Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 80 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Brekke, Kurt Richard; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune.
Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates?. Journal of Health Economics 2019 ;Volum 66. s. 117-135
NHH NORCE UiB Untitled
 
2 Reme, Silje Endresen; Monstad, Karin; Fyhn, Tonje; Sveinsdottir, Vigdis; Løvvik, Camilla; Lie, Stein Atle; Øverland, Simon Nygaard.
A randomized controlled multicenter trial of individual placement and support for patients with moderate-to-severe mental illness. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2019 ;Volum 45.(1) s. 33-41
FHI NORCE UiB UiO Untitled
 
2018
3 Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin.
Health effects of reduced workload for older employees. : Uni Research Rokkansenteret 2018 26 s.
NORCE Untitled
 
4 Brekke, Kurt; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune.
How does the type of remuneration affect physician behaviour? Fixed salary versus fee-for-service. Bergen: Uni Research Rokkansenteret 2018 28 s.
NHH NORCE UiB Untitled
 
5 Brekke, Kurt Richard; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune.
Socio-economic status and physicians' treatment decisions. Health Economics 2018 ;Volum 27.(3) s. e77-e89
NHH NORCE Untitled
 
6 Gjesdal, Sturla; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Hetlevik, Øystein.
New episodes of musculoskeletal conditions among employed people in Norway, sickness certification and return to work: A multiregister-based cohort study from primary care. BMJ Open 2018 ;Volum 8:e017543.(3) s. 1-10
NORCE UiB Untitled
 
7 Holmås, Tor Helge; Straume, Odd Rune; Brekke, Kurt; Monstad, Karin.
How does the type of remuneration affect physician behaviour? Fixed salary versus fee-for-service.. Seminar; 2018-09-19 - 2018-09-19
NHH NORCE UiB Untitled
 
8 Lillebø, Otto Sevaldson; Monstad, Karin.
Vacation, absenteeism and health – Evidence from a Norwegian change in Policy. : Working paper, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen 2018 33 s.
NORCE UiB Untitled
 
9 Mæland, Silje; Monstad, Karin; Holmås, Tor Helge; Øyeflaten, Irene Larsen; Husabo, Elisabeth; Aamland, Aase.
Forsøk med ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding : sluttrapport.. Bergen: Uni Research Helse 2018 75 s.
NORCE Untitled
 
2017
10 Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin.
The causal effect of workload on the labour supply of older employees. Bergen: Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen 2017 28 s.
NORCE UiB Untitled
 
11 Brekke, Kurt; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune.
Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates?. 44th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE); 2017-08-31 - 2017-09-02
NHH NORCE UiB Untitled
 
12 Brekke, Kurt; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune.
Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates?. - 11th Annual Meeting of the Portuguese Economic Journal, Vila Real (Portugal), 7-9 Juli 2017; 2017-07-07 - 2017-07-09
NHH NORCE UiB Untitled
 
13 Brekke, Kurt Richard; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune.
Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates?. Notat, 1/2017: Uni research 2017
NHH NORCE UiB Untitled
 
14 Brekke, Kurt Richard; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune.
Do treatment decisions depend on physicians' financial incentives?. Journal of Public Economics 2017 ;Volum 155. s. 74-92
NHH NORCE UiB Untitled
 
15 Gjesdal, Sturla; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Hetlevik, Øystein.
NEW EPISODES OF MUSCULOSKELETAL CONDITIONS AMONG EMPLOYED PEOPLE IN PRIMARY CARE, SICKNESS CERTIFICATION AND RETURN TO WORK: A NATIONWIDE MULTIREGISTER BASED COHORT STUDY. 20th Nordic Congress of General Practice; 2017-06-14 - 2017-06-16
NORCE UiB Untitled
 
16 Husabo, Elisabeth; Monstad, Karin; Holmås, Tor Helge; Øyeflaten, Irene Larsen; Werner, Erik Lønnmark; Mæland, Silje.
Protocol for the effect evaluation of independent medical evaluation after six months sick leave: a randomized controlled trial of independent medical evaluation versus treatment as usual in Norway. BMC Public Health 2017 ;Volum 17:573. s. 1-6
HAUKELAND HVL NORCE PIHSØ UiO Untitled
 
17 Monstad, Karin; Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge.
The causal effect of workload on labour supply of older employees. ESPE European Society for Population Economics; 2017-06-14 - 2017-06-17
NORCE Untitled
 
