Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 92 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Danielsen, Anne G.
Lærerens arbeid med livsmestring. Fagbokforlaget 2021 (ISBN 978-82-450-3449-3) 224 s.
UiB Untitled
 
2 Kristensen, Sara Madeleine Eriksen; Danielsen, Anne G; Jeno, Lucas Matias; Larsen, Torill Marie Bogsnes; Urke, Helga Bjørnøy.
The Within-Person Effect of Psychological Distress on Social Self-Efficacy: A Random Intercept Cross-Lagged Panel Model. Journal of Research on Adolescence 2021
UiB Untitled
 
2020
3 Danielsen, Anne G..
Bråk og uro i klasserommet - et behavioristisk perspektiv. I: Til elevens beste. Pedagogiske perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205518506. s. 19-37
UiB Untitled
 
4 Danielsen, Anne G..
Den nysgjerrige eleven - Piaget, konstruktivisme og kognitiv utvikling. I: Til elevens beste. Pedagogiske perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205518506. s. 38-60
UiB Untitled
 
5 Danielsen, Anne G..
Forord. I: Til elevens beste. Pedagogiske perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205518506. s. 5-5
UiB Untitled
 
6 Danielsen, Anne G..
Pedagogiske perspektiver. I: Til elevens beste. Pedagogiske perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205518506. s. 15-18
UiB Untitled
 
7 Danielsen, Anne G..
Selvbestemmelsesteori og det psykososiale læringsmiljøet. I: Til elevens beste. Pedagogiske perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205518506. s. 220-245
UiB Untitled
 
8 Danielsen, Anne G..
Til elevens beste. Pedagogiske perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 (ISBN 9788205518506) 309 s.
UiB Untitled
 
9 Danielsen, Anne G..
Troen på egen mestring - Bandura og sosialkognitiv teori. I: Til elevens beste. Pedagogiske perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205518506. s. 125-145
UiB Untitled
 
10 Danielsen, Anne G.; Diseth, Åge Røssing; Heldal, Janicke; Kvello, Øyvind; Egelandsdal, Kjetil; Ness, Ingunn Johanne; Sætra, Emil.
Elevens beste og pedagogiske perspektiver - en analyse. I: Til elevens beste. Pedagogiske perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205518506. s. 284-307
MF NTNU UiB Untitled
 
11 Danielsen, Anne G; Tjomsland, Hege Eikeland.
Mestringsforventning, trivsel og frafall. I: Praktisk-pedagogisk utdanning – en antologi (2. utg.). Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245033717. s. 499-525
HINN HVL UiB Untitled
 
12 Ness, Ingunn Johanne; Danielsen, Anne G..
Sosiokulturell teori - Vygotsky, Lave og Wenger. I: Til elevens beste. Pedagogiske perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205518506. s. 98-124
UiB Untitled
 
2019
13 Danielsen, Anne G..
Aktiv læring og lærelyst. Seminar; 2019-01-08 - 2019-01-08
UiB Untitled
 
14 Danielsen, Anne G..
Trivsel, psykisk helse og læringsmiljø. Grunnskolelærerutdanning; 2019-05-02 - 2019-05-02
UiB Untitled
 
2018
15 Danielsen, Anne G..
Veiledning i praksisstudiet. Veilederseminar; 2018-11-30 - 2018-11-30
UiB Untitled
 
16 Danielsen, Anne G..
Vil du studere pedagogikk?. Åpen dag; 2018-03-07 - 2018-03-07
UiB Untitled
 
17 Ellingsen, Jan Emil; Danielsen, Anne G..
Norwegian Children's Rights in Sport and Coaches' Understanding of Talent. I: Children's Rights. New Issues, New Themes, New Perspectives. Brill|Nijhoff 2018 ISBN 978-90-04-35675-7. s. 140-164
HVL UiB Untitled
 
18 Jeno, Lucas Matias; Danielsen, Anne G.; Raaheim, Arild.
A prospective investigation of students’ academic achievement and dropout in higher education: a Self-Determination Theory approach. Educational Psychology 2018 ;Volum 38.(9) s. 1163-1184
UiB Untitled
 
