Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 73 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Nybø, Signe; Framstad, Erik; Jakobsson, Simon; Evju, Marianne; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild.
Test av fagsystemet for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer i Trøndelag. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3419-1) 243 s. NINA rapport(1672)
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
2018
2 Evju, Marianne; Nybø, Signe; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild.
Arealrepresentativ overvåking av terrestriske naturtyper. Indikatorer for økologisk tilstand. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3209-8) ;Volum 1478.53 s. NINA rapport(1478)
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
3 Hovstad, Knut; Johansen, Line; Geir, Arnesen; Svalheim, Ellen; Velle, Liv Guri.
Semi-naturlige naturtyper. Norsk rødliste for naturtyper 2018..
MF NIBIO Untitled
 
4 Hovstad, Knut; Johansen, Line; Geir, Arnesen; Svalheim, Ellen; Velle, Liv Guri.
Semi-naturlige naturtyper. Norsk rødliste for naturtyper 2018.. Artsdatabanken https://www.artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper 2018
MF NIBIO Untitled
 
5 Johansen, Line; Hovstad, Knut; Velle, Liv Guri; Svalheim, Ellen; Arnesen, Geir.
Semi-naturlige naturtyper - Norsk rødliste for naturtyper. Rødliste for Naturtyper 2018; 2018-11-21 - 2018-11-21
NIBIO MF Untitled
 
6 Nybø, Signe; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Pedersen, Christian; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild.
Operasjonalisering av fagsystem for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer. Forslag til referanse- og grenseverdier for indikatorer som er klare eller nesten klare til bruk. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3274-6) ;Volum 1536.127 s. NINA rapport(1536)
MF NIBIO NINA NTNU UiB NMBU Untitled
 
7 Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri.
Verdifulle kulturlandskap. Utvikling og utprøving av metodikk for fastsetting av verdi for biologisk mangfold i to lokaliteter i Møre og Romsdal.. Ås: NIBIO 2018 (ISBN 978-82-17-02034-9) ;Volum 4.42 s. NIBIO Rapport(10)
MF NIBIO Untitled
 
8 Töpper, Joachim Paul; Velle, Liv Guri; Vandvik, Vigdis.
Utvikling av metodikk for økologisk tilstandsvurdering basert på indikatorverdier etter Ellenberg og Grime (revidert utgave). Bergen: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3345-3) ;Volum 1529b.25 s. NINA rapport(1529b)
MF NINA UiB Untitled
 
9 Vandvik, Vigdis; Althuizen, Inge; Goldberg, Deborah E; Haugum, Siri Vatsø; Jaroszynska, Francesca Orinda Holl; Klanderud, Kari; Lee, Hanna; Måren, Inger Elisabeth; Meineri, Eric Pierre F; Olsen, Siri Lie; Töpper, Joachim Paul; Halbritter Rechsteiner, Aud Helen; Skarpaas, Olav; Telford, Richard; Velle, Liv Guri.
Ecosystem responses and feedbacks to climate change - lessons from terrestrial ecology?. Bjerknes Away-days; 2018-01-11
UiB MF NINA NMBU UiO Untitled
 
10 Vandvik, Vigdis; Althuizen, Inge; Goldberg, Deborah E; Haugum, Siri Vatsø; Jaroszynska, Francesca Orinda Holl; Klanderud, Kari; Lee, Hanna; Måren, Inger Elisabeth; Meineri, Eric Pierre F; Olsen, Siri Lie; Töpper, Joachim Paul; Halbritter Rechsteiner, Aud Helen; Skarpaas, Olav; Telford, Richard; Velle, Liv Guri.
Using experimental macroecology to assess climate change impacts on plants. Bolin Centre for Climate Research annual meeting; 2018-02-06 - 2018-02-06
UiB MF NINA NMBU UiO Untitled
 
11 Velle, Liv Guri.
Økosystemtjenester - viktig virkemiddel for ivaretagelse av kulturlandskapet?. Workshop - NFR-prosjektet VERDI (MILJØFORSK); 2018-10-01 - 2018-10-02
MF Untitled
 
