93
UiB Untitled
 
19 Bruvold, Benedicte Øvsthus.
"Skal man virkelig forstå hva det vil si, må man ha opplevd det". En empirisk undersøkelse av morsrollen, av det å ha små barn og håndtering av sosiale relasjoner i og utenfor åpen barnehage. Bergen: Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen 2014 100 s.
UiB Untitled
 
20 Olsbø, Miriam.
Idrett som arena for integrering. En problematisering av organisert idrett i Norge med spesielt hensyn til integrering av etniske minoriteter i fotball. Bergen: Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen 2014 100 s.
UiB Untitled
 
2013
21 Bjelland, Anne Karen.
Oppsummerende refleksjoner av etnografiske analyser med vektlegging av interaksjonistiske perspektiver. Seminarserien "Feltarbeid i helse- og omsorgssektoren: Etnografiske analyser"; 2013-10-02
UiB Untitled
 
22 Bjelland, Anne Karen.
"Vi ville reise til Mexico..." Intervju med Kari Siverts. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2013 ;Volum 24.(1) s. 52-67
UiB Untitled
 
23 Bjelland, Anne Karen.
2.opponent på disputas - ph.d. avhandlingen til Ånund Brottveit: "Åpne samtaler - mer enn ord? Nettverksmøter som kommunikative hendelser, kunnskapsproduksjon og sosial strukturering". Dr.Disputas - UiO, 25. januar 2013; 2013-01-25
UiB Untitled
 
24 Bjelland, Anne Karen; Blågestad, Nina.
Intervjuet under tittelen "Omfavnelsene er godt for hjertet", Bergensavisen 24.02. 2013, s.25. BA [Avis] 2013-02-24
UiB Untitled
 
25 Bjelland, Anne Karen; Fuglestrand, Marianne; Jarholm, Henrik.
Med Anka bak roret. Kula Kula, høsten 2013, s. 4 - 6 [Fagblad] 2013-11-11
UiB Untitled
 
26 ; Haukelien, Heidi.
Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen. Universitetet i Bergen: Instiutt for sosialantropologi 2013 265 s.
TF UiB Untitled
 
27 Bjelland, Anne Karen; Jacobsen Fadnes, Frode.
Samtale "Om muligheter og begrensninger ved anvendt etnografi i helse- og omsorgssektoren". Etnografi og feltarbeid i helse- og omsorgssektoren; 2013-04-10 - 2013-04-10
UiB Untitled
 
28 Bjelland, Anne Karen; Ramm, Benedicte.
"Gebissniss. Baktus er fortid. Botox kan være fremtiden. Tannlegekontoret er blitt den nye skjønnhetssalongen". D2, DagensNæringsliv, s. 19-21 [Avis] 2013-04-05
UiB Untitled
 
29 Bjelland, Anne Karen; Siverts, Kari.
Vi ville reise til Mexico. Kari Siverts intervjuet av Anne Karen Bjelland. Norsk Antropologisk Forening [Internett] 2013-03-11
UiB Untitled
 
30 Jeppsson, Eva.
Synshemming og arbeid. En sosialantropologisk studie av synshemmedes muligheter i den norske velferdsstaten. : Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen 2013 118 s.
UiB Untitled
 
31 Palmstrøm, Linn.
Ayurvedic Medical Tourism in Kerala: Frontstage and Backstage. : Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen 2013 106 s.
UiB Untitled
 
32 Prestegård, Ingvild S..
Spa Pilgrimage. Recovery and learning to cope with chronic illness at a holistic spa in Thailand. : Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen 2013 99 s.
UiB Untitled
 
2012
33 Bjelland, Anne Karen.
"Deltakende observasjon i helse- og omsorgssektoren. Erfaringer fra eldreomsorgen". Feltarbeidsteknikker i helse- og omsorgssektoren - muligheter og utfordringer.; 2012-11-27
UiB Untitled
 
34 Bjelland, Anne Karen.
"Helseferie vest ved havet". Bygdeutvikling og markedsføring av lokalt særpreg. I: Bygdeutviklingas paradoks. Scandinavian Academic Press 2012 ISBN 978-82-304-0079-1. s. 119-142
UiB Untitled
 