19 Jeno, Lucas Matias.
The antecedents and consequences of students´ autonomous motivation. The relation between need-support, motivation, and academic achievement. : University of Bergen 2018 (ISBN 978-82-308-3833-4)
UiB Untitled
 
20 Refsnes, Anita Hennie; Danielsen, Anne G..
Yrkesfaglæreres opplevelse av sin rolle i det psykiske helsearbeidet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2018 ;Volum 15.(4) s. 273-284
UiB Untitled
 
21 Steele, Annfrid Rosøy.
Forskning i lærerutdanning - Vi må snakke samme språk. Veiledningssamarbeid mellom praksislærer, universitetslærer og studenter. Tromsø: Universitetet i Tromsø. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og pedagogikk 2018 (ISBN 978-82-8244-195-7) 171 s.
UiB UiT Untitled
 
2017
22 Danielsen, Anne G..
Eleven og skolens læringsmiljø. Medvirkning og trivsel. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 9788205499010) 208 s.
UiB Untitled
 
23 Danielsen, Anne G..
Veiledning i praksisstudiet – pedagogiske aspekter; veiledning, kommunikasjon og vurdering. Veilederseminar; 2017-12-01 - 2017-12-01
UiB Untitled
 
24 Ellingsen, Jan Emil; Danielsen, Anne G..
Norwegian children's rights in sport and coaches' understanding of talent. The International Journal of Children's Rights 2017 ;Volum 25.(2) s. 412-437
HVL UiB Untitled
 
2015
25 Danielsen, Anne G..
Eksempler på timeforskning. Samling i nettverk for kompetanseveiledere, rektorer og vurderingsansvarlig. PPA og TOFU; 2015-01-15 - 2015-01-15
UiB Untitled
 
26 Danielsen, Anne G..
Kritiske faktorer i timeforskning (lesson study). Samling i nettverk for kompetanseveiledere, rektorer og vurderingsansvarlig. PPA og TOFU; 2015-03-19 - 2015-03-19
UiB Untitled
 
27 Danielsen, Anne G..
Veiledning i praksisstudiet – pedagogiske aspekter; veiledning, kommunikasjon og vurdering. Veilederseminar 2015; 2015-11-27 - 2015-11-27
UiB Untitled
 
28 Helleve, Ingrid; Danielsen, Anne G.; Smith, Kari.
Does Mentor-Education Make a Difference?. I: Mentoring for learning : climbing the mountain. Brill|Sense 2015 ISBN 9789463000567. s. 313-332
UiB Untitled
 
2014
29 Danielsen, Anne Grete.
Hvordan arbeide med timeforskning (lesson study)?. Nettverksamling; 2014-11-27 - 2014-11-27
UiB Untitled
 
30 Danielsen, Anne Grete.
Lærerstudenters danning og faglige utvikling gjennom FoU: Rektors perspektiv. I: Å bli lærer. Danning og profesjonsutvikling. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0277-8. s. 141-161
UiB Untitled
 
31 Danielsen, Anne Grete.
Timeforskning: En modell for utvikling av lærerprofesjonalitet. Utdanningsnytt.no 2014 (8) s. 52-55
UiB Untitled
 
32 Danielsen, Anne Grete.
Timeforskning og utvikling av skolen som lærende organisasjon. Samling i nettverk for kompetanseveileder/vurderingsansvarlig og rektor. PPA og TOFU.; 2014-09-25 - 2014-09-25
UiB Untitled
 
33 Danielsen, Anne Grete.
Veiledning og kommunikasjon. VEILEDERSEMINAR 2014; 2014-11-28 - 2014-11-28
UiB Untitled
 
34 Steele, Annfrid Rosøy; Danielsen, Anne Grete.
Action Learning in Tripartite Teacher- Student Partnership: Dialog Seminar, a Tool for Integration of Research and Development in Teacher Education. I: Nafol Årbok 2014 NAFOL Year Book 2014 En gang lærer – alltid lærer? Once a Teacher – Always a Teacher?. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1786-1. s. 155-173
UiB UiT Untitled
 
