Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 222 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2021
1 Brunstad, Endre Otto.
Fagfornyinga i norskfaget. Bidrag til demokrati og medborgarskap.. Lærernes dag; 2021-01-27 - 2021-01-27
UiB Untitled
 
2 Brunstad, Endre Otto.
Perspektiv på språkhistorie-opplæringa i Vg2: Demokrati og medborgarskap.. Webinar; 2021-04-08 - 2021-04-08
UiB Untitled
 
3 Brunstad, Endre Otto.
Språkleg mangfald i norskfaget. Webinar; 2021-06-10 - 2021-06-10
UiB Untitled
 
4 Brunstad, Endre Otto; Bueie, Agnete Andersen; Claudi, Mads Breckan; Holm, Elisabeth Solberg; Opedal, Jon Hove.
Grip teksten. Norsk Vg2. Studieforberedende utdanningsprogram. Aschehoug & Co 2021 (ISBN 978-82-03-40596-9) 464 s.
USN UiB UiO Untitled
 
2020
5 Brunstad, Endre.
Det saumlause språkskiftet – om overgangar frå nynorsk til bokmål i Fjell. I: Vilkår for nynorsk mellom barn og unge. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202693527. s. 171-202
HVO UiB Untitled
 
6 Brunstad, Endre.
Hvordan bruker vi språket?. På høyden [Internett] 2020-12-14
UiB Untitled
 
7 Brunstad, Endre.
Kan framleis bryta språklova utan å få straff. Khrono [Avis] 2020-05-23
UiB Untitled
 
8 Brunstad, Endre.
Korleis utnytte språk- og tekstkompetansen til elevane? Om arbeid med kjerneelementa i norskfaget.. Fagleg-pedagogisk dag; 2020-01-31 - 2020-01-31
UiB Untitled
 
9 Brunstad, Endre.
Nynorsken er på tilbaketog i storkommunen. Vestnytt [Avis] 2020-01-07
UiB Untitled
 
10 Bueie, Agnete Andersen; Claudi, Mads Breckan; Brunstad, Endre; Holm, Elisabeth Solberg; Aanes, Elin; Bones, Sigrun.
Grip teksten. Norskg VG1. Studieforberedende utdanningsprogram. Aschehoug & Co 2020 (ISBN 978-82-03-40594-5) 464 s.
USN OSLOMET NORD UiB Untitled
 
11 Helset, Stig Jarle; Brunstad, Endre.
Språkveksling på grunnlag av tekstnormer og mottakarforventingar mellom ungdomar i det nynorske kjerneområdet. I: Vilkår for nynorsk mellom barn og unge. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202693527. s. 93-118
HVO UiB Untitled
 
12 Juuhl, Gudrun Kløve; Helset, Stig Jarle; Brunstad, Endre.
Vilkår for nynorsk mellom barn og unge. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 9788202693527) ;Volum 2.306 s. Skriftkultur(1)
HVO UiB Untitled
 
2019
13 Brunstad, Endre.
Kva er det som særpregar nynorskelevane?. Fagdag; 2019-08-13 - 2019-08-13
UiB Untitled
 
14 Brunstad, Endre.
Review of Vuk Vukotić´ dissertation, "Language serves the people, not the other way around!". Disputas; 2019-05-31 - 2019-05-31
UiB Untitled
 
15 Brunstad, Endre.
Språkbruk og språkoppfatningar blant ungdomsskuleelevar i Fjell kommune. Leiarsamling i Fjell kommune; 2019-05-15 - 2019-05-15
UiB Untitled
 
16 Brunstad, Endre.
Språkstyrking i Fjell kommune. Stolt av eige språk også i Alver; 2019-02-20 - 2019-02-20
UiB Untitled
 
17 Brunstad, Endre.
Språkveksling som normaltilstand. MONS: Møte om norsk språk; 2019-11-27 - 2019-11-29
UiB Untitled
 
18 Brunstad, Endre.
Språkvekslingsstrategiar blant ungdomsskuleelevar. Nokre kjønnsperspektiv.. SONE-konferansen; 2019-06-25 - 2019-06-26
UiB Untitled
 
19 Brunstad, Endre; Helset, Stig Jarle.
Utfordringar og moglegheiter for skriftkulturforskinga. I: Skriftkulturstudiar i ei brytingstid. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202632663. s. 9-19
HVO UiB Untitled
 
20 Brunstad, Endre; Saure, Jorid.
Nynorskopplæring i språkblanda elevgrupper. Nynorskkonferansen 2019; 2019-11-19 - 2019-11-20
UiB Untitled
 
21 Helset, Stig Jarle; Brunstad, Endre.
Skriftkulturstudiar i ei brytingstid. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202632663) 149 s. Skriftkultur(1)
HVO UiB Untitled
 
22 Helset, Stig Jarle; Brunstad, Endre.
Språkveksling, tekstnormer og mottakarforventingar mellom ungdom i det nynorske kjerneområdet. Møte om norsk språk/MONS 18; 2019-11-27 - 2019-11-29
HVO UiB Untitled
 
2018
23 Brunstad, Endre.
Fagdidaktikk som del av nordistikken. Nordistikkens dag; 2018-10-19 - 2018-10-19
UiB Untitled
 
