Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 276 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2019
1 Fjellheim, Arne; Tysse, Åsmund; Eken, Morten.
Bunndyrundersøkelser i Simoa, Buskerud 2018.. : NORCE Norwegian Research Centre AS 2019 36 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(362)
NORCE Untitled
 
2 Fjellheim, Arne; Tysse, Åsmund; Gåsdal, Ove; Stakseng, Herman.
Finnprikkauren på Hardangervidda. Årsrapport 2018. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre AS 2019 23 s. LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske(352)
NORCE Untitled
 
2018
3 Qvenild, Tore; Fjeld, Eirik; Fjellheim, Arne; Rognerud, Sigurd; Tysse, Åsmund.
Climatic effects on a cold stenotherm species Lepidurus arcticus (Branchiopoda, Notostraca) on the southern outreach of its distribution range. Fauna Norvegica 2018 ;Volum 38. s. 37-53
NIVA NORCE Untitled
 
2016
4 Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Kjetil; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn.
Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2015. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2928-9) 38 s. NINA Kortrapport(22)
NINA NIVA NORCE UiB NMBU Untitled
 
5 Lehmann, Gunnar Bekke; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Normann, Eirik; Velle, Gaute; Vollset, Knut Wiik; Wiers, Tore.
Undersøkelser i Jørpelandsåna, 2015.. Bergen: Uni Research AS 2016 30 s. LFI Uni Miljø(267)
NORCE Untitled
 
6 Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Garmo, Øyvind Aaberg; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Saksgård, Randi J.; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn.
Effekter av langtransporterte forurensinger i norske innsjøer – forsuringstilstand og trender. Inkludert nye overvåkingsdata fra 2012-2014.. : Miljødirektoratet 2016 182 s.
NINA NIVA NORCE UiB Untitled
 
7 Velle, Gaute; Mahlum, Shad Kenneth; Monteith, Don T.; de Wit, Heleen; Arle, Jens; Fjellheim, Arne; Frolova, Marina; Fölster, Jens; Grudule, Natalja; Halvorsen, Godtfred A.; Hildrew, Alan; Hruska, Jakub; Indriksone, Iveta; Kamasova, Lenka; Kopáček, Jiří; Kram, Pavel; Orton, Stuart; Senoo, Takaaki; Shilland, Ewan M.; Stuchlík, Evžen; Telford, Richard J.; Ungermanova, Lenka; Wiklund, Magda-Lena; Wright, Richard F..
Biodiversity of macro-invertebrates in acid-sensitive waters: trends and relations to water chemistry and climate. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6812-6) 38 s. NIVA-rapport(7077)
NIVA NORCE UiB Untitled
 
2015
8 Garmo, Øyvind Aaberg; de Wit, Heleen; Fjellheim, Arne.
Chemical and biological recovery in acid-sensitive waters: trends and prognosis (ICP Waters report 119/2015). Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6582-8) 97 s. NIVA-rapport(6847)
NIVA UiB Untitled
 
9 Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Fjellheim, Arne; Velle, Gaute.
Undersøkelser og tiltak i Jørpelandsåna, 2014.. Bergen: Uni Research AS 2015 23 s. LFI Uni Miljø(239)
NORCE UiB Untitled
 
2014
10 Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Halvorsen, Godtfred A.; Hobæk, Anders; Lehmann, Gunnar Bekke; Pulg, Ulrich; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Fjellheim, Arne.
Bjornesfjorden. Restaurering av gyteområder og fiskebiologiske undersøkelser i perioden 1999 – 2013. Bergen: Uni Miljø, Uni Research 2014 60 s. LFI Uni Miljø(235)
NORCE UiB Untitled
 
11 Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 s. 217-229
NORCE UiB Untitled
 
12 Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 s. 247-253
NORCE UiB Untitled
 
13 Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 s. 79-89
NORCE UiB Untitled
 
14 Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 s. 88-100
NORCE UiB Untitled
 
15 Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 s. 29-44
NORCE UiB Untitled
 
16 Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 s. 124-136
NORCE UiB Untitled
 
17 Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Frafjordelva - bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 s. 199-211
NORCE UiB Untitled
 
18 Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Rødneelva - Bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 s. 290-299
NORCE UiB Untitled
 
19 Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J.; Bongard, Terje; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Schneider, Susanne Claudia; Brettum, Pål; Walseng, Bjørn.
Agder - status og trender. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 s. 11-11
NINA NIVA NORCE UiB NMBU Untitled
 
