Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 149 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Christensen, Dag Arne; Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal.
Påvirker begrunnelser for involvering av ubetalte frivillige i lokal eldreomsorg befolkningens holdninger til slik involvering? Et surveyeksperiment. Forskerkonference om samspillet mellom den frivillige og den offentlige sektor; 2019-08-29 - 2019-08-30
NORCE Untitled
 
2 Ervik, Rune; Kildal, Nanna; Kuhnle, Stein; Lindén, Tord Skogedal.
Changing normative principles of social justice in the Norwegian pension system. I: Globalizing Welfare: An Evolving Asian-European-Dialogue. Edward Elgar Publishing 2019 ISBN 978 1 78897 583 4. s. 216-233
NORCE UiB Untitled
 
3 Espegren, Astrid; Eimhjellen, Ivar Sognnæs; Ervik, Rune; Guribye, Eugene; Lindén, Tord Skogedal.
Samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor i gjennomføringen av introduksjonsprogrammet. : NORCE Samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-8408-021-5) 104 s.
UIA NORCE Untitled
 
2018
4 Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal.
Pensjonssystemets bærekraft i Norge og Storbritannia. Reformer og normative dilemma. Norsk sosiologisk tidsskrift 2018 ;Volum 2.(1) s. 8-25
NORCE Untitled
 
5 Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal.
Samhandling mellom frivillige og offentlige aktører i eldreomsorgen. Frokostseminar frivillighet og omsorg; 2018-03-15 - 2018-03-15
NORCE Untitled
 
6 Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal.
Trends and dilemmas of prioritization within Long Term Care (LTC) in Denmark, England and Norway: Towards increasing inequalities?. 16th. ESPAnet conference on “Transformation of European welfare systems: challenges, problems and future prospects”; 2018-08-30 - 2018-09-01
NORCE Untitled
 
7 Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal; Ring, Patrick John.
Understanding pension politics: Comparing pension reform discourses in Norway and the UK. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2018-01-08 - 2018-01-10
NORCE Untitled
 
8 Kuhnle, Stein; Lindén, Tord Skogedal.
Norge - et annerledesland?. I: Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-50612-1. s. 245-261
NORCE UiB Untitled
 
9 Kuhnle, Stein; Lindén, Tord Skogedal.
Velferdspolitikk i EU og dens konsekvenser for Norge. I: Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-50612-1. s. 262-277
NORCE UiB Untitled
 
10 Lindén, Tord Skogedal.
Befolkningsaldring som velferdspolitiske utfordring. Gjesteforelesning sosialkunnskap; 2018-11-29 - 2018-11-29
NORCE Untitled
 
11 Lindén, Tord Skogedal.
Bokmelding Siri Tønnessen og Bente Lilljan Lind Kassah (red.): Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester. Forpliktelser og ansvar i et utydelig landskap. Tidsskrift for velferdsforskning 2018 ;Volum 21.(2) s. 186-189
NORCE Untitled
 
12 Lindén, Tord Skogedal.
Foreldreundersøkelsen: Er egentlig private barnehager bedre enn kommunale?. Utdanningsnytt.no [Internett] 2018-11-19
NORCE Untitled
 
2017
13 Angell, Elisabeth; Grimsrud, Gro Marit; Lindén, Tord Skogedal.
Bærekraftig og kompakt byutvikling. Evalueringen av «Plansatsing mot store byer». Bergen: Uni Research Rokkan Centre 2017 ;Volum 2017.80 s. Rapport - Rokkansenteret(1)
NORCE Untitled
 
14 Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal.
Brukertilfredshet med private og offentlige barnehager og sykehjem. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852. s. 105-124
NORCE Untitled
 
15 Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob.
Avslutning: velferdsstaten som kanal for deltakelse. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852. s. 212-216
NORCE UiB Untitled
 
16 Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob.
Forord. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852. s. -
NORCE UiB Untitled
 
17 Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob.
Tjenestedemokratiet. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852. s. 11-21
NORCE UiB Untitled
 