2017
12 Haugum, Siri Vatsø; Velle, Liv Guri; Thorvaldsen, Pål; Vandvik, Vigdis.
Variation in drought-tolerance across climatic and land-use gradients in Norwegian coastal heathlands. 60th International Symposium of the International Association of Vegetation Science; 2017-06-20 - 2017-06-24
UiB MF NIBIO Untitled
 
13 Lee, Hanna; Velle, Liv Guri; Vandvik, Vigdis.
Skogplanting har skjulte kostnader. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2017
MF NORCE UiB Untitled
 
14 Log, Torgrim; Thuestad, Gunnar; Velle, Liv Guri; Khattri, Sanjay Kumar; Kleppe, Gisle.
Unmanaged heathland - A fire risk in subzero temperatures?. Fire safety journal 2017 ;Volum 90. s. 62-71
HVL MF Untitled
 
15 Rebours, Celine; Stévant, Pierrick Francois Denis; Gracey, Erik Olav; Velle, Liv Guri; Roleda, Michael; Steinshamn, Håvard; Marfaing, Hélène; Aasen, Inga Marie; Krogdahl, Åshild; Nordtvedt, Tom Ståle; Oppen, Johan; Carvajal, Ana Karina; Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Slizyte, Rasa; skarbø, oddvar; Ramin, Mohammad; Chapman, Annelise Sabine.
Preliminary results from PROMAC: a Project on energy efficient Processing of macroalgae in blue-green value chain. 6th International Society for Applied Phycology Congress; 2017-06-18 - 2017-06-23
HIM OCEAN MF NIBIO NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
16 Sickel, Hanne; Velle, Liv Guri; Auestad, Inger; Vandvik, Vigdis; Lyngstad, Anders.
Semi-naturlig mark.. I: Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. Trondheim: Ekspertrådet for økologisk tilstand 2017 ISBN 978-82-690860-1-0. s. 117-135
HVL MF NIBIO NTNU UiB Untitled
 
17 Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri.
Hvordan skjøtte kystlynghei for hubro?. NIBIO POP 2017 ;Volum 3.(28) s. -
MF NIBIO Untitled
 
18 Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Norderhaug, Ann; Øpstad, Samson.
Gammalnorsk sau og skjøtsel av kystlynghei - beitepreferansar, beitetrykk og dyrevelferd. NIBIO POP 2017 ;Volum 3.(34) s. -
MF NIBIO UIS Untitled
 
19 Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Pearson, Martin; Carlsen, Thomas.
Tilpasning av skjøtsel i kystlynghei ved forekomst av hubro - høstsviing, forlengede brannrotasjoner og beiting. Ås: NIBIO 2017 (ISBN 978-82-17-01849-0) ;Volum 3.50 s. NIBIO Rapport(64)
MF NIBIO Untitled
 
20 Vandvik, Vigdis; Althuizen, Inge; Goldberg, Deborah E; Haugum, Siri Vatsø; Jaroszynska, Francesca Orinda Holl; Klanderud, Kari; Lee, Hanna; Måren, Inger Elisabeth; Meineri, Eric Pierre F; Olsen, Siri Lie; Töpper, Joachim Paul; Halbritter Rechsteiner, Aud Helen; Skarpaas, Olav; Telford, Richard; Velle, Liv Guri.
Integrating experimental and gradient approaches to study CC impacts on plants. PhD defence of Liis Kasari; 2017-09-14
UiB MF NINA NMBU UiO Untitled
 
21 Vandvik, Vigdis; Bargmann, Tessa; Bruvoll, Sigrid Skrivervik; Daws, Matthew I.; Grimsrud, Kristine; Lee, Hanna; Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Töpper, Joachim Paul.
A burning issue: Ecological and evolutionary imprints of climate and land-use in coastal heathlands in Western Norway. State of the Worlds Plants Science Symposium; 2017-05-25 - 2017-05-26
MF NIBIO UiB NMBU Untitled
 
