Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 115 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Auestad, Inger; Rydgren, Knut; Velle, Liv Guri.
Natur som treng kultur-korleis kan vi restaurere og ta vare på kulturbetinga naturtypar?. Naturrestaureringskonferansen; 2021-01-18 - 2021-01-19
HVL MF Untitled
 
2 Birkeli, Kristine; Gya, Ragnhild; Haugum, Siri Vatsø; Velle, Liv Guri; Vandvik, Vigdis.
How resilient is Calluna vulgaris to drought during germination and its seedling stage?. Ecology and Evolution 2021
NTNU UiB Untitled
 
3 Evju, Marianne; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Lyngstad, Anders; Mjelde, Marit; Olsen, Siri Lie; Stabbetorp, Odd Egil; Stokke, Bård Gunnar; Svalheim, Ellen; Sverdrup-Thygeson, Anne; Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge; Pedersen, Bård; Sydenham, Markus A. K.; Framstad, Erik; Vassvik, Linn.
Overvåking av effekter av tiltak for prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Bakgrunnsdokumenter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2021 (ISBN 978-82-426-4752-8) 225 s. NINA rapport(1974)
NINA NTNU UiO NIVA MF NIBIO NMBU Untitled
 
4 Gjedrem, Anna Marie; Log, Maria-Monika Metallinou; Jørgensen, Lene; Dimopoulos, Christos; Velle, Liv Guri.
Prescribed burning of heathland for WUI fire risk reduction in Western Norway. Nordic Fire and Safety Days 2021; 2021-06-15 - 2021-06-16
HVL NTNU Untitled
 
5 Gjedrem, Anna Marie; Log, Maria-Monika Metallinou; Velle, Liv Guri; Dimopoulos, Christos; Boustras, Georgios.
Heathland Fire Management and Sustainable Transitions. The 2021 IUPAC World Chemistry Cognress Virtual; 2021-08-13 - 2021-08-20
HVL NTNU Untitled
 
6 Haugum, Siri Vatsø; Thorvaldsen, Pål; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri.
Coastal heathland vegetation is surprisingly resistant to experimental drought across successional stages and latitude. Oikos 2021 ;Volum 130.(11) s. 2015-2027
UiB NIBIO MF Untitled
 
7 Jakobsson, Simon; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Imbert, Alexis; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild; Nybø, Signe.
Introducing the index-based ecological condition assessment framework (IBECA). Ecological Indicators 2021 ;Volum 124. s. -
NINA UiB NTNU NMBU NIBIO MF Untitled
 
8 Liu, Xiaozi; Tvinnereim, Endre; Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik; Velle, Liv Guri; Saure, Heidi Iren; Lee, Hanna.
Explaining landscape preference heterogeneity using machine learning-based survey analysis. Landscape Research 2021 s. -
SSB NINA UiB MF NLAH NORCE Untitled
 
9 Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri.
Beiting i kystlynghei.
NIBIO NTNU Untitled
 
10 Velle, Liv Guri; Thorvaldsen, Pål.
Lyngsviing.
MF NIBIO Untitled
 
2020
11 Evju, Marianne; Hegre, Hanne; Lyngstad, Anders; Svalheim, Ellen; Thorvaldsen, Pål; Tingstad, Lise; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge; Framstad, Erik.
Overvåking av effekter av tiltak for truede arter og naturtype. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4575-3) 128 s. NINA rapport(1816)
MF NIBIO NINA NTNU Untitled
 
12 Haugum, Siri Vatsø; Velle, Liv Guri; Thorvaldsen, Pål; Vågenes, Alexander; Christiansen, Casper Tai; Vandvik, Vigdis.
Aboveground leaf traits reveal secrets about what is going on belowground. Nordic Oikos conference; 2020-03-03 - 2020-03-05
MF NIBIO NORCE UiB Untitled
 
