Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-43 av 43

2013
1 Rasmussen, Ørnulf.
Lov eller lære - eller trenger vi en ny forvaltningslov?. I: Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1253-8. s. 529-544
UiB Untitled
 
2 Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf.
Kjære Jan Fridthjof, gratulerer med dagen. I: Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1253-8. s. 13-14
UiB Untitled
 
3 Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf.
Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget 2013 (ISBN 978-82-450-1253-8) 827 s.
UiB Untitled
 
2010
4 Bernt, Jan Fridthjof; Rasmussen, Ørnulf.
FRIHAGENS FORVALTNINGSRETT Bind 1 (2. utg.). Fagbokforlaget 2010 (ISBN 978-82-450-0565-3) 389 s.
UiB Untitled
 
2009
5 Bernt, Jan Fridthjof; Rasmussen, Ørnulf.
Kompendium Frihagens forvaltningsrett bind 1, 2 utg. Fagbokforlaget 2009 (ISBN 978-82-450-0959-0) 180 s.
UiB Untitled
 
2008
6 Rasmussen, Ørnulf.
Kommentarer til Lov om erstatning ved pasientskader mv. av 15. juni 2001 nr. 53. I: NORSK LOVKOMMENTAR. Oslo: GYLDENDAL RETTSDATA 2008 ISBN 978-82-05-39016-4. s. 3390-3396
UiB Untitled
 
7 Rasmussen, Ørnulf; Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente.
Kommentarer til lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. I: NORSK LOVKOMMENTAR. Oslo: GYLDENDAL RETTSDATA 2008 ISBN 978-82-05-39016-4. s. 4290-4290
UiB Untitled
 
2007
8 Rasmussen, Ørnulf.
Forvaltningsrett i tollvesenet. Seminar i Tolletaten; 2007-08-28 - 2007-08-29
UiB Untitled
 
9 Rasmussen, Ørnulf.
Hva er helserett?. Seminar ved Høgskolen i Ålesund; 2007-02-16 - 2007-02-16
UiB Untitled
 
10 Rasmussen, Ørnulf.
Informasjon, samtykke og medvirkning. Den første nasjonale helserettskonferansen; 2007-03-22 - 2007-03-23
UiB Untitled
 
11 Rasmussen, Ørnulf.
Kommunikasjon og diskresjon i helseforetakene. Seminar i Helse Sunnmøre; 2007-11-01 - 2007-11-01
UiB Untitled
 
12 Rasmussen, Ørnulf.
Laug eller rett?. Årsmøte Den norske tannlegeforening, NFOP; 2007-11-09 - 2007-11-09
UiB Untitled
 
13 Rasmussen, Ørnulf.
Nye regioner - nye rettslige problemer. Region og Regionaliseringsprogrammet; 2007-04-17 - 2007-04-17
UiB Untitled
 
14 Rasmussen, Ørnulf.
Opptak i psykisk helsevern. seminar Helse Vest; 2007-11-12 - 2007-11-12
UiB Untitled
 
15 Rasmussen, Ørnulf.
Rus og rett. Ruskonferansen 2007; 2007-09-25 - 2007-09-25
UiB Untitled
 
16 Rasmussen, Ørnulf.
Taushetsplikt og personvern i helsetjenesten. Den første nasjonale helserettskonferansen; 2007-03-22 - 2007-03-23
UiB Untitled
 
17 Rasmussen, Ørnulf.
"Økonomisk sosialhjelp. Saksbehandling og vedtaksinnhold". Seminar Fylkesmannen i Vestfold; 2007-09-20 - 2007-09-20
UiB Untitled
 
2006
18 Rasmussen, Ørnulf.
Helsepersonell som behandlere og som forvaltere. Seminar Kommunal kompetanse; 2006-03-03 - 2006-03-03
UiB Untitled
 
2005
19 Rasmussen, Ørnulf.
"Helsepersonell og politi: Tie eller tale?". Seminar Ullevål Universitetssykehus; 2005-06-02 - 2005-06-02
UiB Untitled
 
20 Rasmussen, Ørnulf.
"Hva kan man bruke en dom til?". I: Studier av dommen. Konferanserapport. Bergen: Rokkansenteret 2005 ISBN 82-8095-031-1. s. 7-16
UiB Untitled
 
21 Rasmussen, Ørnulf.
"Jus og psykiske helsevern". Helse Sunnmøre; 2005-05-09 - 2005-05-09
UiB Untitled
 
22 Rasmussen, Ørnulf.
Justert psykiatrilov?. Helse- og sosialrettskonferanse 2005; 2005-09-26 - 2005-09-27
UiB Untitled
 
23 Rasmussen, Ørnulf.
Kommentar til Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) av 15. juni 2001 nr. 53. I: Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2005 ISBN 82-05-34210-5. s. 3388-3395
UiB Untitled
 
