Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 57 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph; Vollset, Knut Wiik; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven Erik; Helle, Turid Myklebust; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne.
Blekeprosjektet 2014-2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 132 s. LFI Uni Miljø(317)
NIVA NORCE UIA UiB Untitled
 
2 Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute.
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget–resultater 2017. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3253-1) ;Volum 1516.32 s. NINA rapport(1516)
NINA NIVA NORCE Untitled
 
3 Schartau, Ann Kristin; Velle, Gaute; Mjelde, Marit; Edvardsen, Hanne; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hobæk, Anders; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Vest: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1055 | 2018. Oslo: Miljødirektoratet 2018 63 s.
NINA NIVA NORCE UiT Untitled
 
4 Velle, Gaute; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Arnekleiv, Jo Vegar; Bongard, Terje; Bremnes, Trond; Hall, J.; Halvorsen, Godtfred A.; Dahl-Hansen, Ida; Johannessen, Arne; Kjærstad, Gaute; Landås, Torunn Svanevik; Saltveit, Svein Jakob; Stabell, Trond.
LFI-315. Kvalitetssikring av bunndyrundersøkelser i Norge.. Bergen: NORCE Miljø 2018 LFI Uni Miljø(315)
NINA NIVA NORCE NTNU UiO Untitled
 
2017
5 Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Lindholm, Markus; Halvorsen, Godtfred A.; de Wit, Heleen.
Re-writing history: Five decades of methylmercury concentrations in aquatic zoobenthos from lakes in the Norwegian boreal Ecozone. 13th international Conference on Mercury as a Global Pollutant; 2017-07-16 - 2017-07-21
NIVA NORCE RSH Untitled
 
6 Halvorsen, Godtfred A.; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Biological intercalibration: Invertebrates 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6933-8) 28 s. NIVA-rapport(7198)
NORCE Untitled
 
7 Halvorsen, Godtfred A.; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Undersøkelse av bunndyrfaunaen i forbindelse med utvidelse av Iveland kraftverk.. Bergen: Uni Research AS 2017 18 s. LFI Uni Miljø(286)
NORCE Untitled
 
8 Kaste, Øyvind; Kile, Maia Røst; Halvorsen, Godtfred A.; Skancke, Liv Bente.
Overvåking og resipientvurdering i forbindelse med etablering av ombygde/nye kloakkrenseanlegg i Valle og Rysstad. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6844-7) 26 s. NIVA-rapport(7109)
NIVA NORCE Untitled
 
9 Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A..
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - Årsrapport for 2015 og 2016.. Bergen: Uni Research Miljø 2017 64 s. LFI Uni Miljø(290)
NORCE Untitled
 
10 Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A..
Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2015 og 2016.. Bergen: Uni Research Miljø 2017 77 s. LFI Uni Miljø(291)
NORCE Untitled
 
11 Velle, Gaute; Halvorsen, Godtfred A.; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen.
Påvirkning fra gassovermetning på bunndyr i Otra nedstrøms Brokke. Bergen: Uni Research Miljø 2017 26 s. LFI Uni Miljø(283)
NORCE Untitled
 
2016
12 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke.
Vikja - Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002-2015. Utlegging av rogn som alternativ kultiveringsmetode.. Bergen: Uni Research AS 2016 76 s. LFI Uni Miljø(261)
NORCE Untitled
 
13 Halvorsen, Godtfred A..
Undersøkelser av vannkjemi og bunndyr i 2015 i forbindelse med Salten Smolt AS sitt anlegg i Vikelva, Saltdal kommune. LFI-rapport nr. 264.. Bergen: Uni Research AS 2016 LFI Uni Miljø(264)
NORCE Untitled
 
14 Halvorsen, Godtfred A.; Johannesen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Biological intercalibration: Invertebrates 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6824-9) 25 s. NIVA-rapport(7089)
NORCE Untitled
 
15 Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Kjetil; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn.
Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2015. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2928-9) 38 s. NINA Kortrapport(22)
NINA NIVA NORCE UiB NMBU Untitled
 
16 Lehmann, Gunnar Bekke; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Normann, Eirik; Velle, Gaute; Vollset, Knut Wiik; Wiers, Tore.
Undersøkelser i Jørpelandsåna, 2015.. Bergen: Uni Research AS 2016 30 s. LFI Uni Miljø(267)
NORCE Untitled
 