13 Jakobsson, Simon; Töpper, Joachim Paul; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Pedersen, Bård; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild; Nybø, Signe.
Setting reference levels and limits for good ecological condition in terrestrial ecosystems – Insights from a case study based on the IBECA approach. Ecological Indicators 2020 ;Volum 116. s. -
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
14 Log, Torgrim; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Log, Maria-Monika Metallinou.
Reducing Wooden Structure and Wildland-Urban Interface Fire Disaster Risk through Dynamic Risk Assessment and Management. Applied System Innovation 2020 ;Volum 3. s. -
HVL MF UiB Untitled
 
15 Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri.
Skjøtselsplan for kystlynghei i Bjørsvika i Osen kommune, Trøndelag.. Ås: NIBIO 2020 (ISBN 978-82-17-02684-6) ;Volum 6.38 s. NIBIO Rapport(145)
MF NIBIO Untitled
 
16 Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri.
Skjøtselsplan for kystlynghei på Herøya, Hitra kommune, Trøndelag.. Ås: NIBIO 2020 (ISBN 978-82-17-02685-3) ;Volum 6.38 s. NIBIO Rapport(145)
MF NIBIO Untitled
 
17 Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri.
Skjøtselsplan for kystlynghei på Valsøya i Ørland kommune, Trøndelag.. Ås: NIBIO 2020 (ISBN 978-82-17-02686-0) ;Volum 6.40 s. NIBIO Rapport(146)
MF NIBIO Untitled
 
18 Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Haugum, Siri Vatsø; Geange, Sonya Rita; Vandvik, Vigdis.
Calluna die-back after winter drought and the role of land use and environmental variation. OIKOS 2020; 2020-03-03 - 2020-03-05
MF NIBIO UiB Untitled
 
19 Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Haugum, Siri Vatsø; Geange, Sonya Rita; Vandvik, Vigdis.
Calluna dieback from winter drought, the role of land use and environmental variations. Ecology in the Anthropocene. The forth conference of The Nordic Society Oikos.; 2020-03-03 - 2020-03-05
MF NIBIO UiB Untitled
 
20 Velle, Liv Guri.
Økologi i kystlandbruket. Seminar teori og strategi i lyngsviing; 2020-02-28 - 2020-02-29
MF Untitled
 
21 Velle, Liv Guri; Haugum, Siri Vatsø; Thorvaldsen, Pål; Thelford, Richard; Halvorsen, Bente; Grimsrud, Kristine; Vandvik, Vigdis.
Land use management to ensure ecosystem service delivery under new societal and environmental pressures in heathlands. The fourth conference of the Nordic Society Oikos; 2020-03-03 - 2020-03-05
MF NIBIO SSB UiB Untitled
 
2019
22 Althuizen, Inge; Haugum, Siri Vatsø; Velle, Liv Guri; Jaroszynska, Francesca Orinda Holl; Lee, Hanna; Olsen, Siri Lie; Klanderud, Kari; Halbritter Rechsteiner, Aud Helen; Vandvik, Vigdis.
Carbon in coastal heathlands and semi-natural grasslands. A LandPress, FunCaB and Three-D perspective. Fagseminar om karbonlagring i jord i åpent lavland/naturbeitemark: kartlegging, albedo, biologisk mangfold og avveining mellom økosystemtjenester; 2019-11-20 - 2019-11-20
MF NORCE UiB NMBU Untitled
 
23 Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Arnesen, Geir; Bendiksen, Egil; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild.
Beskrivelse av kartleggingsenheter i målestokk 1:5000 etter NiN (2.2.0). Utgave 1, kartleggingsveileder nr 4. TRONDHEIM: Artsdatabanken 2019 (ISBN 978-82-92838-50-1) 312 s.
MF NIBIO NINA NTNU UiB UiO Untitled
 
24 Günther, Morten; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Thorvaldsen, Pål.
Skjøtsel av kystlynghei kan redusere brannfare. Nationen.no [Fagblad] 2019-04-13
MF NIBIO UiB Untitled
 
25 Günther, Morten; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Thorvaldsen, Pål.
Å brenne kystlyngen gir mindre brannfare på sikt. forskning.no [Fagblad] 2019-04-13
MF NIBIO UiB Untitled
 
26 Haugum, Siri Vatsø; Christiansen, Casper Tai; Vågenes, Alexander; Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Vandvik, Vigdis.
Aboveground leaf traits reveal secrets about what is going on belowground. American Geophysical Union Fall meeting 2019; 2019-12-09 - 2019-12-13
MF NIBIO NORCE UiB Untitled
 