24 Brunstad, Endre.
Framtida for nynorsk skriftkulturforsking. Symposium om skriftkulturforsking; 2018-06-06 - 2018-06-07
UiB Untitled
 
25 Brunstad, Endre.
Kan sidemålet fremje djupnelæring? Prinsipielle og teoretiske perspektiv på toskriftsopplæringa.. I: Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv. Det Norske Samlaget 2018 ISBN 9788252195613. s. 129-156
UiB Untitled
 
26 Brunstad, Endre.
Local language policy for language maintenance. Second International Symposium on Language Planning and Languag Policy; 2018-10-18 - 2018-10-19
UiB Untitled
 
27 Brunstad, Endre.
Resultat frå spørjegransking på ungdomsskulane i Fjell kommune,. Fagdag; 2018-10-16 - 2018-10-16
UiB Untitled
 
2017
28 Brunstad, Endre.
Er sidemålet til hinder for djupnelæring?. Literacy og dybdelæring; 2017-03-23 - 2017-03-25
UiB Untitled
 
29 Brunstad, Endre.
Fjell-prosjektet "Stolt av eige språk". Bergenskonferansen 2017; 2017-03-25 - 2017-03-26
UiB Untitled
 
30 Brunstad, Endre.
Nynorsk under press. Folkerøystingar om opplæringsspråk i bergensområdet på 2000-talet. I: Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum. Fródskapur - Faroe University Press, Tórshavn 2017 ISBN 978-99918-65-80-5. s. 63-81
UiB Untitled
 
31 Brunstad, Endre.
Språkveksling blant nynorskelevar. MONS 17; 2017-11-22 - 2017-11-24
UiB Untitled
 
32 Fiskerstrand, Pernille.
Språkfag og fagspråk. Om møtet mellom skrivekulturar i norsk og samfunnsfag på Vg2 yrkesfag. : Universitetet i Bergen 2017 (ISBN 978-82-308-3987-4)
HVO UiB Untitled
 
2014
33 Brunstad, Endre.
Ellen Bialystok: Language experience changes language and cognitive ability. I: Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-803-6. s. 131-146
UiB Untitled
 
34 Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland.
Introduksjon. I: Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-803-6. s. 9-30
UiB Untitled
 
35 Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland; Bugge, Edit.
Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Novus Forlag 2014 (ISBN 978-82-7099-803-6) 306 s.
UiB Untitled
 
36 Bugge, Edit; Brunstad, Endre; Ims, Ingunn Indrebø.
Pene piker sier ikke døvetolk. Språknytt 2014
UiB UiO Untitled
 
2013
37 Brunstad, Endre.
Ivar Aasen og Bergen. Innleiing til opning av utstilling om "Ivar Aasen og Bergen" ved Universitetsbiblioteket i Bergen 2014. Ivar Aasen og Bergen. Ei utstilling om 200-årsjubilanten Ivar Aasen; 2013-03-13 - 2013-03-13
UiB Untitled
 
38 Brunstad, Endre.
Mediebidrag knytte til Språkdagen 2013. NRK P2, P4, Nynorsk pressekontor [Radio] 2013-11-12
UiB Untitled
 
39 Brunstad, Endre.
Rom for språk: Introduksjon. Konferansen "Rom for språk"; 2013-03-14 - 2013-03-16
UiB Untitled
 
40 Brunstad, Endre.
Rom for språk. Presentasjon av aktuelt prosjekt. Fagleg-pedagogisk dag; 2013-02-01 - 2013-02-01
UiB Untitled
 
41 Brunstad, Endre; Bugge, Edit; Ims, Ingunn Indrebø.
Troll med ord? Støtende eller sensitiv språkbruk. Språkdagen 2013; 2013-11-12 - 2013-11-12
UiB UiO Untitled
 
42 Gujord, Heming; Brunstad, Endre.
Norskfaget i endring. Faglig-pedagogisk dag; 2013-02-01 - 2013-02-01
UiB Untitled
 
2012
43 Brunstad, Endre.
Den nye nynorsken. Fagleg-pedagogisk dag; 2012-02-03 - 2012-02-03
UiB Untitled
 
44 Brunstad, Endre.
Den nye nynorskrettskrivinga. Konferanse om tospråk og danning; 2012-10-25 - 2012-10-26
UiB Untitled
 
45 Brunstad, Endre.
Forsking til politisk bruk. Forskerforum 2012 ;Volum 44.(10)
UiB Untitled
 
46 Brunstad, Endre.
Forskingsetikk og språkpolitikk. Avisa Nordland 2012
UiB Untitled
 
47 Brunstad, Endre.
Fredagspenalet - sidemålet som tema. NRK [Radio] 2012-01-27
UiB Untitled
 
48 Brunstad, Endre.
Kva slags norskfag treng nynorsken?. Dagsseminar om nynorsk og språkpolitikk; 2012-11-17 - 2012-11-17
UiB Untitled
 
49 Brunstad, Endre.
Kvifor er mangfald eit problem?. Bergens Tidende 2012
UiB Untitled
 
50 Brunstad, Endre.
Language conflict as a local practice. Understanding the dynamics between Nynorsk and Bokmål in suburban areas of Western Norway. Sociolinguistic Symposium 19; 2012-08-21 - 2012-08-24
UiB Untitled
 
    Vis neste liste