Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 798 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    Neste >>

2019
1 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Straff for utruskap gjennom historia. P1 Norgesglasset [Radio] 2019-07-03
UiB Untitled
 
2018
2 Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Sunde, Jørn Øyrehagen; Waltenburg, Eric N..
The Norwegian Supreme Court law clerk unit: Toward a more prominent role in the judicial decision-making process.. 76th Annual Conference of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL, April 5 - 8, 2018; 2018-04-05 - 2018-04-08
UiB Untitled
 
3 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Baroniet Rosendal - reformasjon, handel og kvinner. Møte i Landslaget for offentlige pensjonister; 2018-04-10 - 2018-04-10
UiB Untitled
 
4 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Baroniet Rosendal 340 år - Tradisjon og diskontinuitet. Hisorisk seminar på Museet Baroniet Rosendal; 2018-05-11 - 2018-05-11
UiB Untitled
 
5 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Dommen tvingar fram nye klimasøksmål. uib.no/aktuelt [Internett] 2018-01-05
UiB Untitled
 
6 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Domstolstilgang for miljøsøksmål - ein kommentar. Grunnlovens § 112 – en symbolerklæring eller en rettslig forpliktelse; 2018-03-21 - 2018-03-21
UiB Untitled
 
7 Sunde, Jørn Øyrehagen.
From Allegory to Law - the Four Daughters of God in the Code of 1274. Gjesteførelesing på kurset Law and Humanities; 2018-03-16 - 2018-03-16
UiB Untitled
 
8 Sunde, Jørn Øyrehagen.
From God and Neighbour to State and Citizen – Grass root level law and religion 1640-1800. Førelesing på LUMEN-prosjektet; 2018-05-14
UiB Untitled
 
9 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Galskapens historie. Førelesing på Verdibørsen, NRK P2; 2018-02-22 - 2018-02-22
UiB Untitled
 
10 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Halsnøy kloster - kulturelt, økonomisk, religiøst og kunnskapssenter i Sunnhordland og på Vestlandet. Opninga av Halsnøy Kloster som del av Pilgrimsleida; 2018-06-06 - 2018-06-06
UiB Untitled
 
11 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Hva er sannhet?. Føredrag i Karmøy Kirkeakademi; 2018-02-08 - 2018-02-08
UiB Untitled
 
12 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Ikkje imponert over klimadommen. Energi og klima [Fagblad] 2018-01-05
UiB Untitled
 
13 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Illiberalt demokrati. Slutten på demokratiet?. Møte for UiB pensjonistane; 2018-01-11 - 2018-01-11
UiB Untitled
 
14 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Klimasaka. Byrjinga på byrjinga?. Vin og Viten; 2018-01-11 - 2018-01-11
UiB Untitled
 
15 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Klimasaka må ankast til Høgsterett. Dagbladet 2018 s. 30-31
UiB Untitled
 
16 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Kompetanseheving og -utvikling gjennom felles forskingsprosjekt. Møte i Kompetansekomiteen til Domstolsadministrasjonen; 2018-01-21 - 2018-01-21
UiB Untitled
 
17 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Kva kloster og baroni har betydd for bygdene våre. Møte i Fusa sensioruniversitet; 2018-03-20 - 2018-03-20
UiB Untitled
 
18 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Kvantitativ og kvalitativ metode i rettshistorisk forsking. Det tredje nasjonale rettshistorikarmøtet; 2018-05-04 - 2018-05-05
UiB Untitled
 
19 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Kvenar i Nord-Noreg og skottar på Vestlandet - når skapar innvandring konflikt?. Førdrag på Statsarkivet i Bergen; 2018-04-04 - 2018-04-04
UiB Untitled
 
20 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Kvifor vi treng ei reformulering av norsk juridisk metode. Castbergseminaret; 2018-05-07 - 2018-05-07
UiB Untitled
 
21 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Landslova, Aga og lagmannen. Førelesing på Agatunet i samband med Landslovsutstillinga; 2018-06-07 - 2018-06-07
UiB Untitled
 
22 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Landslova av 1274 - Eit europeisk storverk. Førelesing for Volda og Ørstad Eldreuniversitet; 2018-06-04 - 2018-06-04
UiB Untitled
 
23 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Landslova av 1274 og dei svake i samfunnet. Førelesing for Hordaland Husflidslag i samband med Landslovsutstillinga; 2018-06-08 - 2018-06-08
UiB Untitled
 
24 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Landslova og Sigurd lagmann. Sesongopning av Agatunet; 2018-05-12 - 2018-05-12
UiB Untitled
 
25 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Landslovsutstilinga - ei spesialomvising. Spesialomvising i Landslovsutstillinga; 2018-06-08 - 2018-06-08
UiB Untitled
 
26 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Livet på Baroniet Rosendal. Føredrag for Haugesund senioruniversitet; 2018-04-23 - 2018-04-23
UiB Untitled
 