27 Haugum, Siri Vatsø; Velle, Liv Guri; Thorvaldsen, Pål; Vandvik, Vigdis.
Drivers of plant community traits in a coastal heathland drought experiment. Heathland dynamics and management; 2019-01-31 - 2019-01-31
UiB MF NIBIO Untitled
 
28 Haugum, Siri Vatsø; Velle, Liv Guri; Thorvaldsen, Pål; Vandvik, Vigdis.
Drought in coastal heathlands. Section for Terrestrial Ecology Seminar; 2019-03-05 - 2019-03-05
UiB MF NIBIO Untitled
 
29 Lee, Hanna; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Sobolowski, Stefan Pieter; Mooney, Priscilla A.; Tvinnereim, Endre; Grimsrud, Kristine; Liu, Xiaozi; Althuizen, Inge; Haugum, Siri Vatsø.
Afforestation to mitigate climate doesn't always work. Department seminar series; 2019-11-28
MF NORCE SSB UiB Untitled
 
30 Lee, Hanna; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Sobolowski, Stefan Pieter; Mooney, Priscilla A.; Tvinnereim, Endre; Grimsrud, Kristine; Liu, Xiaozi; Althuizen, Inge; Haugum, Siri Vatsø.
Afforestation to mitigate climate doesn’t always work. Tech seminar; 2019-12-02
MF NORCE SSB UiB Untitled
 
31 Lee, Hanna; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Sobolowski, Stefan Pieter; Mooney, Priscilla A.; Tvinnereim, Endre; Grimsrud, Kristine; Liu, Xiaozi; Althuizen, Inge; Haugum, Siri Vatsø.
Afforestation to mitigate climate doesn’t always work. Department seminar series; 2019-12-03
MF NORCE SSB UiB Untitled
 
32 Lee, Hanna; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Sobolowski, Stefan Pieter; Mooney, Priscilla A.; Tvinnereim, Endre; Grimsrud, Kristine; Liu, Xiaozi; Althuizen, Inge; Haugum, Siri Vatsø.
Combined effects of implementing afforestation as part of climate mitigation strategy in Norway. SSB Fagseminar om karbonlagring i jord i åpent lavland/naturbeitemark; 2019-11-20
MF NORCE SSB UiB Untitled
 
33 Lee, Hanna; Velle, Liv Guri; Althuizen, Inge; Haugum, Siri Vatsø; Vandvik, Vigdis.
Soil carbon storage of coastal heathlands in Norway under different management practices. 16th European Heathland Workshop; 2019-08-19 - 2019-08-23
MF NORCE UiB Untitled
 
34 Lyngstad, Anders; Grenne, Synnøve; Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge.
Revidering av skjøtselsplaner for kulturmark i Trøndelag i 2019. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2019 (ISBN 978-82-8322-220-3) ;Volum 2019.398 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat(17)
MF NIBIO NTNU Untitled
 
35 Nogueira, Adriana; Gundersen, Agnes Christine; Velle, Liv Guri.
Development of the offshore Greenland halibut fishery in West Greenland over a 20-year period.. I: International Perspectives on Regional Research and Practice. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-403-6. s. -
MF Untitled
 
36 Nybø, Signe; Framstad, Erik; Jakobsson, Simon; Evju, Marianne; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild.
Test av fagsystemet for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer i Trøndelag. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3419-1) 243 s. NINA rapport(1672)
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
37 Sørheim, Kristin; Barstad, Johan; Bergslid, Ildri Kristine; Fet, Annik Magerholm; Flø, Bjørn Egil; Lande, Unni Støbet; Solemdal, Liv; Steinshamn, Håvard; Velle, Liv Guri.
Berekraftig verdiskaping i verdsarvområde. Kan store verdiar knytt til utmarka gje auka lokal verdiskaping?. Tingvoll: Norsk senter for økologisk landbruk 2019 (ISBN 978-82-8202-089-3) ;Volum 4.52 s. NORSØK RAPPORT(8)
NIBIO NORSØK NTNU HLB MF Untitled
 
