Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-32 av 32

2019
1 Halberg, Claus.
Do Brain Decoders Have an Ontological Mind of Their Own? Response to Nikolas Rose. Body & Society 2019 ;Volum 25.(4) s. 103-120
UiB Untitled
 
2 Halberg, Claus.
(Ne pas) avoir foi en les choses : le cognitivisme et le fondement abyssal de la vie. I: Action Et Incertitude: Les Epreuves de l'Incertain. Schwabe Verlag 2019 ISBN 9783796539053. s. 271-291
UiB Untitled
 
2018
3 Halberg, Claus.
Deleuze kontra fenomenologien: Noen avgjørende forskjeller. I: Deleuze i vest. Bergen, Norge: Morgana Press 2018 ISBN 978-82-93646-00-6. s. 11-33
UiB Untitled
 
2017
4 Halberg, Claus.
Fighting the Good Fight? On Some Recent Transcendentalist Objections to “Naturalized Phenomenology”. Études phénoménologiques --- Phenomenological Studies 2017 ;Volum 1. s. 135-165
Untitled
 
2015
5 Halberg, Claus.
Deleuze contra phenomenology: Differences that make a difference. The 8th Deleuze Studies International Conference; 2015-06-29 - 2015-07-01
UiB Untitled
 
6 Halberg, Claus.
Hjernevask-teorien om hjernekjønn er kanskje mindre naturalistisk enn den gir seg ut for å være. Morgenbladet 2015 (11) s. 18-19
UiB Untitled
 
7 Halberg, Claus.
Origins without causes: The phenomenological discourse on the origins of man. The 2015 bi-annual meeting of the International Society for the History, Philosophy and Social Studies of Biology; 2015-07-05 - 2015-07-10
UiB Untitled
 
8 Halberg, Claus; Mennerat, Adele.
Partner choice, cooperation, and parental investment: perspectives from evolutionary biology and feminist science studies. Open seminar; 2015-10-22 - 2015-10-22
UiB Untitled
 
2014
9 Halberg, Claus.
Emergent Life: Addressing the 'Ontological Diplopia' of the 21st Century with Merleau-Ponty and Deacon. Discipline filosofiche 2014 ;Volum 24.(2) s. 185-215
UiB Untitled
 
10 Halberg, Claus.
Grappling With Neurosexism. Tidsskrift for kjønnsforskning 2014 ;Volum 38.(3-4) s. 326-331
UiB Untitled
 
11 Halberg, Claus.
If the Reversibility of the Flesh is the Answer, What, Then, Was the Question? In Search of the Question at the Heart of Merleau-Ponty's Fundamental Thought. At the Limits of Phenomenology: 12th Annual Meeting of the Nordic Society for Phenomenology; 2014-04-24 - 2014-04-26
UiB Untitled
 
12 Halberg, Claus.
Kjønn på hjernen: Historien om en pseudovitenskapelig hypotese. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål 2014 (1) s. 64-78
UiB Untitled
 
13 Halberg, Claus.
'...lik den konstante larmen fra en storby': Utsidens instans i Merleau-Pontys persepsjonsfenomenologi. Aesthetics of our Age. Thinking Sense, Feeling, and the Body in Contemporary Modernity; 2014-04-09 - 2014-04-09
UiB Untitled
 
14 Halberg, Claus.
Merleau-Ponty's Philosophy of Nature: Naturalizing Phenomenology or Phenomenalizing Nature?. Gjesteforelesning ved Centre d'Ethique Contemporaine, Université Paul Valery, Montpellier; 2014-06-17 - 2014-06-17
UiB Untitled
 
15 Halberg, Claus.
'The Light Which, Illuminating the Rest, Remains at Its Source in Obscurity': In Search of the Question Behind Merleau-Ponty's Thought of Flesh. The Historicity of Human Existence and the 'Flesh'; 2014-02-06 - 2014-02-07
UiB Untitled
 
16 Halberg, Claus.
Thinking Emergence at the Interface Between Phenomenology and Biology: Some Recent Contributions. Gjesteforelesning ved Centre d'Ethique Contemporaine, Université Paul Valéry, Montpellier; 2014-06-20 - 2014-06-20
UiB Untitled
 