18 Monstad, Karin; Brekke, Kurt Richard; Holmås, Tor Helge; Straume, Odd Rune.
"Fastlegar som portvakter, med og utan konkurranse.". Den nasjonale helseøkonomikonferansen; 2017-05-22 - 2017-05-23
NORCE Untitled
 
19 Monstad, Karin; Steskal, Darina; Holmås, Tor Helge.
Family Matters? The Importance of Relatives for Frail Elders’ Mortality and Hospital Readmission. Journal of Population Ageing 2017 s. 1-18
NORCE Untitled
 
20 Sveinsdottir, Vigdis; Fyhn, Tonje; Monstad, Karin; Reme, Silje Endresen.
A Randomized Controlled Multicenter Trial of IPS for Patients with Moderate to Severe Mental Illness in Norway. 12th ENMESH conference. Conceptualizing, measuring and influencing context in mental health care: from the individual to society; 2017-10-05 - 2017-10-07
NORCE UiO Untitled
 
2016
21 Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar Martin; Monstad, Karin.
Evaluering av kommunal medfinansiering. Tidsskrift for omsorgsforskning 2016 ;Volum 2. s. 135-142
NORCE UiB UiO Untitled
 
22 Gjesdal, Sturla; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Hetlevik, Øystein.
GP consultations for common mental disorders and subsequent sickness certification: register-based study of the employed population in Norway. Family Practice 2016 ;Volum 33.(6) s. 656-662
NORCE UiB Untitled
 
23 Holmås, Tor Helge; Brekke, Kurt Richard; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune.
Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certi…cates?. Instituttseminar; 2016-11-23 - 2016-11-23
NHH NORCE UiB Untitled
 
24 Holmås, Tor Helge; Brekke, Kurt Richard; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune.
Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certi…cates?. Brukerseminar, NFR; 2016-10-26 - 2016-10-26
NHH NORCE UiB Untitled
 
25 Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil; Monstad, Karin.
Kommunale pleie- og omsorgstjenester – en studie av eldre med og uten nære pårørende.. Samfunnsøkonomen 2016 (6) s. 33-45
NORCE Untitled
 
26 Holmås, Tor Helge; Steskal, Darina; Monstad, Karin.
Mortalitet og reinnlegging – samanhengen med pårøranderessursar blant eldre pasientar.. Tidsskrift for omsorgsforskning 2016 ;Volum 2. s. 159-168
NORCE Untitled
 
27 Husabo, Elisabeth; Mæland, Silje; Monstad, Karin; Øyeflaten, Irene Larsen; Werner, Erik Lønnmark; Holmås, Tor Helge.
Protocol for Effect Evaluation of Independent Medical Evaluation in Norway. The 4th Conference on Work Disability Prevention and Integration; 2016-09-25 - 2016-09-29
HVL NORCE UiO Untitled
 
28 Mæland, Silje; Monstad, Karin; Øyeflaten, Irene Larsen; Husabo, Elisabeth; Aamland, Aase; Holmås, Tor Helge.
Effektevaluering av ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding : underveisrapport.. : Uni Research 2016 32 s.
NORCE Untitled
 
29 Reme, Silje; Monstad, Karin; Fyhn, Tonje; Øverland, Simon Nygaard; Ludvigsen, Kari; Sveinsdottir, Vigdis; Løvvik, Camilla; Lie, Stein Atle.
Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport. : Uni Research 2016 109 s.
HVL NORCE UiB UiO Untitled
 
2015
30 Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar Martin; Monstad, Karin.
Evaluering av kommunal medfinansiering.. : Uni Research Rokkansenteret 2015 40 s.
NORCE Untitled
 
31 Bratberg, Espen; Monstad, Karin.
Worried sick? Worker responses to a financial shock. Labour Economics 2015 ;Volum 33. s. 111-120
NORCE UiB Untitled
 
32 Brekke, Kurt; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune.
Do Treatment Decisions Depend on Physicians’ Financial Incentives?. : Institutt for samfunnsøkonomi, NHH 2015 31 s. NHH Dept. of Economics Discussion papers(15)
NHH NORCE UiB Untitled
 
33 Brekke, Kurt; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune.
Socioeconomic Status and Physicians’Treatment Decisions.. : Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole 2015 27 s. NHH Dept. of Economics Discussion papers(12)
NHH NORCE UiB Untitled
 