18 Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob.
Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215027852) 238 s.
NORCE UiB Untitled
 
19 Christensen, Dag Arne; Ytre-Arne, Brita; Lindén, Tord Skogedal; Aars, Jacob.
Tjenestedemokratiet. Stat og styring 2017 s. 42-46
NORCE UiB Untitled
 
20 Ervik, Rune; Kjerstad, Egil; Rubecksen, Kristin; Lindén, Tord Skogedal.
Rettighetsfesting av BPA - store forventinger, betinget suksess. Bergen: Uni Research Rokkansenteret 2017 202 s.
NORCE Untitled
 
21 Ervik, Rune; Kjerstad, Egil; Rubecksen, Kristin; Lindén, Tord Skogedal.
RETTIGHETSFESTING AV BPA – store forventninger, betinget suksess. Sammendrag. Bergen: Uni Research Rokkansenteret 2017 30 s.
NORCE Untitled
 
22 Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal.
Samhandling frivillig sektor og kommuner i eldreomsorgen. Forskningsgruppeseminar; 2017-10-18 - 2017-10-18
NORCE Untitled
 
23 Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal.
Samhandling mellom kommunen og frivillig sektor i eldreomsorgen. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2017 (ISBN 978-82-7763-575-0) 76 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2017-8)
NORCE Untitled
 
24 Lindén, Tord Skogedal.
Frivillig sektor og boligsosialt arbeid. Kunnskapingsmøte; 2017-04-20 - 2017-04-20
NORCE Untitled
 
25 Lindén, Tord Skogedal.
LTC in Europe – characteristics, trends and ideas. Stabsseminar; 2017-11-13 - 2017-11-13
NORCE Untitled
 
26 Lindén, Tord Skogedal.
Norske velferdsordninger skaper debatt. MEMU - NAVs internmagasin [Fagblad] 2017-06-19
NORCE Untitled
 
27 Lindén, Tord Skogedal.
Ny bok: Små forskjeller i tilfredshet med kommersielle, ideelle og kommunale barnehager. Barnehage.no [Internett] 2017-11-27
NORCE Untitled
 
28 Lindén, Tord Skogedal.
Velferdsstatens utfordringer. Gjesteforelesning Sosialkunnskap; 2017-11-28 - 2017-11-28
NORCE Untitled
 
29 Lindén, Tord Skogedal; Fladmoe, Audun; Christensen, Dag Arne.
Does the Type of Service Provider Affect User Satisfaction? Public, For-Profit and Nonprofit Kindergartens, Schools and Nursing Homes in Norway. I: Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-55380-1. s. 261-284
ISF NORCE Untitled
 
2016
30 Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal.
Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid. Bergen: Uni Research Rokkansenteret 2016 (ISBN 978-82-8095-111-3) 68 s.
NORCE Untitled
 
31 Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal.
Ulike strategier for å øke avgangsalderen i Norge og Storbritannia: pensjonsreformer og normative dilemma. Velferdsforum: velferdsstaten normative spørsmål. Seminar i anledning Nanna Kildals 70-årsdag; 2016-04-29 - 2016-04-29
NORCE Untitled
 
32 Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal; Askildsen, Jan Erik; Ruths, Sabine.
Comprehensive description of the most promising ICC models for multi-morbidity. (- Medically Assisted Rehabilitation (MAR) Bergen - Learning networks for whole, coordinated and safe pathways (Learning networks)). Bergen: SELFIE 2020 2016 102 s.
NORCE UiB Untitled
 
33 Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal; Askildsen, Jan Erik; Ruths, Sabine.
Focus group Norway: WP4 Development of analytical framework to perform comprehensive evaluation using Multi-Criteria Decision analysis. Bergen: SELFIE 2020 2016 48 s.
NORCE UiB Untitled
 
34 Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal; Askildsen, Jan Erik; Ruths, Sabine.
SELFIE2020. Work Package 2 report Norway. Thick descriptions of Medically Assisted Rehabilitation Bergen an Learning networks for whole, coordinated and safe pathways. : SELFIE2020 2016 101 s.
NORCE UiB Untitled
 