17 Halberg, Claus; Øyen, Simen Andersen.
Cognition and Emotion: From Dichotomy to Ambiguity. Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research 2014 ;Volum 116. s. 473-484
UiB Untitled
 
2013
18 Halberg, Claus.
Feminism After Poststructuralism: Grappling with Neurosexism. Feminism after Poststructuralism: Literature and Philosophy - seminar in honor of Toril Moi's 60th anniversary; 2013-12-06
UiB Untitled
 
19 Halberg, Claus.
The Labour of the Feminine in Merleau-Ponty's Philsophy of Nature. : University of Bergen 2013 (ISBN 978-82-308-2397-2)
UiB Untitled
 
2012
20 Halberg, Claus.
Kjønn i rommet mellom "født sånn" og "blitt sånn": Noen påminnelser fra Simone de Beauvoirs Det annet kjønn. Forum for feminisme og queer teori; 2012-05-07 - 2012-05-07
UiB Untitled
 
2011
21 Halberg, Claus.
The Tangible Invisible: Irigaray's Phenomenological Critique of Merleau-Ponty's Notion of the Flesh. I: Environment, embodiment and gender. Hermes Text 2011 ISBN 978-82-997597-5-5. s. 107-131
UiB Untitled
 
22 Halberg, Claus.
Zeigen, Greifen og motorisk intensjonalitet: Problemet om motorikkens "grunn" i Merleau-Pontys analyse av tilfellet Schneider. Instituttseminar; 2011-10-27 - 2011-10-27
UiB Untitled
 
23 Øyen, Simen Andersen; Halberg, Claus.
Fornuft og følelser - fra tvedeling til tvetydighet. Semikolon. Tidsskrift for Idehistorie, Semiotik og Filosofi 2011 ;Volum 12.(21) s. 25-35
UiB Untitled
 
2010
24 Halberg, Claus.
Væren i fri dressur: om fremmedelementet i Merleau-Pontys fenomenologi. Prosopopeia 2010 ;Volum 1. s. 22-29
UiB Untitled
 
2008
25 Halberg, Claus.
Flesh as Desire. In Memory of Maurice Merleau-Ponty: Environment, Embodiment and Gender; 2008-10-30 - 2008-10-31
UiB Untitled
 
26 Halberg, Claus.
Lyset som i sin opprinnelse forblir dunkelt. Irigaray om (kjønns)forskjellens påtagelige usynlighet i Merleau-Pontys Det synlige og det usynlige. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2008 ;Volum 26.(3) s. 134-160
UiB Untitled
 
27 Halberg, Claus.
Mimesis and Polemics in Irigaray's Reading of Merleau-Ponty. Framlegging av det vitenskapsteoretiske innlegget for doktorgraden; 2008-06-23 - 2008-06-23
UiB Untitled
 
28 Halberg, Claus.
Production and Reduction of Difference - Touching on the Double Gesture in Irigaray's Rewriting of Merleau-Ponty's Notion of "the Flesh". Luce Irigaray and the Canon of Philosophy; 2008-11-06 - 2008-11-07
UiB Untitled
 
2007
29 Halberg, Claus.
Fallogosentrisme? Luce Irigaray og den feministiske kritikken av filosofien. Feministisk Forskningscafé; 2007-03-27 - 2007-03-27
UiB Untitled
 
30 Halberg, Claus.
Sexual difference, sexuate difference. The fifth annual meeting of the Nordic Society for Phenomenology; 2007-04-20 - 2007-04-22
UiB Untitled
 
2006
31 Halberg, Claus.
Dekonstruksjon og fenomenologi i Irigarays filosofiske tilnærming til kjønnsforskjellen. Kjønnsforskning NÅ!; 2006-09-08 - 2006-09-09
UiB Untitled
 
32 Halberg, Claus.
The figure of the mother in Irigaray's reading of Heidegger. Luce Irigaray and the future of sexual difference; 2006-10-19 - 2006-10-20
UiB Untitled