Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 223 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2021
1 Brunstad, Endre Otto.
Fagfornyinga i norskfaget. Bidrag til demokrati og medborgarskap.. Lærernes dag; 2021-01-27 - 2021-01-27
UiB Untitled
 
2 Brunstad, Endre Otto.
Perspektiv på språkhistorie-opplæringa i Vg2: Demokrati og medborgarskap.. Webinar; 2021-04-08 - 2021-04-08
UiB Untitled
 
3 Brunstad, Endre Otto.
Språkleg mangfald i norskfaget. Webinar; 2021-06-10 - 2021-06-10
UiB Untitled
 
4 Brunstad, Endre Otto; Bueie, Agnete Andersen; Claudi, Mads Breckan; Holm, Elisabeth Solberg; Opedal, Jon Hove.
Grip teksten. Norsk Vg2. Studieforberedende utdanningsprogram. Aschehoug & Co 2021 (ISBN 978-82-03-40596-9) 464 p.
USN UiB UiO Untitled
 
5 Haugen, Tor Arne; Myklebost, Svenn-Arve; Helset, Stig Jarle; Brunstad, Endre Otto.
Språk, tekst og medvit. Cappelen Damm Akademisk 2021 (ISBN 978-82-0273139-7) 195 p. Skriftkultur(3)
UiB HVO Untitled
 
2020
6 Brunstad, Endre.
Det saumlause språkskiftet – om overgangar frå nynorsk til bokmål i Fjell. I: Vilkår for nynorsk mellom barn og unge. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202693527. p. 171-202
HVO UiB Untitled
 
7 Brunstad, Endre.
Hvordan bruker vi språket?. På høyden [Internet] 2020-12-14
UiB Untitled
 
8 Brunstad, Endre.
Kan framleis bryta språklova utan å få straff. Khrono [Newspaper] 2020-05-23
UiB Untitled
 
9 Brunstad, Endre.
Korleis utnytte språk- og tekstkompetansen til elevane? Om arbeid med kjerneelementa i norskfaget.. Fagleg-pedagogisk dag; 2020-01-31 - 2020-01-31
UiB Untitled
 
10 Brunstad, Endre.
Nynorsken er på tilbaketog i storkommunen. Vestnytt [Newspaper] 2020-01-07
UiB Untitled
 
11 Bueie, Agnete Andersen; Claudi, Mads Breckan; Brunstad, Endre; Holm, Elisabeth Solberg; Aanes, Elin; Bones, Sigrun.
Grip teksten. Norskg VG1. Studieforberedende utdanningsprogram. Aschehoug & Co 2020 (ISBN 978-82-03-40594-5) 464 p.
USN OSLOMET NORD UiB Untitled
 
12 Helset, Stig Jarle; Brunstad, Endre.
Språkveksling på grunnlag av tekstnormer og mottakarforventingar mellom ungdomar i det nynorske kjerneområdet. I: Vilkår for nynorsk mellom barn og unge. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202693527. p. 93-118
HVO UiB Untitled
 
13 Juuhl, Gudrun Kløve; Helset, Stig Jarle; Brunstad, Endre.
Vilkår for nynorsk mellom barn og unge. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 9788202693527) ;Volume 2.306 p. Skriftkultur(1)
HVO UiB Untitled
 
2019
14 Brunstad, Endre.
Kva er det som særpregar nynorskelevane?. Fagdag; 2019-08-13 - 2019-08-13
UiB Untitled
 
15 Brunstad, Endre.
Review of Vuk Vukotić´ dissertation, "Language serves the people, not the other way around!". Disputas; 2019-05-31 - 2019-05-31
UiB Untitled
 
16 Brunstad, Endre.
Språkbruk og språkoppfatningar blant ungdomsskuleelevar i Fjell kommune. Leiarsamling i Fjell kommune; 2019-05-15 - 2019-05-15
UiB Untitled
 
17 Brunstad, Endre.
Språkstyrking i Fjell kommune. Stolt av eige språk også i Alver; 2019-02-20 - 2019-02-20
UiB Untitled
 
18 Brunstad, Endre.
Språkveksling som normaltilstand. MONS: Møte om norsk språk; 2019-11-27 - 2019-11-29
UiB Untitled
 
19 Brunstad, Endre.
Språkvekslingsstrategiar blant ungdomsskuleelevar. Nokre kjønnsperspektiv.. SONE-konferansen; 2019-06-25 - 2019-06-26
UiB Untitled
 
20 Brunstad, Endre; Helset, Stig Jarle.
Utfordringar og moglegheiter for skriftkulturforskinga. I: Skriftkulturstudiar i ei brytingstid. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202632663. p. 9-19
HVO UiB Untitled
 
21 Brunstad, Endre; Saure, Jorid.
Nynorskopplæring i språkblanda elevgrupper. Nynorskkonferansen 2019; 2019-11-19 - 2019-11-20
UiB Untitled
 
22 Helset, Stig Jarle; Brunstad, Endre.
Skriftkulturstudiar i ei brytingstid. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202632663) 149 p. Skriftkultur(1)
HVO UiB Untitled
 
23 Helset, Stig Jarle; Brunstad, Endre.
Språkveksling, tekstnormer og mottakarforventingar mellom ungdom i det nynorske kjerneområdet. Møte om norsk språk/MONS 18; 2019-11-27 - 2019-11-29
HVO UiB Untitled
 