35 Lindén, Tord Skogedal; Radtke, Ina; Vrangbæk, Karsten.
Accountability, legitimacy and immigration control: the inclusion of social actors in asylum regulation in Norway, Denmark and Germany. I: The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe. Routledge 2016 ISBN 978-1-472-47059-1. s. 133-145
NORCE Untitled
 
2015
36 Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal.
Tjenestetilfredshet i private vs offentlige velferdstjenester: Kvalitet i barnehage og sykehjem. Forskningsgruppeseminar; 2015-04-15 - 2015-04-15
NORCE Untitled
 
37 Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal.
Velferdstjenestenes kvalitet: Tjenestetilfredshet i private vs offentlige tjenester. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2015-01-05 - 2015-01-07
NORCE Untitled
 
38 Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal.
The Shark Jaw and the Elevator: Arguing the Case for the Necessity, Harmlessness and Fairness of the Norwegian Pension Reform. Scandinavian Political Studies 2015 ;Volum 38.(4) s. 386-409
NORCE Untitled
 
39 Lindén, Tord Skogedal.
Social Accountability in Immigration Regulation: The Inclusion of Social Actors in the Asylum Appeals Process. International Journal of Public Administration 2015 ;Volum 38.(13-14) s. 1009-1019
NORCE Untitled
 
40 Lindén, Tord Skogedal.
The Norwegian welfare state – characteristics and current challenges. International afternoon for international students and employees; 2015-09-10 - 2015-09-10
NORCE Untitled
 
41 Lindén, Tord Skogedal.
Velferdsstatens utfordringer. Gjesteforelesning sosialkunnskap; 2015-11-19 - 2015-11-19
NORCE Untitled
 
42 Lindén, Tord Skogedal; Ina, Radtke; Karsten, Vrangbæk.
Legitimizing immigration control: The inclusion of social actors in asylum regulation in Norway, Denmark and Germany. SOG-Conference Accountability and Welfare State Reforms; 2015-02-19 - 2015-02-20
NORCE Untitled
 
43 Neby, Simon; Lindén, Tord Skogedal.
Fra ansvar til "accountability" og tilbake: Ansvarsutkreving i forvaltningen av den norske velferdsstaten. Nordiske organisasjonsstudier 2015 ;Volum 17.(4) s. 3-24
NORCE Untitled
 
2014
44 Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal.
Velferdstjenestenes kvalitet: Tjenestetilfredshet i private vs offentlige tjenester. Arbeidsmøte for bokprosjekt; 2014-11-05 - 2014-11-05
NORCE Untitled
 
45 Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal.
It happened here: The role of coordinative and communicative discourses in justifying the Norwegian pension reform. Bergen: Uni Research Rokkan Centre 2014 46 s.
NORCE Untitled
 
46 Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal.
The shark jaw and the elevator: Arguing the case for the necessity, benefits and fairness of Norwegian pension reform. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2014-01-06 - 2014-01-08
NORCE Untitled
 
47 Folkestad, Bjarte; Lindén, Tord Skogedal.
Offentlig – privat samarbeid i kommuner. Modeller og erfaringer. Bergen: Uni Research Rokkansenteret 2014 (ISBN 978-82-8095-099-4) ;Volum 2014.48 s. Rapport - Rokkansenteret(8)
NORCE Untitled
 
48 Lindén, Tord Skogedal.
Utlendingsforvaltning og legalt ansvar - domstoler på innvandringsfeltet. Forskerseminar VAM; 2014-11-26 - 2014-11-27
NORCE Untitled
 
49 Lindén, Tord Skogedal.
Velferdsstatens utfordringer - ulike politiske løsninger. Gjesteforelesning sosialkunnskap; 2014-01-30 - 2014-01-30
NORCE Untitled
 
50 Lindén, Tord Skogedal.
Velferdsstatens utfordringer – ulike politiske løsninger. Gjesteforelesning; 2014-11-18 - 2014-11-18
NORCE Untitled
 
    Vis neste liste