17 Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Garmo, Øyvind Aaberg; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Saksgård, Randi J.; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn.
Effekter av langtransporterte forurensinger i norske innsjøer – forsuringstilstand og trender. Inkludert nye overvåkingsdata fra 2012-2014.. : Miljødirektoratet 2016 182 s.
NINA NIVA NORCE UiB Untitled
 
18 Velle, Gaute; Mahlum, Shad Kenneth; Monteith, Don T.; de Wit, Heleen; Arle, Jens; Fjellheim, Arne; Frolova, Marina; Fölster, Jens; Grudule, Natalja; Halvorsen, Godtfred A.; Hildrew, Alan; Hruska, Jakub; Indriksone, Iveta; Kamasova, Lenka; Kopáček, Jiří; Kram, Pavel; Orton, Stuart; Senoo, Takaaki; Shilland, Ewan M.; Stuchlík, Evžen; Telford, Richard J.; Ungermanova, Lenka; Wiklund, Magda-Lena; Wright, Richard F..
Biodiversity of macro-invertebrates in acid-sensitive waters: trends and relations to water chemistry and climate. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6812-6) 38 s. NIVA-rapport(7077)
NIVA NORCE UiB Untitled
 
2015
19 Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Isaksen, Trond Einar; Haraldstad, Tormod; Hobæk, Anders; Høgberget, Rolf; Kroglund, Frode; Lehmann, Gunnar Bekke; Martinsen, Bjørn Olav; Normann, Eirik; Kaste, Øyvind; Kile, Nils Børge; Kleiven, Einar; Pulg, Ulrich; Skancke, Liv Bente; Velle, Gaute; Vollset, Knut Wiik; Vethe, Arne; Wiers, Tore.
Blekeprosjektet. Status og tiltak 2010-2014. : LFI Uni Research Miljø 2015 91 s. LFI Uni Miljø(249)
NIVA NORCE UIA UiB Untitled
 
20 Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
Undersøkelser av bunndyr i forbindelse med Brokke Nord/Sør-utbyggingen i Otra.. Bergen: Uni Research AS 2015 39 s. LFI Uni Miljø(240)
NORCE Untitled
 
2014
21 Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Halvorsen, Godtfred A.; Hobæk, Anders; Lehmann, Gunnar Bekke; Pulg, Ulrich; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Fjellheim, Arne.
Bjornesfjorden. Restaurering av gyteområder og fiskebiologiske undersøkelser i perioden 1999 – 2013. Bergen: Uni Miljø, Uni Research 2014 60 s. LFI Uni Miljø(235)
NORCE UiB Untitled
 
22 Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Pulg, Ulrich; Skår, Bjørnar; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Normann, Eirik.
Songdalselva i Vest-Agder. Reetablering av laks etter redusert tilførsel av sur nedbør på Sørlandet. Bergen: Uni Miljø, Uni Research AS 2014
NORCE Untitled
 
23 Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J.; Bongard, Terje; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Schneider, Susanne Claudia; Brettum, Pål; Walseng, Bjørn.
Agder - status og trender. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 s. 11-11
NINA NIVA NORCE UiB NMBU Untitled
 
24 Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Kile, Maia Røst; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn.
Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2013. Atna- og Vikedalsvassdragene. Trondheim: Norsk institutt for Naturforskning -Minirapport 2014 35 s.
NINA NIVA NORCE UiB NMBU Untitled
 
2013
25 Halvorsen, Godtfred A..
LFI-216. Undersøkelse av bunndyr i Kvamselva, Gaular Kommune 2012. Bergen: Uni Miljø, Uni Research AS 2013
NORCE Untitled
 
26 Halvorsen, Godtfred A.; Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik.
LFI-219. Undersøkelse av bunndyrfaunaen i terskelbassenget ved Storekvina, 2011-2012. Bergen: Uni Miljø, Uni Research AS 2013
NORCE UiB Untitled
 
27 Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J.; Bongard, Terje; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Schneider, Susanne Claudia; Brettum, Pål; Walseng, Bjørn.
3 Agder – status og trender. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Trondheim: Miljødirektoratet 2013 s. 11-11
NINA NIVA NORCE NTNU NMBU Untitled
 