38 Töpper, Joachim Paul; Velle, Liv Guri; Vandvik, Vigdis.
Assessing ecological state by combining plant community data with species functional attributes. Fourth Norwegian Ecological Society Annual Meeting; 2019-02-11 - 2019-02-13
MF UiB Untitled
 
39 Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Thorvaldsen, Pål.
Wildfires in heathlands: Can, and should, they be tamed?. Heathland Conservation and Management; 2019-01-31
MF NIBIO UiB Untitled
 
40 Velle, Liv Guri.
Hvorfor medfører landskapsendringer økte branntrusler, og hva gjør vi?. Brannsikkerhetskonferansen 2019; 2019-05-22 - 2019-05-23
MF Untitled
 
41 Velle, Liv Guri.
Lyngheiskjøtsel og et klima i endring. Lyng- og villbranseminar 2019; 2019-11-15 - 2019-11-16
MF Untitled
 
2018
42 Evju, Marianne; Nybø, Signe; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild.
Arealrepresentativ overvåking av terrestriske naturtyper. Indikatorer for økologisk tilstand. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3209-8) ;Volum 1478.53 s. NINA rapport(1478)
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
43 Haugum, Siri Vatsø; Velle, Liv Guri; Thorvaldsen, Pål; Vandvik, Vigdis.
Drought responses in a precipitation-rich coastal ecosystem are linked to land use history. Norwgian Plant Biology 2018; 2018-05-30 - 2018-05-31
UiB MF NIBIO Untitled
 
44 Hovstad, Knut; Johansen, Line; Geir, Arnesen; Svalheim, Ellen; Velle, Liv Guri.
Semi-naturlige naturtyper. Norsk rødliste for naturtyper 2018..
MF NIBIO Untitled
 
45 Hovstad, Knut; Johansen, Line; Geir, Arnesen; Svalheim, Ellen; Velle, Liv Guri.
Semi-naturlige naturtyper. Norsk rødliste for naturtyper 2018.. Artsdatabanken https://www.artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper 2018
MF NIBIO Untitled
 
46 Johansen, Line; Hovstad, Knut; Velle, Liv Guri; Svalheim, Ellen; Arnesen, Geir.
Semi-naturlige naturtyper - Norsk rødliste for naturtyper. Rødliste for Naturtyper 2018; 2018-11-21 - 2018-11-21
NIBIO MF Untitled
 
47 Nybø, Signe; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Pedersen, Christian; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild.
Operasjonalisering av fagsystem for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer. Forslag til referanse- og grenseverdier for indikatorer som er klare eller nesten klare til bruk. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3274-6) ;Volum 1536.127 s. NINA rapport(1536)
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
48 Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri.
Verdifulle kulturlandskap. Utvikling og utprøving av metodikk for fastsetting av verdi for biologisk mangfold i to lokaliteter i Møre og Romsdal.. Ås: NIBIO 2018 (ISBN 978-82-17-02034-9) ;Volum 4.42 s. NIBIO Rapport(10)
MF NIBIO Untitled
 
49 Töpper, Joachim Paul; Velle, Liv Guri; Vandvik, Vigdis.
Utvikling av metodikk for økologisk tilstandsvurdering basert på indikatorverdier etter Ellenberg og Grime (revidert utgave). Bergen: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3345-3) ;Volum 1529b.25 s. NINA rapport(1529b)
MF NINA UiB Untitled
 
50 Vandvik, Vigdis; Althuizen, Inge; Goldberg, Deborah E; Haugum, Siri Vatsø; Jaroszynska, Francesca Orinda Holl; Klanderud, Kari; Lee, Hanna; Måren, Inger Elisabeth; Meineri, Eric Pierre F; Olsen, Siri Lie; Töpper, Joachim Paul; Halbritter Rechsteiner, Aud Helen; Skarpaas, Olav; Telford, Richard; Velle, Liv Guri.
Ecosystem responses and feedbacks to climate change - lessons from terrestrial ecology?. Bjerknes Away-days; 2018-01-11
MF NINA UiB UiO NMBU Untitled
 
    Vis neste liste