20 Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Kile, Maia Røst; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn.
Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2013. Atna- og Vikedalsvassdragene. Trondheim: Norsk institutt for Naturforskning -Minirapport 2014 35 s.
NINA NIVA NORCE UiB NMBU Untitled
 
21 Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Hellen, Bjart are; Garmo, Øyvind Aaberg.
Kalking i forsurede laksevassdrag i Norge –status og trender pr 2013. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 s. 9-10
NINA NIVA UiB Untitled
 
22 Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Hesthagen, Trygve H..
Biological recovery in mountain lakes in north-eastern Norway due to reduced acidification. Arctic Biodiversity Conference; 2014-12-02 - 2014-12-04
NINA UiB Untitled
 
23 Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J..
Rogaland - Status og trender. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 s. 12-12
NINA NIVA UiB Untitled
 
24 Stockdale, Anthony; Tipping, Edward; Fjellheim, Arne; Garmo, Øyvind Aaberg; Hildrew, Alan; Lofts, Stephen; Monteith, Don; Ormerod, Stephen; Shilland, Ewan.
Recovery of macroinvertebrate species richness in acidified upland waters assessed with a field toxicity model. Ecological Indicators 2014 ;Volum 37. s. 341-350
NIVA UiB Untitled
 
25 Ungermanova, Lenka; Kolaříková, Kateřina; Stuchlik, Evzen; Senoo, Takaaki; Horecký, Jakub; Kopáček, Jiří; Chvojka, Pavel; Tátosová, Jolana; Bitusik, Peter; Fjellheim, Arne.
Littoral macroinvertebrates of acidified lakes in the Bohemian Forest. Biologia (Bratislava) 2014 ;Volum 69.(9) s. 1190-1201
NORCE Untitled
 
2013
26 Halvorsen, Godtfred A.; Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
LFI-219. Undersøkelse av bunndyrfaunaen i terskelbassenget ved Storekvina, 2011-2012. Bergen: Uni Miljø, Uni Research AS 2013
NORCE UiB Untitled
 
27 Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Fjellheim, Arne; Normann, Eirik; Gabrielsen, Sven Erik.
Undersøkelser i Jørpelandsåna, 2011-2012. LFI-rapport nr.222. Bergen: Uni Miljø, Uni Research AS 2013
NORCE UiB Untitled
 
28 Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne.
Ogna. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Trondheim: Miljødirektoratet 2013 s. 183-205
NINA UiB Untitled
 
29 Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Hellen, Bjart Are; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J..
2 Kalking i forsurede laksevassdrag i Norge – status og trender pr 2012. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Trondheim: Miljødirektoratet 2013 s. 9-11
NINA NIVA UiB Untitled
 
30 Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J..
4 Rogaland – status og trender. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Trondheim: Miljødirektoratet 2013 s. 12-12
NINA NIVA NORCE Untitled
 
31 Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Fjellheim, Arne; Saksgård, Randi J..
Lysevassdraget. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Trondheim: Miljødirektoratet 2013 s. 235-257
NINA NIVA UiB Untitled
 
32 Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Fjellheim, Arne.
Jørpelandsvassdraget. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Trondheim: Miljødirektoratet 2013 s. 257-271
NINA NIVA UiB Untitled
 
33 Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Fjellheim, Arne.
Vikedalsvassdraget. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Trondheim: Miljødirektoratet 2013 s. 298-317
NINA NIVA UiB Untitled
 
34 Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Fjellheim, Arne; Schneider, Susanne Claudia.
Bjerkreimsvassdraget. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Trondheim: Miljødirektoratet 2013 s. 152-183
NINA NIVA UiB Untitled
 
35 Velle, Gaute; Telford, Richard; Curtis, Chris; Erikson, Lars; Fjellheim, Arne; Frolova, Marina; Fölster, Jens; Grudule, Natalja; Halvorsen, Godtfred A.; Hildrew, Alan; Hoffman, Andreas; Indriksone, Iveta; Kamasova, Lenka; Kopáček, Jiří; Orton, Stuart; Kram, Pavel; Monteith, Don; Senoo, Takaaki; Shilland, Ewan; Stuchlik, Evzen; Wiklund, Magda lena; de Wit, Heleen; Skjelkvåle, Brit Lisa.
Biodiversity in freshwaters: temporal trends and response to water chemistry. Oslo: ICP Waters Report, Norwegian Institute for Water Research 2013 (ISBN 978-82-577-6315-2) 66 s.
NIVA NORCE UiB Untitled
 