28 Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Normann, Eirik; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Eriksen, Knut Ståle.
LFI-208. Undersøkelser og tiltak i Årdalselven, 2011-2012. Bergen: Uni Miljø, Uni Research AS 2013
NORCE Untitled
 
29 Pulg, Ulrich; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar.
Overvåking av sediment, fisk og bunndyr i øvre Granvinsvassdraget 2009-2013. Bergen: Uni Research Miljø LFI 2013 49 s.
NORCE Untitled
 
30 Skår, Bjørnar; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Halvorsen, Godtfred A..
LFI-223. Langsiktige undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger 2007-2012. Bergen: Uni Miljø, Uni Research AS 2013
NORCE Untitled
 
31 Velle, Gaute; Telford, Richard; Curtis, Chris; Erikson, Lars; Fjellheim, Arne; Frolova, Marina; Fölster, Jens; Grudule, Natalja; Halvorsen, Godtfred A.; Hildrew, Alan; Hoffman, Andreas; Indriksone, Iveta; Kamasova, Lenka; Kopáček, Jiří; Orton, Stuart; Kram, Pavel; Monteith, Don; Senoo, Takaaki; Shilland, Ewan; Stuchlik, Evzen; Wiklund, Magda lena; de Wit, Heleen; Skjelkvåle, Brit Lisa.
Biodiversity in freshwaters: temporal trends and response to water chemistry. Oslo: ICP Waters Report, Norwegian Institute for Water Research 2013 (ISBN 978-82-577-6315-2) 66 s.
NIVA NORCE UiB Untitled
 
2012
32 Ekrem, Torbjørn; Roth, Steffen; Andersen, Trond; Stur, Elisabeth; Søli, Geir Einar Ellefsen; Halvorsen, Godtfred Anker.
Insects inhabiting freshwater and humid habitats in Finnmark, northern Norway. Norwegian Journal of Entomology 2012 ;Volum 59.(2) s. 91-107
NORCE NTNU UiB UiO Untitled
 
33 Ekrem, Torbjørn; Stur, Elisabeth; Andersen, Trond; Halvorsen, Godtfred Anker; Roth, Steffen; Søli, Geir Einar Ellefsen.
Kartlegging av insekter knyttet til vann og fuktige habitater i Finnmark. Artsprosjektdagene; 2012-10-23 - 2012-10-24
NORCE NTNU UiB UiO Untitled
 
2011
34 Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred Anker.
Norway: Trends in recovery of benthic invertebrate communities. Norsk Institutt for vannforskning: Norsk institutt for vannforskning 2011 (ISBN 978-82-577-5953-7) 6 s.
NORCE UiB Untitled
 
2010
35 Halvorsen, Godtfred Anker; Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torun Svanevik.
Effekter på bunndyr i Kvina etter regulering - en sammenligning med den uregulerte Lygna. LFI-rapport 179. Bergen: Uni Miljø, LFI 2010 33 s. LFI-rapport(179)
NORCE UiB Untitled
 
36 Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred Anker; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Kile, Maia Røst; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger.
Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2010. Atna- og Vikedalsvassdragene. Trondhein: Norsk institutt for naturforskning 2010 34 s. NINA Minirapport(334)
NINA NIVA NORCE UiB UiO NMBU Untitled
 
37 Sandlund, Odd Terje; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Finstad, Anders Gravbrøt; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Halvorsen, Gunnar; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Papinska, Katarzyna; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – samlerapport 2010. Atna- og Vikedalsvassdragene. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2010 (ISBN 978-82-426-2175-7) 146 s. NINA rapport(598)
NINA NIVA NORCE NTNU UiB Untitled
 
2008
38 Barlaup, Bjørn Torgeir; Sandven, Ole Rugeldal; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Kleiven, Einar; Lehmann, Gunnar Bekke; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred Anker; Hobæk, Anders; Tysse, Åsmund.
Restaurering av gyteområder og prøvefiske i Bjornesfjorden 1999 - 2007. Bergen: Uni Miljø 2008 70 s. LFI Uni Miljø(150)
NORCE UiB Untitled
 
