Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 143 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Aardal, Bernt.
Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2019 ;Volum 35.(2) s. 62-76
ISF NORCE UiB UiO Untitled
 
2 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne.
Sporadiske velgere eller permanente hjemmesittere?. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 223-236
ISF NORCE Untitled
 
3 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard E..
When is a Reminder Enough? Text Message Voter Mobilization in a European Context. Political Behavior 2019 s. -
ISF NORCE Untitled
 
4 Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob.
Counterterrorism Policies and Attitudes Towards Out-Groups: Evidence from a Survey Experiment on Citizens’ Attitudes Towards Wiretapping. Political Behavior 2019 s. -
NORCE UiB Untitled
 
5 Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob.
Does Democracy Decrease Fear of Terrorism?. Terrorism and Political Violence 2019 ;Volum 31.(3) s. 615-631
NORCE UiB Untitled
 
6 Christensen, Dag Arne; Arnesen, Sveinung; Midtbø, Tor.
Påvirker innvandringsscenarier nordmenns holdninger til innvandrere? Et surveyeksperiment. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(2) s. 123-139
NORCE UiB UiT Untitled
 
7 Christensen, Dag Arne; Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal.
Påvirker begrunnelser for involvering av ubetalte frivillige i lokal eldreomsorg befolkningens holdninger til slik involvering? Et surveyeksperiment. Forskerkonference om samspillet mellom den frivillige og den offentlige sektor; 2019-08-29 - 2019-08-30
NORCE Untitled
 
2018
8 Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne.
Education and political participation: the impact of educational environments. Acta Politica 2018 s. 1-17
NORCE UiB Untitled
 
9 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard.
Voter Mobilisation in a High-Turnout Context: Get Out the Vote Experiments in the 2017 Norwegian Parliamentary Election. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-598-9) 44 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:7)
ISF NORCE Untitled
 
10 Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob.
Countering Fear: Democratic States' Ability to Ease Citizens' Fear of Terrorism. I: Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92302-4. s. 285-302
NORCE UiB Untitled
 
11 Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob.
The 22 July Terrorist Attacks in Noway and Citizens' Attitudes Toward Counterterrorist Authorities. I: Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92302-4. s. 323-342
NORCE UiB Untitled
 
12 Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob; Rykkja, Lise H..
Counterterrorist Legislation and Beliefs in Democracy: A Longitudinal Study. I: Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92302-4. s. 303-321
NORCE UiB Untitled
 
2017
13 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne.
Hvem er hjemmesitterne? En analyse av valgdeltakelse ved tre påfølgende valg. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. s. 61-78
ISF NORCE Untitled
 
14 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard E..
"Hei! Har du stemt? Hvis ikke, kan du ennå rekke det." : Kan påminnelser øke valgdeltakelsen?. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. s. 79-94
ISF NORCE Untitled
 
15 Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob.
Det lokale tjenestedemokratiet: skjevheter i deltakelsen. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. s. 169-184
NORCE UiB Untitled
 
16 Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob.
Nordmenns holdninger til telefonavlytting: Resultater fra et surveyeksperiment. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 ;Volum 58.(2) s. 191-209
NORCE UiB Untitled
 
17 Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob.
Terror og toleranse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
NORCE UiB Untitled
 
18 Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob.
The 22 July terrorist attacks in Norway: impact on public attitudes towards counterterrorist authorities. Scandinavian Political Studies 2017 ;Volum 40.(3) s. 312-329
NORCE UiB Untitled
 
19 Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob; Rykkja, Lise H..
Counterterrorist legislation and beliefs in democracy: A longitudinal study. Trans-Atlantic Dialogue; 2017-04-05 - 2017-04-08
NORCE UiB Untitled
 
20 Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob.
Lokale lister ved kommunevalgene 2011-2015: variasjoner mellom og innenfor kommunene. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. s. 40-60
NORCE UiB Untitled
 
21 Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal.
Brukertilfredshet med private og offentlige barnehager og sykehjem. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852. s. 105-124
NORCE Untitled
 
22 Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob.
Avslutning: velferdsstaten som kanal for deltakelse. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852. s. 212-216
NORCE UiB Untitled
 
23 Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob.
Forord. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852. s. -
NORCE UiB Untitled
 
24 Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob.
Tjenestedemokratiet. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852. s. 11-21
NORCE UiB Untitled
 
25 Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob.
Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215027852) 238 s.
NORCE UiB Untitled
 
26 Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor.
Kommuner, kommunestørrelse og tilfredshet med velferdsstatens tjenester. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852. s. 22-39
NORCE UiB Untitled
 
27 Christensen, Dag Arne; Saglie, Jo.
Lokalvalget 2015: tilbake til det normale?. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. s. 11-20
ISF NORCE Untitled
 
28 Christensen, Dag Arne; Ytre-Arne, Brita; Lindén, Tord Skogedal; Aars, Jacob.
Tjenestedemokratiet. Stat og styring 2017 s. 42-46
NORCE UiB Untitled
 