22 Vandvik, Vigdis; Halbritter Rechsteiner, Aud Helen; Måren, Inger Elisabeth; Meineri, Eric Pierre F; Olsen, Siri Lie; Töpper, Joachim Paul; Velle, Liv Guri; Klanderud, Kari; Skarpaas, Olav; Telford, Richard; Goldberg, Deborah E.
Eco-climatological experiments in the field and in the laboratory. 2nd Annual Seminar on Terrestrial Ecological Climatology; 2017-11-27 - 2017-11-28
MF NINA UiB UiO NMBU Untitled
 
23 Velle, Liv Guri; Grimsrud, Kristine M.; Jansen, Eystein; Lee, Hanna; Sobolowski, Stefan Pieter; Tvinnereim, Endre; Vandvik, Vigdis.
Hidden costs of implementing afforestation as a climate mitigation strategy: A comprehensive assessment of direct and indirect impacts. 15th European heathland workshop. Lowland heaths under pressure: challenges in ecological restoration.; 2017-08-20 - 2017-08-25
MF NORCE UiB Untitled
 
24 Velle, Liv Guri; Haugum, Siri Vatsø; Log, Torgrim; Thorvaldsen, Pål; Thuestad, Gunnar; Vandvik, Vigdis.
New perspectives on heathland management under influence of extreme winter droughts. 15th European heathland workshop. Lowland heaths under pressure: challenges in ecological restoration.; 2017-08-20 - 2017-08-25
HVL MF NIBIO UiB Untitled
 
25 Velle, Liv Guri; Nilsen, Liv S.; Vandvik, Vigdis; Thorvaldsen, Pål; Norderhaug, Ann; Øpstad, Samson.
Gammalnorsk sau og skjøtsel av kystlynghei – restaurering av gammal lynghei. NIBIO POP 2017 ;Volum 3.(33) s. -
MF NIBIO UiB UIS Untitled
 
26 Velle, Liv Guri; Thorvaldsen, Pål; Vandvik, Vigdis; Nilsen, Liv S.; Norderhaug, Ann; Øpstad, Samson.
Gammalnorsk sau og skjøtsel av kystlynghei – revegetering etter lyngsviing.. NIBIO POP 2017 ;Volum 3.(32) s. -
MF NIBIO UiB UIS Untitled
 
2016
27 Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Bendiksen, Egil; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Øien, Dag Inge.
Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. – Natur i Norge, Artikkel 8 (versjon 2.1.0). Trondheim: Artsdatabanken 2016 303 s.
MF NIBIO NINA NTNU UiB UiO Untitled
 
28 Velle, Liv Guri.
Skjøtselsplan for Lauvøy-Hestøya, kystlynghei, Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylke. Ålesund: Møreforsking 2016 35 s. Møreforsking Marin rapportserie(8)
MF Untitled
 
29 Velle, Liv Guri.
Skjøtselsplan for Svinøya, kystlynghei, Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylke. Ålesund: Møreforsking 2016 35 s. Møreforsking Marin rapportserie(9)
MF Untitled
 
30 Velle, Liv Guri; Thorvaldsen, Pål.
Skjøtselsplan for Gåsøya, kystlynghei, Sandøy kommune, Møre og Romsdal fylke. Ålesund: Møreforsking 2016 35 s. Møreforsking Marin rapportserie(11)
MF NIBIO Untitled
 
31 Velle, Liv Guri; Thorvaldsen, Pål.
Skjøtselsplan for Seterøya, kystlynghei, Sandøy kommune, Møre og Romsdal fylke. Ålesund: Møreforsking 2016 36 s. Møreforsking Marin rapportserie(10)
MF NIBIO Untitled
 
32 Velle, Liv Guri; Thorvaldsen, Pål.
Skjøtselsplan for Uksnøya, kystlynghei, Sandøy kommune, Møre og Romsdal fylke. Ålesund: Møreforsking 2016 43 s. Møreforsking Marin rapportserie(12)
MF NIBIO Untitled
 