2012
36 Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Hindar, Atle; Gabrielsen, Sven Erik.
Kalking i laksevassdrag - Tiltaksovervåking 2011. Trondheim. DN-Notat (1-2012): Direktoratet for Naturforvaltning 2012
NINA NIVA NORCE UiB Untitled
 
37 Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Fjellheim, Arne; Saksgård, Randi J..
Ogna. I: Kalking i laksevassdrag - Tiltaksovervåking 2011. Trondheim. DN-Notat (1-2012): Direktoratet for Naturforvaltning 2012 s. 183-205
NINA NIVA UiB Untitled
 
2011
38 Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred Anker.
Norway: Trends in recovery of benthic invertebrate communities. Norsk Institutt for vannforskning: Norsk institutt for vannforskning 2011 (ISBN 978-82-577-5953-7) 6 s.
NORCE UiB Untitled
 
39 Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar.
Nygard pumpekraftverk Fiskeribiologiske undersøkelser i reguleringsmagasiner med spesiell vekt på spredning av røye. Bergen: LFI Uni miljø 2011 54 s.
UiB Untitled
 
40 Hesthagen, Trygve H.; Fjellheim, Arne; Schartau, Ann Kristin; Wright, Richard Frederic; Saksgård, Randi J.; Rosseland, Bjørn Olav.
Chemical and biological recovery of Lake Saudlandsvatn, a formerly highly acidified lake in southernmost Norway, in response to decreased acid deposition. Science of the Total Environment 2011 ;Volum 409.(15) s. 2908-2916
NINA NIVA NORCE NMBU Untitled
 
41 Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Gabrielsen, Sven Erik; Weideborg, Mona.
Kalking i laksevassdrag. Effektkontroll i 2010.Sammendragsrapport. Trondheim. DN-Notat (3-2011): Direktoratet for Naturforvaltning 2011 100 s.
NINA NORCE UiB Untitled
 
2010
42 Hesthagen, Trygve; Fjellheim, Arne; Schartau, Ann Kristin; Wright, Richard; Saksgård, Randi; Rosseland, Bjørn Olav.
Vannkjemi og biologi i Saudlandsvatn ? om gjenhenting av en tidligere sterkt forsuret innsjø. ? 2010 ;Volum 4. s. 3-5
NINA NIVA UiB NMBU Untitled
 
43 Fjellheim, Arne.
Biodiversity of benthic invertebrates – effects of air pollution and climate change. Oslo: ICP Waters Report, Norwegian Institute for Water Research 2010 ;Volum 2010.ICP Waters report(104)
UiB Untitled
 
44 Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Biological intercalibration: Invertebrates 1410. Oslo: ICP Waters Report, Norwegian Institute for Water Research 2010 ;Volum 2010.24 s. ICP Waters report(103)
NORCE UiB Untitled
 
45 Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar.
Nygard pumpekraftverk. Kontrollfiske i Stølsvatnet og Steinslandsvatnet 2009. Bergen: Uni Miljø 2010 16 s.
UiB Untitled
 
46 Halvorsen, Godtfred Anker; Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torun Svanevik.
Effekter på bunndyr i Kvina etter regulering - en sammenligning med den uregulerte Lygna. LFI-rapport 179. Bergen: Uni Miljø, LFI 2010 33 s. LFI-rapport(179)
NORCE UiB Untitled
 
47 Sandlund, Odd Terje; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Finstad, Anders Gravbrøt; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Halvorsen, Gunnar; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Papinska, Katarzyna; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – samlerapport 2010. Atna- og Vikedalsvassdragene. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2010 (ISBN 978-82-426-2175-7) 146 s. NINA rapport(598)
NINA NIVA NORCE NTNU UiB Untitled
 
48 Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Gabrielsen, Sven Erik; Weideborg, Mona.
Kalking i laksevassdrag. Effektkontroll i 2009. Sammendragsrapport. Trondheim. DN-Notat (4-2010): Direktoratet for Naturforvaltning 2010 96 s.
NINA NORCE UiB Untitled
 
2009
49 Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar.
Nygard pumpekraftverk. Kontrollfiske i Stølsvatnet og Steinslandsvatnet 2008. Bergen: Uni Miljø 2009 16 s. LFI Uni Miljø(156)
UiB Untitled
 
50 Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar.
Nygard pumpekraftverk. Kontrollfiske i Stølsvatnet og Steinslandsvatnet 2008. LFI-rapport nr. 156. Bergen: Uni Miljø, LFI 2009 16 s. LFI-rapport(156)
UiB Untitled
 
    Vis neste liste