Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-22 av 22

2021
1 Hovland, Jon.
Marked for grønn CO2 fra biogassanlegg?.
SINTEF Untitled
 
2 Hovland, Jon.
Sammenhenger og synergier hydrogen-biogass-pyrolyse. Avfall Norge bioseminar 2021; 2021-09-29 - 2021-09-29
SINTEF Untitled
 
2020
3 Bråthen, Terje; Øi, Lars Erik; Hovland, Jon.
Simulation of condensation in raw biogas containing H2S. Linköping Electronic Conference Proceedings 2020 (176) s. 300-305
USN SINTEF Untitled
 
4 Hilmarsen, Øyvind; Broch, Ole Jacob; Uglem, Ingebrigt; Chauton, Matilde Skogen; Järnegren, Johanna; Bloecher, Nina; Ellingsen, Ingrid H.; Evjemo, Jan Ove; Hovland, Jon; Goddek, Simon; Brendeløkken, Hanne; Høyli, Randulf; Lilleng, Grethe.
Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organisk materiale og næringssalter fra havbruk. : SINTEF nord 2020 SINTEF Rapport
OCEAN NINA SINTEF Untitled
 
2019
5 Bråthen, Terje; Øi, Lars Erik; Hovland, Jon.
Simulation of dew points in raw biogas using PR and SRK equations of state :. Linköping Electronic Conference Proceedings 2019 ;Volum 170. s. 112-117
USN SINTEF Untitled
 
6 Hovland, Jon; Helness, Herman; Handå, Aleksander.
Gjenvinning av fosfor i sirkulærøkonomien. I: Nye muligheter for verdiskaping i Norge. : SINTEF 2019 s. 54-55
OCEAN SINTEF Untitled
 
7 Hovland, Jon; Thomassen, Tonje Warholm; Furuseth, Knut Olav.
Green CO2 from biogas to greenhouse. Nordic Biogas Conference 2019; 2019-04-09 - 2019-04-10
SINTEF Untitled
 
8 Hovland, Jon; Øi, Lars Erik.
Compression and transport of raw biogas. Gas & Energy Storage Seminar; 2019-04-11 - 2019-04-11
USN SINTEF Untitled
 
9 Zenith, Federico; Møller-Holst, Steffen; Myklebust, Thor; Thomassen, Magnus; Tolchard, Julian R; Hovland, Jon; Thomassen, Tonje Warholm; Wittgens, Bernd; Bustad, Joakim; Landmark, Andreas D.; Tschentscher, Roman; Hansen, Olav R..
Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner 2. utgave. Trondheim: SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06371-4) 119 s. SINTEF Rapport(2019:00997)
NTNU SINTEF Untitled
 
2018
10 Øi, Lars Erik; Hovland, Jon.
Simulation of Condensation in Compressed Raw Biogas Using Aspen HYSYS. Linköping Electronic Conference Proceedings 2018 s. 31-36
USN SINTEF Untitled
 
2017
11 Morken, John; Briseid, Tormod; Hovland, Jon; Elstad Stensgård, Aina; Saxegård, Simon Alexander.
Følgeforskning Greve Biogass -masse- og energibalanser, økonomi og klimanytte. REALTEK Rapport 57. Ås: NMBU 2017 19 s.
ØSTFOLDFOR SINTEF NMBU Untitled
 
12 Morken, John; Briseid, Tormod; Hovland, Jon; Lyng, Kari-Anne Kallerud; Kvande, Ingvar.
Veileder for biogassanlegg - mulighetsstudie, planlegging og drift. Ås: NMBU 2017 56 s. IMT Rapport serie(56)
SINTEF NMBU Untitled
 
2015
13 Haugen, Finn; Bakke, Rune; Lie, Bernt; Hovland, Jon; Vasdal, Knut.
Optimal design and operation of a UASB reactor for diary cattle manure. Computers and Electronics in Agriculture 2015 ;Volum 111. s. 203-213
USN SINTEF Untitled
 
14 Wang, Tielin; Hovland, Jon; Jens, Klaus-Joachim.
Amine reclaiming technologies in post-combustion carbon dioxide capture. Journal of Environmental Sciences(China) 2015 ;Volum 27.(C) s. 276-289
USN SINTEF Untitled
 
2014
15 Lyng, Kari-Anne Njøten; Modahl, Ingunn Saur; Arnøy, Silje; Bakke, Rune; Hovland, Jon.
Costs and global warming potential for a new concept for farm based biogas production. World Bioenergy Conference; 2014-06-03 - 2014-06-05
USN ØSTFOLDFOR SINTEF Untitled
 
16 Wang, Shuai; Hovland, Jon; Bakke, Rune.
Modeling and simulation of lab-scale anaerobic co-digestion of MEA waste. Modeling, Identification and Control 2014 ;Volum 35.(1) s. 31-41
USN SINTEF Untitled
 
17 Wang, Shuai; Hovland, Jon; Brooks, Steven; Bakke, Rune.
Erratum to: Detoxifying CO<sub>2</sub> capture reclaimer waste by anaerobic digestion (Applied Biochemistry and Biotechnology (2014) 172, (776-783) DOI: 10.1007/s12010-013-0587-2). Applied Biochemistry and Biotechnology (ABAB) 2014 ;Volum 172.(3) s. 1725-
USN SINTEF NIVA Untitled
 
2013
18 Wang, Shuai; Hovland, Jon; Bakke, Rune.
Anaerobic degradation of carbon capture reclaimer MEA waste. Water Science and Technology 2013 ;Volum 67.(11) s. 2549-2559
USN SINTEF Untitled
 
19 Wang, Shuai; Hovland, Jon; Bakke, Rune.
Efficiency of the anaerobic digestion of amine wastes. Biotechnology Letters 2013 ;Volum 35.(12) s. 2051-2060
USN SINTEF Untitled
 
20 Wang, Shuai; Hovland, Jon; Brooks, Steven; Bakke, Rune.
Detoxifying CO2 capture reclaimer waste by anaerobic digestion. Applied Biochemistry and Biotechnology (ABAB) 2013 ;Volum 172.(2) s. 776-783
NIVA SINTEF USN Untitled
 
2011
21 Botheju, Deshai; Li, Yuan; Hovland, Jon; Haugen, Hans Aksel; Bakke, Rune.
Biological treatment of amine wastes generated in post combustion CO2 capture. Energy Procedia 2011 ;Volum 4. s. 496-503
USN SINTEF Untitled
 
2010
22 Botheju, Deshai; Li, Yuan; Hovland, Jon; Risberg, Trond; Haugen, Hans Aksel; Saldias Dinamarca, Carlos Antonio; Bakke, Rune.
Biogasification of Waste monoethanolamine generated in post combustion CO2 capture. Advances in Gas Processing 2010 ;Volum 2. s. 1-9
USN NTNU SINTEF Untitled