Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 445 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9    Neste >>

2021
1 Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Smith, Kari.
Norway - Assessment and Qualifications. Final assessment and qualifications for 21st century; 2021-06-30 - 2021-06-30
HVO NTNU Untitled
 
2 Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Smith, Kari.
Norway - Assessment for Learning. Assessment for Learning Internationally: Facing the Challenge; 2021-03-31 - 2021-03-31
HVO NTNU Untitled
 
3 Guberman, Ainat; Smith, Kari.
Expansive Learning in Teacher Education. Frontiers Media S.A. 2021 (ISBN 9782889712809) 86 s. Frontiers in Education(2021)
NTNU Untitled
 
4 Guberman, Ainat; Smith, Kari.
Expansive Learning in Teacher Education. I: Expansive Learning in Teacher Education. Frontiers Media S.A. 2021 ISBN 9782889712809. s. 04-06
NTNU Untitled
 
5 Hakel, Katja; Smith, Kari; Skjeldestad, Kristin.
Om du ikke har ph.d., er du ingenting i dette systemet. Forskerforum.no 2021
NTNU Untitled
 
6 Hakel, Katja; Smith, Kari; Skjeldestad, Kristin.
Universitetene må satse på lektorene. Forskerforum 2021 ;Volum 53.(3) s. 38-39
NTNU Untitled
 
7 Murray, Jean; Smith, Kari; Vanderlinde, Ruben; Lunenberg, Mieke.
Teacher educators and their professional development. I: Teacher Educators and their Professional Development Learning from the Past, Looking to the Future. Routledge 2021 ISBN 9780367769086.
NTNU Untitled
 
8 Sandvik, Lise Vikan; Smith, Kari; Svendsen, Bodil; Sommervold, Oda Aasmundstad; Angvik, Stine Aarønes; Strømme, Alex.
Students’ perceptions of assessment practices in upper secondary school during COVID-19. Teachers and Teaching: theory and practice 2021 s. 1-14
NTNU Untitled
 
9 Smith, Kari.
Educating for the Future- Reflections from Covid-19 Lockdown. I: Teaching Performance Assessment as a Cultural Disruptor in Initial Teacher Education. Springer 2021 ISBN 9789811637049. s. 181-184
NTNU Untitled
 
10 Smith, Kari.
Educating teachers for the future school- the challenge of bridging between perceptions of quality teaching and policy decisions:reflections from Norway. European Journal of Teacher Education 2021 ;Volum 44.(3) s. 383-398
NTNU Untitled
 
11 Smith, Kari.
Hva er veiledning?. Veilederseminar; 2021-01-20 - 2021-01-20
NTNU Untitled
 
12 Smith, Kari.
Learning in the School Practicum- Learning in the School Practicum- Mentoring as professional development for students & mentor teachers. EARLI bi-annual conference; 2021-08-23 - 2021-08-27
NTNU Untitled
 
13 Smith, Kari.
Lesson Study as Practitioner Research to Improve Practice in Teacher Education: A Norwegian perspective. I: Lesson Study-based Teacher Education. Routledge 2021 ISBN 9780367478452.
NTNU Untitled
 
14 Smith, Kari.
Practice-oriented research. Doctoral seminar; 2021-03-29 - 2021-03-29
NTNU Untitled
 
15 Smith, Kari.
Profesjonalitet og profesjonell utvikling. Kroppsøvingskonferansen 2021; 2021-06-03 - 2021-06-04
NTNU Untitled
 
16 Smith, Kari.
Profesjonell utvikling gjennom ulike faser i lærerkarrieren. Veilederseminar; 2021-01-21 - 2021-01-21
NTNU Untitled
 
17 Smith, Kari.
Professionalism and Professional Development. InFo-TED Summer Academy; 2021-06-23 - 2021-06-25
NTNU Untitled
 
