Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 95 << Forrige 1 2    Neste >>

2015
1 Holt-Jensen, Arild; Dyrvik, Ståle.
Likeverd. Grunnlaget for demokrati.. Res Publica 2015 (ISBN 9788282260565) 292 s.
UiB Untitled
 
2014
2 Dyrvik, Ståle.
Er gards- og ættesogene ""vitskaplege arbeid""? :. Heimen - Lokal og regional historie 2014 ;Volum 51.(2) s. 178-180
UiB Untitled
 
3 Dyrvik, Ståle.
Folkets førar eller folkets tenar? Kristian Fredrik som aktør i Norge 1813-1814. I: Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag 2014 ISBN 978-82-7128-707-8. s. 213-224
UiB Untitled
 
4 Dyrvik, Ståle.
Røysteretten i 1814. I: Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag 2014 ISBN 978-82-7128-707-8. s. 131-140
UiB Untitled
 
5 Nagel, Anne-Hilde; Dyrvik, Ståle.
Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag 2014 (ISBN 978-82-7128-707-8) 307 s.
UiB Untitled
 
2013
6 Dyrvik, Ståle.
Befolkning og sosiale mønster. I: Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01714-3. s. 135-142
UiB Untitled
 
7 Dyrvik, Ståle.
Danmark og Noreg. I: Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01714-3. s. 173-180
UiB Untitled
 
8 Dyrvik, Ståle.
Foreininga brest. I: Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01714-3. s. 183-192
UiB Untitled
 
9 Dyrvik, Ståle.
Makt og fordeling. I: Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01714-3. s. 155-161
UiB Untitled
 
10 Dyrvik, Ståle.
Næringane. I: Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01714-3. s. 145-152
UiB Untitled
 
11 Dyrvik, Ståle.
Staten og undersåttane. I: Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01714-3. s. 163-171
UiB Untitled
 
12 Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Olav Tore.
Landet, folket og staten - Et innledende riss. I: Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01714-3. s. 13-22
UiB Untitled
 
13 Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Tore.
Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-01714-3) 569 s.
UiB Untitled
 
2012
14 York, Eyvind Urkedal; Solli, Arne; Dyrvik, Ståle.
”Vi Arbeidere er ingen faatallig Hær”: om husmannsvesenet i Noreg. Luster: Luster sogelag/Luster kommune 2012 84 s.
UiB Untitled
 
2009
15 Arntsen, Øyvind; Dyrvik, Ståle.
Finanskriser i Norge 1750-1850. NRK P2 [Radio] 2009-11-16
UiB Untitled
 
2008
16 Dyrvik, Ståle.
Endringar i nordmenns livsløp frå 1750 til i dag. Møte for lærarar i den vidaregåande skulen; 2008-04-16
UiB Untitled
 
17 Dyrvik, Ståle.
Kvinner og spedbarn for 250 år sidan. Medisinsk historie for helsepersonell; 2008-05-19 - 2008-05-20
UiB Untitled
 
18 Dyrvik, Ståle.
Neighbourhoods as Factors of Fertility Decline in Stavanger 1900-1935. Technology and Culture; 2008-02-08 - 2008-02-09
UiB Untitled
 
19 Dyrvik, Ståle.
Norsk befolkningshistorie på 1900-talet. Møte for lokalhistorielaga i Hordaland; 2008-03-08
UiB Untitled
 
20 Dyrvik, Ståle.
Norsk befolkningshistorie på 1900-talet. Senioruniversitetet; 2008-04-16
UiB Untitled
 
21 Dyrvik, Ståle.
Norsk historisk forsking i foreiningstida 1536-1814. Masterseminar; 2008-09-02
UiB Untitled
 
22 Dyrvik, Ståle.
Nye demografiske og økologiske synspunkt på den industrielle revolusjonen i England. Forlagspresentasjon for lærarar i vidaregåande skule; 2008-04-09
UiB Untitled
 
2007
23 Abrahamsen, Olav Arild; Dyrvik, Ståle; Nielsen, May-Brith Ohman; Aase, Andreas.
Portal. Verdenshistorie og norgeshistorie etter 1750. Det Norske Samlaget 2007
UIA UiB Untitled
 
24 Dyrvik, Ståle.
Portal. Verdshistorie og Noregshistorie etter 1750. Det Norske Samlaget 2007 (ISBN 978-82-521-6781-8) 458 s.
UiB Untitled
 
25 Dyrvik, Ståle.
Portal. Verdshistorie og Noregshistorie før 1750. Det Norske Samlaget 2007 (ISBN 978-82-521-6779-5) 260 s.
UiB Untitled
 
2006
26 Dyrvik, Ståle.
Den demografiske overgangen. Moderniseringsprosessens verknad på mortalitet og fertilitet. I: Teori og Metode i Geografi. Fagbokforlaget 2006 ISBN 82-7674-878-3. s. 205-213
UiB Untitled
 
27 Dyrvik, Ståle.
E.A. Wrigley, Poverty, Progress, and Population. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 463 pp. ISBN 0-521-52974-3. Scandinavian Economic History Review 2006 ;Volum 54.(2) s. 216-217
UiB Untitled
 