35 Bjelland, Anne Karen.
Ideologier og praksisformer i de nordiske helse- og omsorgssektorer. Egalitet i Norden; 2012-12-11 - 2012-12-13
UiB Untitled
 
36 Bjelland, Anne Karen.
"Prosessen fra feltarbeid til analyse/tolkning/formidling. Erfaringer fra forskning i aldershjem". "Feltarbeid i helse- og omsorgssektoren"; 2012-08-14
UiB Untitled
 
37 Bjelland, Anne Karen; Bergheim Dahl, Nina.
"Forskere om første felt", intervjuet i Kula Kula,nr. 2, 2012, s. 8-9. [Avis] 2012-11-15
UiB Untitled
 
38 Bjelland, Anne Karen; Engdahl, Bjørg.
En solskinnshistorie. Bedre Helse, nr. 7, årg. 28, s. 10-12 [Avis] 2012-07-01
UiB Untitled
 
39 Bjelland, Anne Karen; Øye, Christine.
Deltagende observasjon i fare? En vurdering av noen forskningsetiske retningslinjer og godkjenningsprosedyrer. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2012 ;Volum 23.(2) s. 143-157
HVL UiB Untitled
 
2011
40 Bjelland, Anne Karen.
Fortid, minner og konstruksjon av nåtid - som livsstrategi blant eldre. Norsk "fortid": Kontinuiteter og konstruksjoner.; 2011-11-07 - 2011-11-08
UiB Untitled
 
41 Bjelland, Anne Karen.
Intervjuet av journalist Linn Hanssen under tittelen: Mamma med silikon". Foreldre & Barn, # 11, s. 28 [Avis] 2011-11-01
UiB Untitled
 
42 Melvik, Mona.
Tatoveringspraksiser og meningsskaping. Tatoveringsmotivenes rolle i identitetshåndtering. Bergen: Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen 2011 100 s.
UiB Untitled
 
2010
43 Bjelland, Anne Karen.
Intervjuet av journalist Marte Spurkeland under tittelen "Skjønnheten og utstyret". D2, Magasin, Dagens Næringsliv [Avis] 2010-11-08
UiB Untitled
 
44 Bjelland, Anne Karen.
Intervjuet av journalist Tina Sletbak-Akerø i et program om Tannhelse. Puls, NRK [TV] 2010-10-12
UiB Untitled
 
45 Bjelland, Anne Karen.
Intervjuet under tittelen "Koselig klem eller bare beklemmende?",av journalistene Hildegunn Mellesmo Aslaksen og Helene Ebeltoft. Fædrelandsvennen Magasin [Avis] 2010-03-06
UiB Untitled
 
46 Bjelland, Anne Karen.
Pilegrimsvandring og Thalassoterapi - kommentar til Gerd Kjellaug Berge sitt innlegg "Pilegrimsvandring i eit helseperspektiv". Pilegrim - over sjø og land. Kystpilegrimskonferanse i Selje; 2010-04-22 - 2010-04-24
UiB Untitled
 
47 Bjelland, Anne Karen.
Saksprosastafetten. Anbefaling av Leo Oterhals: "Havets døtre - sterke kvinner i kystmiljøet". Bergens Tidende 2010
UiB Untitled
 
2009
48 Bjelland, Anne Karen; Øye, Christine; Skorpen, Aina; Anderssen, Norman.
Raising Adults as Children? A Report on Milieu Therapy in a Psychiatric Ward in Norway. Issues in Mental Health Nursing 2009 ;Volum 30.(3) s. 151-158
HVL UiB Untitled
 
49 Skorpen, Aina; Anderssen, Norman; Øye, Christine; Bjelland, Anne Karen.
Treatment regimes in a psychiatric hospital and apparent contradictions: Report from field work in a lock-up ward illustrated with a constructed case. International Journal of Mental Health Nursing 2009 ;Volum 18.(6) s. 409-416
HVL UiB Untitled
 
50 Skorpen, Aina; Øye, Christine.
Dagligliv i en psykiatrisk institusjon. En analyse av miljøterapeutiske praksiser. Universitetet i Bergen 2009 (ISBN 978-82-308-0851-1) 396 s.
HVL UiB Untitled
 
    Vis neste liste