Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 84 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Hyldig, Keld.
Et helhetsblikk på teaterfeltet i Norge. No Business in Show Business? On-line konferanse om situasjonen for privatteatrene under Korona-pandemien; 2020-05-29 - 2020-05-29
UiB Untitled
 
2019
2 Hyldig, Keld.
Dionysos og teateret. Estetisk lesesirkel; 2019-09-24
UiB Untitled
 
3 Hyldig, Keld.
Heddas depresjon. Anmeldelse av Hedda Gabler på Den Nationale Scene, 23.01.2019. Norsk Shakespearetidsskrift 2019
UiB Untitled
 
4 Hyldig, Keld.
Ibsen og norsk teater. Del 1: 1850-1930. Vidarforlaget AS 2019 (ISBN 978-82-7990-458-8) 623 p.
UiB Untitled
 
5 Hyldig, Keld.
Noe for enhver smak (Festspillene i Bergen 2019). Norsk Shakespearetidsskrift 2019 (2-3) p. 136-139
UiB Untitled
 
6 Hyldig, Keld.
Ny dramatikk – gammeldags spillestil. Anmeldelse av Sørsiden på DNS, 06.11.2019. Norsk Shakespearetidsskrift 2019
UiB Untitled
 
7 Hyldig, Keld.
Teaterhistoriens betydning. Peripeti 2019 ;Volume 30.(7) p. 122-131
UiB Untitled
 
8 Hyldig, Keld.
Økologi og tragedie – aktuelle dramaturgiske Ibsen-analyser. Teatervitenskap mellom arkiv og samtidsteater, jubileumsseminar Teatervitenskap 50 år i Bergen; 2019-12-04 - 2019-12-05
UiB Untitled
 
2018
9 Hyldig, Keld.
Hedvig – menneske eller dyr? Anmeldelse av Vildanden, DNS, 12. september 2018. Norsk Shakespeare og teatertidsskrift 2018
UiB Untitled
 
10 Hyldig, Keld.
Ibsen's Landscape Dramaturgy. The XIVth International Ibsen Conference Konferanse; 2018-09-05 - 2018-09-08
UiB Untitled
 
11 Hyldig, Keld.
Klassisk teatervitenskap: utdannelse og faglig identitet. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift 2018 (2) p. 25-26
UiB Untitled
 
12 Hyldig, Keld.
Om den teatervitenskapelige utdannelsen ved Universitetet i Bergen. Teatervitenskap - historiografi, teori og praksi; 2018-05-25 - 2018-05-27
UiB Untitled
 
13 Hyldig, Keld.
Teaterhistoriens betydning. Teatervitenskap - historiografi, teori og praksis; 2018-05-25 - 2018-05-27
UiB Untitled
 
2017
14 Hyldig, Keld.
Ibsen and Norwegian theater. Erasmus forelesning, Masaryk University, Brno; 2017-10-05 - 2017-10-05
UiB Untitled
 
15 Hyldig, Keld.
Metateatral Hamlet (DNS). Norsk Shakespeare og teatertidsskrift 2017 ;Volume 2017.(2-3) p. 112-113
UiB Untitled
 
16 Hyldig, Keld.
Philosophical Theatricality: Castellucci’s staging of Hölderlin’s Oedipus the Tyrant. Nordic Theatre Studies 2017 ;Volume 28.(2) p. 119-145
UiB Untitled
 
17 Hyldig, Keld.
The Norwegian Ibsen tradition and "Peer Gynt". Erasmus forelesning; 2017-10-06 - 2017-10-06
UiB Untitled
 
18 Hyldig, Keld.
The Pagan-Christian Admixture in Romeo Castellucci's Oedipus the Tyrant. New Theatre Quarterly 2017 ;Volume 33.(2) p. 99-112
UiB Untitled
 
19 Hyldig, Keld.
Underholdende og lite utfordrende (Festspillene i Bergen 2017). Norsk Shakespeare og teatertidsskrift 2017 ;Volume 2017.(2-3) p. 66-69
UiB Untitled
 
2016
20 Hyldig, Keld.
Festspill mellom kunst og pop (Festspillene i Bergen 2016). Norsk Shakespeare og teatertidsskrift 2016 (4) p. 61-64
UiB Untitled
 
21 Hyldig, Keld.
Problemer i norsk teaterhistorie. Forskergruppen teater og sceniske uttrykk: Hvordan forstå enkeltdelene av teaterforestillinger i ettertid. Perspektiver på regi, scenografi og skuespillerkunst; 2016-11-18 - 2016-11-19
UiB Untitled
 
22 Hyldig, Keld.
Theatre as philosophy: Romeo Castellucci's staging of Oedipus the Tyrant. Presenting the theatrical past; 2016-06-13 - 2016-06-17
UiB Untitled
 
2015
23 Hyldig, Keld.
Ibsen, Bjørnson and the art of acting. Nordlit 2015 ;Volume 34. p. 287-302
UiB Untitled
 
24 Hyldig, Keld.
Ødipus som kristen mystiker. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift 2015 ;Volume 2-3. p. 144-145
UiB Untitled
 
2014
25 Hyldig, Keld.
Realisme og naturalisme som teaterhistoriske og teaterestetiske begreper. Forskergruppen teater og sceniske uttrykk: Natur - naturlighet – naturalisme; 2014-11-21 - 2014-11-21
UiB Untitled
 
26 Hyldig, Keld.
Teatral illusjon - en begrepshistorisk og teaterhistorisk introduksjon. Teatervitenskapelig seminar: Teater og illusjon; 2014-09-25
UiB Untitled
 