2018
24 Brunstad, Endre.
Fagdidaktikk som del av nordistikken. Nordistikkens dag; 2018-10-19 - 2018-10-19
UiB Untitled
 
25 Brunstad, Endre.
Framtida for nynorsk skriftkulturforsking. Symposium om skriftkulturforsking; 2018-06-06 - 2018-06-07
UiB Untitled
 
26 Brunstad, Endre.
Kan sidemålet fremje djupnelæring? Prinsipielle og teoretiske perspektiv på toskriftsopplæringa.. I: Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv. Det Norske Samlaget 2018 ISBN 9788252195613. p. 129-156
UiB Untitled
 
27 Brunstad, Endre.
Local language policy for language maintenance. Second International Symposium on Language Planning and Languag Policy; 2018-10-18 - 2018-10-19
UiB Untitled
 
28 Brunstad, Endre.
Resultat frå spørjegransking på ungdomsskulane i Fjell kommune,. Fagdag; 2018-10-16 - 2018-10-16
UiB Untitled
 
2017
29 Brunstad, Endre.
Er sidemålet til hinder for djupnelæring?. Literacy og dybdelæring; 2017-03-23 - 2017-03-25
UiB Untitled
 
30 Brunstad, Endre.
Fjell-prosjektet "Stolt av eige språk". Bergenskonferansen 2017; 2017-03-25 - 2017-03-26
UiB Untitled
 
31 Brunstad, Endre.
Nynorsk under press. Folkerøystingar om opplæringsspråk i bergensområdet på 2000-talet. I: Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum. Fródskapur - Faroe University Press, Tórshavn 2017 ISBN 978-99918-65-80-5. p. 63-81
UiB Untitled
 
32 Brunstad, Endre.
Språkveksling blant nynorskelevar. MONS 17; 2017-11-22 - 2017-11-24
UiB Untitled
 
33 Fiskerstrand, Pernille.
Språkfag og fagspråk. Om møtet mellom skrivekulturar i norsk og samfunnsfag på Vg2 yrkesfag. : Universitetet i Bergen 2017 (ISBN 978-82-308-3987-4)
HVO UiB Untitled
 
2014
34 Brunstad, Endre.
Ellen Bialystok: Language experience changes language and cognitive ability. I: Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-803-6. p. 131-146
UiB Untitled
 
35 Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland.
Introduksjon. I: Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-803-6. p. 9-30
UiB Untitled
 
36 Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland; Bugge, Edit.
Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Novus Forlag 2014 (ISBN 978-82-7099-803-6) 306 p.
UiB Untitled
 
37 Bugge, Edit; Brunstad, Endre; Ims, Ingunn Indrebø.
Pene piker sier ikke døvetolk. Språknytt 2014
UiB UiO Untitled
 
2013
38 Brunstad, Endre.
Ivar Aasen og Bergen. Innleiing til opning av utstilling om "Ivar Aasen og Bergen" ved Universitetsbiblioteket i Bergen 2014. Ivar Aasen og Bergen. Ei utstilling om 200-årsjubilanten Ivar Aasen; 2013-03-13 - 2013-03-13
UiB Untitled
 
39 Brunstad, Endre.
Mediebidrag knytte til Språkdagen 2013. NRK P2, P4, Nynorsk pressekontor [Radio] 2013-11-12
UiB Untitled
 
40 Brunstad, Endre.
Rom for språk: Introduksjon. Konferansen "Rom for språk"; 2013-03-14 - 2013-03-16
UiB Untitled
 
41 Brunstad, Endre.
Rom for språk. Presentasjon av aktuelt prosjekt. Fagleg-pedagogisk dag; 2013-02-01 - 2013-02-01
UiB Untitled
 
42 Brunstad, Endre; Bugge, Edit; Ims, Ingunn Indrebø.
Troll med ord? Støtende eller sensitiv språkbruk. Språkdagen 2013; 2013-11-12 - 2013-11-12
UiB UiO Untitled
 
43 Gujord, Heming; Brunstad, Endre.
Norskfaget i endring. Faglig-pedagogisk dag; 2013-02-01 - 2013-02-01
UiB Untitled
 
2012
44 Brunstad, Endre.
Den nye nynorsken. Fagleg-pedagogisk dag; 2012-02-03 - 2012-02-03
UiB Untitled
 
45 Brunstad, Endre.
Den nye nynorskrettskrivinga. Konferanse om tospråk og danning; 2012-10-25 - 2012-10-26
UiB Untitled
 
46 Brunstad, Endre.
Forsking til politisk bruk. Forskerforum 2012 ;Volume 44.(10)
UiB Untitled
 
47 Brunstad, Endre.
Forskingsetikk og språkpolitikk. Avisa Nordland 2012
UiB Untitled
 
48 Brunstad, Endre.
Fredagspenalet - sidemålet som tema. NRK [Radio] 2012-01-27
UiB Untitled
 
49 Brunstad, Endre.
Kva slags norskfag treng nynorsken?. Dagsseminar om nynorsk og språkpolitikk; 2012-11-17 - 2012-11-17
UiB Untitled
 
50 Brunstad, Endre.
Kvifor er mangfald eit problem?. Bergens Tidende 2012
UiB Untitled
 
    Show next list