Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-26 of 26

2019
1 Skjerve, Kjetil Mangset; Lavik, Trygve.
Don't join the joyride: Individual responsibility for large-scale problems. Etikk i praksis 2019 ;Volume 13.(2) p. 5-19
NTNU UiB Untitled
 
2017
2 Lavik, Trygve.
Hva er moralisme?. Norsk Filosofisk tidsskrift 2017 ;Volume 51.(03) p. 81-91
UiB Untitled
 
3 Lavik, Trygve; Pedersen, Jørgen.
Hvem skal betale?. Klassekampen 2017
UiB Untitled
 
4 Lavik, Trygve; Pedersen, Jørgen.
Rettferdig fordeling av klimaproblemets byrder. Nytt Norsk Tidsskrift 2017 ;Volume 34.(4) p. 341-353
UiB Untitled
 
2016
5 Lavik, Trygve.
Climate change denial, freedom of speech and global justice. Etikk i praksis 2016 ;Volume 10.(2) p. 75-90
UiB Untitled
 
2014
6 Lavik, Trygve; Fjørteft, Kjersti; Pedersen, Jørgen.
Filosofi for samfunnsvitere. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02357-1) 322 p.
UiB UiT Untitled
 
2013
7 Lavik, Trygve.
Tid og substans. I: Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S 2013 ISBN 978-82-8265-071-7. p. 242-264
UiB Untitled
 
2011
8 Fjørtoft, Kjersti; GIlje, Nils; Grimen, Harald; Lavik, Trygve; Svendsen, Lars Fredrik; Säätelä, Simo T S.
filosofi og vitenskapsteori til ExPhil. Universitetsforlaget 2011 (ISBN 9788215019352) 324 p.
UiB UiT Untitled
 
2010
9 Lavik, Trygve.
Dannelse i kontekst. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2010
UiB Untitled
 
10 Lavik, Trygve.
Naess, beyond Rawls? Deep Ecology and Liberalism. Wildproject.fr 2010
UiB Untitled
 
11 Lavik, Trygve.
Om definisjoner i samfunnsvitenskap. Bergen: Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 2010 (ISBN 978-82-90809-14-5) 14 p. Skriftserien, Filosofisk institutt(25)
UiB Untitled
 
12 Lavik, Trygve.
Saklighetslæren fremdeles aktuell?. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2010
UiB Untitled
 
13 Nyvold, Helle; Lavik, Trygve.
Dannelse i kontekst?. Bergen: Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 2010 (ISBN 978-82-90809-14-5) 178 p. Filosofiske smuler, Filosofisk institutts Skriftserie(25)
UiB Untitled
 
14 Nyvold, Helle; Lavik, Trygve.
Forord. Bergen: Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 2010 (ISBN 978-82-90809-14-5) 178 p. Skriftserien, Filosofisk institutt(25)
UiB Untitled
 
2009
15 Lavik, Trygve.
”Deep Ecology and Liberalism”. On the Deep Ecology of Arne Næss: A comparison of French and Norwegian Ecology. Innlegg på norsk-fransk konferanse; 2009-05-26 - 2009-05-26
UiB Untitled
 
16 Lavik, Trygve.
“Med revolver mot tinningen”. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen 2009 (3)
UiB Untitled
 
17 Lavik, Trygve.
”Miljøfilosofi: Arne Næss sin dypøkologi og liberalismen.”. Foredrag på Mandagsmøte for Unge Venstre, Hordaland. 11.5. 2009; 2009-05-11 - 2009-05-11
UiB Untitled
 
18 Lavik, Trygve.
.”Tidens mote: En kamp mellomprodusenter og konsumenter", i Enhet imangfold. Festskrift til Johan Arnt Myrstad ianledning 60-årsdagen. Unipub forlag 2009 (ISBN 978-82-303-1179-0)
UiB Untitled
 
19 Lavik, Trygve; Pedersen, Jørgen.
”Gnisten fra Arne Næss”. Bergens Tidende 2009
UiB Untitled
 
2008
20 Lavik, Trygve.
”Definisjoner i samfunnsvitenskapen, med eksempler fra lykkeforskningen. Om anvendelsen av betapensumet i samfunnsvitenskapelig retning.”. Instituttseminaret ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier; 2008-11-06 - 2008-11-06
UiB Untitled
 
21 Lavik, Trygve.
”Er metaforen et semantisk eller pragmatisk fenomen?”. Wittgensteinsgruppens seminar, UiB; 2008-10-01 - 2008-10-01
UiB Untitled
 
22 Lavik, Trygve.
Filosofi for Samfunnsvitere. Universitetsforlaget 2008 (ISBN 978-82-15-01334-3) 249 p.
UiB Untitled
 
23 Lavik, Trygve.
9.6. ”Definisjoner i samfunnsvitenskapen” Instituttets ex.phil.-seminar våren 2008 – ”workshop”Scandic hotell, Bergen. Instituttets ex.phil.-seminar våren 2008; 2008-06-09 - 2008-06-09
UiB Untitled
 
2005
24 Lavik, Trygve.
Sartre og Solstad om rollespill og autentisitet. Nordlit 2005 (17) p. 85-106
UiB Untitled
 
2004
25 Lavik, Trygve.
Om metaforens virkning. Et kantiansk bidrag. Nordlit 2004 (16) p. 31-48
UiB Untitled
 
1997
26 Lavik, Trygve.
Om empiriske begrepers skjematisme. I: Festskrift til Johan Arnt Myrstad i anledning 50-års dagen. : Tapir Forlag, Trondheim 1997 ISBN 82-519-1367-5. p. 277-288
UiB Untitled