18 Smith, Kari; Ulvik, Marit; Curtis, Elizabeth; Guberman, Ainat; Lippeveld, Lut; Shapiro, Tali; Viswarajan, Sheeba.
Meeting the Black Swan- Teacher educators' use of ICT- pre, during and eventually post Covid-19. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2021 ;Volum 5.(1) s. 17-33
NTNU UiB Untitled
 
19 Ulvik, Marit; Helleve, Ingrid; Smith, Kari.
Entrance into teaching and need for support- narratives from diverse national and local contexts.. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2021 ;Volum 6.(1) s. -
NTNU UiB Untitled
 
20 Vanassche, Eline; Kelchtermans, Geert; Vanderlinde, Ruben; Smith, Kari.
A conceptual model of teacher educator development: an agenda for future research and practice. I: Teacher Educators and their Professional Development Learning from the Past, Looking to the Future. Routledge 2021 ISBN 9780367769086.
NTNU Untitled
 
21 Vanderlinde, Ruben; Smith, Kari; Murray, Jean; Lunenberg, Mieke.
Teacher Educators and their Professional Development Learning from the Past, Looking to the Future. Routledge 2021 (ISBN 9780367769086) 198 s.
NTNU Untitled
 
22 Vanderlinde, Ruben; Smith, Kari; Murray, Jean; Lunenberg, Mieke.
Teacher educators’ professional development: Looking to the future. I: Teacher Educators and their Professional Development Learning from the Past, Looking to the Future. Routledge 2021 ISBN 9780367769086.
NTNU Untitled
 
2020
23 Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Smith, Kari.
Learning Progression: Implications for Curriculum & Assessment (Policy Conversation Paper). : International Educational Assessment Network 2020 46 s.
HVO NTNU Untitled
 
24 Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Smith, Kari.
Rethinking Learner Progression for the Future (Discussion Paper). : International Educational Assessment Network 2020 9 s.
HVO NTNU Untitled
 
25 Haara, Frode Olav; Engelsen, Knut Steinar; Smith, Kari.
Moving from traditional to responsive mathematics classrooms: a proposition of an intervention model. Teacher Development 2020 ;Volum 24.(3) s. 399-414
HVL Untitled
 
26 Sandvik, Lise Vikan; Sommervold, Oda Aasmundstad; Angvik, Stine Aarønes; Smith, Kari; Strømme, Alex; Svendsen, Bodil.
Opplevelser av undervisning og vurdering i videregående skole under Covid-19s hjemmeskole (Rapport til skolene). Trondheim: NTNU, Institutt for lærerutdanning 2020 23 s.
NTNU Untitled
 
27 Sandvik, Lise Vikan; Sommervold, Oda Aasmundstad; Angvik, Stine Aarønes; Smith, Kari; Strømme, Alex; Svendsen, Bodil.
Slik gikk det med den digitale undervisningen i skolen. Khrono.no 2020
NTNU Untitled
 
28 Smith, Kari.
Expansive Learning for Teacher Educators- The Story of the Norwegian National Research School in Teacher Education (NAFOL). Frontiers in Education 2020 ;Volum 5.
NTNU Untitled
 
29 Smith, Kari.
National and Nordic Collaboration in Doctoral Education for Teacher Educators. The transformative potential of doctoral networks in teacher education; 2020-02-23 - 2021-02-23
NTNU Untitled
 
30 Smith, Kari.
Opprykk til førstelektor. seminar for førstelektorkandidater, USN; 2020-01-16
NTNU Untitled
 
31 Smith, Kari.
Validity and Value of Teacher Education Research. Fagbokforlaget 2020 (ISBN 978-82-450-3381-6) 312 s.
NTNU Untitled
 
32 Smith, Kari; Flores, Maria Assunção.
Teacher Educators as Teachers and as Researchers. Routledge 2020 (ISBN 9780367519568) 118 s.
NTNU Untitled
 
33 Smith, Kari; Hakel, Katja; Skjeldestad, Kristin.
Universitetslektorer- en neglisjert profesjonsgruppe. UNIPED 2020 ;Volum 43.(04) s. 280-297
NTNU Untitled
 