34 Carlsen, Benedicte; Monstad, Karin.
Samhandlingsreformens konsekvenser for eldre: Pasientrettigheter, pårørende og koordinering av tjenester. Erfaringer fra evaluering av Samhandlingsreformen. Nasjonal erfaringskonferanse om Samhandlingsreformen; 2015-09-03 - 2015-09-04
NORCE Untitled
 
35 Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Steskal, Darina.
Hospital Readmission and Mortality Among Frail Elderly – The Importance of Spouse and Adult Children.. : Uni Research Rokkansenteret 2015 44 s.
NORCE Untitled
 
36 Monstad, Karin.
Innsatsstyrt finansiering og sjukefråvær på norske sjukehus. Tidsskrift for velferdsforskning 2015 ;Volum 18.(3) s. 198-210
NORCE Untitled
 
2014
37 Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin.
Evaluating a National Labour and Welfare Administration Reform (NAV). Bergen: Institutt for økonomi 2014 40 s.
NORCE UiB Untitled
 
38 Bratberg, Espen; Monstad, Karin.
Syk av bekymring? Sykefravær og finanskrise. Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) formidlingskonferanse; 2014-02-04 - 2014-02-04
NORCE UiB Untitled
 
39 Bratberg, Espen; Monstad, Karin.
Worried sick? Worker responses to a financial shock. European Society of Population Economics 27th Annual Conference; 2014-06-19 - 2014-06-21
NORCE UiB Untitled
 
40 Løvvik, Camilla; Olsen, Ingrid Blø; Fyhn, Tonje; Øverland, Simon Nygaard; Monstad, Karin; Ludvigsen, Kari; Sveinsdottir, Vigdis; Lie, Stein Atle; Reme, Silje Endresen.
Effektevaluering av Individuell jobbstøtte - Delrapport 1. Bergen: Uni Research Helse 2014 22 s.
NORCE UiB Untitled
 
41 Monstad, Karin.
Korleis kan vi bruka helseregister til å analysera sosial ulikskap i bruk av helsetenester?. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) internseminar; 2014-11-24 - 2014-11-24
NORCE Untitled
 
42 Monstad, Karin.
Mindre sykmeldt i utrygg jobb. forskning.no [Internett] 2014-01-18
NORCE Untitled
 
43 Monstad, Karin; Bratberg, Espen.
Redsel for å miste jobben minskar sjukefråveret. NRK1 Dagsrevyen [TV] 2014-01-13
NORCE UiB Untitled
 
44 Monstad, Karin; Bratberg, Espen.
Sjuk av bekymring? Sjukefråvær i organisasjonar i krise. NFR formidlingskonferanse; 2014-03-03
NORCE UiB Untitled
 
45 Monstad, Karin; Engesæter, Lars B.; Espehaug, Birgitte.
Waiting time and socioeconomic status - an individual-level analysis. Health Economics 2014 ;Volum 23.(4) s. 446-461
HAUKELAND NORCE Untitled
 
46 Monstad, Karin; Kjerstad, Egil.
Reinnleggelsesrater og variasjoner mellom pasienters hjemstedskommuner. Den nasjonale helseøkonomikonferansen 2014; 2014-05-19 - 2014-05-20
NORCE Untitled
 
47 Sveinsdottir, Vigdis; Løvvik, Camilla; Fyhn, Tonje; Monstad, Karin; Ludvigsen, Kari; Øverland, Simon Nygaard; Reme, Silje Endresen.
Protocol for the effect evaluation of Individual Placement and Support (IPS): A randomized controlled multicenter trial of IPS versus treatment as usual for patients with moderate to severe mental illness in Norway. BMC Psychiatry 2014 ;Volum 14. s. -
FHI NORCE UiB Untitled
 
2013
48 Bratberg, Espen; Monstad, Karin.
Syk av bekymring? Sykefravær i en krisetid. VAM midtveiskonferanse; 2013-03-20 - 2013-03-20
NORCE UiB Untitled
 
49 Bratberg, Espen; Monstad, Karin.
Worried sick? Sickness absence during organizational turmoil. Workshop on absenteeism and social insurance; 2013-05-21 - 2013-05-22
NORCE UiB Untitled
 
50 Monstad, Karin.
Frykt førte til mindre fråvær. Bergens Tidende [Avis] 2013-06-16
NORCE Untitled
 
    Vis neste liste