Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-36 av 36

2019
1 Tolo, Astrid; Lillejord, Sølvi; Flórez Petour, María Teresa; Hopfenbeck, Therese N..
Intelligent accountability in schools: A study of how school leaders work with the implementation of assessment for learning. Journal of educational change 2019 s. 1-24
UiB Untitled
 
2018
2 Tolo, Astrid.
A Trust Based Assessment System: The Case of Norway. SIEE2 Seminaro Internacional en Evaluacion Educativa: Assessment and Social Justice; 2018-10-16 - 2018-10-17
UiB Untitled
 
3 Tolo, Astrid.
Desentralisert kompetanseutvikling. "Kickoff" om desentralisert kompetanseutvikling; 2018-05-02
UiB Untitled
 
4 Tolo, Astrid.
Desentralisert kompetanseutvikling. UiB sin tilnærming og fokus på aksjonsforskning. Et samarbeid med Bergen kommune.. Samling for skulefagleg ansvarlege i kommunane i Hordaland; 2018-12-06
UiB Untitled
 
5 Tolo, Astrid.
School leaders' contribution to intelligent accountability in schools. Intelligent Accountability Symposium II; 2018-12-12 - 2018-12-14
UiB Untitled
 
6 Tolo, Astrid.
Å forske på egen praksis. Med blikk på rektor som leder av kollektive prosesser.. Områdemøte for rektorer i Bergen kommune; 2018-11-14
UiB Untitled
 
7 Tolo, Astrid; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Chan, Jessica.
A systematic review on Teachers' implementation of technology-enhanced formative assessment. Insights and implications. American Educational Research Association (AERA); 2018-04-13 - 2018-04-17
UiB Untitled
 
8 Tolo, Astrid; Lillejord, Sølvi; Hopfenbeck, Therese Nerheim.
School Leaders Transforming Accountability Information into Actionable Knowledge: Balancing Trust and Control. The 44th International Association for Educational Assessment (IAEA) Annual Conference; 2018-09-09 - 2018-09-14
UiB Untitled
 
2017
9 Tolo, Astrid.
Kompetanse og lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-2261-2) 162 s.
UiB Untitled
 
10 Tolo, Astrid; Chan, Jessica; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Stobart, Gordon.
A systematic review on teachers’ implementation of technology-enhanced formative assessment. AEA – Europe 18th annual conference; 2017-11-09 - 2017-11-11
UiB Untitled
 
2016
11 Aandahl, Anne Christine; Økland, Mildrid Kronborg; Sørebø, Sølvi Olrich; Fjeld, Grethe; Tolo, Astrid.
Planlegging, gjennomføring og ledelse av konferanse for skoleeier, skoleledere, tilsatte i UH-sektoren og hovedtillitsvalgte på kommunalt nivå i Hordaland fylke.. "Nye lærarar som kjem og blir" - profesjonsutvikling i praksis; 2016-02-28 - 2016-02-28
HVL UiB Untitled
 
12 Eide, Helene Marie Kjærgård; Tolo, Astrid.
Akademisk skriving og utvikling av skolelederkompetanse. Acta Didactica Norge 2016 ;Volum 10.(4) s. 124-144
NORCE UiB Untitled
 
2015
13 Eide, Helene Marie Kjærgård.
Narrating the relationship between leadership and learning outcomes. : Universitetet i Bergen 2015 (ISBN 978-82-308-2627-0)
UiB Untitled
 
14 Hopfenbeck, Therese Nerheim; Florez Petour, Maria Teresa; Tolo, Astrid.
Balancing tensions in educational policy reforms: Large-scale implementation of Assessment for Learning in Norway. Assessment in education: Principles, Policy & Practice 2015 ;Volum 22.(1) s. 44-60
UiB Untitled
 
2014
15 Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Ruud, Erik; Hauge, Trond Eiliv; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Tolo, Astrid; Fischer-Griffiths, Peder; Smeby, Jens-Christian.
Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet. En systematisk kunnskapsoversikt. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning. Norges forskningsråd 2014 (ISBN 978-82-12-03332-0) 103 s.
OSLOMET UiB UiO Untitled
 
16 Tolo, Astrid.
Lærerkompetanse og den flerkulturelle skolen. Nasjonal lektorutdanningskonferanse 2014; 2014-10-23 - 2014-10-24
UiB Untitled
 