2015
33 Gundersen, Agnes Christine; Emblemsvåg, Margrete; Velle, Liv Guri.
Early life history stages of Greenland halibut in East Greenland waters. I: Blue Bio-resources. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-266-7. s. 41-60
MF Untitled
 
34 Gundersen, Agnes Christine; Velle, Liv Guri.
Blue Bio-resources. I: Blue Bio-resources. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-266-7. s. 11-19
MF Untitled
 
35 Gundersen, Agnes Christine; Velle, Liv Guri.
Blue Bio-resources. Orkana Forlag 2015 (ISBN 978-82-8104-266-7) 250 s.
MF Untitled
 
36 Gundersen, Agnes Christine; Velle, Liv Guri.
Preface. I: Blue Bio-resources. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-266-7. s. 7-10
MF Untitled
 
37 Halvorsen, Rune; Bendiksen, Egil; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge.
Beskrivelser av utvalgte enheter for kartlegging i målestokk 1:5000 etter NiN versjon 2.0 og artslister som viser diagnostiske arters fordeling langs viktige lokale komplekse miljøvariabler. Trondheim: Artsdatabanken 2015 111 s.
MF NIBIO NINA NTNU UiB UiO Untitled
 
38 Johansen, Line; Wehn, Sølvi; Hovstad, Knut; Velle, Liv Guri.
Kystlynghei i Naturindeks for Norge ‐Utvikling av indikatorer og datagrunnlag. Ås: NIBIO 2015 (ISBN 978-82-17-01459-1) ;Volum 1.60 s. NIBIO Rapport(5)
MF NIBIO Untitled
 
39 Nystrand, Bjørn Tore; Otterlei, Lovise Kvalsund; Velle, Liv Guri.
Markedet for mat med spesielle egenskaper i Møre og Romsdal - En studie av utfordringer og muligheter i salgsleddet. Ålesund: Møreforsking Ålesund AS 2015 46 s.
MF Untitled
 
40 Stévant, Pierrick Francois Denis; Emblemsvåg, Margrete; Walde, Per Magne; Sandvik, Richard; Chapman, Annelise Sabine; Velle, Liv Guri.
Kartlegging av kunnskap for tørking av makroalger. Ålesund: Møreforsking 2015 49 s. Møreforsking Marin rapportserie(15-10)
MF NTNU Untitled
 
41 Velle, Liv Guri; Vandvik, Vigdis.
Partitioning floristic variance in post-fire vegetation dynamics along a north-south gradient in Northern Calluna heaths. 14th European Heathland Workshop; 2015-06-21 - 2015-06-26
UiB MF Untitled
 
42 Vesterbukt, Per; Velle, Liv Guri.
Kartlegging av viktige naturtyper på Sør-Gjæslingan. Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylke.. Ås: Bioforsk 2015 (ISBN 978-82-17-01421-8) ;Volum 10.84 s. Bioforsk Rapport(52)
NIBIO Untitled
 
43 Wasof, Safaa; Lenoir, Jonathan; Aarrestad, Per Arild; Alsos, Inger Greve; Armbruster, W. Scott; Austrheim, Gunnar; Bakkestuen, Vegar; Birks, Harry John Betteley; Bråthen, Kari Anne; Broennimann, Olivier; Brunet, Jörg; Bruun, Hans Henrik; Dahlberg, Carl Johan; Diekmann, Martin; Dullinger, Stefan; Dynesius, Mats; Ejrnæs, Rasmus; Gegout, Jean-Claude; Graae, Bente Jessen; Grytnes, John-Arvid; Guisan, Antoine; Hylander, Kristoffer; Jonsdottir, Ingibjørg; Kapfer, Jutta; Klanderud, Kari; Luoto, Miska; Milbau, Ann; Moora, Mari; Nygaard, Bettina; Odland, Arvid; Pauli, Harald; Ravolainen, Virve; Reinhardt, Stefanie; Sandvik, Sylvi Marlen; Schei, Fride Høistad; Speed, James David Mervyn; Svenning, Jens-Christian; Thuiller, Wilfried; Tveraabak, Unn; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Virtanen, Risto; Vittoz, Pascal; Willner, Wolfgang; Wohlgemuth, Thomas; Zimmermann, Niklaus E; Zobel, Martin; Decocq, Guillaume.
Disjunct populations of European vascular plant species keep the same climatic niches. Global Ecology and Biogeography 2015 ;Volum 24.(12) s. 1401-1412
NORD USN NIBIO NINA NPI NTNU UIA UiB UiT NMBU UNIS Untitled
 