28 Dyrvik, Ståle.
I kongenes tid 900–1814. Knut Kjeldstadli (red.): Norsk innvandringshistorie, bind 1 (The kings from 900-1814. Norwegian immigration history, vol 1). Historisk Tidsskrift (Norge) 2006 ;Volum 85.(1) s. 125-129
UiB Untitled
 
29 ; Hammer, Marte.
En undersøkelse av barne- og spedbarnsdødeligheten i Bergen stiftprosti 1769-1801. Universitetet i Bergen 2006
UiB Untitled
 
2005
30 Dyrvik, Ståle.
Demografi og språkendring. Planleggingsmøte; 2005-08-31 - 2005-09-01
UiB Untitled
 
31 Dyrvik, Ståle.
Det norske husmannsvesenet. Medlemsmøte; 2005-02-14 - 2005-02-14
UiB Untitled
 
32 Dyrvik, Ståle.
Familiehistorie. Sølvi Sogner (red.): I gode og vonde dagar. Familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid. Det Norske Samlaget, Oslo 2003. 272 sider. Heimen - Lokal og regional historie 2005 (1) s. 90-92
UiB Untitled
 
33 Dyrvik, Ståle.
Jens Johan Hyvik: Fædrelandske Ideer. Jacob Aalls nasjonsforståelse 1799-1814. Med en innledning av J. Peter Burgess. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2003, 261 s. Historisk Tidsskrift (Norge) 2005 ;Volum 84.(1) s. 127-130
UiB Untitled
 
34 Dyrvik, Ståle.
Paradis på jord? Jesuittane i Paraguay 1610-1767. Ope møte; 2005-05-11 - 2005-05-11
UiB Untitled
 
35 Dyrvik, Ståle.
Åra 1814 og 1905 i norsk historie. Årbok - Etne Sogelag 2005 ;Volum 22. s. 13-16
UiB Untitled
 
36 Dyrvik, Ståle.
Året 1814. Det Norske Samlaget 2005 (ISBN 82-521-6570-2) 128 s.
UiB Untitled
 
37 ; Hammer, Veit.
"Ich kann keine grösser Freude auf Erden haben in diesen mörderischen Kriegen und ferlichen letzten Zeiten". Eine Studie zur Klärung des Briefverhältnisses zwischen dem Wittenberger Reformator Johannes Bugenhagen Pomeranus und König Christian III. von Dänemark-Norwegen. Universitetet i Bergen 2005
UiB Untitled
 
38 ; Jakobsen, Stian.
"Sjukdomar, enæring og helse": Mortaliteten i indre og ytre strøk på Vestlandet. Ei historisk-demografisk studie av prestegjelda Indre Holmedal og Sogndal i Nordre Bergenhus amt 1769-1865. Universitetet i Bergen 2005 136 s.
UiB Untitled
 
39 ; Nakken, Eilif.
Kor sannsynleg er det at eit armadaskip forliste ved Gurskøy, Goksøyr eller Godøy på Sør Sunnmøre i 1588?. Universitetet i Bergen 2005 112 s.
UiB Untitled
 
40 ; O'Brien, Jonas.
Nordmenn i Den amerikanske borgerkrigen. En studie om hvorfor nordmenn vervet seg frivillig til å kjempe i konflikten. Universitetet i Bergen 2005 106 s.
UiB Untitled
 
2004
41 Dyrvik, Ståle.
Den demografiske overgangen. Det Norske Samlaget 2004 (ISBN 82-521-6166-9) 128 s.
UiB Untitled
 
42 Dyrvik, Ståle.
Johannes Elgvin: Friedrich av Hessen. Vekstår for Norge 1809-1813. Historisk Tidsskrift (Norge) 2004 ;Volum 83.(4) s. 678-680
UiB Untitled
 
43 Dyrvik, Ståle.
Kor gamalt er husmannsvesenet i Noreg?. Heimen - Lokal og regional historie 2004 (2) s. 114-118
UiB Untitled
 
44 ; Bratland, Kenneth.
Fødsler utenfor ekteskap i Haus og Lindås prestegjeld 1691-1800. Universitetet i Bergen 2004 125 s.
UiB Untitled
 
45 ; Heiberg, Ingebjørg Strand.
Kårkontrakter fra matrikkel gårder i Sogndal kommune fra perioden 1851-1970. En analyse av utviklingen i kårkontraktenes antall og innhold. Universitetet i Bergen 2004 93 s.
UiB Untitled
 
2003
46 Aase, Andreas; Dyrvik, Ståle.
Portal. Eldre verdshistorie. Det Norske Samlaget 2003 264 s.
UiB Untitled
 
47 Dyrvik, Ståle.
Portal. Eldre noregshistorie. Det Norske Samlaget 2003 (ISBN 82-521-5783-1) 228 s.
UiB Untitled
 
48 Dyrvik, Ståle.
Årbok for Etne sogelag. Nokre tankar ved eit rundt år. Etne sogelag. Årbok 2003 2003 ;Volum 20. s. 21-25
UiB Untitled
 
2002
49 Dyrvik, Ståle.
Kommentar til Øystein Rians innlegg om foreiningstida 1536-1814. Norske historikardagar 2002; 2002-06-28 - 2002-06-30
UiB Untitled
 
50 Dyrvik, Ståle.
Lokalhistorie i lærarutdanninga. MANGLER; 2002-11-14
UiB Untitled
 
    Vis neste liste