Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-29 av 29

2020
1 Mæhle, Synne Sæther.
A brief overview of biolaw. I: Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3300-7. s. 417-432
UiB Untitled
 
2 Mæhle, Synne Sæther.
Rettsvitenskap, tverrvitenskap og stordata om helse.. I: Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk 2020 ISBN 9788205531963. s. 208-230
UiB Untitled
 
2019
3 Aarli, Ragna; Mæhle, Synne Sæther.
Juridisk metode for morgendagens jurister. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. s. 114-134
UiB Untitled
 
4 Mæhle, Synne Sæther.
Straffeloven §§282 og 283 som verdimarkør.. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205509436. s. 120-142
UiB Untitled
 
2018
5 Aarli, Ragna; Mæhle, Synne Sæther.
Juridisk metode i et nøtteskall. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2018 (ISBN 978-82-05-50800-2) 281 s.
UiB Untitled
 
2017
6 Aarli, Ragna; Mæhle, Synne Sæther.
Fra lov til rett, 2. utgave. Gyldendal Juridisk 2017 (ISBN 9788205507289) 466 s.
UiB Untitled
 
7 Mæhle, Synne Sæther.
Pursuing Legal Research. Law and Method 2017 s. 1-14
UiB Untitled
 
2016
8 Aarli, Ragna; Mæhle, Synne Sæther.
Fra lov til rett. Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN 978-82-05-49287-5) 499 s.
UiB Untitled
 
2015
9 Mæhle, Synne Sæther.
Respekt for menneskeverdet: Perspektiver fra biorett og rettsteori. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2015 (1) s. 3-17
UiB Untitled
 
10 Mæhle, Synne Sæther.
Rettsvitenskapelig forskningsmetodikk - i lys av grunnleggende forskningsverdier. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2015 ;Volum 128.(2) s. 125-157
UiB Untitled
 
2013
11 Mæhle, Synne Sæther.
Om tolkning av grunnlovstekst. I: Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3633-5. s. 194-220
UiB Untitled
 
12 Mæhle, Synne Sæther; Tande, Knut Martin.
Lovtolking i et verdiperspektiv. I: Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1253-8. s. 443-458
UiB Untitled
 
2008
13 Mæhle, Synne Sæther.
Rett, samfunn og demokrati - et utdrag (Supplerende informasjon: Boken er et utdrag - spesielt tilpasset undervisningen i faget retsfilosofi ved Universitetet i København - fra Rett, samfunn og demokrati fra 2007,. Gyldendal Akademisk 2008 (ISBN 9788205387478) 128 s.
UiB Untitled
 
2007
14 Mæhle, Synne Sæther.
De som dømmer oss. Bergens Tidende [Avis] 2007-05-03
UiB Untitled
 
15 Mæhle, Synne Sæther; Bernt, Jan Fridthjof.
Rett, samfunn og demokrati. Gyldendal Akademisk 2007 (ISBN 978-82-05-31041-4) 493 s.
UiB Untitled
 
2006
16 Mæhle, Synne Sæther.
Foredrag om hovedpoengene i boka "Grenser for rettsanvendelssskjønn". sommermøte i Norsk Rettsfilosofisk forening; 2006-05-08
UiB Untitled
 
17 Mæhle, Synne Sæther.
Hermeneutikk for rettsforskere. Seminar i Rettslære for Ph.D-stipendieater i Århus og København; 2006-05-29 - 2006-05-31
UiB Untitled
 
18 Mæhle, Synne Sæther.
Kommentar. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora 2006 (21) s. 29-30
UiB Untitled
 
19 Mæhle, Synne Sæther; Bernt, Jan Fridthjof.
Rett, samfunn og demokrati. Gyldendal Akademisk 2006 (ISBN 9788205366299) 245 s.
UiB Untitled
 
20 Mæhle, Synne Sæther.
Seminar i Rettsteori, Bergen, 6/6 til 7/6 -06, Kommentar til innlegg av Henrik Palmer Olsen. Seminar i rettsteori; 2006-06-06 - 2006-06-07
UiB Untitled
 
2005
21 Høgberg, Alf Petter; Kinander, Morten; Bergo, Knut; Eriksen, Christoffer; Stubberud, Jørgen; Blandhol, Sverre; Mæhle, Synne Sæther; Askeland, Bjarte; Friis Fæhn, Erik.
Makt og rett. Om Makt- og demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets forvitring. Universitetsforlaget 2005 (ISBN 82-15-00810-0) 248 s.
UiO Untitled
 
22 Mæhle, Synne Sæther.
Grenser for rettsanvendelsesskjønn. Om rettslig legitimitet i et spenningsfelt mellom flertallsmakt og rettighetsvern. Gyldendal Akademisk 2005 (ISBN 82-05-34228-8) 336 s.
UiB Untitled
 
23 Mæhle, Synne Sæther.
Hermeneutikk som forskningsverktøy for ph.d.studerende. Kurs for forskerstuderende i rettslære; 2005-05-11 - 2005-05-13
UiB Untitled
 
24 Mæhle, Synne Sæther.
Rettsanvendelsesskjønnet - demokratiproblem eller legitimitetspotensial? i boka Kinander (red.)Makt og Rett. Om Makt- og Demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets forvitring. Universitetsforlaget 2005 (ISBN 82-15-00810-0) 16 s.
UiB Untitled
 
2004
25 Mæhle, Synne Sæther.
Gjelder det andre regler for rettslig argumentasjon i rettsdogmatikken enn for domstolene?. Jussens venner 2004 ;Volum 39.(5-6) s. 329-342
UiB Untitled
 
26 Mæhle, Synne Sæther.
Grenser for rettsanvendelsesskjønn - om rettslig legitimitet i et spenningsfelt mellom flertallsmakt og rettighetsvern. Universitetet i Bergen 2004 371 s.
UiB Untitled
 
2003
27 Mæhle, Synne Sæther.
"Robert Alexy's rettsteori i norsk sammenheng.". Constitutional rights through discourse. On Robert Alexy's legal theory.; 2003-04-24 - 2003-04-26
UiB Untitled
 
2002
28 Feiring, Eli; Nagel, Hilde; Mæhle, Synne Sæther.
To myter om rettighetsfesting av velferdspolitikken. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2002 (99) s. 52-70
UiO Untitled
 
29 Mæhle, Synne Sæther; Feiring, Eli; Nagell, Hilde Wisløff.
To myterom rettighetsfesting av velferdspolitikken. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2002 (4) s. 52-69
UiB Untitled