2013
35 Danielsen, Anne Grete.
"Den viktige omsorgen" I: "Når læreren er den eneste", av Sonja Holterman (journalist). Utdanning, Tidsskrift utgitt av Utdanningsforbundet [Avis] 2013-04-16
UiB Untitled
 
36 Danielsen, Anne Grete.
Kunnskapsbygging i skolen via kvantitative verktøy - statistikk og spørreskjema. I: Læreren som forsker. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3. s. 138-154
UiB Untitled
 
37 Danielsen, Anne Grete.
Lesson study – en modell for klasseromsbasert kunnskapsutvikling blant lærere. Faglig pedagogisk dag; 2013-02-01 - 2013-02-01
UiB Untitled
 
38 Danielsen, Anne Grete.
To praksisnære verktøy: "Lesson study" og PBL. I: Læreren som forsker. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3. s. 189-203
UiB Untitled
 
39 Danielsen, Anne Grete.
Utdanningsdirektoratets prosjekt Bedre Læringsmiljø.Rapport om lesson study. : Rapport 2013 15 s.
UiB Untitled
 
40 Danielsen, Anne Grete; Tjomsland, Hege Eikeland.
Mestringsforventning, trivsel og frafall. I: Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1280-4. s. 441-466
UiB Untitled
 
41 Ellingsen, Jan Emil; Danielsen, Anne Grete.
Bekymret over kroppsfokus. Bergens Tidende 2013 s. -9
HVL UiB Untitled
 
42 Ellingsen, Jan Emil; Danielsen, Anne Grete.
How sport coaches identify and develop talent in children and youth. I: Book of Abstracts.18th annual Congress of the European College of Sport Science. 26th - 29th June, Barcelona - Spain. : European College of Sport Science 2013 ISBN 978-84-695-7786-8. s. 523-523
HVL UiB Untitled
 
43 Ellingsen, Jan Emil; Danielsen, Anne Grete.
How sport coaches identify and develop talent in children and youth. ECSS Barcelona 2013; 2013-06-26 - 2013-06-29
HVL UiB Untitled
 
44 Ellingsen, Jan Emil; Danielsen, Anne Grete.
Hvordan idrettstrenere identifiserer og utvikler talent hos barn og unge. FoU - konferansen på AL; 2013-04-09 - 2013-04-10
HVL UiB Untitled
 
45 Ellingsen, Jan Emil; Danielsen, Anne Grete.
Talentforståelse, talent og -prestasjonsutvikling: hvordan norske idrettstrenere identifiserer og utvikler talent. Fagseminar/FoU-konferanse idrett: sammen om de store prestasjonene; 2013-11-07 - 2013-11-07
HVL UiB Untitled
 
46 Ellingsen, Jan Emil; Danielsen, Anne Grete.
The Talent Project: How Sport Coaches Identify and Develop Talent in Children and Youth. International Symposium: Educational Policy and Music in Norway and Japan; 2013-09-13 - 2013-09-13
HVL UiB Untitled
 
47 Helleve, Ingrid; Danielsen, Anne Grete; Smith, Kari.
Mentors' professional development. NERA; 2013-03-06 - 2013-03-08
UiB Untitled
 
2012
48 Danielsen, Anne Grete.
Hva henger sammen med skoletrivselen til norske ungdomsskoleelever?. Nordic Studies in Education 2012 ;Volum 32.(2) s. 114-125
UiT Untitled
 
49 Danielsen, Anne Grete.
Motivasjon viktigst mot frafall i skolen. Bergens Tidende, s. 8 [Avis] 2012-06-21
UiT Untitled
 
50 Diseth, Åge; Danielsen, Anne Grete; Samdal, Oddrun.
A path analysis of basic needs support, self-efficacy, achievement goals, life satisfaction and academic achievement level among secondary school students. Educational Psychology 2012 ;Volum 32.(3) s. 335-354
UiB UiT Untitled
 
    Vis neste liste