2007
39 de Wit, Heleen; Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne; Erikson, Lars; Fott, Jan; Halvorsen, Godtfred Anker; Heegaard, Einar; Kohout, L.; Kifinger, B.; Schaumberg, Jochen; Maetze, A.; Zahn, H.; Skjelkvåle, Brit Lisa.
Trends in surface water chemistry and biota: The importance of confounding factors. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2007 14 s.
NIVA NORCE UiB Untitled
 
40 Ekrem, Torbjørn; Halvorsen, Godtfred Anker.
Taxonomy of Tanytarsus lapponicus Lindeberg, 1970, a species with larval mandible of 'lugens-type' (Diptera: Chironomidae). I: Contibutions to the Systematics and Ecology of aquatic Diptera: a Tribute to Ole A. Sæther. The Caddis Press 2007 ISBN 978-0-9667982-3-4. s. 81-86
NORCE NTNU Untitled
 
41 Halvorsen, Godtfred Anker; Heegaard, Einar.
Undersøkelser av effekter på bunnfauna etter aluminiums-behandlingen mot Gyrodactylus salaris Malmberg i Lærdalselva, 2005 – 2006. Bergen: LFI-Unifob 2007 39 s. LFI-rapport(146)
NORCE UiB Untitled
 
42 Kroglund, F; Kleiven, E.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Halvorsen, Godtfred Anker; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Gutterup, J.; Teien, H.C..
Fisk og bunndyr; effekter av sjøsaltepisoder vinteren 2004/2005. : NIVA 2007 96 s.
NIVA NORCE NMBU Untitled
 
43 Sandven, Ole Rugeldal; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Halvorsen, Godtfred Anker; Kleiven, Einar; Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore.
Forventede effekter av Fennefoss kraftverk på fiskebiologiske forhold. Bergen: LFI rapport Unifob 2007
NIVA NORCE Untitled
 
44 Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Kleiven, Einar; Halvorsen, Godtfred Anker; Hobæk, Anders.
Fiskebiologiske undersøkelser i forbindelse med planene om utvidelse av Iveland kraftverk, august 2006. Bergen: LFI Unifob rapport 2007 ;Volum 38 s..38 s. LFI-rapport(141)
NIVA NORCE Untitled
 
2006
45 Halvorsen, Godtfred Anker.
Tovdalsvassdraget - Bunndyr. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2006 (ISBN 82-7072-695-8) 271 s. DN-notat(2009 - 1)
NORCE Untitled
 
46 Halvorsen, Godtfred Anker; Johansen, Stein W.; Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wiers, Tore.
Storefoss Småkraftverk, Gauslå. Vurdering av det biologiske mangfoldet på den berørte strekningen av Tovdalselva. Bergen: Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) 2006 29 s. LFI-rapport(134)
NIVA NORCE Untitled
 
47 Kleiven, Einar; Kroglund, Frode; Halvorsen, Godtfred Anker; Hobæk, Anders; Håvardstun, Jarle; Lie, Mette Cecilie.
Biologisk oppfølging av kalkede lokaliteter i Vest-Agder i 2005 – Homevatnet, Lonane, Gletnevatnet og Livatnet. Oslo: Norsk institutt for vannforsking 2006 (ISBN 82-577-4921-4) 35 s. NIVA-rapport(5202)
NIVA NORCE Untitled
 
48 Raddum, Gunnar; Arnekleiv, Jo Vegar; Halvorsen, Godtfred Anker; Saltveit, Svein Jakob; Fjellheim, Arne.
Bunndyr. I: Økologiske forhold i vassdrag - konsekvenser av vannføringsendringer. En sammenstilling av dagens kunnskap. Oslo: Norges vassdrags og energidirektorat 2006 ISBN 82-410-0603-9. s. 65-79
NORCE NTNU UiB UiO UIS Untitled
 
2005
49 Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Halvorsen, Godtfred Anker; Lydersen, Espen.
Konsekvensvurderingav utslipp av aluminiumskimmings til Ytredalselva, Høyanger kommune, i januar 2005 - undersøkelser av fisk, bunndyr og vannkjemi. Bergen: LFI - Unifob 2005 29 s.
NORCE UiB Untitled
 
50 Halvorsen, Godtfred Anker.
Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2004. Bunndyr- Tovdalsvassdraget. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2005 (ISBN 82-7072-600-1) ;Volum 2005.258 s. DN-notat(2)
NORCE Untitled
 
    Vis neste liste