2014
44 Vandvik, Vigdis; Töpper, Joachim Paul; Cook, Zoë; Daws, Matthew I.; Heegaard, Einar; Måren, Inger Elisabeth; Velle, Liv Guri.
Management-driven evolution in a domesticated ecosystem. Biology Letters 2014 ;Volum 10.(20131082)
HVL NIBIO UiB Untitled
 
45 Velle, Liv Guri; Nilsen, Liv Sigrid; Norderhaug, Ann; Vandvik, Vigdis.
Does prescribed burning result in biotic homogenization of coastal heathlands?. Global Change Biology 2014 ;Volum 20.(5) s. 1429-1440
NIBIO UiB Untitled
 
46 Velle, Liv Guri; Vandvik, Vigdis.
Succession after prescribed burning in coastal Calluna heathlands along a 340-km latitudinal gradient. Journal of Vegetation Science 2014 ;Volum 25.(2) s. 546-558
NIBIO UiB Untitled
 
47 Vesterbukt, Per; Velle, Liv Guri.
Skjøtselsråd for kulturmarkseng, Sør-Gjæslingan. Skjøtselsråd for restaurering av gammel kulturmarkseng på fellesarealer på Karlholmen, Flatholmen og Heimværet. Enkel utgave. Ås: Bioforsk 2014 15 s.
NIBIO Untitled
 
2013
48 Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Vesterbukt, Per; Moen, Asbjørn.
Verdifull kystlynghei i Nord-Trøndelag. Sammenstilling av eksisterende kunnskap og supplerende kartlegging. Stjørdal: Bioforsk Midt-Norge 2013 (ISBN 978-82-17-01192-7) ;Volum 8.105 s. Bioforsk Rapport(180)
NIBIO NTNU UiB Untitled
 
49 Lenoir, Jonathan; Graae, Bente Jessen; Aarrestad, Per Arild; Alsos, Inger Greve; Armbruster, William Scott; Austrheim, Gunnar; Bergendorff, Claes; Birks, Harry John Betteley; Bråthen, Kari Anne; Brunet, Jörg; Bruun, Hans Henrik; Dahlberg, Carl Johan; Decocq, Guillaume; Diekmann, Martin; Dynesius, Mats; Ejrnæs, Rasmus; Grytnes, John-Arvid; Hylander, Kristoffer; Klanderud, Kari; Luoto, Miska; Milbau, Ann; Moora, Mari; Nygaard, Bettina; Odland, Arvid; Ravolainen, Virve; Reinhardt, Stefanie; Sandvik, Sylvi Marlen; Schei, Fride Høistad; Speed, James David Mervyn; Tveraabak, Unn; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Virtanen, Risto; Zobel, Martin; Svenning, Jens-Christian.
Local temperatures inferred from plant communities suggest strong spatial buffering of climate warming across Northern Europe. Global Change Biology 2013 ;Volum 19.(5) s. 1470-1481
USN NIBIO NINA NTNU UIA UiB UiT NMBU Untitled
 
50 Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri.
Vurdering av tilstand og skjøtselsbehov i naturreservata Gåsøy og Nærøyane i Flora kommune, Sogn og Fjordane. : Bioforsk Ås 2013 (ISBN 978-82-17-01048-7) ;Volum 8.56 s. Bioforsk Rapport(7)
NIBIO Untitled
 
    Vis neste liste