Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-45 av 45

2020
1 Furnes, Bjarte; Hofslundsengen, Hilde Christine; Færevaag, Margaret Klepstad.
Svake skriftspråkferdigheter i barnehagealder kan gi økt risiko for lesevansker i skolen. I: Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk i teori og praksis. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3453-0. s. 249-273
HVL UiB Untitled
 
2 Furnes, Bjarte Reidar; Hesjedal, Elisabeth; Jones, Lise Øen.
Spesialpedagogikk og spesialundervisning - noen sentrale momenter. I: Praktisk-pedagogisk utdanning – en antologi (2. utg.). Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245033717. s. 457-478
UiB Untitled
 
3 Furnes, Bjarte Reidar; Norman, Elisabeth.
Læringsstrategier og metakognisjon. I: Praktisk-pedagogisk utdanning – en antologi (2. utg.). Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245033717. s. 125-153
UiB Untitled
 
4 Hesjedal, Elisabeth; Jones, Lise Øen; Furnes, Bjarte.
Individuelle opplæringsplaner i skolen. I: Praktisk-pedagogisk utdanning – en antologi (2. utg.). Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245033717. s. 479-496
UiB Untitled
 
2019
5 Furnes, Bjarte Reidar.
En direkte sammenligning av dobbeltsvikt-hypotesen i regulære og ikke-regulære skriftspråk: En longitudinell studie av svenske, norske, amerikanske og australske barn som er fulgt fra 5-års alder til og med 3. trinn. Skriv Les - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy; 2019-05-07 - 2019-09-09
UiB Untitled
 
6 Furnes, Bjarte Reidar.
Tidlig innsats rettet mot barn og unge som er i risikosonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Hva virker?. Fagtorg vest 2019; 2019-08-28 - 2019-08-29
UiB Untitled
 
7 Furnes, Bjarte Reidar; Elwér, Åsa; Samuelsson, Stefan; Olson, Richard K.; Byrne, Brian.
Investigating the Double-Deficit Hypothesis in More and Less Transparent Orthographies: A Longitudinal Study from Preschool to Grade 2. Society for the Scientific Study of Reading.Twenty-Sixth Annual Meeting; 2019-07-17 - 2019-07-21
UiB Untitled
 
8 Furnes, Bjarte Reidar; Elwér, Åsa; Samuelsson, Stefan; Olson, Richard K.; Byrne, Brian.
Investigating the double-deficit hypothesis in more and less transparent orthographies: A longitudinal study from preschool to grade 2. Scientific Studies of Reading 2019 s. 1-17
UiB UIS Untitled
 
9 Furnes, Bjarte Reidar; Espevik, Thomas; Tumyr Nilsen, Torbjørn.
Lytte er det nye lese. Klassekampen [Avis] 2019-09-20
UiB Untitled
 
10 Sunde, Kristin; Furnes, Bjarte Reidar; Lundetræ, Kjersti.
Does Introducing the Letters Faster Boost the Development of Children’s Letter Knowledge, Word Reading and Spelling in the First Year of School?. Scientific Studies of Reading 2019
UiB UIS Untitled
 
2018
11 Furnes, Bjarte Reidar.
Barns skriftkunnskap og språkutvikling i barnehagen som grunnlag for tidlig lese- og skriveinnlæring i skolen. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2387-9.
UiB Untitled
 
12 Furnes, Bjarte Reidar.
Tidlig leseutvikling på tvers av ulike alfabetiske skriftspråk – betydningen av forskjeller i ortografisk dybde. Psyke & Logos 2018 ;Volum 39.(2) s. 10-26
UiB Untitled
 
13 Sunde, Kristin; Furnes, Bjarte Reidar; Lundetræ, Kjersti.
Introducing the letters in a faster pace - does it contribute to the development of children's literacy skills in grade 1?. Society for the Scientific Study of Reading; 2018-07-18 - 2018-08-21
UIS UiB Untitled
 
2017
14 Furnes, Bjarte Reidar.
Storskala- og effektstudier innenfor utdanningsforskning. PhD-seminar; 2017-11-16 - 2017-11-16
UiB Untitled
 
15 Furnes, Bjarte Reidar; Sunde, Kristin.
Stasjonsundervisning – bruk, aktiviteter og tilpasning i et utvalg norske klasserom. Skriv! Les! Nordisk konferanse om skriving, lesing og literacy; 2017-05-09 - 2017-05-11
UiB UIS Untitled
 
2016
16 Furnes, Bjarte; Norman, Elisabeth.
Kunnskap om metakognisjon er viktig i skolen. språkløyper 2016
UiB Untitled
 
17 Furnes, Bjarte Reidar; Norman, Elisabeth.
Digital lesing - hva vet vi?. I: Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215020495. s. 236-255
UiB Untitled
 
18 Krumsvik, Rune Johan; Hesjedal, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar; Jones, Lise Øen; Øen, Kristian.
Akutt behov for spesialpedagogisk kompetanse. Dag og Tid 2016 s. 35-35
UiB Untitled
 
19 Norman, Elisabeth; Furnes, Bjarte.
Metakognisjon er et viktig forskningsfelt. språkløyper 2016
UiB Untitled
 
20 Norman, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar.
The relationship between metacognitive experiences and learning: Is there a difference between digital and non-digital study media?. Computers in Human Behavior 2016 ;Volum 54. s. 301-309
UiB Untitled
 
21 Undheim Larsen, Dag Eivind; Furnes, Bjarte Reidar.
Når elever blir pedagoger. Klassekampen [Avis] 2016-12-17
UiB Untitled
 
2015
22 Furnes, Bjarte Reidar.
Digital lesing - hva vet vi?. Fagdag i pedagogikk og psykologi; 2015-03-05
UiB Untitled
 