17 Tolo, Astrid.
Utforming av utdanningspolitikk på det flerkulturelle området. I: Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1285-9. s. 96-118
UiB Untitled
 
18 Westrheim, Kariane; Tolo, Astrid.
Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1285-9) 200 s.
UiB Untitled
 
2013
19 Riese, Hanne; Tolo, Astrid.
Defining students' competence in a changing educational policy. Interpretative Policy Analysis conference 2013; 2013-07-03 - 2013-07-05
UiB Untitled
 
20 Tolo, Astrid.
Hopfenbeck, T. N, Tolo, A., Florez, T. & El Masri, Y. (2013): Balancing Trust and Accountability? The Assessment for Learning Programme in Norway. A Governing Complex Education Stystems Case Study. Paris. OECD. Paris: OECD/CERI 2013 120 s.
UiB Untitled
 
21 Tolo, Astrid.
Om å balansere tillit og ansvarliggjøring. Skolelederen [Fagblad] 2013-11-09
UiB Untitled
 
22 Tolo, Astrid; Hopfenbeck, Therese Nerheim.
Assessment policy in Norway. An OECD case study. Public Seminar; 2013-02-25
UiB UiO Untitled
 
2011
23 Tolo, Astrid.
Hvordan blir lærerkompetanse konstruert? En kvalitativ studie av PPU-studenters kunnskapsutvikling. : Universitetet i Bergen 2011 (ISBN 978-82-308-1860-2)
UiB Untitled
 
24 Tolo, Astrid.
Leading Knowledgework in Various Settings; Focus on Competence Development. Knowledge2011; 2011-03-28 - 2011-03-31
UiB Untitled
 
25 Tolo, Astrid.
Lærerne må lære å bite fra seg. På Høyden ( UiBs nettavis) 2011
UiB Untitled
 
26 Tolo, Astrid; Riese, Hanne.
Vi må gå bak de forenklede fremstillingene. Bergens Tidende 2011
UiB Untitled
 
2009
27 Riese, Hanne; Tolo, Astrid.
Teori fjernt fra praksis. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009
UiB Untitled
 
2007
28 Dysthe, Olga; Tolo, Astrid.
Digital portfolios and feedback practices in a traditional university course. I: Perspectives on e-Portfolios. Jyväskylä Finland: University of Jyväskyla Press 2007 ISBN 978-951-31-2879-1. s. 107-132
UiB Untitled
 
2006
29 Tolo, Astrid.
Minoritetselever utfordrer historiefaget. Fortid 2006 (3) s. 49-53
UiB Untitled
 
30 Tolo, Astrid.
The competence concept in teacher education. Transforming knowledge. European conference on educational research; 2006-09-11 - 2006-09-16
UiB Untitled
 
31 Tolo, Astrid; Lillejord, Sølvi.
Ledelse i en multikulturell skole. Norsk pedagogisk tidsskrift 2006 ;Volum 90.(2) s. 120-130
UiB Untitled
 
32 Tolo, Astrid; Lillejord, Sølvi.
Teacher student's construction of teacher competence. EARLI SIG 11 conference 2006 on Teaching and Teacher Education; 2006-08-20 - 2006-08-23
UiB Untitled
 
2005
33 Tolo, Astrid.
Construction of the competence concept in Norwegian teacher education. Knowledge production and higher education in the 21st century; 2005-08-31 - 2005-09-02
UiB Untitled
 
2004
34 Tolo, Astrid; Dysthe, Olga.
Digitale mapper og responspraksis i eit tradisjonelt universitetsfag. Rapport frå Historisk institutt ved Universitetet i Bergen. Bergen: Seksjon for utdanningsvitenskap/Program for læringsforskning, UiB 2004 47 s.
UiB Untitled
 
35 Tolo, Astrid; Dysthe, Olga.
Students perspectives on digital peer feedback in portfolio assessment. Assessment 2004 Beyond Intuition, Second Biannual Northumbria/Earli sig Assessment Conference; 2004-06-23 - 2004-06-25
UiB Untitled
 
2003
36 Dysthe, Olga; Tolo, Astrid.
Digital portfolios and feedback practices in a traditional university course. EARLI biannual conference (European Association for Research on Learning and Instruction); 2003-08-27 - 2003-08-30
UiB Untitled