27 Hyldig, Keld.
Virkelighet og interaktivitet i teatret. Norsk publikumsutvikling årskonferanse: Publikum kommer – kunst og interaktivitet; 2014-09-29 - 2014-09-30
UiB Untitled
 
2013
28 Hyldig, Keld.
Ibsen, Bjørnson og tradisjonsetableringen i norsk teater på 1800-tallet. Forskergruppen teater og sceniske uttrykk; 2013-05-24 - 2013-05-25
UiB Untitled
 
29 Hyldig, Keld.
Kongs-Emnerne og den nasjonale tradisjonsetablering i teatret. Kongs-Emnerne 150 år Jubileumskonferanse Ibsenmuseet; 2013-09-28 - 2013-09-28
UiB Untitled
 
30 Hyldig, Keld.
Theatre education at the University of Bergen. THE OTHER EYE #2 : Theatre education in Germany and Norway; 2013-10-19 - 2013-10-19
UiB Untitled
 
2012
31 Hyldig, Keld.
Ibsen, Bjørnson and the art of acting in Norwegian Theatre. The XIIIth International Ibsen Conference; 2012-06-18 - 2012-06-23
UiB Untitled
 
32 Hyldig, Keld.
Ibsen, skuespillerkunsten og kontekstualiseringen av denne i HIS. Konferanse om Henrik Ibsens Skrifter; 2012-11-29 - 2012-11-30
UiB Untitled
 
33 Hyldig, Keld.
Rehabilitering af dramatikeren Kaj Munk. Anmeldelser av Marc Auchet og Anker Gemzøe (red.): Kaj Munks dramatik i teaterhistorisk optik, Ålborg Universitetsforlag 2011. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2012 ;Volume 99.(4) p. 344-346
UiB Untitled
 
2011
34 Hyldig, Keld.
Le Festival international Ibsen et le nouveau théâtre norvégien. OutreScène : la revue du Théâtre National de Strasbourg 2011 ;Volume 13. p. 117-124
UiB Untitled
 
35 Hyldig, Keld.
Noen synspunkter på forholdet mellom dansk og norsk skuespillerkunst omkring midten av 1800-tallet. Forskergruppen teater og sceniske uttrykk; 2011-10-29 - 2011-10-30
UiB Untitled
 
36 Hyldig, Keld.
Norwegian play Ibsen. I: Hokuō no butai geijutsu(The Performing Arts in Nordic Countries). Tokyo: Sangen-Sha 2011 ISBN 978-4-88303-294-5. p. 166-178
UiB Untitled
 
37 Hyldig, Keld.
Twenty Years With The International Ibsen Festival. Ibsen Studies 2011 ;Volume 11.(1) p. 21-50
UiB Untitled
 
2010
38 Hyldig, Keld.
Az Ibsen-fesztivál húsz éve. Az Ibsen-hagyomány és az Ibsen-fesztivál. Nagyvilág 2010 (12) p. 1234-1255
UiB Untitled
 
39 Hyldig, Keld.
Brand on the stage : identification and critical distance. Ibsen Studies 2010 ;Volume 10.(2) p. 92-110
UiB Untitled
 
40 Hyldig, Keld.
Den sceniske Brand-resepsjonen i Norge. I: Ibsens Brand. Resepsjon - Tolkning - Kontekst. Vidarforlaget AS 2010 ISBN 978-82-7990-100-6. p. 33-64
UiB Untitled
 
41 Hyldig, Keld.
Det samtidige i det usamtidige. I: Når teori og praksis likestilles : festskrift til Knut Ove Arntzen. Oslo: KOA60 2010 ISBN 978-82-303-1598-9. p. 114-128
UiB Untitled
 
42 Hyldig, Keld.
Ibsentradisjonen i norsk teater. Fagdag for LLE 18.08.2010; 2010-08-18
UiB Untitled
 
43 Hyldig, Keld.
Innledning og ledelse av seminaret " Scenekunst i Bergen, Nå!". Paneldebatt om fri scenekunst i Bergen i regi av Bergen Prosjektteater; 2010-01-30
UiB Untitled
 
44 ; Gjervan, Ellen Karoline.
Creating Theatrical Space: A Study of Henrik Ibsen’s Production Books, Bergen 1852-1857. Bergen, Norway: University of Bergen, AIT AS 2010 (ISBN 978-82-308-1580-9) 265 p.
UiB Untitled
 
45 Hyldig, Keld; Handeland, Ingrid E..
"Tyve år med Ibsenfestival", Katalog for Ibsenfestivalen 2010, Nationaltheatret.
UiB Untitled
 
2009
46 Hyldig, Keld.
Danset hukommelse. Anmeldelse av "in pieces", BIT Teatergarasjen 25.-26. oktober 2009. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift 2009 (4) p. 64-65
UiB Untitled
 
47 Hyldig, Keld.
Krapps siste spole.. Forskergruppen Hermeneutikk, retorikk, resepsjon; 2009-03-23
UiB Untitled
 
48 Hyldig, Keld.
Menneskets uutholdelige ensomhet. Anmeldelse av Hedda Gabler på Den Nationale Scene, mars 2009. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift 2009 ;Volume 2-3. p. 126-128
UiB Untitled
 
49 Hyldig, Keld.
Ny svensk teaterhistoria, bind 1-3. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2009 ;Volume 1. p. 81-85
UiB Untitled
 
50 Hyldig, Keld.
Refleksjoner omkring norsk teaterhistoriografi. Forskergruppen teater og sceniske uttrykk: Paradigmer i teatervitenskapen; 2009-12-12 - 2009-12-13
UiB Untitled
 
    Show next list