27 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Olav Sletto som talar. Årsmøte ei Vestmannalaget; 2018-03-22 - 2018-03-22
UiB Untitled
 
28 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Politikk og søskenbarnekteskap. Avisa Vårt land 2018 s. -
UiB Untitled
 
29 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Rettshistorisk byvandring. Faglunsj; 2018-06-05 - 2018-06-05
UiB Untitled
 
30 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Rettsjournalistikk og rettsstaten. BTs fagdag; 2018-06-01 - 2018-06-01
UiB Untitled
 
31 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Rettsleg konfrontasjon og rettsutvikling. Rett24.no 2018 s. -
UiB Untitled
 
32 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Rettsspråket i ein demokratisk rettsstat. Juridisk klarspråk i fortid og framtid. Klart språk og medborgerskap – Skandinavisk forskningskonferanse om Klarspråk; 2018-05-22 - 2018-05-23
UiB Untitled
 
33 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Roboten i rettssalen. Klassekampen 2018 s. 40-41
UiB Untitled
 
34 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Rosendal - Reformasjon, handel og kvinner. Førelesing for Åsane senioruniversitet; 2018-01-16 - 2018-01-16
UiB Untitled
 
35 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Situasjonen i dag for det liberale demokratiet i verden. Møte i Venstre sin prinsippprogramkomité; 2018-04-06 - 2018-04-06
UiB Untitled
 
36 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Skottland, Nederland og Vestlandet – lukrativ trekanthandel over Nordsjøen på 1500 -1700 tallet. Møte i Stavanger pensjonistuniversitet; 2018-01-17 - 2018-01-17
UiB Untitled
 
37 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Song, teater og kjønnsrollemønster - Livet bak murane på Rosendal på 1800-talet. Møte i Hydranten seniorforening; 2018-01-25 - 2018-01-25
UiB Untitled
 
38 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Tampen brenner - domstolane og klima. Klimakveld på Litteraturhuset; 2018-04-17 - 2018-04-17
UiB Untitled
 
39 Sunde, Jørn Øyrehagen.
The Beauty and the Beast? The use of Irish legal ideas and non-use of Irish substantial law in Norwegian medieval law. Gjesteførelesing på University College Dublin; 2018-04-26 - 2018-04-26
UiB Untitled
 
40 Sunde, Jørn Øyrehagen.
The robot judge: Law, technology and historical patterns of change. Førelesing på Universität für Bodenkultur Wien; 2018-06-15 - 2018-06-15
UiB Untitled
 
41 Sunde, Jørn Øyrehagen.
Verdig trengande i Landslova av 1274. Førelesing på Agatunget i samband med Landslovsutstillinga; 2018-06-08 - 2018-06-08
UiB Untitled
 
42 Sunde, Jørn Øyrehagen; Aarli, Ragna.
Hvordan skal domstolen jobbe for å møte de overordnede føringene som ligger i utkastet til ny straffeprosesslov sett fra universitetets perspektiv?. Workshop om ny straffeprosesslov; 2018-01-08 - 2018-01-08
UiB Untitled
 
43 Sunde, Jørn Øyrehagen; Bernt, Jan Fridthjof.
Klimadommen. Paneldebatt for Rettspolitisk forening; 2018-01-09 - 2018-01-09
UiB Untitled
 
44 Sunde, Jørn Øyrehagen; Colombo, Esmeralda.
Moving Forward or Stepping Back? International and Norwegian Climate Litigation in the 21st Century. Klimafestivalen 2018; 2018-01-21 - 2018-01-21
UiB Untitled
 
2017
45 Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Sunde, Jørn Øyrehagen; Waltenburg, Eric N..
Norwegian Supreme Court Law Clerks: The Development of an Institution [“... like ordering soldiers toward a shower of bullets”]. 75nd Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL; 2017-04-06 - 2017-04-09
UiB Untitled
 
46 Koch, Søren; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen.
Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-2091-5) 358 s.
UiB Untitled
 
47 Nadim, Morten.
Precedents in the 21st Century. The Evolution of Case Law in the Norwegian Supreme Court 1970–2016. : University of Bergen 2017 (ISBN 978-82-308-3984-3)
UiB Untitled
 
48 Stamnes, Arne Anderson; Østbø, Torgunn; Risbøl, Ole; Sunde, Jørn Øyrehagen; Iversen, Frode; Stenvik, Lars Fredrik; Hopmo, Janne.
Frostatinget i et historisk lys. Frostingen [Avis] 2017-11-16
NTNU UiB UiO Untitled
 
49 Sunde, Jørn Øyrehagen.
A Legal Cultural Inquiry into Private Law Foundations. Seminar om erstatningsrett og rettskultur; 2017-01-23 - 2017-01-23
UiB Untitled
 
50 Sunde, Jørn Øyrehagen.
(Bortanfor) historia i fiskeripolitikken. Norske historiedager 2017; 2017-06-23 - 2017-06-25
UiB Untitled
 
    Vis neste liste