23 Furnes, Bjarte Reidar.
Digital lesing - hva vet vi?. E-bøker i fagbibliotekene; 2015-09-24
UiB Untitled
 
24 Furnes, Bjarte Reidar.
Predicting decoding and reading comprehension in a short- and long-term perspective. Skriv! Les! 2015 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy; 2015-05-18 - 2015-05-20
UiB Untitled
 
25 Furnes, Bjarte Reidar; Norman, Elisabeth.
Metacognition and reading: Comparing three forms of metacognition in normally developing readers and readers with dyslexia. Dyslexia 2015 ;Volum 21. s. 273-284
UiB Untitled
 
26 Ludvigsen, Kristine; Krumsvik, Rune Johan; Furnes, Bjarte Reidar.
Creating formative feedback spaces in large lectures. Computers & Education 2015 ;Volum 88. s. 48-63
UiB Untitled
 
2014
27 Furnes, Bjarte Reidar.
Barns språkutvikling som grunnlag for tidlig lese- og skriveinnlæring. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0160-3. s. 424-439
UiB Untitled
 
28 Furnes, Bjarte Reidar.
Preschool cognitive and language skills predicting Grade 2 and Grade 9 reading and spelling. The 9th British Dyslexia Association International Conference; 2014-03-27 - 2014-03-29
UiB Untitled
 
29 Norman, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar.
The concept of "metaemotion": What is there to learn from research on metacognition?. Emotion Review 2014 ;Volum 8.(2) s. 187-193
UiB Untitled
 
2013
30 Furnes, Bjarte Reidar.
Investigating the Double-Deficit Hypothesis across Different Alphabetic Writing Systems: A longitudinal Study from Preschool to Grade 2. The 4th All European Dyslexia Conference; 2013-09-20 - 2013-09-22
UiB Untitled
 
31 Furnes, Bjarte Reidar; Norman, Elisabeth.
Læringsstrategier og metakognisjon. I: Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1280-4. s. 117-143
UiB Untitled
 
2012
32 Furnes, Bjarte Reidar; Norman, Elisabeth.
The relationship between reading skills and three facets of metacognition. 5th Biennial Meeting of the EARLI Special Interest Group 16 Metacognition; 2012-09-05 - 2012-09-08
UiB Untitled
 
33 Norman, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar.
Learning in the digital age: Comparing metacognitive accuracy for text material presented on paper, computer screens or electronic reading devices. 5th Biennial Meeting of the EARLI Special Interest Group 16 Metacognition; 2012-09-05 - 2012-09-08
UiB Untitled
 
2011
34 Furnes, Bjarte Reidar.
Spesifikke lese- og skrivevansker (dysleksi) i ulike alfabetiske skriftspråk. Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving og lesing; 2011-05-30 - 2011-06-01
UiB Untitled
 
35 Furnes, Bjarte Reidar; Samuelsson, Stefan.
Phonological awareness and rapid automatized naming predicting early development in reading and spelling: Results from a cross-linguistic longitudinal study. Learning and Individual Differences 2011 ;Volum 21.(1) s. 85-95
UiB UIS Untitled
 
36 Norman, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar.
"Jeg må bare printe det ut først!" Følelser for læring når tekst presenteres på skjerm eller papir. Fra p-bøker via e-bøker til i-bøker? E-bøker i akademia; 2011-05-09
UiB Untitled
 
2010
37 Furnes, Bjarte Reidar.
Prediction of early development in reading and spelling: A cross-linguistic comparison. : Universitetet i Stavanger 2010 71 s.
UiB Untitled
 
38 Furnes, Bjarte Reidar; Samuelsson, Stefan.
Predicting reading and spelling difficulties in transparent and opaque orthographies: A comparison between Scandinavian and US/Australian children. Dyslexia 2010 ;Volum 16. s. 119-142
UiB UIS Untitled
 
2009
39 Furnes, Bjarte Reidar; Samuelsson, Stefan.
Preschool cognitive and language skills predicting Kindergarten and Grade 1 reading and spelling: a cross-linguistic comparison. Journal of Research in Reading 2009 ;Volum 32.(3) s. 275-292
UiB UIS Untitled
 
2008
40 Furnes, Bjarte Reidar.
Risk-factors for becoming reading and spelling disabled: A cross-linguistic comparison. 15th Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading; 2008-07-10 - 2008-07-12
UiB Untitled
 
41 Furnes, Bjarte; Samuelsson, Stefan.
Predicting Reading Difficulties in Transparent and Opaque Orthographies: A Comparison Between Scandinavian and U.S./Australian Children. 15th Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading; 2008-07-10 - 2008-07-12
UIS Untitled
 
42 Furnes, Bjarte; Samuelsson, Stefan.
Preschool cognitive and language skills predicting early reading and spelling development: A cross-linguistic comparison. The 7th international conference of the British Dyslexia Association; 2008-03-27 - 2008-03-29
UIS Untitled
 
2007
43 Furnes, Bjarte.
Arv betyr mest for lesing og skriving. Utdanning [Avis] 2007-06-08
UIS Untitled
 
44 Furnes, Bjarte Reidar.
Language skills predicting early reading and spelling acquisition when comparing regular and irregular orthographies. The 3rd Logopedic Symposium; 2007-06-07 - 2007-06-07
UiB Untitled
 
2005
45 Furnes, Bjarte Reidar.
PREDIKSJON AV TIDLIGE LESE- OG STAVEFERDIGHETER: En kvantitativ studie av hvordan skriftspråkstimulerende faktorer i hjemmemiljøet og barnets språklige ferdigheter ved 5-års alder predikerer barnets lese- og staveferdigheter i 1. og 2. klasse. : Universitetet i Bergen 2005 127 s.
UiB Untitled