24 Rasmussen, Ørnulf.
"Legalitetsprinsippet i forvaltningsretten". Justivalen 2005; 2005-08-31 - 2005-08-31
UiB Untitled
 
25 Rasmussen, Ørnulf.
"Partsrettigheter og pasientrettigheter". Juristenes Utdanningssenter; 2005-10-05 - 2005-10-05
UiB Untitled
 
26 Rasmussen, Ørnulf.
"Regionforskningsprosjektet sett fra Juridisk fakultet". Regionsforskningsseminaret; 2005-02-16 - 2005-02-16
UiB Untitled
 
27 Rasmussen, Ørnulf.
"Vilkår ved vedtak om økonomisk sosialhjelp". Saksbehandlingskonferansen for Akershus fylke; 2005-09-29 - 2005-09-29
UiB Untitled
 
28 Rasmussen, Ørnulf.
"Vilkår ved vedtak om økonomisk sosialhjelp". Saksbehandlingskonferansen for Oslo kommune; 2005-09-28
UiB Untitled
 
2004
29 Rasmussen, Ørnulf.
"Dekning av advokatutgifter, kvalitetssikring og førsteinstansbehandling, herunder forståelsen og anvendelsen av forvaltningsloven § 17 i pasientskadeerstatningsaker.". "Hurtigruteseminaret om pasientskadeerstatning"; 2004-04-30 - 2004-04-30
UiB Untitled
 
30 Rasmussen, Ørnulf.
"Forvaltningsskjønn og rettsanvendelse - hvor dypt skal domstolskontrollen gå?". Seminar Juristenes utdanningssenter; 2004-11-16 - 2004-11-16
UiB Untitled
 
31 Rasmussen, Ørnulf.
"Hva kan man bruke en dom til?". Tverrfaglig forskerkonferanse på Solstrand; 2004-05-03 - 2004-05-03
UiB Untitled
 
32 Rasmussen, Ørnulf.
Kommentar til Aslak Syses innlegg: Når er det behov for tvangsregler for særlige grupper, og når ikke? Er det behov for særlige tvangsregler ved behandling av alvorlige spiseforstyrrelser? Hva med utviklingshemmede med utfordrende adferd?. Helse- og sosialrettsseminaret 2004; 2004-01-27 - 2004-01-28
UiB Untitled
 
33 Rasmussen, Ørnulf.
Kommentar til foredrag "Når er det behov for tvangsregler for særlige grupper, og når ikke"?. Helse- og sosialrett, Det årlige forskerseminar; 2004-01-27 - 2004-01-27
UiB Untitled
 
34 Rasmussen, Ørnulf.
"Norsk helserett". Norsk Helserett seminar; 2004-02-06 - 2004-02-06
UiB Untitled
 
35 Rasmussen, Ørnulf.
"Pasienters erstatningsmessige vern - før, nå og fremover". Hurtigruteseminaret om pasientskadeerstatning"; 2004-04-29 - 2004-04-29
UiB Untitled
 
36 Rasmussen, Ørnulf.
"Ugyldighet og ugyldighetsvirkninger. Realitetsavgjørelse eller kassasjon". Seminar Juristenes Utdanningssenter; 2004-11-16 - 2004-11-16
UiB Untitled
 
2003
37 Bernt, Jan Fridthjof; Rasmussen, Ørnulf.
FRIHAGENS FORVALTNINGSRETT bind I. Bergen: Fagbokforlaget A/S 2003 (ISBN 82-7674-830-9) 335 s.
UiB Untitled
 
2002
38 Rasmussen, Ørnulf.
Jus og psykiatri - før og nå. I: Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget 2002 ISBN 82-7674-827-9. s. 605-624
UiB Untitled
 
39 Rasmussen, Ørnulf.
Kommentarer til lov om erstatning ved pasientskader mv. av 15. juni 2001 nr. 53. I: Norsk lovkommentar 2002. Oslo: Gyldendal Rettsdata 2002 ISBN 82-05-30946-9. s. 3343-3349
UiB Untitled
 
1997
40 Rasmussen, Ørnulf.
Kommunikasjonsrett og taushetsplikt i helsevesenet (revidert utgave). : A.S. Borgund 1997 (ISBN 82-91906-00-9) 1 s.
UiB Untitled
 
1995
41 Rasmussen, Ørnulf.
Alminnelige rettsgrunnsetninger. Jussens venner 1995 (5) s. 301-312
UiB Untitled
 
42 Rasmussen, Ørnulf.
Forholdsmessighetsprinsippet i forvaltningsretten. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 1995 s. 307-322
UiB Untitled
 
1994
43 Rasmussen, Ørnulf.
Kommunikasjonsrett og taushetsplikt i helsevesenet. Universitetet i Bergen 1994 1 s.
UiB Untitled