34 Vattøy, Kim-Daniel.
Feedback practice as responsive pedagogy in teaching English as a foreign language. Trondheim: NTNU 2020 (ISBN 978-82-326-4879-5) 209 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(2020:265)
NTNU HVO Untitled
 
2019
35 Cochran-Smith, Marilyn; Grudnoff, Lexie; Orland-Barak, Lily; Smith, Kari.
Educating Teacher Educators: International Perspectives. The New Educator 2019 ;Volum 16.(1) s. 5-24
NTNU Untitled
 
36 Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Kvinge, Lars Malvin Røsseland; Smith, Kari; Engelsen, Knut Steinar.
Developing teachers’ responsive pedagogy in mathematics, does it lead to short-term effects on student learning?. Cogent Education 2019 ;Volum 6.(1) s. -
HVL HVO NTNU Untitled
 
37 Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Smith, Kari; Vattøy, Kim-Daniel.
Responsiv pedagogikk: Feedbackinteraksjoner i læring. Kognition & Pædagogik 2019 ;Volum 29.(114) s. 26-35
HVO NTNU Untitled
 
38 Kvinge, Øystein Røsseland.
Presentation in teacher education. A study of student teachers’ transformation and representation of subject content using semiotic technology. : Universitetet i Bergen 2019 (ISBN 978-82-308-7181-2)
HVL UiB UiT Untitled
 
39 Smith, Kari.
Assessment as Learning in Responsive Pedagogy. UGEAN seminar , invited lecture 2 hours; 2019-11-20
NTNU Untitled
 
40 Smith, Kari.
Improving education through cooperation and partnership between school based and university based teacher educators. International perspectives on school quality and teacher education; 2019-03-26 - 2019-03-27
NTNU Untitled
 
41 Smith, Kari.
Nasjonal og internasjonal forskning om veiledningens betydning i overgang mellom utdanning og yrke. Veiledningskonferansen, Høyskolen i Innlandet; 2019-02-06 - 2019-02-07
NTNU Untitled
 
42 Smith, Kari.
Norwegian Education and Teacher Education. Mofet 7th international Conference on Teacher Education The story of Innovation in Teacher Education; 2019-07-24
NTNU Untitled
 
43 Smith, Kari.
Writing the extended abstract (kappe). seminar for phd. studenter og veiledere; 2019-12-10
NTNU Untitled
 
44 Smith, Kari; Flores, Maria Assunção.
Editorial: Teacher educators as teachers and as researchers. European Journal of Teacher Education 2019 s. -
NTNU Untitled
 
45 Smith, Kari; Flores, Maria Assunção.
The Janus-Faced Teacher Educator. European Journal of Teacher Education 2019 ;Volum 42.(4) s. 433-446
NTNU Untitled
 
46 Smith, Kari; Gamlem, Siv Therese Måseidvåg.
Empowering Teachers in Practising Responsive Pedagogy. ICSEI; 2019-01-10 - 2019-01-10
HVO NTNU Untitled
 
47 Smith, Kari; Guberman, Ainat; Curtis, Elisabeth; Lippeveld, Lut; Ulvik, Marit; Viswarajan, Sheeba; Berglas, Tali.
Teacher educators’ telling about using ICT-honestly!. The 7th international conference on teacher education.; 2019-06-24 - 2019-06-26
UiB NTNU Untitled
 
48 Smith, Kari; Ulvik, Marit.
Teacher educators’ professional development- case Norway. Mofet 7th international Conference on Teacher Education The story of Innovation in Teacher Education; 2019-07-24
NTNU UiB Untitled
 
49 Smith, Kari; Ulvik, Marit; Helleve, Ingrid.
Lessons Learned from Novice Teachers An international perspective. Brill|Sense 2019 (ISBN 978-90-04-41310-8) 155 s.
NTNU UiB Untitled
 
50 Ulvik, Marit; Smith, Kari.
Teacher educators’ professional development.. Nordic Educational Research Association Conference; 2019-03-06 - 2019-03-08
UiB NTNU Untitled
 
    Vis neste liste