29 Hansen, Hans-Tore; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob.
Klagegapet, isfjellet og stiene. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852. s. 40-60
NORCE UiB Untitled
 
30 Lindén, Tord Skogedal; Fladmoe, Audun; Christensen, Dag Arne.
Does the Type of Service Provider Affect User Satisfaction? Public, For-Profit and Nonprofit Kindergartens, Schools and Nursing Homes in Norway. I: Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-55380-1. s. 261-284
ISF NORCE Untitled
 
31 Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne.
Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 (ISBN 978-82-7935-390-4) 334 s.
ISF NORCE Untitled
 
2016
32 Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne.
Does democracy decrease fear of terrorism?. Organizing for Societal Security and Crisis Management; 2016-04-29 - 2016-04-30
NORCE UiB Untitled
 
33 Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne; Rykkja, Lise H..
Ruling out democracy? Counterterrorist legislation and citizens’ support for democratic government.. IPSA World Congress; 2016-07-23 - 2016-07-28
NORCE UiB Untitled
 
34 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune; Saglie, Jo.
Personvalg ved stortingsvalg?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2016 ;Volum 32.(3) s. 217-242
ISF NORCE Untitled
 
35 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard E..
Getting out the vote : Experiments in voter mobilization among immigrants and natives in Norway. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-506-4) 47 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:12)
ISF NORCE Untitled
 
36 Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob.
Lokale lister i norske kommuner: noe om variasjoner mellom og innenfor kommunene ved kommunevalgene 2011-2015.. Nordisk kommuneforskerkonferanse (NORKOM); 2016-11-24 - 2016-11-25
NORCE UiB Untitled
 
37 Mjelde, Hilmar Langhelle; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne.
The 2015 Norwegian Local Elections: Support for Governing Radical Right Progress Party Plummets and Great Gains for Greens in ‘Second-Order’ Elections. Regional & Federal Studies 2016 ;Volum 26.(2) s. 243-253
NORCE UiB Untitled
 
2015
38 Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne.
Output Democracy in local government. ECPR; 2015-08-26 - 2015-08-29
NORCE UiB Untitled
 
39 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune; Saglie, Jo.
Personvalg ved stortingsvalg?. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2015-01-05 - 2015-01-07
ISF NORCE Untitled
 
40 Christensen, Dag Arne.
Innbyggerundersøkelsen 2015 - Gjesteartikkel: Hva påvirker innbyggernes tilfredshet med velferdstjenestene?. Direktoratet for IKT og forvaltning sine nettsider; 2015-06-10 - 2015-06-10
NORCE Untitled
 
41 Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal.
Tjenestetilfredshet i private vs offentlige velferdstjenester: Kvalitet i barnehage og sykehjem. Forskningsgruppeseminar; 2015-04-15 - 2015-04-15
NORCE Untitled
 
42 Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal.
Velferdstjenestenes kvalitet: Tjenestetilfredshet i private vs offentlige tjenester. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2015-01-05 - 2015-01-07
NORCE Untitled
 
43 Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per.
Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2015 (ISBN 978-82-7763-479-1) 100 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2015-4)
NORCE UiB Untitled
 
44 Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per.
Hovedfunn: Frivillig innsats i Noreg 1998-2014.
NORCE UiB Untitled
 
2014
45 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune; Saglie, Jo.
Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av en endring av personvalgreglene ved stortingsvalg. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2014 (ISBN 978-82-7763-438-8) 129 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2014:008)
ISF NORCE Untitled
 
46 Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal.
Velferdstjenestenes kvalitet: Tjenestetilfredshet i private vs offentlige tjenester. Arbeidsmøte for bokprosjekt; 2014-11-05 - 2014-11-05
NORCE Untitled
 
47 Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor.
Kommuner, kommunestørrelse og tilfredshet med velferdsstatens tjenester. Forskergruppeseminar; 2014-11-05 - 2014-11-05
NORCE UiB Untitled
 
48 Midtbø, Tor; Walgrave, Stefaan; Aelst Van, Peter; Christensen, Dag Arne.
Do the Media Set the Agenda of Parliament or Is It the Other Way Around? Agenda Interactions between MPs and Mass Media. I: Representing the People. A Survey among Members of Statewide and Sub-state Parliaments. Oxford University Press 2014 ISBN 978-0-19-968453-3. s. 188-208
NORCE UiB Untitled
 
49 Segaard, Signe Bock; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo.
Internettvalg : Hva gjør og mener velgerne?. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2014 (ISBN 978-82-7763-436-4) ;Volum 2014.146 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2014:007)
ISF NORCE Untitled
 
2013
50 Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne.
De mange partisystemene: lokalister og nasjonale partier i kommunestyrevalget 2011. I: Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-342-3. s. 147-164
NORCE Untitled
 
    Vis neste liste