Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 124 << Previous 1 2 3    Next >>

2021
1 Sæbø, Åsmund.
Bananas of the Caribbean, en studie av bergenske skip i den amerikanske fruktfarten 1886-1911. : UiB 2021 129 p.
UiB NTNU Untitled
 
2 Ullensvang, Håvard Størksen.
Hvordan arvet man et skipsmeglerfirma? En aktørstudie av skipsmeglere fra Joachim Grieg & Co. analysert ut i fra en brevsamling 1927-31. : UiB 2021 73 p.
NTNU UiB Untitled
 
2020
3 Lunde, Ingunn; Gilhus, Ingvild S.; Paulsen, Mikkel Ekeland; Brautaset, Camilla; Vassenden, Eirik.
What makes a successful dissertation (both monographs and article-based)? Experiences from previous evaluation committee members. Panelsamtale; 2020-11-12 - 2020-11-12
UiB Untitled
 
2019
4 Brautaset, Camilla.
Børsens historie. Studio 2 [Radio] 2019-04-11
UiB Untitled
 
5 Brautaset, Camilla.
Institusjonalisert Kapitalisme? Krakk, Kriser og Kristiania Børs ved inngangen til det 20. århundre. Norske historiedager; 2019-06-14 - 2019-06-15
UiB Untitled
 
6 Brautaset, Camilla.
Institusjonalisert kapitalisme? Krakk, Kriser og Kristiania Børs ved inngangen til det 20. århundre. Norske Historiedager; 2019-06-14 - 2019-06-15
UiB Untitled
 
7 Brautaset, Camilla.
Martin Luther King Booktalk: To the Promised Land. Martin Luther King and the Fight for Economic Justice.. Booktalk with Michael K. Honey, author of To the Promised Land; 2019-05-14 - 2019-05-14
UiB Untitled
 
8 Brautaset, Camilla.
Numbers in History. History in Numbers.. Forskerskole i historie; 2019-03-07 - 2019-03-07
UiB Untitled
 
9 Brautaset, Camilla.
100 års børshistorie på 10 minutter. Boklansering; 2019-04-04 - 2019-04-04
UiB Untitled
 
10 Brautaset, Camilla; Ecklund, Gunhild Johnson; Øksendal, Lars Fredrik M..
Børsen. Markedsplass og møteplass 1819-2019. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-15-03117-0) 367 p.
NHH UiB Untitled
 
2018
11 Brautaset, Camilla.
Anna Jakobsen og Cheng Xiuqi - en kjærlighetshistorie. I: Møter med Kina. Norsk diplomati, næringsliv og misjon 1890–1937. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2207-0. p. 161-171
UiB Untitled
 
12 Brautaset, Camilla.
En maritim silkerute. Norge, Kina og den første globaliseringsbølgen. I: Møter med Kina. Norsk diplomati, næringsliv og misjon 1890–1937. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2207-0. p. 93-105
UiB Untitled
 
13 Brautaset, Camilla.
Glem aldri den nasjonale ydmykelsen - historiske perspektiver på stormakten Kina. Stormaktene i øst; 2018-04-13 - 2018-04-13
UiB Untitled
 
14 Brautaset, Camilla.
Med skandinaviske vikingskip på kinesiske sedler. I: Møter med Kina. Norsk diplomati, næringsliv og misjon 1890–1937. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2207-0. p. 107-117
UiB Untitled
 
15 Brautaset, Camilla.
Møter med Kina. Norsk diplomati, næringsliv og misjon, 1890-1937. Verden i Bergen - sakprosafestival: Hundre års ydmykelse; 2018-02-17 - 2018-02-17
UiB Untitled
 
16 Brautaset, Camilla.
Norges første statsbesøk?. I: Møter med Kina. Norsk diplomati, næringsliv og misjon 1890–1937. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2207-0. p. 55-63
UiB Untitled
 
17 Brautaset, Camilla.
Opium, traktater og tolkninger. Norske utenriksstasjoner i Midtens rike. I: Møter med Kina. Norsk diplomati, næringsliv og misjon 1890–1937. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2207-0. p. 39-53
UiB Untitled
 
18 Brautaset, Camilla.
Sailing along the Silk Road. Norwegian trade with China before 1937. XVIII World Economic History Congress; 2018-07-29 - 2018-08-03
UiB Untitled
 
19 Brautaset, Camilla.
Tran: En transnasjonal historie. I: Møter med Kina. Norsk diplomati, næringsliv og misjon 1890–1937. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2207-0. p. 129-138
UiB Untitled
 
20 Brautaset, Camilla; Gregersen, Malin; Skeie, Karina Hestad.
Møter med Kina: en introduksjon. I: Møter med Kina. Norsk diplomati, næringsliv og misjon 1890–1937. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2207-0.
NLAH UiB Untitled
 
21 Brautaset, Camilla; Gregersen, Malin; Skeie, Karina Hestad.
Møter med Kina. Norsk diplomati, næringsliv og misjon 1890–1937. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-2207-0) 337 p.
NLAH UiB Untitled
 
22 Brautaset, Camilla; Ojala, Jari.
Research on international trade and transport - a generational shift?. Scandinavian Economic History Review 2018 ;Volume 66.(3) p. 223-225
UiB Untitled
 
23 Brautaset, Camilla; Skeie, Karina Hestad.
Møter med Kina. Møter med Kina - bokbad; 2018-10-01 - 2018-10-01
NLAH UiB Untitled
 
24 Brautaset, Camilla; Skeie, Karina Hestad; Gregersen, Malin.
Møter med Kina: En introduksjon. I: Møter med Kina. Norsk diplomati, næringsliv og misjon 1890–1937. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2207-0. p. 17-35
NLAH UiB Untitled
 
25 Drønen, Sverre Ole; Brautaset, Camilla.
Historien viktig for å forstå Kina i dag. UiB [Internet] 2018-10-03
UiB Untitled
 
26 Skeie, Karina Hestad; Brautaset, Camilla.
Møter med Kina Bokbad. Bokbad; 2018-10-01 - 2018-10-01
NLAH UiB Untitled
 
27 Svendsen, Njord Vegard; Brautaset, Camilla.
Historia ser annleis ut i Bergen enn i Beijing. På Høyden [Newspaper] 2018-10-10
UiB Untitled
 
2017
28 Brautaset, Camilla.
Norske økonomiske interesser i Kina ca. 1890-1940. Åpent foredrag, Bergens Sjøfartsmuseum; 2017-09-12 - 2017-09-12
UiB Untitled
 
29 Brautaset, Camilla.
Norway in China and China in Norway: Histories of globalisation from below. Nordisk Historikermøde; 2017-08-14 - 2017-08-18
UiB Untitled
 
30 Brautaset, Camilla.
Wallem. Møter med Kina. Norge i Kina og Kina i Norge; 2017-01-30 - 2017-01-31
UiB Untitled
 
31 Medvedeva, Olga.
Norwegian Employees of the Chinese Customs Service, 1890-1927. : University of Bergen 2017 (ISBN 978-82-308-3890-7)
UiB Untitled
 
2016
32 Brautaset, Camilla.
Different Stories. A book proposal. Forskergruppeseminar; 2016-04-19 - 2016-04-19
UiB Untitled
 
33 Brautaset, Camilla.
I främmande hamn: Den svenska och svensk- norska konsulattjänsten, 1700–1985. Scandinavian Economic History Review 2016 ;Volume 64.(1) p. 79-80
UiB Untitled
 
34 Brautaset, Camilla.
Missionaries as Migrants. Workshop on Missionary Historoy; 2016-12-02 - 2016-12-02
UiB Untitled
 
35 Brautaset, Camilla.
Network Societies and Global Lives. Instituttseminar; 2016-05-24 - 2016-05-24
UiB Untitled
 
36 Brautaset, Camilla.
Norwegians in China: Merchants, Missionaries, Migration. Norske historiedager; 2016-06-17 - 2016-06-19
UiB Untitled
 
37 Brautaset, Camilla.
Roundtable, The Fate of Nations Project NTNU. The Fate of Nations - workshop; 2016-08-29 - 2016-08-31
UiB Untitled
 
38 Brautaset, Camilla; Ojala, Jari.
Business as usual. Scandinavian Economic History Review 2016 ;Volume 64.(2) p. 81-83
UiB Untitled
 
39 Slaattelid, Rasmus Tore; Brautaset, Camilla; Sandin, Pär Ola; Gamlund, Espen; Rolvsjord, Randi; Skorgen, Torgeir; Jegerstedt, Kari.
Tematiske profilområde ved HF. Bergen: Det humanistiske fakultet. 2016 32 p.
UiB Untitled
 
2015
40 Brautaset, Camilla.
Foreign Direct Investments, Trade and Economic Globalisation, 1880-1939. XVIIh World Economic History Congress; 2015-08-03 - 2015-08-07
UiB Untitled
 
41 Brautaset, Camilla.
Migration and business - the role of human capital. Networks and Communication in East Asia and Beyond in the 19th and Early 20th Centuries; 2015-03-06 - 2015-03-07
UiB Untitled
 
42 Brautaset, Camilla.
Russlandskonflikten og handelsblokader i historisk perspektiv. Norgesglasset NRK P1 [Radio] 2015-01-12
UiB Untitled
 
2014
43 Brautaset, Camilla.
China´s history shapes the future. The UiB Magazine 2014/2015 [Business/trade/industry journal] 2014-06-15
UiB Untitled
 
44 Brautaset, Camilla.
Da gode råd var dyre. I: Finansdepartementet 200 år. Norsk økonomi fra bankerott til overskudd. Oslo: Finansdepartementet 2014 ISBN 978-82-91092-95-9. p. 9-18
UiB Untitled
 
45 Brautaset, Camilla.
Finansdepartementet 200 år. Finansdepartementets 200års jubileum; 2014-11-21 - 2014-11-21
UiB Untitled
 
46 Brautaset, Camilla.
Kina og Tibet. Frokostmøte om Kina og Tibet; 2014-02-04 - 2014-02-04
UiB Untitled
 
47 Brautaset, Camilla.
Kinas historie er fremtiden. Hubro 1/2014 [Business/trade/industry journal] 2014-04-01
UiB Untitled
 
48 Brautaset, Camilla.
Merchants and Missionaries – Connecting China, Norway and beyond. Rethinking Business History in Modern China; 2014-06-12 - 2014-06-14
UiB Untitled
 
49 Brautaset, Camilla.
The historical context: citizens and state through revolution and reform (keynote). China Conference 2014; 2014-10-16 - 2014-10-16
UiB Untitled
 
50 Brautaset, Camilla.
Transnational Encounters Between China and Norway, 1890-1937 (keynote). Ready for China? Scandinavian businesses in China 1890 - 2014; 2014-05-27 - 2014-05-28
UiB Untitled
 
    Show next list